Naslovnica Vijeće korisnika

Vijeće korisnika

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

O Vijeću korisnika

Vijeće korisnika čine predstavnici ustanova članica ugovornih korisnika s CARNET-om i ravnatelj CARNET-a. Predstavnici ustanova iz akademske zajednice su CARNET koordinatori svake pojedinačne ustanove, dok su predstavnici školstva imenovani administratori resursa.

Radom Vijeća korisnika koordinira predsjedništvo koje sačinjavaju predsjednik i četiri člana, od kojih je najmanje jedan član iz akademske zajednice, odnosno najmanje jedan član iz sustava školstva. Predsjedništvo Vijeća korisnika biraju korisnici među sobom.

Vijeće korisnika sastaje se po potrebi, najmanje jednom u dvije godine a saziva ga predsjednik. Ravnatelj CARNET-a može sazvati sjednicu Vijeća korisnika temeljem pismenog zahtjeva najmanje deset koordinatora korisnika.

Vijeće korisnika ima savjetodavnu ulogu spram ravnatelja. Vijeće korisnika predlaže mjere za poboljšanje infrastrukture i usluga, teme za istraživanje, obrazovanje, promidžbene teme, pilot-istraživanja i slično. Tehničke uvjete za održavanja sastanka Vijeća korisnika osigurava CARNET. Troškove prisustvovanja sjednicama Vijeća korisnika snose ustanove članice.

Predsjedništvo Vijeća korisnika

Predsjedništvo Vijeća korisnika čine:

Damir Mrkonjić, ing., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split (predsjednik)

Sistem inženjer i CARNET koordinator na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

Računarskim komunikacijama bavi se od 1990 godine. Od 1992. godine radi na izgradnji CARNET mreže u Dalmaciji (od 1994. do 1996. godine kao zaposlenik Srca, a potom, do 2002. godine, kao zaposlenik CARNET-a).

U akademskoj godini 1994./1995. započinje s organiziranjem i održavanjem tečajeva Srca i CARNET-a u Splitu, u čemu je sudjelovao kao predavač i mentor online tečajeva sve do njihovog ukidanja.

Od 1995. godine se bavi izradom mrežnih stranica, kada je izradio prve mrežne stranice grada Splita.

Sudjelovao u organizaciji više domaćih i međunarodnih skupova i konferencija.

Danas se bavi održavanjem UNIX poslužitelja, izradom mrežnih stranica, održavanjem računalnih mreža i informatičkih tečajeva.

Od 2003. godine član je Predsjedništva Vijeća korisnika CARNET-a, u kojem od 2005. godine obavlja funkciju predsjednika. Za predsjednika je izabran i u siječnju 2020. 

http://www.mrki.info/

Magdalena Babić, OŠ Vrbani, Zagreb

Voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike Grada Zagreba, živi i radi u Zagrebu u Osnovnoj školi Vrbani.

Diplomirala je na ETF-u 1981. godine, smjer elektroenergetika nakon čega je radila kao projektant u tvrtki Rade Končar na poslovima projektiranja elektroenergetskih postrojenja.

1992. godine zapošljava se u Osnovnoj školi J. Račić kao prof. tehničke kulture, a zatim prelazi u OŠ Vrbani gdje radi od 1995. godine do danas, kao profesor informatike.

Ima diplomu osnovnog i naprednog ECDL-a, položila je mnoge CARNET-ove mentorirane tečajeve, radila kao član Povjerenstva na izradi HNOS-a za izborni predmet informatike, sudjelovala i radila u Povjerenstvu za izradu NOK-a, sudjelovala u radu brojnih županijskih i državnih Povjerenstava na natjecanjima učenika osnovnih škola iz informatike, a od 1996.g. skoro redovito prisustvuje DMIH-ovima kao mentor svojim učenicima, koji su se plasirali na natjecanje iz programskih jezika Logo, Basic ili razvoj softvera.

2002. godine je od Agencije za odgoj i obrazovanje izabrana za voditelja Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike Grada Zagreba i tu dužnost još uvijek obnaša.

Od 2004. godine, kao mentor, svake godine priprema studente PMF-a za polaganje predmeta metodike nastave informatike.

Autor je “Metodičkog priručnika za nastavnike informatike“, recenzirala je udžbenike informatike “Klikni mišem“ (Š.K.) i “Informatika“ (Profil) kao i “QBASIC“ autorice I. Kniewald.

2008. je izabrana za člana Predsjedništva HDPIO-a, u kojem obavlja poslove tajnika i razne zadatke povezane za problematiku u osnovnim školama.

Zaljubljenica je u klasičnu glazbu, pjevanje, planinarenje i fotografiranje.

Lada Sartori, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

CARNET koordinatorica i CARNET sistem inženjerka Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogranje u Splitu.

Diplomirala 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Zaposlila se 1997. na FESB-u kao sistem inženjer, a od 2004. godine radi kao voditelj Odjeljka za razvoj i održavanje mreže i sklopovlja Računskog centra.

Od 1996. godine honorarno je angažirana na predmetima Digitalna tehnika i Mreže računala i terminala kao asistent, od 2005. ima naslovno zvanje predavača, a od 2010. višeg predavača, te drži predavanja iz predmeta Računalne mreže, Projektiranje računalnih mreža i Sigurnost računala i podataka na FESB-u, te na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Od ožujka 1996. do 2000. godine sudjelovala je u održavanju tečajeva Sveučilišnog računskog centra Zagreb u Splitu.

U razdoblju 1999. – 2001. učestvovala je na znanstvenom projektu “Sustavi daljinskog vođenja i upravljanja”, a u razdoblju 2001. – 2002. u prvoj fazi razvojnog projekta “Kompresija zaglavlja internet paketa” po ugovoru Siemens-FESB.

Instruktor je na Cisco Akademiji na FESB-u od 2004. godine, te ima položen CCNA certifikat.

Nataša Magdalenić, OŠ Stjepana Radića Bibinje

Nataša Magdalenić rođena je 6. siječnja 1969. godine u Čakovcu. Završila je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, diplomirala 1992., smjer Projektiranje informacijskih sustava, završila pedagoško-psihološku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te položila stručni ispit. Od 1993. godine bila je zaposlena u III. osnovnoj školi Čakovec na mjestu učiteljice informatike te promovirana u učitelja mentora 2011. godine, status učitelja savjetnika stekla 2015. godine. Sada radi u Osnovnoj školi Stjepana Radića Bibinje.

Osim što djecu uči pravilnoj uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, uči ih i zdravom načinu života s naglaskom na održiv suživot s prirodom. Njezina vizija je da se informacijsko-komunikacijska tehnologija treba koristiti u što više nastavnih predmeta, da nastavni sadržaji budu učenicima dostupni online, da se suvremena tehnologija što više koristi u edukativne svrhe. Znanja koja stječe na stručnim usavršavanjima aktivno prenosi na svoje kolege u školi i izvan nje kroz predavanja i radionice.

