prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

E-learning akademija

+Otvori sve -Zatvori sve

E-learning akademija

U CARNET-u se od 2004. do 2014. godine izvodio program obrazovanja stručnjaka za e-učenje pod nazivom E-learning akademija. Program je nastao u suradnji CARNET-a i Sveučilišta British Columbia iz Kanade, a kroz 11 generacija završilo ga je 543 polaznika. U želji da taj program te znanja i vještine o e-učenju etablira na višu, sveučilišnu razinu, CARNET je započeo pregovore sa Sveučilištem u Zagrebu oko pokretanja sveučilišnog programa o e-učenju. Iz tog razloga se program više ne izvodi u CARNET-u.

U sklopu E-learning akademije održala su se tri jednogodišnja programa razvijena u suradnji sa Sveučilištem British Columbia iz Kanade.

Svaki od programa trajao je jednu akademsku godinu odnosno dva semestra. Prvi semestar bio je zajednički za sva tri programa, a sastojao se od tri kolegija, koja se bave općim temama vezanima uz e-učenje, pedagogiju i tehnologiju u nastavi.

Drugi semestar sastojao se od kolegija koji se bave temama specifičnim za svaki od programa. Nastava sva tri programa odvijala se online, uz tri radionice u učionici raspoređene kroz oba semestra. 

Programi

E-learning Management

E-learning Management program bio je namijenjen svima koji žele steći praktično iskustvo izrade projekata e-učenja u timskom okruženju i na daljinu, a bazirao se na participativnim metodama rada u učionici i online okruženju.

Nakon završenog programa E-learning Management polaznici mogu:

 • razmotriti inovativnost svojih projektnih ideja i povezati ih sa strateškim europskim i institucionalnim planovima
 • planirati projekte i vezane resurse (ljude, vrijeme, financije)
 • izrađivati projektnu dokumentaciju uključujući vremenski tijek i troškovnik projekta
 • planirati organizacijske modele za podršku učenicima i nastavnicima
 • definirati postojeće i željene individualne i grupne kompetencije.

E-learning Tutoring

Program E-learning Tutoring bio je namijenjen svima koji se bave planiranjem i održavanjem nastave te svoju praksu žele obogatiti uvođenjem tehnologije.

Program je obuhvaćao teme iz područja pedagogije, psihologije, sociologije i komunikacijskih znanosti.

Nakon završenog programa E-learning Tutoring polaznici mogu:

 • odabrati nastavne strategije i metode prikladne za nastavni program
 • osmisliti aktivnosti kojima će osigurati postizanje planiranih ishoda učenja
 • pratiti redovitost i kvalitetu rada vlastitih polaznika u online i kombiniranim okruženjima
 • voditi nastavne aktivnosti u online i kombiniranim okruženjima
 • vršiti formativnu i sumativnu procjenu znanja u programima e-učenja
 • odrediti kakav je vid podrške potreban polaznicima u e-učenju.

E- learning Course Design

Program E- learning Course Design bio je namijenjen onima koji su željeli steći znanja i vještine potrebne za dizajn kvalitetnijih materijala za e-učenje, upoznati alate i tehnologije koje mogu koristiti u nastavi te odabrati one najprikladnije za njihovu sredinu. Koristeći metode projektnog i timskog rada, kroz semestar, polaznici su stekli praktično iskustvo dizajna materijala za e-učenje, od planiranja do izrade i evaluacije.

Nakon završenog programa E-learning Course Design polaznici mogu:

 • dizajnirati materijale za e-učenje
 • odrediti svrhu nastave i definirati ishode učenja
 • analizirati i odabrati obrazovnu tehnologiju prikladnu za materijale koje dizajniraju
 • osmisliti prikladne obrazovne aktivnosti i interakciju polaznika sa sadržajem, nastavnikom i drugim polaznicima
 • procijeniti kvalitetu materijala za e-učenje
 • primijeniti načela upravljanja projektima pri planiranju, razvoju i izradi vlastitih materijala za e-učenje.

Kolegiji

Prvi semestar bio je jednak za sva tri programa, dok se drugi semestar sastojao od kolegija koji se bave temama specifičnim za područje tog programa.

Kolegiji prvog semestra

Orijentacijska radionica

Na samom početku školske godine održavala se dvodnevna radionica. Cilj radionice bio je polaznicima pružiti smjernice vezane uz program te priliku da se međusobno upoznaju i uspostave veze sa svojim kolegama i tutorima. Polaznici su dobiti pregled kolegija, a prošli su i orijentacijski tečaj WebCT alata za udaljeno učenje te uvod u učenje putem interneta.

