prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Vijeće korisnika

Vijeće korisnika

+Otvori sve -Zatvori sve

O Vijeću korisnika

Vijeće korisnika čine predstavnici ustanova članica ugovornih korisnika s CARNET-om i ravnatelj CARNET-a. Predstavnici ustanova iz akademske zajednice su CARNET koordinatori svake pojedinačne ustanove, dok su predstavnici školstva imenovani administratori resursa.

Radom Vijeća korisnika koordinira predsjedništvo koje sačinjavaju predsjednik i četiri člana, od kojih je najmanje jedan član iz akademske zajednice, odnosno najmanje jedan član iz sustava školstva. Predsjedništvo Vijeća korisnika biraju korisnici među sobom.

Vijeće korisnika sastaje se po potrebi, najmanje jednom u dvije godine a saziva ga predsjednik. Ravnatelj CARNET-a može sazvati sjednicu Vijeća korisnika temeljem pismenog zahtjeva najmanje deset koordinatora korisnika.

Vijeće korisnika ima savjetodavnu ulogu spram ravnatelja. Vijeće korisnika predlaže mjere za poboljšanje infrastrukture i usluga, teme za istraživanje, obrazovanje, promidžbene teme, pilot-istraživanja i slično. Tehničke uvjete za održavanja sastanka Vijeća korisnika osigurava CARNET. Troškove prisustvovanja sjednicama Vijeća korisnika snose ustanove članice.

Predsjedništvo Vijeća korisnika

Predsjedništvo Vijeća korisnika čine:

Damir Mrkonjić, ing., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split - predsjednik

Sistem inženjer i CARNET koordinator na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

Računarskim komunikacijama bavi se od 1990 godine. Od 1992. godine radi na izgradnji CARNET mreže u Dalmaciji (od 1994. do 1996. godine kao zaposlenik Srca, a potom, do 2002. godine, kao zaposlenik CARNET-a).

U akademskoj godini 1994./1995. započinje s organiziranjem i održavanjem tečajeva Srca i CARNET-a u Splitu, u čemu je sudjelovao kao predavač i mentor online tečajeva sve do njihovog ukidanja.

Od 1995. godine se bavi izradom mrežnih stranica, kada je izradio prve mrežne stranice grada Splita.

Sudjelovao u organizaciji više domaćih i međunarodnih skupova i konferencija.

Danas se bavi održavanjem UNIX poslužitelja, izradom mrežnih stranica, održavanjem računalnih mreža i informatičkih tečajeva.

Od 2003. godine član je Predsjedništva Vijeća korisnika CARNET-a, u kojem od 2005. godine obavlja funkciju predsjednika. Za predsjednika je izabran i u siječnju 2020. 

http://www.mrki.info/

Viktorija Vranešić, Osnovna škola Luka Botić, Viškovci

Rođena je u Vukovaru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Domovinski rat zatječe je za vrijeme studija u Osijeku gdje i ostaje. Zaposlena je na poslovima učiteljice tehničke kulture i informatike u OŠ Luka Botić u Viškovcima, malome mjestu pored Đakova.

Diplomirala je 1994. na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te stekla zvanje profesora politehnike. Iste godine zapošljava se u OŠ Josipovac, Josipovac prvo na poslovima učiteljice tehničke kulture, a potom i na poslovima učiteljice tehničke kulture i informatike.

  1. prelazi u OŠ „Mladost“, Osijek gdje radi na poslovima učiteljice tehničke kulture i informatike sve do listopada 2007.

Za vrijeme rada u OŠ Josipovac i OŠ „Mladost“ s učenicima sudjeluje u brojnim natjecanjima: natjecanja učenika iz tehničke kulture, natjecanja učenika iz informatike te natjecanja učenika Sigurno u prometu. Učenici su na natjecanjima ostvarivali zapažene rezultate te svake godine je najmanje jedan učenik sudjelovao na državnim natjecanjima. Osim natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje sa svojim učenicima sudjeluje u natjecanju Login@Europe u organizaciji CARNET-a te na europskom natjecanju Join multimedija u organizaciji Siemensa, Njemačka. Prva je učiteljica čiji su osnovnoškolski učenici iz Osječko-baranjske županije sudjelovali u ovim natjecanjima.