Voli posao kojim se bavi, između ostalog i zbog neprestanog druženja s djecom i mladima. U svome radu s učenicima, vodi se poznatom mišlju: „Reci mi i zaboravit ću, pokaži mi i zapamtit ću, uključi me i naučit ću.“ Administratorica je resursa te e-Dnevnika u svojoj školi.

Andrija Vanjak, Osnovna škola Pakoštane

Andrija Vanjak rođen je 16. veljače 1981. u Zadru. Diplomirao je 2004. godine na Sveučilištu u Zadru gdje je stekao zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Povijest, a 2006. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Informatika.

Iste godine se zaposlio u Gimnaziji Franje Petrića u Zadru te je radio kao nastavnik informatike i voditelj smjene. Usto je pružao podršku nastavnicima, učenicima i stručnim službama pri korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije, održavao osobna računala i lokalnu mrežu škole, vodio brigu o razvoju i održavanju informacijskog sustava ustanove, planirao i organizirao sustav publiciranja informacija na internetu, pružao podršku za vođenje elektroničkih evidencija (e-Matica, HUSO, NISpuSŠ, e-Dnevnik), održavao postojeće aplikacije, izrađivao i održavao školske mrežne stranice u suradnji sa stručnim službama i učenicima.

Od lipnja 2017. godine ravnatelj je Osnovne škole Pakoštane.

Redovito je sudjelovao na stručnim usavršavanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Županijskom stručnom vijeću iz informatike. Mentor je učenicima na školskim, županijskim i državnim razinama natjecanja iz informatike te član povjerenstva za provedbu natjecanja iz informatike za srednje i osnovne škole.

2002. godine završio je CARNET-ov sustav osposobljavanja predavača “Training the Trainers”. U razdoblju od 2003. do 2005. godine radio je kao CARNET-ov predavač i voditelj Edupoint centra na Sveučilištu u Zadru, a 2004. godine sudjelovao je na radionici Upravljanje projektima – Microsoft Solutions Framework.

Školske godine 2006./2007. bio je ispitni koordinator za provedbu ispita državne mature, a školske godine 2009./2010. bio je županijski ispitni koordinator Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te je pomagao u koordinaciji organizacije i provođenja državne mature. Tijekom školske godine 2010./2011. radio je kao edukator u sklopu CARNET-ovog projekta ICT Edu koji se provodio u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Jedan je od prvih predavača angažiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i CARNET-a za provedbu edukacije administrativnog osoblja za rad u sustavu e-Matica. 

Izbori za Predsjedništvo Vijeća korisnika CARNET-a

U tijeku su izbori za Predsjedništvo Vijeća korisnika CARNET-a.

Predsjedništvo Vijeća korisnika čini predsjednik i četiri člana od kojih je najmanje jedan član iz akademske zajednice, odnosno najmanje jedan član iz sustava školstva. Predsjedništvo se bira na mandat od četiri godine, a pravo glasa u Vijeću korisnika imaju isključivo CARNET koordinatori i administratori resursa punopravnih članica CARNET-a.

26.11.2021. održana je sjednica Vijeća korisnika CARNET-a. Za sve članove Vijeća koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati sjednicu smo snimili, a snimka je dostupna putem poveznice koju smo poslali mailom svim članovima Vijeća korisnika.

Pet kandidata s najvećim brojem glasova činit će novo Predsjedništvo, a članovi Predsjedništva između sebe će izabrati osobu koja će obnašati dužnost Predsjednika.

Kandidati za Predsjedništvo Vijeća korisnika:

Nikolina Bubica, Osnovna škola Mokošica

Nikolina Bubica rođena je 8.rujna 1970. u Dubrovniku. Osnovnu školu završava u Dubrovniku kao i srednju školu, COUO Elektrotehničke struke, smjer matematika–informatika. Diplomirala je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, smjer matematika-informatika u siječnju 1997. godine u zvanju profesora matematike i informatike.

U Osnovnoj školi Mokošica, Dubrovnik zapošljava se 1994. godine kao učitelj informatike, gdje radi i danas na poslovima učitelja matematike i informatike. Kratki dio svog radnog vijeka provela je u Gimnaziji Dubrovnik kao nastavnik matematike. Od 2005. do 2018. godine, u različitim vremenskim intervalima, djeluje kao: ECDL predavač i ispitivač za osnovne i napredne module u sklopu KING-ICT OŠ Mokošica ispitnog centra; predavač na Pučkom otvorenom učilištu „Žižić“ Omiš Podružnica Mokošica za predmete Matematika, Računarstvo i Statistika; edukator visokog učilišta Algebra u sklopu projekta „e-Škole“ za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Od 2005./2006. školske godine obavlja poslove voditelja županijskog stručnog vijeća učitelja informatike osnovnih škola Dubrovačko-neretvanske županije. Od 2006 godine aktivno djeluje u nekoliko skupina za unapređenje informatičkog obrazovanja na području RH (Povjerenstvo za završnu izradu Plana i programa informatike, Stručna radna skupina za izradu prijedloga predmetnog kurikula Informatike u sklopu CKR, Stručna radna skupina za doradu nacrta prijedloga i izradu konačnog prijedloga predmetnog kurikula, Povjerenstvo za uvođenje Informatike kao obveznog predmeta u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, Radna skupina za pripremu i uvođenje kurikula Informatike za osnovnu i srednju školu).

U veljači 2017 godine izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Doktorand je na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti – smjer Informatika“ pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Autorica je školskih udžbenika te znanstvenih članaka iz područja informatičkog obrazovanja.

Zrinka Delić, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska

Nastavnica je informatike i računalstva u SŠ fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj. Srednju školu završila u Virovitici (CZOIUO, prirodoslovno-matematički tehničar). Fakultet organizacije i informatike Varaždin završila 1997. godine (mag. inf.). Sva tri smjera CARNET-ove E-learning akademije provela radeći i učeći s kolegicama i kolegama oko zajedničkog interesa konstantnog unaprjeđivanja procesa nastave u hibridnom i online obliku.

Stečena znanja primijenila u radu u školi i uvela e-učenje kroz sustav Loomen za sve razrede od samog početka online nastave 2020. godine. Prilikom uvođenja Loomena kao standardne platforme online nastave provela edukaciju nastavništva i stručnih službi škole. Trenutno na specijalističkom poslijediplomskom studiju u Zadru u Centru Matičević proširujući znanja o pedagoškom vođenju i upravljanju odgojno-obrazovnom ustanovom. Sudjelovala i u projektu Škole za život kao angažirani predavač 2018. godine.