1. kolegij: Uvod u e-learning

Ovaj je kolegij polaznike upoznao s konceptom e-learninga te različitim pristupima njegovom organiziranju i izvedbi. E-learning je uspoređen s učenjem na daljinu i drugim oblicima učenja i poučavanja uz pomoć tehnologije. 

2. kolegij: Poučavanje i učenje

Cilj ovog kolegija bio je upoznati polaznike s glavnim teorijama učenja i poučavanja te razviti diskusiju o tome kako se svaka od tih teorija odražava na dizajn i razvoj učinkovitih e-learning programa.

3. kolegij: Odabir i korištenje tehnologije

U ovom su kolegiju polaznici naučili kako donositi upućene odluke o izboru tehnologije za e-learning. Glavna tema ovog kolegija bila je složenost procesa izbora tehnologije za e-learning, koji uključuje analizu nekoliko faktora. 

Izbor iz literature
 • Zemsky, R. i Massy, W.F. (2006). Ometena inovacija: Što se dogodilo e-learningu i zašto? (Uvod). Edupoint, 47(VI).
 • McGreal, R. i Elliott, M. (2005). Tehnologije online učenja (e-learning). Edupoint, 37(V).
 • Pratt, D.D. (2006). Dobro poučavanje: jedno rješenje za sve? Edupoint, 48(VI).

Kolegiji E-learning Managementa

Prijelazna radionica

Dvodnevna Prijelazna radionica organizirala se na početku drugog semestra. Cilj te radionice bio je okupiti polaznike po drugi puta tijekom školovanja u E-learning akademiji i omogućiti im upoznavanje s novim tutorima i s grupom s kojom će pohađati drugi semestar. Polaznici su se ujedno upoznali sa sadržajem, zadacima i načinima rada u drugom semestru.

4. kolegij: Pregled planiranja i upravljanja e-learningom
 

Polaznici su u ovom kolegiju naučili identificirati ključna pitanja vezana uz planiranje i upravljanje e-learningom, analizirati spremnost Hrvatske za korištenje e-learninga te identificirati motivacijske faktore koji utječu na razvoj e-learninga u svojim i drugim organizacijama.

5. kolegij: Planiranje na razini ustanove
  

U ovom su kolegiju polaznici proučili nekoliko pristupa određivanju institucijske vizije vezanih uz e-learning, razmotrili mogućnosti dobivanja podrške zainteresiranih strana za aktivnosti vezane uz e-learning. Osim toga, polaznici su razmotrili i organizacijsku kulturu na svojim institucijama i analizirati motivaciju potrebnu za pokretanje e-learninga.

6. kolegij: Planiranje
  

Kroz razmatranje različitih mogućnosti koje e-learning nudi, od tzv. hibridnog učenja (nastava se djelomično odvija online, a djelomično u učionici) do potpuno online e-learninga, ovaj kolegij obrađuje modele razvoja programa i izrade online kolegija i tečajeva. Polaznici su učili kako evaluirati koji je pristup prikladan za razvoj e-learninga na njihovoj instituciji te identificirati koja pitanja podrške nastavnom osoblju i studentima utječu na djelotvornost e-learninga.

7. kolegij: Uvođenje i održavanje e-learninga
  

U ovom su kolegiju polaznici evaluirali prijedloge e-learning projekata i njihovog razvoja kroz razmatranje organizacijskih i pedagoških pitanja vezanih uz e-learning, kao i prikladnost pojedinih pristupa podršci nastavnom osoblju i studentima. Polaznici su proučavali i različite strategije financiranja na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini. Završetkom ovog kolegija završavao je i program.

Završna radionica
 

Završna radionica jednodnevno je događanje za sve polaznike iz generacije koja upravo završava svoje školovanje u E-learning akademiji. Cilj završne radionice je omogućiti polaznicima podsjećanje na ono što su naučili kroz dva semestra te da naučeno kroz grupni rad s kolegama polaznicima utvrde. Završna je radionica zamišljena i kao prilika da se polaznici sva tri programa još jednom okupe, sklope čvršća poznanstva i potencijalne poslovne veze. Tom prilikom polaznicima su uručeni certifikati o završenom školovanju na E-learning akademiji.

Izbor iz literature
 

 • Bates, T. (2001). National Strategies for e-Learning in Post-Secondary Education and Training. (str. 33-81). Paris: UNESCO.
 • The Economist Intelligence Unit (2003). E-Learning Readiness Rankings.
 • Bates, A. W. (2004). Upravljanje tehnološkim promjenama: Strategije za voditelje visokih učilišta. Zagreb, Hrvatska: CARNet/Benja. (pdf str. 1-22)

Kolegiji E-learning Tutoringa

Prijelazna radionica

Dvodnevna Prijelazna radionica organizira se na početku drugog semestra. Cilj te radionice je okupiti polaznike po drugi put tijekom školovanja u E-learning akademiji i omogućiti im upoznavanje s novim tutorima i s grupom s kojom će pohađati drugi semestar. Polaznici se ujedno upoznaju sa sadržajem, zadacima i načinima rada u drugom semestru.