U listopadu 2007. godine prelazi u Agenciju za odgoj i obrazovanje, Podružnicu Osijek na mjesto više savjetnice za informatiku i računalstvo te nakon toga i više savjetnice za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu. Kao viša savjetnica organizira brojna stručna usavršavanja za učitelje i nastavnike informatike i računalstva te učitelje tehničke kulture od lokalne, regionalne do državne razine. Od 2007. do 2020. sudjeluje u radu Državnih povjerenstava za provedbu natjecanja učenika iz informatike te natjecanja Sigurno u prometu. Kao predsjednica Ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita provodila je stručne ispite za učitelje i nastavnike informatike te učitelje tehničke kulture.

U studenome 2020. prelazi u OŠ Luka Botić, Viškovci na radno mjesto učiteljice tehničke kulture i informatike. Nastavlja s aktivnim izvannastavnim radom i stručnim usavršavanjima. Priprema učenike za natjecanja te već prve godine ponovnog rada u nastavi ostvaruje plasman učenika na državno natjecanje iz tehničke kulture.

Završila je Napredni i Ekspertni ECDL te od 2006. u sklopu projekta Ministarstva provodila edukacije i ispite za osnovni, napredni i ekspertni ECDL. U školskoj godini 2006./2007. završava e-Learnig akademiju, smjer Tutoring.

  1. do 2015. voditeljica je projektnog tima Agencije za odgoj i obrazovanje, kao partnerske institucije CATNET-u u EU projektu Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikula u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju – ICT Curricula.

Od 2015. sudjeluje u Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Članica je četiriju radnih skupina za izradu Kurikuluma Tehničkog i informatičkog područja, Kurikuluma predmeta Informatika, Kurikuluma predmeta Tehnička kultura i Kurikuluma međupredmetne teme Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije. Održala je brojna predavanja i radionice učiteljima i nastavnicima informatike i računalstva te učiteljima tehničke kulture kako bi ih pripremila za uvođenje novih kurikuluma te prelazak na ishode učenja.

  1. imenovana je od Ministarstva znanosti i obrazovanja u Povjerenstvo za uvođenje Informatike kao obaveznog predmeta u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.
  2. imenovana je do Ministarstva znanosti i obrazovanja u Povjerenstvo za izradu prijedloga Strategije digitalne zrelosti.
  3. i 2020. imenovana je od Ministarstva znanosti i obrazovanja te sudjelovala u procjeni Metodičkih preporuka za tehničku kulturu i informatiku.

Od 2019. do danas sudjeluje u radnim skupinama Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu videolekcija za nastavu na daljinu za predmete tehnička kultura i informatika.

U školskoj 2020./2021. autorica je Loomen tečaja za učenike Biciklom sigurno u prometu.

  1. suautor je Priručnika za učitelje tehničke kulture u osmom razredu osnovne škole koji rade s djecom s teškoćama u redovitom školskom sustavu.
  2. jedna je od 511 nagrađenih najboljih učitelja Republike Hrvatske.
  3. uključena je projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) kao predavač na radionicama uživo i virtualnim radionicama.
Nikolina Bubica, Osnovna škola Mokošica

Nikolina Bubica rođena je 8.rujna 1970. u Dubrovniku. Osnovnu školu završava u Dubrovniku kao i srednju školu, COUO Elektrotehničke struke, smjer matematika–informatika. Diplomirala je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, smjer matematika-informatika u siječnju 1997. godine u zvanju profesora matematike i informatike.

U Osnovnoj školi Mokošica, Dubrovnik zapošljava se 1994. godine kao učitelj informatike, gdje radi i danas na poslovima učitelja matematike i informatike. Kratki dio svog radnog vijeka provela je u Gimnaziji Dubrovnik kao nastavnik matematike. Od 2005. do 2018. godine, u različitim vremenskim intervalima, djeluje kao: ECDL predavač i ispitivač za osnovne i napredne module u sklopu KING-ICT OŠ Mokošica ispitnog centra; predavač na Pučkom otvorenom učilištu „Žižić“ Omiš Podružnica Mokošica za predmete Matematika, Računarstvo i Statistika; edukator visokog učilišta Algebra u sklopu projekta „e-Škole“ za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Od 2005./2006. školske godine obavlja poslove voditelja županijskog stručnog vijeća učitelja informatike osnovnih škola Dubrovačko-neretvanske županije. Od 2006 godine aktivno djeluje u nekoliko skupina za unapređenje informatičkog obrazovanja na području RH (Povjerenstvo za završnu izradu Plana i programa informatike, Stručna radna skupina za izradu prijedloga predmetnog kurikula Informatike u sklopu CKR, Stručna radna skupina za doradu nacrta prijedloga i izradu konačnog prijedloga predmetnog kurikula, Povjerenstvo za uvođenje Informatike kao obveznog predmeta u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, Radna skupina za pripremu i uvođenje kurikula Informatike za osnovnu i srednju školu).