Danijel Forjan, Osnovna škola Pantovčak Zagreb

Danijel Forjan, rođen je u Osijeku, a inače dolazi iz mjesta Bilje u Baranji. Diplomirao je u Osijeku na Učiteljskom fakultetu za učitelja razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta informatika. Na Učilištu Algebra završio je za „Sistem i mrežnog administratora – specijalista“. Trenutno radi u Osnovnoj školi Pantovčak u Zagrebu kao učitelj informatike i mentor u predmetnoj nastavi, službenik je za zaštitu osobnih podataka te mrežni administrator za upravljanje mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže (e-tehničar), a održava i uređaje dobivene u projektu Škola za život. Redovito u svom radu u školi i izvan nje primjenjuje Microsoft alate i sustave (Office 365, Windows 10 i Windows 11 – poveznica na Mahara portfolio).

Do 2019. g. radio je u Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti u Kninu također kao učitelj informatike u kojoj je dugi niz godina obavljao poslove administratora imenika i resursa (provodio je e-Dnevnik edukacije), uređivao je i vodio web stranicu škole i školske profile na društvenim mrežama. U kninskoj školi je od početka pilot projekta e-Škole obavljao poslove e-tehničara te je bio voditelj tima učitelja koji sudjeluju u projektu. Sudjelovao je i u radu školskog odbora kao zamjenik predsjednika. Od prve godine uvođenja elektroničkog upisa učenika u srednje škole Upisi.hr, bio je član povjerenstva za upise.

Od početka pilot projekta e-Škole educira djelatnike osnovnih i srednjih škola putem CARNET-ovih radionica te je surađivao kao edukator sa ICT Kingom i Algebrom u pilot projektu i prvoj fazi, a trenutno i sa Školskom knjigom kao izvođačima edukacija u završnoj fazi projekta.

U listopadu 2019.g. je, zajedno sa još 510 učitelja, izabran i nagrađen za jednog od najboljih odgojno-obrazovnih radnika u školskoj godini 2018./2019.g.

U listopadu 2015., na prijedlog Udruge „Suradnici u učenju“, imenovan je za jednog od dva ENABLE ambasadora za Hrvatsku te i dalje surađuje i provodi aktivnosti za suzbijanje nasilja među mladima, a na tu poziciju došao je na prijedlog bivše pomoćnice ministrice obrazovanja. Na tu temu na poziv kolega iz Hrvatske i inozemstva održava webinare. Od početka svog radnog staža mentor je učenicima koji sudjeluju u školi na izvannastavnim aktivnostima robotike u primjeni novih tehnologija (mBot, Internet of Things i micro:bitovi, 3D printing) te se javlja na natječaje kako bi ustanova u kojoj radi bila opremljena najsuvremenijim tehnologijama. Svake godine se s učenicima natječe na Infokupu i Dabru (međunarodnom natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja; bio je član i organizacijskog odbora natjecanja).

Microsoft ga za godine 2016./2017., 2017./2018.g., 2018./2019.g., 2019./2020., 2020./2021. te 2021./2022. proglašava inovativnim učiteljem – MIE (Microsoft Innovative Educator Expert). Aktivno surađuje sa poznatim izdavačkim kućama za koje je radio recenzije obrazovnih radnih materijala, održavao je edukacije za učitelje u primjeni digitalne online platforme Mozabook. Za Školsku knjigu izrađivao je dodatne digitalne sadržaje za udžbenike iz informatike za 3. i 4. razred (eSvijet) te je recenzirao Minecraft priručnik za učenje programiranja.

Redovito sudjeluje na CARNET konferencijama (CUC) kao predavač, provodi edukacije učitelja, webinare te piše članke o aktivnostima i projektima u kojima sudjeluje. Jako je ponosan na svoj prvi koordinatorski Erasmus+ projekt financiran sredstvima EU na temu „RespACT Your Peer; Don’t Bully Be FRIENDLY“ koji je razmjenjivao primjere dobre prakse šest europskih zemalja u suzbijanju vršnjačkog nasilja. Redovito sudjeluje u Erasmus mobilnostima. 

Kada ne radi u nastavi, stručno se usavršava putem različitih platformi iz područja IKT-a jer vjeruje da se svaki učitelj treba konstantno usavršavati kako bih bio u toku sa razvojem tehnologije i novim metodama koje će dalje primjenjivati u radu s učenicima. Također svoje kolege učitelje iz škole, zemlje i inozemstva educira na temu programiranja, vršnjačkog nasilja te primjeni web alata koji im olakšavaju rad s učenicima. Smatra kako tehnologija i aplikacije trebaju biti od pomoći korisnicima te da na lak i jednostavan način obavljaju inače komplicirani posao.

U slobodno vrijeme se bavi i glazbom što ga dodatno ispunjava. Voli se družiti i stvarati nova poznanstva te je uvijek spreman na nove poslovne izazove.

Svojim dosadašnjim iskustvom u učionici, a naročito na terenu te na osnovi svih navedenih kompetencija smatra kako CARNET-ovom Predsjedništvu Vijeću korisnika može ponuditi puno novih ideja jer je godinama osluškivao što to učiteljima i profesorima, tj. korisnicima CARNET-ovih usluga stvarno treba te što bi se eventualno moglo poboljšati kako bi se iskustvo korisnika podiglo na još višu razinu. Najviše bi ideja ponudio u području nadogradnje sustava e-Matice, e-Dnevnika, webmaila i filtriranju sadržaja uz povećanje opće sigurnosti korisnika kao i povećanju broja usluga na koje se moguće prijaviti putem elektroničkog identiteta korisnika (AAI@edu.hr). Nastojao bi ponuditi ideje za poboljšanje postojećih usluga kao i povećanju općeg zadovoljstva svih korisnika uslugama koje svakodnevno koriste u svom radu.

Anamarija Lovrečić, Umjetnička škola Poreč

Rođena je 1983. godine u Puli. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Puli – smjer klasična harmonika.

Sudjeluje na brojnim državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima kao solistica, u raznim komornim sastavima i orkestrima, osvojivši vrijedne nagrade od kojih se ističu prva mjesta na natjecanjima u Hrvatskoj i Italiji. Kao predstavnica Republike Hrvatske, nastupila je na Svjetskom trofeju harmonike u Portugalu (2000. godine), Francuskoj (2005. godine) i na prvom online izdanju tog najprestižnijeg natjecanja 2020. godine.

Pedagoškim se radom bavi od 2005. godine. Uz poslove učiteljice harmonike, od 2007. do 2010. godine radi i kao predstojnica OGŠ Slavko Zlatić u Poreču (danas Umjetnička škola Poreč). Radila je i kao učiteljica klavira u osnovnoj školi u Novigradu, profesorica harmonike u Narodnom učilištu Rijeka, te kao učiteljica zbora “Minicantanti” u zajednici Talijana u Puli.