4. kolegij: Planiranje tečajeva
 

U ovom se kolegiju budući e-tutori upoznaju s osnovama planiranja tečajeva, jer se pretpostavlja da će u taj posao biti uključeni ili će ga čak i sami obavljati. Osim što se upoznaju s modelom instrukcijskog dizajna, polaznici definiraju ciljeve učenja te osmišljavaju nastavne materijale i aktivnosti. Taj svoj plan budućeg e-learning tečaja uče prezentirati pomoću konceptualne mape.

5. kolegij: Nastavne strategije, metode i tehnike
 

Ovaj kolegij pruža pregled metoda, strategija i tehnika koje su na raspolaganju svim nastavnicima, bez obzira radilo se o tradicionalnom ili virtualnom okruženju. Neke metode, kao što je npr. suradničko učenje, nalaze češću primjenu u e-learning okruženjima, a svojom primjenom polaznicima e-learning tečajeva umanjuju osjećaj izoliranosti ili nedostatka komunikacije.

6. kolegij: Procjena znanja
 

Predmet su ovog kolegija dvije vrste procjene znanja: formativna i sumativna. Iako različite po svojoj svrsi (jedna se primjenjuje u svrhu razvoja učenika, a druga isključivo u svrhu ocjenjivanja njihovog znanja) te dvije vrste dijele iste principe i metode. U kolegiju se razmatra i korištenje tehnologija u procjeni znanja, što može doprinijeti preciznosti rezultata i uštedi vremena potrebnog za ocjenjivanje.

7. kolegij: Podrška polaznicima
 

Polaznici se u ovom kolegiju upoznaju s akademskom i neakademskom podrškom koja je polaznicima potrebna u virtualnom okruženju. Akademska podrška podrazumijeva pomoć u učenju, koju u e-learning tečajevima pružaju e-tutori. Za više oblika neakademske podrške (administrativna, i tehnička podrška, pomoć u pronalaženju ili pretraživanju izvora…) mogu biti zadužene različite službe u obrazovnoj ustanovi, a e-tutori moraju s tim službama uspostaviti dobru komunikaciju i suradnju.

Završna radionica
 

Završna radionica jednodnevno je događanje za sve polaznike iz generacije koja upravo završava svoje školovanje u E-learning akademiji. Cilj završne radionice je omogućiti polaznicima podsjećanje na ono što su naučili kroz dva semestra te da naučeno kroz grupni rad s kolegama polaznicima utvrde. Završna je radionica zamišljena i kao prilika da se polaznici sva tri programa još jednom okupe, sklope čvršća poznanstva i potencijalne poslovne veze. Tom prilikom polaznicima su uručeni certifikati o završenom školovanju na E-learning akademiji.

Izbor iz literature
 • Anderson, T. (2006). Poučavanje u kontekstu online učenja. Edupoint, 41(VI).
 • University of Victoria Counselling Services (2005). Bloom’s Taxonomy.
 • Saskatoon Public Schools, Inc. Online Learning Centre (2004-2006). Instructional Strategies Online.
 • Salmon, G. i Giles, K. (2006). Online moderiranje. Edupoint, 41(VI).
 • McCracken, H. (2006). Proširenje virtualnog pristupa: Promicanje angažiranosti i zadržavanja putem integriranih sustava podrške. Edupoint, 44(VI).

Kolegiji E-learning Course Designa

Prijelazna radionica

Dvodnevna Prijelazna radionica organizirala se na početku drugog semestra. Cilj te radionice bio je okupiti polaznike po drugi puta tijekom školovanja u E-learning akademiji i omogućiti im upoznavanje s novim tutorima i s grupom s kojom će pohađati drugi semestar. Polaznici su se ujedno upoznavali sa sadržajem, zadacima i načinima rada u drugom semestru.