U veljači 2017 godine izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Doktorand je na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti – smjer Informatika“ pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Autorica je školskih udžbenika te znanstvenih članaka iz područja informatičkog obrazovanja.

Danijel Forjan, Osnovna škola Pantovčak Zagreb

Danijel Forjan, rođen je u Osijeku, a inače dolazi iz mjesta Bilje u Baranji. Diplomirao je u Osijeku na Učiteljskom fakultetu za učitelja razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta informatika. Na Učilištu Algebra završio je za „Sistem i mrežnog administratora – specijalista“. Trenutno radi u Osnovnoj školi Pantovčak u Zagrebu kao učitelj informatike i mentor u predmetnoj nastavi, službenik je za zaštitu osobnih podataka te mrežni administrator za upravljanje mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže (e-tehničar), a održava i uređaje dobivene u projektu Škola za život. Redovito u svom radu u školi i izvan nje primjenjuje Microsoft alate i sustave (Office 365, Windows 10 i Windows 11 – poveznica na Mahara portfolio).

Do 2019. g. radio je u Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti u Kninu također kao učitelj informatike u kojoj je dugi niz godina obavljao poslove administratora imenika i resursa (provodio je e-Dnevnik edukacije), uređivao je i vodio web stranicu škole i školske profile na društvenim mrežama. U kninskoj školi je od početka pilot projekta e-Škole obavljao poslove e-tehničara te je bio voditelj tima učitelja koji sudjeluju u projektu. Sudjelovao je i u radu školskog odbora kao zamjenik predsjednika. Od prve godine uvođenja elektroničkog upisa učenika u srednje škole Upisi.hr, bio je član povjerenstva za upise.

Od početka pilot projekta e-Škole educira djelatnike osnovnih i srednjih škola putem CARNET-ovih radionica te je surađivao kao edukator sa ICT Kingom i Algebrom u pilot projektu i prvoj fazi, a trenutno i sa Školskom knjigom kao izvođačima edukacija u završnoj fazi projekta.

U listopadu 2019.g. je, zajedno sa još 510 učitelja, izabran i nagrađen za jednog od najboljih odgojno-obrazovnih radnika u školskoj godini 2018./2019.g.

U listopadu 2015., na prijedlog Udruge „Suradnici u učenju“, imenovan je za jednog od dva ENABLE ambasadora za Hrvatsku te i dalje surađuje i provodi aktivnosti za suzbijanje nasilja među mladima, a na tu poziciju došao je na prijedlog bivše pomoćnice ministrice obrazovanja. Na tu temu na poziv kolega iz Hrvatske i inozemstva održava webinare. Od početka svog radnog staža mentor je učenicima koji sudjeluju u školi na izvannastavnim aktivnostima robotike u primjeni novih tehnologija (mBot, Internet of Things i micro:bitovi, 3D printing) te se javlja na natječaje kako bi ustanova u kojoj radi bila opremljena najsuvremenijim tehnologijama. Svake godine se s učenicima natječe na Infokupu i Dabru (međunarodnom natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja; bio je član i organizacijskog odbora natjecanja).

Microsoft ga za godine 2016./2017., 2017./2018.g., 2018./2019.g., 2019./2020., 2020./2021. te 2021./2022. proglašava inovativnim učiteljem – MIE (Microsoft Innovative Educator Expert). Aktivno surađuje sa poznatim izdavačkim kućama za koje je radio recenzije obrazovnih radnih materijala, održavao je edukacije za učitelje u primjeni digitalne online platforme Mozabook. Za Školsku knjigu izrađivao je dodatne digitalne sadržaje za udžbenike iz informatike za 3. i 4. razred (eSvijet) te je recenzirao Minecraft priručnik za učenje programiranja.

Redovito sudjeluje na CARNET konferencijama (CUC) kao predavač, provodi edukacije učitelja, webinare te piše članke o aktivnostima i projektima u kojima sudjeluje. Jako je ponosan na svoj prvi koordinatorski Erasmus+ projekt financiran sredstvima EU na temu „RespACT Your Peer; Don’t Bully Be FRIENDLY“ koji je razmjenjivao primjere dobre prakse šest europskih zemalja u suzbijanju vršnjačkog nasilja. Redovito sudjeluje u Erasmus mobilnostima. 