Njeni učenici redovito nastupaju i osvajaju važne nagrade na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, od kojih se ističu apsolutne pobjede u solističkim kategorijama i kategorijama komornih sastava. Njeni su učenici predstavili Republiku Hrvatsku na World open online music competition, na svjetskom natjecanju Trophée Mondial de l’Accordéon – International Open Trophy u Portugalu te su imali niz zapaženih nastupa na koncertima u Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj i Sloveniji.
Bila je predsjednica i članica stručnih odbora međunarodnih natjecanja Antonio Janigro, Međunarodni susret harmonikaša Pula, Porečki tirando, Pianoforte Poreč, Pula Guitar Fest.

Uz aktivno i konstantno stručno usavršavanje u pedagoškom radu i višegodišnje iskustvo u individualnom i skupnom radu sa učenicima, dodatno proširuje svoja znanja te stječe zvanje geodetskog tehničara. Od 2020. godine, jedna je od sudionica u izradi Plana razvoja Grada Poreča za razdoblje od 2021. do 2031. godine. 2021. godine dobiva status učitelja mentora. 2021. godine dobiva ulogu administratorice e-Dnevnika i administratorice resursa Umjetničke škole Poreč. „Svojim radom i iskustvom želim doprinijeti daljnjem razvoju CARNET-ove uloge u obrazovanju.“

Nataša Magdalenić, Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje

Nataša Magdalenić rođena je 6. siječnja 1969. godine u Čakovcu. Završila je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, diplomirala 1992., smjer Projektiranje informacijskih sustava, završila pedagoško-psihološku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te položila stručni ispit. Od 1993. godine bila je zaposlena u III. osnovnoj školi Čakovec na mjestu učiteljice informatike te promovirana u učitelja mentora 2011. godine, status učitelja savjetnika stekla 2015. godine. Sada radi u Osnovnoj školi Stjepana Radića Bibinje.

Osim što djecu uči pravilnoj uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, uči ih i zdravom načinu života s naglaskom na održiv suživot s prirodom. Njezina vizija je da se informacijsko-komunikacijska tehnologija treba koristiti u što više nastavnih predmeta, da nastavni sadržaji budu učenicima dostupni online, da se suvremena tehnologija što više koristi u edukativne svrhe. Znanja koja stječe na stručnim usavršavanjima aktivno prenosi na svoje kolege u školi i izvan nje kroz predavanja i radionice.

Voli posao kojim se bavi, između ostalog i zbog neprestanog druženja s djecom i mladima. U svome radu s učenicima, vodi se poznatom mišlju: „Reci mi i zaboravit ću, pokaži mi i zapamtit ću, uključi me i naučit ću.“ Administratorica je resursa te e-Dnevnika u svojoj školi.

Marko Maričević, Grafički fakultet (Zagreb)

Dr. sc. Marko Maričević radi kao asistent na Sveučilištu u Zagrebu Grafički fakultet od 2015. godine. Rođen je 19. kolovoza 1985. godine u Zagrebu. Nakon završene I. tehničke škole Tesla upisuje preddiplomski studij na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu gdje stječe stručno zvanje prvostupnik inženjer tehničke informatike (bacc. ing. techn. inf.) nakon obrane završnog rada s temom „Digitalni certifikati“. Studij nastavlja na Sveučilištu u Zagrebu Grafički fakultet, gdje je diplomirao 2013. godine s temom „Forenzika digitalnog zapisa fotografske slike“ (mentor dr. sc. Miroslav Mikota), te stekao zvanje magistar inženjer (mag. ing. techn. graph.).

2021. godine završava doktorski studij: Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda na Sveučilištu u Zagrebu Grafički fakultet. Tema doktorskog rada: Kolorimetrijska optimizacija stereolitografske aditivne proizvodnje.

Od 2007. godine do 2015. zaposlen je na Institutu Ruđer. Kao vanjski suradnik Centra za informatiku i računarstvo (CIR) radi sve do završetka studija 2013. godine, a onda se zapošljava kao stručni savjetnik CIR-a. 2014. godine prelazi na posao web programera za razvoj na FP7 projektu Zavoda za molekularnu medicinu. U listopadu 2015. godine zapošljava se na mjesto asistenta na Sveučilištu u Zagrebu Grafički fakultet gdje upisuje i doktorski studij. Početkom diplomskog studija počinje se baviti istraživanjem i pisanjem znanstvenih radova.

Objavio je deset (10) znanstvenih članaka u časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija. Član je ogranizacijskog odbora “Međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić” od 2014. godine. Kao član 2018. godine sudjeluje u programu European Institute of Innovation and Technology – Healt Innovation Fellow StarShip Programme. Računalo mu je osnovni alat za rad, istraživanje i razvoj. Područja rada su: interaktivne web tehnologije, aditivne tehnologije proizvodnje, digitalizacija kulturne baštine, multimedija, forenzika digitalnih zapisa, virtualna i proširena stvarnost.

Od 2020. godine obavlja dužnosti CARNET koordinatora Grafičkog fakulteta. U suradnji s CARNET sistem inženjerom nadograđuje računalnu infrastrukturu, te sudjeluje u edukaciji zaposlenika i  poboljšanju poslovnih procesa fakulteta.