4. kolegij: Dizajniranje tečajeva
U ovom se kolegiju polaznici upoznaju s pojmom i modelima instrukcijskog dizajna te njihovim pojedinim fazama. Posebna pažnja posvećuje se definiranju i formuliranju ciljeva učenja kojima se treba rukovoditi svako planiranje učenja i poučavanja, bez obzira radi li se o tradicionalnom ili virtualnom okruženju.
5. kolegij: Proučavanje medija i tehnologije
Glavna je poruka ovog kolegija da dizajner tečaja mora dobro poznavati medije i tehnologije kao i njihove karakteristike, kako bi mogao pravilno odabrati i u svojem radu primijeniti upravo one od njih koje će u učenju i poučavanju dati najbolje rezultate. Pri tom dizajneri tečaja trebaju izbjeći zamku korištenja previše tehnologije, jer u ovom slučaju „više nije nužno i bolje“. Tijekom ovog kolegija očekuje se od polaznika da u E-learning laboratoriju aktivno istražuju odabrane alate i tehnologije.
6. kolegij: Razvoj materijala i projektni plan
Polaznici se u ovom kolegiju upoznaju s načinima na koje obrazovne ustanove podupiru razvoj e-learning tečajeva i načinima na koji su organizirale taj rad. Kako E-learning akademija promiče projektni pristup, u nastavku kolegija polaznici se upoznaju s osnovama upravljanja e-learning projektima.
7. kolegij: Izrada, implementacija i evaluacija
Tijekom ovog kolegija polaznici se informiraju o nekoliko tema kao što su intelektualno vlasništvo i njegova zaštita, evaluacija i osiguranje kvalitete, a koje imaju veliki utjecaj na produkciju e-learning tečajeva. Poznavanje ovih, kao i prije obrađenih tema, polaznici pokazuju i u produkciji vlastitog e-learning materijala na kojem su radili cijeli semestar, a naročito tijekom posljednjeg kolegija.
Završna radionica
 

Završna radionica jednodnevno je događanje za sve polaznike iz generacije koja upravo završava svoje školovanje u E-learning akademiji. Cilj završne radionice je omogućiti polaznicima podsjećanje na ono što su naučili kroz dva semestra te da naučeno kroz grupni rad s kolegama polaznicima utvrde. Završna je radionica zamišljena i kao prilika da se polaznici sva tri programa još jednom okupe, sklope čvršća poznanstva i potencijalne poslovne veze. Tom prilikom polaznicima su uručeni certifikati o završenom školovanju na E-learning akademiji.

Izbor iz literature
 • Anderson, T. (2007). Ususret teoriji online učenja. Edupoint, 51(VII).
 • Siemens, G. (2007). Procjena značajki medija: Korištenje multimedije za postizanje ishoda učenja. Edupoint, 53 (VII).
 • Caplan, D. (2005). Razvoj online kolegija. Edupoint, 40(V).
 • Sabor Republike Hrvatske (2003). Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima.
 • University of Warwick (2005). Evaluating E-Learning Developments.

 

shema kolegija E-learning akademije
Shema kolegija kroz tri programa E-learning akademije

Način rada

Nastava na E-learning akademiji bila je kombinirana i održavala se u obliku online nastave i tri radionice uživo. Nastava se održavala na hrvatskom jeziku.

Nastava je uključivala visok stupanj interakcije između polaznika međusobno, kao i između polaznika i tutora putem online diskusija, elektroničke pošte, različitih alata za komunikaciju online i susreta uživo.

Nastava i aktivnosti u online okruženju odvijale su se putem sustava za upravljanje učenjem (LMS), a u dijelovima nastave koristili su se i drugi alati poput wikija, bloga ili alata za izradu konceptualnih mapa i sl. Polaznici su se za korištenje tih alata pripremiti na orijentacijskoj i prijelaznoj radionici.

Tijekom pohađanja E-learning akademije polaznici su sudjelovali u nizu aktivnosti u online okruženju i u učionici, koje uključuju sudjelovanje u diskusijama, pisanje radova, istraživanje, proučavanje stručne literature i slično. Dio sadržaja obrađivao se metodom studija slučaja, koje uključuju multimedijalne materijale vezane uz hrvatske i međunarodne projekte e-učenja. Od polaznika je bilo očekivano da uz samostalno svladavanje gradiva, neke aktivnosti rade u paru ili grupi.

Vrijeme potrebno za učenje: polaznici su za samostalne i grupne aktivnosti na mreži (učenje, proučavanje materijala, samostalne i grupne zadatke, sudjelovanje u diskusijama i pisanje radova) morali izdvojiti oko 10 sati tjedno, što kroz 32 tjedna online nastave čini ukupno 320 sati. Uz 30 sati nastave u učionici svaki program trajao je ukupno 350 sati.

Aktivnosti i zadaci

Online diskusije

Diskusije na E-learning akademiji bavile su se specifičnim temama vezanim uz različita područja e-učenja, vođene su od strane tutora te su činile ključni dio ovog programa, jer ne predstavljaju samo njegov društveni aspekt, već i način učenja.

