prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

+Otvori sve -Zatvori sve

Međunarodna suradnja

CARNET sudjeluje u nizu međunarodnih aktivnosti. Okosnica CARNET-ove međunarodne suradnje jest suradnja s ostalim akademskim i istraživačkim mrežama u Europi, tzv. NREN-ovima (NREN – National Academic and Research Network), organizacijom GÉANT Association i organizacijama za upravljanje internetskim resursima u svijetu. Svojim međunarodnim aktivnostima CARNET ujedno povezuje hrvatski istraživački i obrazovni prostor s Europskim istraživačkim prostorom (European Research Area), Europskim prostorom visokoga obrazovanja (European Higher Education Area) te globalno.

CARNET u okviru međunarodne suradnje:

  • prati aktivnosti drugih akademskih mreža u Europi
  • sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje okupljaju nacionalne, obrazovne, akademske i istraživačke mreže
  • potiče uključivanje hrvatske akademske zajednice u međunarodne projekte s područja istraživanja i primjene informacijskih tehnologija
  • daje koordinacijsku potporu sudjelovanju CARNET-ovih zaposlenika u međunarodnim projektima.

Sudjelovanjem CARNET-a u međunarodnim projektima i suradnjom s međunarodnim organizacijama paralelno se izgrađuje i ljudski kapacitet CARNET-ovih djelatnika i suradnika povećanim angažmanom u projektima i većom apsorpcijom sredstava, a oni sami postaju stabilan komunikacijski kanal ustanove CARNET prema inozemstvu. Tijekom godina CARNET se etablirao kao poželjan i pouzdan partner na brojnim projektima, što dovodi i do sve većega obima međunarodnih aktivnosti CARNET-a.

Poseban naglasak stavljen je na predstavljanje Hrvatske i njezine akademske i istraživačke zajednicu u svijetu, kako organizacijom brojnih skupova u zemlji, tako i sudjelovanjem na međunarodnim skupovima. Intenziviranjem međunarodnih kontakata i aktivnosti stvara se mreža pogodna za razmjenu informacija i najboljih iskustava o organizacijskim i tehnološkim vidovima djelovanja akademskih i istraživačkih mreža.

Najvažniji projekt koji se provodi u okviru međunarodne suradnje jest sudjelovanje u sveeuropskome infrastrukturnome projektu GÉANT5-1 i GÉANT5-2. 

Suradnja s međunarodnim organizacijama

U međunarodne aktivnosti CARNET-a ubraja se i aktivno članstvo u nekoliko organizacija:

Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR)

CENTR je udruženje koje okuplja europske organizacije zadužene za administriranje vršnih domena u pojedinim državama radi promoviranja i sudjelovanja u razvoju visokih standarda te najboljih praksi u segmentu administracije domena. CARNET se članstvu te organizacije priključio 1999. godine.

CARNET doprinosi radu CENTR-a aktivnim angažmanom u radu Glavne skupštine (General Assembly) i sudjelovanje u radu različitih radnih skupina (Administrative, Legal and Regulatory, Research and Development, Security, Technical, Marketing).

Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)

FIRST je međunarodna organizacija timova iz područja kibernetičke sigurnosti koji se bave rješavanjem računalno sigurnosnih incidenata (reaktivnim mjerama) te njihovom prevencijom (proaktivnim mjerama). Osnovan je 1990. godine i danas ima više od 400 članica. U ciljeve rada FIRST-a ubrajaju se koordinacija preventivnih akcija svojih članica, podizanje razine kibernetičke sigurnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini, podizanje svijesti javnosti o važnosti kibernetičke sigurnosti te promicanje uloge CSIRT-ova (Computer Security Incident Response Team).

CARNET-ov odjel za Nacionalni CERT član je organizacije Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) te radne skupine TF-CSIRT u sklopu kojih, na međunarodnoj razini, ostvaruje suradnju s ostalim članicama. CARNET-ov Nacionalni CERT postao je članom FIRST-a 1. listopada 2009. godine.

GÉANT Association

GÉANT Association udruženje je koje je nastalo u listopadu 2014. godine spajanjem TERENA-e (Trans European Research and Education Networking Association) i DANTE-a (Delivery of Advanced Network Technology to Europe). Dotad je TERENA bila udruženje u vlasništvu europskih akademskih mreža, a DANTE tvrtka koja je upravljala sveeuropskim GÉANT projektom.