POPIS OBJAVLJENIH DJELA

Izvorni znanstveni i pregledni radovi
1. Maričević, Marko; Ptiček, Petra; Žganjar, Ivana; Recognition Model of Counterfeiting Digital Records of Biometric Photographic Image // Tehnički glasnik – Technical journal (2022) doi:10.31803/tg-20210714171523 (međunarodna recenzija, prihvaćen)
2. Maričević, Marko; Mikota, Miroslav; Hajdek, Krunoslav; UV Curing Effect(s) on Colorimetric Properties of Test Specimens Created via Stereolithography // Tehnički glasnik – Technical journal (2022) doi:10.31803/tg- 20210723230027 (međunarodna recenzija, prihvaćen)
Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom 
3. Jaklin, Mihaela; Hajdek, Krunoslav; Maričević, Marko; Animirani film kao optička iluzija i vizualni fenomen // 23rd International Conference on Printing, Design and Graphic Communications Blaž Baromić 2019 / Mikota, Miroslav (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo grafičara, Hrvatska, 2019. str. 9-18 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni) 21.11.2021.
4. Nef, Josip; Maričević, Marko; Matijević, Mile; Hajdek, Krunoslav; Analiza .obj formata zapisa u procesu aditivne proizvodnje // 20th International Conference on Materials MATRIB 2019 / Šolić, Sanja ; Schauperl, Zdravko ; Pugar, Danijel (ur.). Zagreb: HDTM, 2019. str. 232-238 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
5. Divjak, Alan; Maričević, Marko; Upotreba virtualne stvarnosti u 3D vizualizaciji // Proceedings of 20th International conference of printing, design and graphic communication Blaž Baromić / Mikota, Miroslav (ur.). Senj, Hrvatska, 2016. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
6. Divjak, Alan; Maričević, Marko; Horvat, Lara; Šarić, Jelena; Upotreba fotogrametrije za izradu 3D modela // Proceedings of 20th International conference of printing, design and graphic communication Blaž Baromić / Mikota, Miroslav (ur.). Senj, Hrvatska, 2016. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
7. Maričević, Marko; Divjak, Alan; Matijević, Mile. Primjena računalnih klastera za razvoj 3D sadržaja // roceedings of 20th International conference of printing, design and graphic communication Blaž Baromić. Senj, Hrvatska, 2016. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
8. Matijević, Mile; Maričević, Marko; Divjak, Alan; Čačić, Marko. Primjena termoplastika visokih mehaničkih performansi u potrošačkim FDM 3D printerima // Proceedings of the 17th International Conference on Materials, Tribology and Recycling, MATRIB 2016 / Žmak, Irena ;
Aleksandrov Fabijanić, Tamara ; Ćorić, Danko (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2016. str. 218-222 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
9. Maričević, Marko; Žeželj, Teo; Mikota, Miroslav; Žiljak Stanimirović, Ivana Comparasion of JPEG format output histograms obtained by raw format tone maping // Proceedings of the International Conference MATRIB 2016 / Žmak, Irena ; Aleksandrov Fabijanić, Tamara ; Ćorić
Danko (ur.). Vela Luka, Hrvatska: Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2016. str. 210- 217 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
10. Maričević, Marko; Divjak, Alan; Mikota, Miroslav; Mrvac, Nikola Fotogrametrijsko 3D skeniranje // Međunarodni znanstveni skup Tiskarstvo & Dizajn Zagreb, Hrvatska, 2016. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).

Davorka Medvedović, Osnovna škola Rovišće

Radi u Osnovnoj školi Rovišće, živi u Bjelovaru.

Diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu 2004. godine, smjer Informacijski sustavi i stekla stručni naziv magistra informatike. 2004. zaposlila se u Osnovnoj školi Rovišće, u kojoj radi i danas kao učiteljica informatike. Osim nastave, u zaduženjima obavlja poslove administratora eMatice, eDnevnika, održava školske web stranice i koordinator je projekta eŠkole. Također, član je školskog Tima za kvalitetu i sudjeluje u ERASMUS+ KA1 projektu.

Osim u školi, od 2020. radi i kao vanjski suradnik na Veleučilištu u Bjelovaru, na kolegiju Informatizacija u zdravstvenoj njezi, smjer sestrinstvo. Ima diplomu osnovnog i naprednog ECDL-a, stečeno zvanje mentora i ispitivača za ECDL, položila je mnoge CARNET-ove mentorirane tečajeve (npr. Izrada online tečaja pomoću Moodle-a 2, E-tečaj za e-mentore), više masovnih online tečajeva na engleskom i hrvatskom jeziku te je sudjelovala u radu brojnih županijskih Povjerenstava na natjecanjima učenika osnovnih škola iz informatike.
2018. prijavila se na Javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih sadržaja i njezin digitalni obrazovni sadržaj je izabran i nagrađen.

2019. godine bila je nagrađena kao jedan od najboljih učitelja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sudjelovala je u radu stručnog Povjerenstva za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za osnovnu školu za provedbu eksperimentalnog programa “Škola za život”.
2021. sudjelovala je, zajedno s kolegama iz drugih škola, u prevođenju računalne i mobilne aplikacije Edmodo.

Sudjelovala je u raznim projektima (Drvokod u suradnji s izdavačkom kućom Profil, Generacija NOW, Škola budućnosti tvrtke Stemi d.o.o., CM liga – tri godine s najboljim rezultatima u regiji Bjelovar) i time stekla bogato iskustvo suradnje s kolegama i poticaj za još bolji rad s učenicima. Također, redovito sudjeluje u CodeWeek-u i provodi aktivnosti za Dan sigurnijeg interneta. U suradnji s lokalnom zajednicom, radila je na izradi kurikuluma i realizaciji projekata Tech4Kids i GameTime, besplatnih radionica programiranja za djecu osnovnih škola.
Na CUC-u je u više navrata održala izlaganja i radionice – 2013., 2016., 2018. i 2021. godine., a redovito dijeli primjere dobre prakse i održava radionice na sjednicama Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike, a povremeno i matematike. Također, 2021. godine održala je i predavanje o umjetnoj inteligenciji u nastavi na VI. on-line međunarodnoj konferenciji za učitelje i odgojitelje pod nazivom Poticajno okruženje za učenje i napisala stručni članak koji je objavljen u zborniku konferencije.

Voli izazove u radu s učenicima, a najdraža joj je rečenica upućena učenicima: „Nisam ja ništa pametnija od vas, samo imala više vremena naučiti sve što znam.“ Uspješno surađuje s brojnim kolegama, timski rad joj nije stran, drago joj je kada može kolegama pomoći u svladavanju raznih digitalnih alata. 

Predsjedništvu Vijeća korisnika CARNET-a pridonijela bi organizacijom raznih edukacija (webinara), istraživanja, izradom e-tečajeva, promoviranjem (po potrebi i provođenjem) CARNet-ovih aktivnosti u školama i predlagala na zahtjev članova moguća poboljšanja usluga i infrastrukture

Damir Mrkonjić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (Split)

Sistem inženjer i CARNET koordinator na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

Računarskim komunikacijama bavi se od 1990 godine. Od 1992. godine radi na izgradnji CARNET mreže u Dalmaciji (od 1994. do 1996. godine kao zaposlenik Srca, a potom, do 2002. godine, kao zaposlenik CARNET-a).

U akademskoj godini 1994./1995. započinje s organiziranjem i održavanjem tečajeva Srca i CARNET-a u Splitu, u čemu je sudjelovao kao predavač i mentor online tečajeva sve do njihovog ukidanja.

Od 1995. godine se bavi izradom mrežnih stranica, kada je izradio prve mrežne stranice grada Splita.

Sudjelovao u organizaciji više domaćih i međunarodnih skupova i konferencija.

Danas se bavi održavanjem UNIX poslužitelja, izradom mrežnih stranica, održavanjem računalnih mreža i informatičkih tečajeva.

Od 2003. godine član je Predsjedništva Vijeća korisnika CARNET-a, u kojem od 2005. godine obavlja funkciju predsjednika. Za predsjednika je izabran i u siječnju 2020. 

http://www.mrki.info/

Danijela Primorac, Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen

Danijela (rođ. Vasilj) Primorac rođena je 1. veljače 1979. u Međugorju, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je 2003. godine na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilištu u Zagrebu gdje je stekla zvanje prof. kroatologije i sociologije. Od 2004. godine neprekinuto radi u sustavu obrazovanja kao nastavnica Hrvatskoga jezika.