Sudjelovanje u diskusijama uključivalo je redovito objavljivanje novih poruka, ali i odgovora na poruke drugih u diskusijskim forumima. Ovdje su polaznici komentirali  i analizirali tekstove i članke koje su čitali te su ujedno učili i utvrđivali svoje pretpostavke.

Komentiranje tuđih i izražavanje vlastitih ideja bio je važan dio online nastave u E-learning akademiji, jer su na taj način polaznici stjecali znanje i produbljivali svoje razumijevanje gradiva, formirajući svoje mišljenje o njemu i razmjenjujući ideje s kolegama i tutorima. Drugim riječima, sudjelovanje u planiranim i vođenim grupnim diskusijama zahtijevalo je od polaznika upravo one intelektualne aktivnosti koje predstavljaju proces učenja.

Pisani radovi

Jedna od važnih aktivnosti polaznika programa E-learning akademije bila je i pisanje radova esejskog tipa.

Cilj zadataka bilo je omogućiti polaznicima da neke od ključnih koncepata, o kojima su učili kroz programe, primijene na probleme u svojim specifičnim sredinama, kako bi te rezultate kasnije mogli primijeniti i u praksi.

Tijekom školovanja na E-learning akademiji polaznici su pisali tri rada u prvom semestru i jedan do tri rada u drugom, ovisno o programu koji su pohađali. Zadaci su činili najveći dio procjene znanja polaznika na E-learning akademiji.

Proučavanje literature

Ova se aktivnost odnosila na čitanje obavezne i dodatne literature iz svjetski priznatih izvora, kroz koje su polaznici stekli znanja i razvili stavove o određenoj temi. Obavezna literatura bila je temelj sadržaja o kojima su polaznici učili te se od polaznika očekivalo redovito i kritičko čitanje zadanih tekstova. Pritom su kao smjernice koristili pitanja ili komentare svojih tutora. Dodatna literatura bila je još jedan izvor informacija za one koji o određenoj temi žele saznati više, a vrijeme potrebno za tu aktivnost nije bilo obuhvaćeno predviđenom satnicom programa.

Istraživanje i proučavanje

Istraživanje i proučavanje podrazumijevalo je pretraživanje interneta, literature ili drugih izvora izvan nastave u E-learning akademiji. Pretraživanje izvora izvan uobičajenog nastavnog okruženja programa polaznicima je pomagalo da promisle i o drugim kontekstima u kojima se e-učenje pojavljuje.

Promišljanje

Ova se aktivnost odnosila na promišljanje o temama i idejama kroz koje su polaznici fokusirali svoja razmišljanja o nekom pitanju, konceptu ili zadatku, kako bi o njima lakše diskutirali s drugim polaznicima.

Portfolio

Svi polaznici E-learning akademije izrađivali su svoj e-portfolio, u kojem su kroz oba semestra bilježili, promišljali, organizirali i prezentirali vlastito znanje, pratili svoj napredak u učenju te se predstavili privatno i poslovno.

Uloga polaznika

Programi E-learning akademije odlikovali su se aktivnim načinom rada. Umjesto pasivnog slušanja predavanja, usvajanja činjenica i pripreme za polaganje ispita jednom godišnje, u ovim se programima od polaznika očekivao aktivni odnos prema vlastitom učenju, samodisciplina i organizacija vlastitog rada i vremena tijekom cijele akademske godine.

To je uključivalo kontinuirano praćenje rasporeda i sudjelovanje u svim aktivnostima koje su njime bile predviđene. Mnoge su aktivnosti bile individualne te je polaznik sam birao vrijeme koje mu je, u okvirima zajedničkog rasporeda, za njih najprikladnije.

Neke aktivnosti, poput online diskusija, su bile grupne i odvijajale su se u rasporedom predviđenom periodu. Iako su polaznici u tom periodu bili i dalje slobodni uključiti se u diskusije kada im je to najbolje odgovaralo, bilo je važno da u diskusijama sudjeluju s ostalim polaznicima u zadanim rokovima, jer je napredak grupe ovisio o sudjelovanju pojedinaca.

Od polaznika se očekivalo poštivanje pravila ponašanja kao što bi to činili i u tradicionalnom obrazovnom okruženju. To se odnosilo na ispunjavanje obaveza, pridržavanje rokova, poštivanje privatnosti, kao i na korektnu komunikaciju u fizičkom i virtualnom okruženju.

