Naslovnica Vijeće korisnika

Vijeće korisnika

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

O Vijeću korisnika

Vijeće korisnika čine predstavnici ustanova članica ugovornih korisnika s CARNET-om i ravnatelj CARNET-a. Predstavnici ustanova iz akademske zajednice su CARNET koordinatori svake pojedinačne ustanove, dok su predstavnici školstva imenovani administratori resursa.

Radom Vijeća korisnika koordinira predsjedništvo koje sačinjavaju predsjednik i četiri člana, od kojih je najmanje jedan član iz akademske zajednice, odnosno najmanje jedan član iz sustava školstva. Predsjedništvo Vijeća korisnika biraju korisnici među sobom.

Vijeće korisnika sastaje se po potrebi, najmanje jednom u dvije godine a saziva ga predsjednik. Ravnatelj CARNET-a može sazvati sjednicu Vijeća korisnika temeljem pismenog zahtjeva najmanje deset koordinatora korisnika.

Vijeće korisnika ima savjetodavnu ulogu spram ravnatelja. Vijeće korisnika predlaže mjere za poboljšanje infrastrukture i usluga, teme za istraživanje, obrazovanje, promidžbene teme, pilot-istraživanja i slično. Tehničke uvjete za održavanja sastanka Vijeća korisnika osigurava CARNET. Troškove prisustvovanja sjednicama Vijeća korisnika snose ustanove članice.

Predsjedništvo Vijeća korisnika

Predsjedništvo Vijeća korisnika čine:

Damir Mrkonjić, ing., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split (predsjednik)

Sistem inženjer i CARNET koordinator na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

Računarskim komunikacijama bavi se od 1990 godine. Od 1992. godine radi na izgradnji CARNET mreže u Dalmaciji (od 1994. do 1996. godine kao zaposlenik Srca, a potom, do 2002. godine, kao zaposlenik CARNET-a).

U akademskoj godini 1994./1995. započinje s organiziranjem i održavanjem tečajeva Srca i CARNET-a u Splitu, u čemu je sudjelovao kao predavač i mentor online tečajeva sve do njihovog ukidanja.

Od 1995. godine se bavi izradom mrežnih stranica, kada je izradio prve mrežne stranice grada Splita.

Sudjelovao u organizaciji više domaćih i međunarodnih skupova i konferencija.

Danas se bavi održavanjem UNIX poslužitelja, izradom mrežnih stranica, održavanjem računalnih mreža i informatičkih tečajeva.

Od 2003. godine član je Predsjedništva Vijeća korisnika CARNET-a, u kojem od 2005. godine obavlja funkciju predsjednika. Za predsjednika je izabran i u siječnju 2020. 

http://www.mrki.info/

Magdalena Babić, OŠ Vrbani, Zagreb

Voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike Grada Zagreba, živi i radi u Zagrebu u Osnovnoj školi Vrbani.

Diplomirala je na ETF-u 1981. godine, smjer elektroenergetika nakon čega je radila kao projektant u tvrtki Rade Končar na poslovima projektiranja elektroenergetskih postrojenja.

1992. godine zapošljava se u Osnovnoj školi J. Račić kao prof. tehničke kulture, a zatim prelazi u OŠ Vrbani gdje radi od 1995. godine do danas, kao profesor informatike.

Ima diplomu osnovnog i naprednog ECDL-a, položila je mnoge CARNET-ove mentorirane tečajeve, radila kao član Povjerenstva na izradi HNOS-a za izborni predmet informatike, sudjelovala i radila u Povjerenstvu za izradu NOK-a, sudjelovala u radu brojnih županijskih i državnih Povjerenstava na natjecanjima učenika osnovnih škola iz informatike, a od 1996.g. skoro redovito prisustvuje DMIH-ovima kao mentor svojim učenicima, koji su se plasirali na natjecanje iz programskih jezika Logo, Basic ili razvoj softvera.

2002. godine je od Agencije za odgoj i obrazovanje izabrana za voditelja Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike Grada Zagreba i tu dužnost još uvijek obnaša.

Od 2004. godine, kao mentor, svake godine priprema studente PMF-a za polaganje predmeta metodike nastave informatike.

Autor je “Metodičkog priručnika za nastavnike informatike“, recenzirala je udžbenike informatike “Klikni mišem“ (Š.K.) i “Informatika“ (Profil) kao i “QBASIC“ autorice I. Kniewald.

2008. je izabrana za člana Predsjedništva HDPIO-a, u kojem obavlja poslove tajnika i razne zadatke povezane za problematiku u osnovnim školama.

Zaljubljenica je u klasičnu glazbu, pjevanje, planinarenje i fotografiranje.

Lada Sartori, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

CARNET koordinatorica i CARNET sistem inženjerka Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogranje u Splitu.