Jedna je od autorica u Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa, tijekom 2012. Bila je član stručne radne skupine iz Hrvatskoga jezika za državnu maturu u šk.god. 2013./14. Redoviti je ocjenjivač na državnoj maturi a sudjelovala je u projektu Probna matura u organizaciji MZO-a, kao i u projektu U centru mature tijekom 2020. Od siječnja 2020. godine ravnateljica je Srednje poljoprivredne i tehničke škole iz Opuzena.

Srednja poljoprivredna i tehnička škola je dosta aktivni u projektima pa ravnateljica tu tradiciju nastavlja. Nešto čime se možemo pohvaliti je:

  • postali smo Regionalni Obrazovni Centar(ROC) u okviru Carnetova projekta (2020.)
  • sudjelovali smo u projektu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „U školi otvorene kohezije, ASOC“ tijekom školske godine 2020./21.
  • provodimo Erasmusove projekte KA1, mobilnost u svrhu učenja pojedinca u okviru kojeg učenici obavljaju stručnu praksu u inozemstvu. Kao voditeljica projekta „Učenje za budućnost“ vodit će učenike na dvotjednu stručnu praksu u Irsku, u veljači 2022.
  • jedan smo od partnera u EUROPE DIRECTU Dubrovačko-neretvanske županije.

EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije član je mreže EUROPE DIRECT u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Mrežom upravlja Europska komisija, s ciljem približavanja Europe ljudima na terenu i poticanja njihovog uključenja u raspravu o budućnosti Europske unije.

U Predsjedništvu Vijeća korisnika glavni doprinos bi bio svojevrsna koordinacija između CARNET-a i samih nastavnika. Kroz rad s nastavnicima i učenicima upoznata je na koje poteškoće nailaze u svom radu. Osim toga, smatra da je rad CARNETA izuzetno bitan ali još uvijek nedovoljno prepoznat.

Lada Sartori, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)

CARNET koordinatorica i CARNET sistem inženjerka Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogranje u Splitu.

Diplomirala 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Zaposlila se 1997. na FESB-u kao sistem inženjer, a od 2004. godine radi kao voditelj Odjeljka za razvoj i održavanje mreže i sklopovlja Računskog centra.

Od 1996. godine honorarno je angažirana na predmetima Digitalna tehnika i Mreže računala i terminala kao asistent, od 2005. ima naslovno zvanje predavača, a od 2010. višeg predavača, te drži predavanja iz predmeta Računalne mreže, Projektiranje računalnih mreža i Sigurnost računala i podataka na FESB-u, te na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Od ožujka 1996. do 2000. godine sudjelovala je u održavanju tečajeva Sveučilišnog računskog centra Zagreb u Splitu.

U razdoblju 1999. – 2001. učestvovala je na znanstvenom projektu “Sustavi daljinskog vođenja i upravljanja”, a u razdoblju 2001. – 2002. u prvoj fazi razvojnog projekta “Kompresija zaglavlja internet paketa” po ugovoru Siemens-FESB.

Instruktor je na Cisco Akademiji na FESB-u od 2004. godine, te ima položen CCNA certifikat.

Toni Slunjski, Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin

Rođen je 27.10.1981. godine u Varaždinu. Osnovnu školu je završio u Novom Marofu, a srednju školu u Varaždinu kao tehničar za računalstvo. Diplomirao je 17.03.2016. godine na fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, smjer prof. fizike i tehnike s informatikom, a 2018. položio je i stručni ispit.

Od školske godine 2007./2008. radi kao nastavnik fizike i informatike u Prvoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti Varaždin, a od ove školske godine radi i na Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu gdje predaje stručne predmete iz područja računalstva.

Kao nastavnik informatike  dvije godine je vodio informatičku grupu s učenicima zainteresiranim za ozbiljan rad na računalu u području programiranja (C programski jezik) te tehničkog crtanja i projektiranja. Od dodatnih nastavnih aktivnosti drži i pripreme za državnu maturu iz fizike za učenike više škola Varaždinske županije.

Osim nastave, sada već dvanaestu školsku godinu obnaša dužnosti satničara, administratora e-Dnevnika, zamjenika koordinatora za državnu maturu i CARNET administratora resursa te održava informatičke kabinete i bežične mreže.

U školi stranih jezika polazio je tečaj engleskog jezika i uspješno položio upper-intermediate stupanj. U slobodno vrijeme rekreativno se bavi plesom. Prati napredak tehnologije, ali ipak najviše voli prirodu i aktivnosti na otvorenom, a posebno igru s petogodišnjim sinom.

Komunikativna je osoba, pedantna, vrlo organizirana i dobro se slaže s kolegama te učenicima i njihovim roditeljima. Voli raditi u nastavi.

Željko Tatić, Medicinski fakultet u Zagrebu

Rođen je 03.08.1979. godine u Zagreb , oženjen, otac troje djece. Zaposlen je kao CARNET koordinator i CARNET sistem inženjer Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 

Zaposlio se na Medicinskom fakultetu kao sistem administrator i helpdesk podrška 2012. godine, a u svijetu informatike radi 15 godina.

Posjeduje nekoliko Microsoft certifikata. Bavi se izradom web stranica na WordPress CMS-u od 2013. godine, ujedno je i webmaster stranica Medicinskog fakulteta. Voli posao kojim se bavi, između ostalog i zbog neprestanog druženja s kolegama i studentima. U slobodno vrijeme voli kuhati i igrati igrice.

Andrija Vanjak, Osnovna škola Pakoštane

Andrija Vanjak rođen je 16. veljače 1981. u Zadru. Diplomirao je 2004. godine na Sveučilištu u Zadru gdje je stekao zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Povijest, a 2006. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Informatika.

Iste godine se zaposlio u Gimnaziji Franje Petrića u Zadru te je radio kao nastavnik informatike i voditelj smjene. Usto je pružao podršku nastavnicima, učenicima i stručnim službama pri korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije, održavao osobna računala i lokalnu mrežu škole, vodio brigu o razvoju i održavanju informacijskog sustava ustanove, planirao i organizirao sustav publiciranja informacija na internetu, pružao podršku za vođenje elektroničkih evidencija (e-Matica, HUSO, NISpuSŠ, e-Dnevnik), održavao postojeće aplikacije, izrađivao i održavao školske mrežne stranice u suradnji sa stručnim službama i učenicima.

Od lipnja 2017. godine ravnatelj je Osnovne škole Pakoštane.

Redovito je sudjelovao na stručnim usavršavanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Županijskom stručnom vijeću iz informatike. Mentor je učenicima na školskim, županijskim i državnim razinama natjecanja iz informatike te član povjerenstva za provedbu natjecanja iz informatike za srednje i osnovne škole.