Uloga tutora

Svi programi E-learning akademije bili su organizirani tako da je grupu od dvadesetak polaznika vodio jedan ili dva tutora. Intenzivna komunikacija tutora i polaznika u online okruženju i na radionicama uživo bila je jedna od glavnih značajki programa E-learning akademije. Tutori su stručnjaci za određeni sadržaj pa različite kolegije vode različiti tutori.

Njihova je uloga bila iniciranje i praćenje aktivnosti polaznika. To znači da su se tutori obraćali polaznicima na forumima za diskusiju ili putem elektroničke pošte te im preporučali redoslijed i tempo svladavanja gradiva. Značajna je uloga tutora bila vezana i uz ocjenjivanje pisanih radova polaznika i njihovog sudjelovanja u tematskim diskusijama.

Jedan od najvažnijih zadataka tutora u programu bilo je pozivanje polaznika na diskusijske rasprave o ključnim pitanjima iz sadržaja nastave. Na taj su način motivirali polaznike da pročitaju zadane materijale, da o njima razmisle te da izraze svoj stav. Tutor je pratio i po potrebi sudjelovao u takvoj diskusiji, upozoravajući pritom na različite aspekte izabrane teme, eventualna suprotstavljena mišljenja, nedorečenosti ili kontradikcije, kao i na uspješne zaključke u navodima polaznika.

Uloga tutora u programima E-learning akademije bila je zamišljena  kao uloga mentora koji usmjerava rad polaznika. Uloga tutora nije bila prenositi „gotova“ znanja i uvijek ponuditi točan odgovor. Tutori su prvenstveno nastojali sve polaznike uključiti u rad na što konstruktivniji način, ali su se i sami uključivali u diskusije, grupne zadatke i slično kada su smatrali da je to bilo potrebno.

Tehnički preduvjeti i vještine

Za uspješno praćenje nastave, bilo je potrebno imati zadovoljene sljedeće tehničke preduvjete:

 • računalo s mogućnošću spajanja na internet (minimum 56 kbps)
 • web preglednik (npr. Mozilla Firefox 10, Internet Explorer 9, Safari 5 i Chrome 16)
 • e-mail klijent
 • multimedijski preglednik (npr. Windows Media Player, VLC media player, Real Player ili sl.)
 • Adobe Reader.

Očekivalo se da polaznici imaju osnovne vještine korištenja računala, dobro poznavanje softvera za obradu teksta, web preglednika te korištenja e-pošte. Druge vještine nisu bile nužne, no bile su dobrodošle pri korištenju materijala.

Tutori i predavači

Nastavu E-learning akademije vodili su tutori i gostujući predavači.

U nastavku je popis tutora i predavača koji su kroz dosadašnje generacije ELA-e vodili online i nastavu uživo.

Tutori

Karen Belfer, M.Ed. Course Developer/Project Manager, DE&T, UBC

Kolegiji koje predaje: Introduction to E-learning, Teaching and Learning, Selecting and Using Technology

Karen Belfer je voditeljica projekata i dizajnerica online tečajeva na Sveučilištu British Columbia (University of British Columbia – UBC). Kao dizajnerica je radila na razvoju projekata na nekoliko fakulteta, uključujući i Fakultet rehabilitacijskih znanosti, Agronomski fakultet i Fakultet povijesnih znanosti. Prethodno je radila na Tehničkom sveučilištu British Columbia (Technical University of British Columbia – TechBC- SFU), gdje je dizajnirala i izrađivala strukturu osiguravanja kvalitete za razvoj i izvođenje kolegija koji se djelomično ili u potpunosti odvijaju online.

Karen je završila studij informatike te magistrirala na Sveučilištu u Anahuacu u Meksiku, na kojem je deset godina i poučavala. Trenutno radi na doktoratu koji će polagati na Sveučilištu Complutense u Madridu. Karen ima veliko iskustvo na području obuke nastavnog osoblja, istraživanja, razvoja, dizajna, implementacije i evaluacije korištenja tehnologije u visokom obrazovanju. Istraživački rad usmjerila je na proučavanje online društvenih okruženja, obrazovne objekte i timski rad. Bila je koautorica rada ”A Convergent Participation Model for Evaluation of Learning Objects”, objavljenog nedavno u časopisu Canadian Journal of Learning and Technology.

Mark Bullen, Ph.D. Course Developer/Project Manager DE&T, UBC

Kolegiji koje predaje: An Overview of E-learning Planning and Management, Institutional-level Planning, Program Planning, Implementing and Sustaining E-learning

Mark Bullen je voditelj odjela Centra za upravljanje i planiranje e-learninga (Centre for Managing and Planning E-Learning – MAPLE) na Sveučilištu British Columbia u Vancouveru u Kanadi. MAPLE je istraživački centar koji proučava pitanja vezana uz planiranje i upravljanje e-learninga.