CARNET je od 1993. godine bio aktivni član TERENA-e, koja je okupljala više od 30 europskih država i njihovih NREN-ova radi stvaranja platforme za razvoj informacijske i mrežne infrastrukture unutar europske akademske i istraživačke zajednice. Budući da je većina europskih NREN-ova sudjelovala u radu TERENA-e i DANTE-a, zajedničkom odlukom dogovoreno je njihovo spajanje radi učinkovitija upravljanja GÉANT projektom i poboljšanjem suradnje NREN-ova. Stvaranjem GÉANT Associationa, koja je u jedinstvenu organizacijsku strukturu ujedinila TERENA-u i DANTE, željelo se što bolje odgovoriti na nove izazove i osigurati strategija za osiguravanje ciljeva Europske komisije za budućnost istraživanja i inovacija preko Horizont 2020.

O CARNET-ovu sudjelovanju u projektu GÉANT saznajte više na stranici o GÉANT projektu.

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

ICANN je neprofitna organizacija za koordinaciju domenskoga sustava, alokaciju IP adresnoga prostora, dodjelu parametara za protokole i drugo. CARNET prati aktivnosti i preporuke ICANN-a te aktivno sudjeluje u radu te organizacije od 1998. godine.

Réseaux IP Européens (RIPE)

RIPE je forum otvoren za sve zainteresirane pojedince i zajednice u području IP mreža i mrežnih tehnologija. RIPE nije pravna osoba i ne zahtijeva formalno članstvo. Svi zainteresirani za mrežna područja kojima se RIPE bavi mogu sudjelovati putem mailing lista i prisustvovati sastancima radnih skupina. RIPE aktivnosti odvijaju se na dobrovoljnoj osnovi, a odluke se formiraju konsenzusom.

RIPE NCC je pravna osoba koju je 1992. godine utemeljio RIPE, koja kao upravno tijelo pruža administrativnu i tehničku podršku radu RIPE-a te provodi politike koje je RIPE zajednica usvojila. RIPE NCC je jedan od pet svjetskih RIR-ova (Regional Internet Registry) zadužen za područje Europe, Bliskoga istoka i Središnje Azije. Glavni je posao RIPE NCC-a dodjela globalnih internetskih resursa te pružanje ostalih srodnih usluga svojim članovima. Članovi RIPE NCC organizacije zovu se lokalni internet registri (LIR). Oni su zaduženi za raspodjelu internetskih resursa, koje dobiju od RIPE NCC-a, svojim lokalnim korisnicima. RIPE NCC pruža velik broj usluga svojim članovima, kao što su distribucija i upravljanje IPv4 i IPv6 adresnim prostorom, AS brojevima, administriranje RIPE baze u kojoj se evidentiraju svi resursi od svih LIR-ova, LIR portal, RPKI (Resource Certification), RIPE Atlas, RIPEstat, RIPElabs te razne mrežne edukacije i radionice.

CARNET ima status LIR-a od 1992. godine i otad pruža usluge dodjele IPv4 i IPv6 adresnoga prostora i ostalih internetskih resursa svojim korisnicima, vodi njihovu evidenciju u RIPE bazi, domaćin je RIPE radionicama i sastancima te rješava ostale zahtjeve svojih korisnika u vezi s RIPE-om.

Hrvatski informatički zbor (HIZ)

Hrvatski informatički zbor je krovna neovisna strukovna asocijacija institucija i pojedinaca zainteresiranih za razvitak, promidžbu i unapređenje primjene informacijskih i srodnih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Članica je CEPIS-a, IFIP-a, IT-Stara i ECDL Fondacije.

Hrvatska udruga za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju (MIPRO)

Hrvatska udruga MIPRO je nevladina, nestranačka i neprofitna udruga u koju se dragovoljno učlanjuju pojedinci, gospodarski subjekti, te znanstvene i obrazovne ustanove (pojedinačni i skupni članovi).

Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju (CroAI)

CroAI, Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju, je osnovana u prosincu 2019. godine i okuplja vodeće tvrtke i startupove iz područja umjetne inteligencije u Hrvatskoj te nastoji pozicionirati Hrvatsku kao zemlju jedinstvenih prilika za razvoj umjetne inteligencije orijentirane prema čovjeku kroz kulturu dijaloga između poduzetnika i donositelja odluka na nacionalnoj i europskoj razini.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ)

U temeljne djelatnosti Akademije ubrajaju se istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima, rad na projektima od nacionalnog značaja, rad na projektima ministarstava, državnih agencija i gospodarskih subjekata, poticanje i organizacija znanstvenog rada, izrada znanstvenih studija, ekspertiza, elaborata i projekata, raspravljanje i iznošenje stavova o aktualnim pitanjima znanosti i gospodarstva, organizacija znanstvenih skupova, izdavanje publikacija, suradnja s akademijama u zemlji i inozemstvu te prijenos znanja.