2002. godine završio je CARNET-ov sustav osposobljavanja predavača “Training the Trainers”. U razdoblju od 2003. do 2005. godine radio je kao CARNET-ov predavač i voditelj Edupoint centra na Sveučilištu u Zadru, a 2004. godine sudjelovao je na radionici Upravljanje projektima – Microsoft Solutions Framework.

Školske godine 2006./2007. bio je ispitni koordinator za provedbu ispita državne mature, a školske godine 2009./2010. bio je županijski ispitni koordinator Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te je pomagao u koordinaciji organizacije i provođenja državne mature. Tijekom školske godine 2010./2011. radio je kao edukator u sklopu CARNET-ovog projekta ICT Edu koji se provodio u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Jedan je od prvih predavača angažiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i CARNET-a za provedbu edukacije administrativnog osoblja za rad u sustavu e-Matica. 

Sandra Vlahek, Osnovna škola Donji Kraljevec

Sandra Vlahek rođena je 1.3.1969.godine u Čakovcu. Svoje obrazovanje ostvarila je školovanjem u OŠ Goričan, SŠC Čakovec smjer „Suradnik u razrednoj nastavi“ te na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu na kojem je 1992. diplomirala i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Od 1991. neprekidno radi u sustavu osnovnog školstva. Kao učiteljica Prirode, Biologije i Kemije posebno se bavila problemima održivog razvoja i ekologije. 1.9.2007.postalaje ravnateljica OŠ Donji Kraljevec. Trenutno je u 4.mandatu ravnateljstva. 

Svoje poslanje zaštite okoliša i prirodnih resursa pretočila je i u vođenje škole. OŠ Donji Kraljevec je od 2009. međunarodna eko-škola i ove godine potvrđuju zlatni status te ponosno ističu Zelenu zastavu. 2011.godine dobili su nagradu u okviru projekta HRT-a kao „Najljepši školski vrt“ kontinentalne Hrvatske. Kao škola uključili su se i u mnoge druge projekte od kojih se ističe međunarodni program Erasmus+ koji su zajedno s 6 europskih zemalja provodili 2016. i 2017.godine. Jedno od važnijih iskustava koje je stekla kao ravnateljica je i provođenje europskog projekta energetske obnove škole od 2017. do 2019.godine. OŠ Donji Kraljevec bila je prva škola u Međimurju koja je uvela u svoj rad e-Dnevnik. Kao administrator resursa vodi brigu o pravilnom i redovitom vođenju e-Matice. Škola je bila prijavljena za pilot-projekt e-Škole, ali uključeni su tek 2019. Uz provođenje različitih projekata izuzetno je zanima podizanje kvalitete nastavnog procesa. Smatra da je osnova za provođenje svakog kvalitetnog nastavnog sata kreativan, zainteresiran i dobro obrazovan učitelj koji ima mogućnost korištenja IKT-a u pripremi i ostvarenju svojeg rada. Zbog toga cijeni projekte koji provodi CARNET u opremanju škola navedenom tehnologijom jer je trenutna oprema u školama neujednačena i neravnomjerno raspodijeljena. Također, smatra da mnogobrojni sadržaji koji su dostupni učitelju od strane CARNET-a imaju dobru kvalitetu i vrlo su korisni, ali su slabo prepoznati i korišteni od strane učitelja.

CARNET je javna ustanova u kojoj djeluju stručnjaci s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Radom u Predsjedništvu vijeća korisnika želim ojačati vezu između CARNET-a i škole, upozoriti na probleme i predložiti moguća rješenja. Svojim iskustvom kao ravnateljica ustanove želim omogućiti jačanje suradnje CARNET-a s učiteljima, stručnim suradnicima i kolegama ravnateljima te ih upućivati na aplikacije i sadržaje za koje smatram da još uvijek nisu dovoljno prepoznati.

Njezina je želja obrazovanje i kvalitetan razvoj omogućiti svakom koji to želi. Smatra da će radom u Predsjedništvu vijeća korisnika CARNET-a imati mogućnost djelovati, pomagati i upućivati te na taj način ostvariti svoju viziju obrazovanja.

Viktorija Vranešić, Osnovna škola Luka Botić Viškovci

Rođena je u Vukovaru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Domovinski rat zatječe je za vrijeme studija u Osijeku gdje i ostaje. Zaposlena je na poslovima učiteljice tehničke kulture i informatike u OŠ Luka Botić u Viškovcima, malome mjestu pored Đakova.

Diplomirala je 1994. na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te stekla zvanje profesora politehnike. Iste godine zapošljava se u OŠ Josipovac, Josipovac prvo na poslovima učiteljice tehničke kulture, a potom i na poslovima učiteljice tehničke kulture i informatike.

1996. prelazi u OŠ „Mladost“, Osijek gdje radi na poslovima učiteljice tehničke kulture i informatike sve do listopada 2007.
Za vrijeme rada u OŠ Josipovac i OŠ „Mladost“ s učenicima sudjeluje u brojnim natjecanjima: natjecanja učenika iz tehničke kulture, natjecanja učenika iz informatike te natjecanja učenika Sigurno u prometu. Učenici su na natjecanjima ostvarivali zapažene rezultate te svake godine je najmanje jedan učenik sudjelovao na državnim natjecanjima. Osim natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje sa svojim učenicima sudjeluje u natjecanju Login@Europe u organizaciji CARNET-a te na europskom natjecanju Join multimedija u organizaciji Siemensa, Njemačka. Prva je učiteljica čiji su osnovnoškolski učenici iz Osječko-baranjske županije sudjelovali u ovim natjecanjima.

U listopadu 2007. godine prelazi u Agenciju za odgoj i obrazovanje, Podružnicu Osijek na mjesto više savjetnice za informatiku i računalstvo te nakon toga i više savjetnice za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu. Kao viša savjetnica organizira brojna stručna usavršavanja za učitelje i nastavnike informatike i računalstva te učitelje tehničke kulture od lokalne, regionalne do državne razine. Od 2007. do 2020. sudjeluje u radu Državnih povjerenstava za provedbu natjecanja učenika iz informatike te natjecanja Sigurno u prometu. Kao predsjednica Ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita provodila je stručne ispite za učitelje i nastavnike informatike te učitelje tehničke kulture.
U studenome 2020. prelazi u OŠ Luka Botić, Viškovci na radno mjesto učiteljice tehničke kulture i informatike. Nastavlja s aktivnim izvannastavnim radom i stručnim usavršavanjima. Priprema učenike za natjecanja te već prve godine ponovnog rada u nastavi ostvaruje plasman učenika na državno natjecanje iz tehničke kulture.