Mark je jedan od autora i instruktora online magisterija Master of Educational Technology, programa koji zajedno nude UBC i Virtualno sveučilište Monterrey Technical Institute u Meksiku. Mark Bullen je i izvanredni profesor na magistarskom programu Master of Distance Education na Sveučilištu u Athabasci, a član je i Izvanrednog nastavnog osoblja na Pedagoškom odsjeku na Sveučilištu British Columbia.
Održao je radionice o razvoju i izvođenju e-learninga te o planiranju i upravljanju e- learningom u Tajvanu, Hrvatskoj, Meksiku, Maleziji i Kanadi, a bio je i konzultant na projektima udaljenog obrazovanja u Butanu, Mongoliji i Indoneziji.
Mark ima doktorat s područja obrazovanja odraslih (1997), magisterij iz obrazovne psihologije (1989), te diplomu (1982) Sveučilišta British Columbia.

Maja Cvitković
Kolegiji koje predaje: Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija

Maja Cvitković je završila inženjerski smjer matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, u vrijeme u koje su osobna računala ozbiljno počela pristizati u škole i na fakultete.
Od svog prvog posla, nakon diplomiranja, spaja praktičan rad na računalima s podučavanjem, a nakon pozitivnih iskustava s rješavanjem problema kolegama na raznim radnim mjestima odlučuje se za podučavanje kao primaran posao. Zadnjih petnaestak godina radi u školama i uglavnom predaje informatiku,  CARNET-ov je suradnik od 2002. godine. Od 2004. radi na pola radnog vremena u Športskoj gimnaziji u Zagrebu te istodobno surađuje pri izradi online tečajeva i mentorira ih.
Kao autor potpuno oprema svoje radove – od prve knjige (Kombinatorika, 1994.), preko nekoliko godina ilustrirane rubrike u časopisu Matka, članaka za učenike i nastavnike do online tečajeva.
Osobito voli sve što predaje isprobati pod vlastitim prstima i upotrebljavati pri rješavanju zadataka na poslu. To je navika koju je donijela iz dugogodišnjeg rada kao učitelj skijanja, gdje nastavnik ne može „samo poznavati teoriju“. Zato učenje i stručno usavršavanje ne promatra kao dodatan posao, nego jednostavno kao vožnju kroz život.

Brad Eastman, Ph.D. Project Manager/Instructional Designer, OLT/Distance Education & Technology, University of British Columbia

Kolegiji koje predaje: Designing Courses, Exploring Media and Technology, Design and Development, Production, Implementation and Evaluation

Brad Eastman je voditelj projekata i instrukcijski dizajner na Sveučilištu British Columbia. Brad surađuje s nastavnicima sa studija za medicinske sestre, stomatologije, centra za naprednu obradu drveta te odsjeka šumarstva. Brad je odgovoran za instrukcijski dizajn online tečajeva, a kao voditelj projekata  nadgleda rad autora tekstova, grafičkih dizajnera i web programera.

Brad drži prezentacije o najboljim primjerima iz prakse za online nastavnike, kao i prezentacije o upravljanju znanjem (knowledge management), izgradnji online zajednica i djelotvornom korištenju PowerPointa. Brad predaje i na Vancouver Community College, a radio je i na razvoju materijala za National Research Council of Canada te je sudjelovao na izradi courseware alata za Cisco Systems.

Vjekoslav Hlede

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i tehnike, Procjena znanja, Akademska podrška

Vjekoslav Hlede radi na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje izrađuje web stranice Fakulteta (www.vef.hr), vodi informatičku edukaciju (MS Word + osnove Web dizajna) studentima i zaposlenicima Fakulteta te sudjeluje u razviju online nastavnih materijala i ispita koristeći WebCT softver. U sklopu Edupointova tima Vjekoslav mentorira tečaj Izrada i objavljivanje web stranica pomoću FrontPage-a te razvija nove tečajeve; ‘Osnove JavaScripta’ i ‘Izrada animacija pomoću Flash-a’. Vjekoslav ima bogato iskustvo u online komunikaciji; izradio je 15 Web sjedišta i sudjelovao u izradi većeg broja digitalnih nastavnih materijala. Autor je plana projekta Razvoj Interneta, e- learning a i poslovanja putem mreže na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004.

Vjekoslav je suosnivač Udruge Mreža mladih znanstvenika (www.mlaz.net) i koordinator radne grupe za ICT u obrazovanju i znanosti unutar Udruge. Zvanje doktora veterinarske medicine Vjekoslav je stekao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje upravo pohađa poslijediplomski studij ‘Ekonomika i epidemiologija’ .