Diplomirala 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Zaposlila se 1997. na FESB-u kao sistem inženjer, a od 2004. godine radi kao voditelj Odjeljka za razvoj i održavanje mreže i sklopovlja Računskog centra.

Od 1996. godine honorarno je angažirana na predmetima Digitalna tehnika i Mreže računala i terminala kao asistent, od 2005. ima naslovno zvanje predavača, a od 2010. višeg predavača, te drži predavanja iz predmeta Računalne mreže, Projektiranje računalnih mreža i Sigurnost računala i podataka na FESB-u, te na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Od ožujka 1996. do 2000. godine sudjelovala je u održavanju tečajeva Sveučilišnog računskog centra Zagreb u Splitu.

U razdoblju 1999. – 2001. učestvovala je na znanstvenom projektu “Sustavi daljinskog vođenja i upravljanja”, a u razdoblju 2001. – 2002. u prvoj fazi razvojnog projekta “Kompresija zaglavlja internet paketa” po ugovoru Siemens-FESB.

Instruktor je na Cisco Akademiji na FESB-u od 2004. godine, te ima položen CCNA certifikat.

Nataša Boj, III. osnovna škola Čakovec

Nataša Boj rođena je 6. siječnja 1969. godine u Čakovcu. Završila je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, diplomirala 1992., smjer Projektiranje informacijskih sustava, završila pedagoško-psihološku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te položila stručni ispit. Od 1993. godine zaposlena je u III. osnovnoj školi Čakovec na mjestu učiteljice informatike te promovirana u učitelja mentora 2011. godine, status učitelja savjetnika stekla 2015. godine.

Osim što djecu uči pravilnoj uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, uči ih i zdravom načinu života s naglaskom na održiv suživot s prirodom kroz realizaciju eko projekata u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja. Njezina vizija je da se informacijsko-komunikacijska tehnologija treba koristiti u što više nastavnih predmeta, da nastavni sadržaji budu učenicima dostupni online, da se suvremena tehnologija što više koristi u edukativne svrhe. Znanja koja stječe na stručnim usavršavanjima aktivno prenosi na svoje kolege u školi i izvan nje kroz predavanja i radionice.

Aktivistica je udruge MIS, koja okuplja učenike osnovnih i srednjih škola Međimurske županije i šire sa svrhom učenja programiranja od najranije dobi. Mišljenja je da programiranje treba uvesti kao izborni predmet već od razine osnovne škole.

Voli posao kojim se bavi, između ostalog i zbog neprestanog druženja s djecom i mladima. U svome radu s učenicima, vodi se poznatom mišlju: „Reci mi i zaboravit ću, pokaži mi i zapamtit ću, uključi me i naučit ću.“

Administratorica je e-Dnevnika, e-Matice i e-Resursa.

Andrija Vanjak, Osnovna škola Pakoštane

Andrija Vanjak rođen je 16. veljače 1981. u Zadru. Diplomirao je 2004. godine na Sveučilištu u Zadru gdje je stekao zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Povijest, a 2006. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Informatika.

Iste godine se zaposlio u Gimnaziji Franje Petrića u Zadru te je radio kao nastavnik informatike i voditelj smjene. Usto je pružao podršku nastavnicima, učenicima i stručnim službama pri korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije, održavao osobna računala i lokalnu mrežu škole, vodio brigu o razvoju i održavanju informacijskog sustava ustanove, planirao i organizirao sustav publiciranja informacija na internetu, pružao podršku za vođenje elektroničkih evidencija (e-Matica, HUSO, NISpuSŠ, e-Dnevnik), održavao postojeće aplikacije, izrađivao i održavao školske mrežne stranice u suradnji sa stručnim službama i učenicima.

Od lipnja 2017. godine ravnatelj je Osnovne škole Pakoštane.

Redovito je sudjelovao na stručnim usavršavanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Županijskom stručnom vijeću iz informatike. Mentor je učenicima na školskim, županijskim i državnim razinama natjecanja iz informatike te član povjerenstva za provedbu natjecanja iz informatike za srednje i osnovne škole.

2002. godine završio je CARNET-ov sustav osposobljavanja predavača “Training the Trainers”. U razdoblju od 2003. do 2005. godine radio je kao CARNET-ov predavač i voditelj Edupoint centra na Sveučilištu u Zadru, a 2004. godine sudjelovao je na radionici Upravljanje projektima – Microsoft Solutions Framework.

Školske godine 2006./2007. bio je ispitni koordinator za provedbu ispita državne mature, a školske godine 2009./2010. bio je županijski ispitni koordinator Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te je pomagao u koordinaciji organizacije i provođenja državne mature. Tijekom školske godine 2010./2011. radio je kao edukator u sklopu CARNET-ovog projekta ICT Edu koji se provodio u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Jedan je od prvih predavača angažiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i CARNET-a za provedbu edukacije administrativnog osoblja za rad u sustavu e-Matica.