Završila je Napredni i Ekspertni ECDL te od 2006. u sklopu projekta Ministarstva provodila edukacije i ispite za osnovni, napredni i ekspertni ECDL. U školskoj godini 2006./2007. završava e-Learnig akademiju, smjer Tutoring. 2013. do 2015. voditeljica je projektnog tima Agencije za odgoj i obrazovanje, kao partnerske institucije CATNET-u u EU projektu Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikula u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju – ICT Curricula.

Od 2015. sudjeluje u Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Članica je četiriju radnih skupina za izradu Kurikuluma Tehničkog i informatičkog područja, Kurikuluma predmeta Informatika, Kurikuluma predmeta Tehnička kultura i Kurikuluma međupredmetne teme Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije. Održala je brojna predavanja i radionice učiteljima i nastavnicima informatike i računalstva te učiteljima tehničke kulture kako bi ih pripremila za uvođenje novih kurikuluma te prelazak na ishode učenja.

2017. imenovana je od Ministarstva znanosti i obrazovanja u Povjerenstvo za uvođenje Informatike kao obaveznog predmeta u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. 2018. imenovana je od Ministarstva znanosti i obrazovanja u Povjerenstvo za izradu prijedloga Strategije digitalne zrelosti.

2019. i 2020. imenovana je od Ministarstva znanosti i obrazovanja te sudjelovala u procjeni Metodičkih preporuka za tehničku kulturu i informatiku.

Od 2019. do danas sudjeluje u radnim skupinama Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu videolekcija za nastavu na daljinu za predmete tehnička kultura i informatika.

U školskoj 2020./2021. autorica je Loomen tečaja za učenike Biciklom sigurno u prometu. 2021. suautor je Priručnika za učitelje tehničke kulture u osmom razredu osnovne škole koji rade s djecom s teškoćama u redovitom školskom sustavu. 2021. jedna je od 511 nagrađenih najboljih učitelja Republike Hrvatske. 2021. uključena je projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) kao predavač na radionicama uživo i virtualnim radionicama.

Mario Zidar, Geotehnički fakultet Varaždin

Rođen je 22. veljače 1962. godine u Zagrebu. Radi kao viši stručni suradnik na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu.

Kontinuirano, od 1994. do danas sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija “Računalno projektiranje”, a od 2006. do danas i iz kolegija „Računalni praktikum“. Za potrebe ovih kolegija izradio je niz video predavanja o mogućnostima 2D projektiranja i 3D modeliranja uz pomoć profesionalnih računalnih programa.

Imenovan je 1994. Rukovoditeljem računskog centra na Geotehničkom fakultetu. Također, 2007. je imenovan koordinatorom i predstavnikom fakulteta za e-učenje, a 2012. administratorom sustava za e-učenje Merlin (Moodle). Od 2013. obavlja i dužnost CARNET koordinatora.

Zbog potrebe usavršavanja u području e-učenja, stekao je 2006. diplomu programa “ECDL osnovni” (7 modula), a od 2010. do 2012. na CARNET-ovoj E-learning akademiji certifikate sva tri E-learning usmjerenja: Management; Course Design i Tutoring.

Sudjelovao je u nizu konferencija, seminara i radionica, te je i samostalno održao nekoliko radionica iz područja primjene informacijske tehnologije u nastavi.

Kao administrator sustava Merlin na Geotehničkom fakultetu napisao je nekoliko priručnika za rad sa sustavom kao i priručnik o e-učenju koji je objavljen u sklopu projekta Europske unije ‘Ulaganje u budućnost’ pod nazivom ‘Čista petica’.

U sklopu rada u Predsjedništvu Vijeća korisnika CARNET-a želio bi pomoći nastavnicima bolje upoznati informacijsku tehnologiju koja im stoji na raspolaganu. Način implementacije ove ideje ovisi o dogovoru sa stručnjacima iz CARNET-a, a možda i ankete među korisnicima. Uvjeren je da bi se kratke radionice koje bi se mogle organizirati pod okriljem CARNET-a pokazale učinkovitijima od online seminara.

Također, želio bi pokrenuti inicijativu za obnavljanje Sys-tracka – seminara/konferencije sistemskih inženjera koji rade pod okriljem CARNET-a. Možda ponovo u sklopu CUC-a ili možda bolje posebno jednodnevno ili dvodnevno okupljanje ljudi koji omogućuju da sve funkcionira. Takvo poznavanje s novinama koje dolaze i razmjene ideja i rješenja problema s kojima se susreću sistem inženjeri svakako je bolje od telefonske komunikacije jedan na jedan.

Antun Zupanc, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice

Ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Živi i radi u Krapinskim Toplicama.

Diplomirao je na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Posljednjih deset godina obnaša funkciju ravnatelja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Po struci je edukacijski rehabilitator. U ožujku 2021. godine preuzima vođenje Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, krovne organizacije u koju se udružuju sve udruge edukacijskih rehabilitatora Hrvatske.

Tijekom njegovog mandata na mjestu ravnatelja, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice uključen je u pilot projekt e-Škole kao jedina posebna odgojno-obrazovna ustanova u RH uključena u navedeni projekt. Kao dobar poznavatelj pravnog okvira funkcioniranja odgojno- obrazovnih ustanova, 2016. godine je uz svesrdnu pomoć osnivača, Krapinsko- zagorske županije uspješno proveo odvajanje OŠ pri Bolnici od Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice čime se osnovala nova ustanova – Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Nedavno, 2019. godine uspješno je priveo kraju osnivanje Kabineta za ranu intervenciju pri Centru čime je proširena djelatnost u smislu pružanja socijalnih usluga.

Pobornik je implementacije modernih IK tehnologija u proces obrazovanja učenika s teškoćama što je obilato primjenjivao u svom radu- od nastave na daljinu i on-line kolaboracije s drugim školama kao neku vrstu e-twinninga (od 2009. do 2011.), pa sve do asistivne tehnologije i potpomognute i alternativne komunikacije. Temeljeno na njegovoj ideji i konceptu u suradnji s Vanjom Marković izrađen je segment aplikacije „Asistent“ Školske knjige koji se odnosi na individualizirani kurikulum (IK, prije IOOP).

2008. godine osvojio je prvu nagradu u kategoriji „Sadržaj“ na Europskom Forumu inovativnih učitelja u organizaciji tvrtke Microsoft i predstavljao Hrvatsku na Svjetskom Forumu inovativnih učitelja u Hong Kongu (2008. godine). Surađivao je s dr.sc. Predragom Paleom na EU financiranom projektu vezanom za izradu kurikuluma informatičkih vještina namijenjenog odraslim osobama s invaliditetom. Kao predsjednik SERH-a i predsjednik Udruge edukacijskih rehabilitatora Krapinsko- zagorske županije organizirao je nekoliko hibridnih konferencija i niz stručnih on-line predavanja namijenjenih odgojno- obrazovnim stručnjacima. Svoje prve webinare održao je 2008. i 2009. godine za tvrtku Microsoft i AZOO.