Kada ne radi u nastavi, stručno se usavršava putem različitih platformi iz područja IKT-a jer vjeruje da se svaki učitelj treba konstantno usavršavati kako bih bio u toku sa razvojem tehnologije i novim metodama koje će dalje primjenjivati u radu s učenicima. Također svoje kolege učitelje iz škole, zemlje i inozemstva educira na temu programiranja, vršnjačkog nasilja te primjeni web alata koji im olakšavaju rad s učenicima. Smatra kako tehnologija i aplikacije trebaju biti od pomoći korisnicima te da na lak i jednostavan način obavljaju inače komplicirani posao.

U slobodno vrijeme se bavi i glazbom što ga dodatno ispunjava. Voli se družiti i stvarati nova poznanstva te je uvijek spreman na nove poslovne izazove.

Svojim dosadašnjim iskustvom u učionici, a naročito na terenu te na osnovi svih navedenih kompetencija smatra kako CARNET-ovom Predsjedništvu Vijeću korisnika može ponuditi puno novih ideja jer je godinama osluškivao što to učiteljima i profesorima, tj. korisnicima CARNET-ovih usluga stvarno treba te što bi se eventualno moglo poboljšati kako bi se iskustvo korisnika podiglo na još višu razinu. Najviše bi ideja ponudio u području nadogradnje sustava e-Matice, e-Dnevnika, webmaila i filtriranju sadržaja uz povećanje opće sigurnosti korisnika kao i povećanju broja usluga na koje se moguće prijaviti putem elektroničkog identiteta korisnika (AAI@edu.hr). Nastojao bi ponuditi ideje za poboljšanje postojećih usluga kao i povećanju općeg zadovoljstva svih korisnika uslugama koje svakodnevno koriste u svom radu.

Mario Zidar, Geotehnički fakultet Varaždin

Rođen je 22. veljače 1962. godine u Zagrebu. Radi kao viši stručni suradnik na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu.

Kontinuirano, od 1994. do danas sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija “Računalno projektiranje”, a od 2006. do danas i iz kolegija „Računalni praktikum“. Za potrebe ovih kolegija izradio je niz video predavanja o mogućnostima 2D projektiranja i 3D modeliranja uz pomoć profesionalnih računalnih programa.

Imenovan je 1994. Rukovoditeljem računskog centra na Geotehničkom fakultetu. Također, 2007. je imenovan koordinatorom i predstavnikom fakulteta za e-učenje, a 2012. administratorom sustava za e-učenje Merlin (Moodle). Od 2013. obavlja i dužnost CARNET koordinatora.

Zbog potrebe usavršavanja u području e-učenja, stekao je 2006. diplomu programa “ECDL osnovni” (7 modula), a od 2010. do 2012. na CARNET-ovoj E-learning akademiji certifikate sva tri E-learning usmjerenja: Management; Course Design i Tutoring.

Sudjelovao je u nizu konferencija, seminara i radionica, te je i samostalno održao nekoliko radionica iz područja primjene informacijske tehnologije u nastavi.

Kao administrator sustava Merlin na Geotehničkom fakultetu napisao je nekoliko priručnika za rad sa sustavom kao i priručnik o e-učenju koji je objavljen u sklopu projekta Europske unije ‘Ulaganje u budućnost’ pod nazivom ‘Čista petica’.

U sklopu rada u Predsjedništvu Vijeća korisnika CARNET-a želio bi pomoći nastavnicima bolje upoznati informacijsku tehnologiju koja im stoji na raspolaganu. Način implementacije ove ideje ovisi o dogovoru sa stručnjacima iz CARNET-a, a možda i ankete među korisnicima. Uvjeren je da bi se kratke radionice koje bi se mogle organizirati pod okriljem CARNET-a pokazale učinkovitijima od online seminara.

Također, želio bi pokrenuti inicijativu za obnavljanje Sys-tracka – seminara/konferencije sistemskih inženjera koji rade pod okriljem CARNET-a. Možda ponovo u sklopu CUC-a ili možda bolje posebno jednodnevno ili dvodnevno okupljanje ljudi koji omogućuju da sve funkcionira. Takvo poznavanje s novinama koje dolaze i razmjene ideja i rješenja problema s kojima se susreću sistem inženjeri svakako je bolje od telefonske komunikacije jedan na jedan.