Doc. dr. sc. Nataša Hoić-Božić

Kolegiji koje predaje: Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i tehnike, Procjena znanja, Akademska podrška

Nataša Hoić-Božić je docent na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je matematiku i informatiku na Pedagoškom (današnjem Filozofskom) fakultetu u Rijeci, magistrirala računarstvo na Fakulteti za računalništvo in informatiku Sveučilišta u Ljubljani i doktorirala računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
Na Odjelu za informatiku izvodi kolegije Osnove informatike 1, Multimedijski sustavi, Metodika nastave informatike i Primjena hipermedije u obrazovanju te na Tehničkom fakultetu u Rijeci kolegij Računalne mreže. Dio kolegija izvodi kombinacijom tradicionalne i online nastave uz pomoć sustava za upravljanje učenjem AHyCo (Adaptive Hypermedia Courseware). Član je radne skupine za implementaciju e-učenja na Sveučilištu u Rijeci te Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci.
Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih projekata iz područja e-obrazovanja, od kojih su značajniji Inovacije u nastavi pomoću računala, Računalna potpora obrazovanju, Adaptivna hipermedijska programska potpora za učenje i Metodika nastave informatike online (uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Kao član projektnog tima sudjelovala je na više projekata koje je pokrenuo CARNET. Završila je CARNET E-learning akademiju, program “E-learning Management”
Glavno područje znanstveno istraživačkog rada uključuje primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija u obrazovanju (e-learning), multimedijske i hipermedijske sustave te prilagodljivu hipermediju.
Sudjelovala je na više domaćih i stranih skupova te objavila preko 30 znanstvenih i stručnih radova od kojih je većina iz područja e-learninga. Član je IEEE Education Society i Udruge za razvoj visokoga školstva “Universitas”.

Martina Holenko

Kolegiji koje predaje: Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i tehnike, Procjena znanja, Akademska podrška

Martina Holenko diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci i stekla zvanje profesora matematike i informatike. Studentica je poslijediplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Područje njenog interesa su tehnologije e-obrazovanja i razvoj programske potpore za tu vrstu učenja, posebno prilagodljivih hipermedijskih aplikacija.

Radi kao asistent na Odsjeku za informatiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci na kolegijima Metodika nastave informatike, Multimedijski sustavi, Primjena hipermedije u obrazovanju, Osnove informatike i Informatički praktikum. Kako se spomenuti kolegiji dijelom odvijaju online, uz pomoć sustava za upravljanje učenjem AHyCo (Adaptive Hypermedia Courseware), svakodnevno se susreće s prednostima e-learninga kroz online konzultacije e-poštom i moderiranje rasprava u forumu.

Iskustvo s online obrazovanjem stekla je i pri planiranju i tutoriranju tečaja „The Geometer’s Sketchpad“, koji je osmislila i implementirala u AHyCo LMS.

Karolina Horvatinčić

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Pregled planiranja i upravljanja e-learningom, Planiranje na razini ustanove, Planiranje na razini programa, Uvođenje i održavanje e-learninga.

Karolina Horvatinčić ima desetogodišnje iskustvo u vođenju projekata iz područja obrazovanja, podrške korisnicima i informatizacije. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te je završila studij MBA Poslovne škole IEDC u Bledu.

Iz područja podrške korisnicima možemo izdvojiti sljedeće aktivnosti: vodila je Službu za CARNET-ove članice, organizirala edukativno-promotivne akcije, provodila istraživanja zadovoljstva korisnika, definirala pravila CARNET-ove poslovne korespondencije, ugovarala uslugu Helpdeska za krajnje korisnike, mentorirala tim za izradu CARNET-ovog weba i dr.

Vezano uz informatizaciju, Karolina je dizajnirala CARNet-ov sustav za planiranje i praćenje realizacije poslovnih aktivnosti. Vodila je projekt uspostave sustava za praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti u sklopu projekta primjene EFQM modela za izvrsnost.

E-obrazovanjem se bavi intenzivnije od 2004. godine kada završava E-learning akademiju, program “E-learning Management”. Član je tima koji je uspostavio CARNET-ove Referalne centre za e-obrazovanje. Autor je scenarija multimedijalnih online sadržaja iz programa ECDL-a. Vodila je dvogodišnji IPA savjetodavni projekt primjene ICT-a u nastavi. Zaposlena je u Insitutu za međunarodne odnose kao ekspert za obrazovanje, ICT i vođenje projekata. Autor je i predavač seminara i kolegija Upravljanje projektima.

Martina Hribar

Kolegiji koje predaje: Osnove e-učenja, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

Martina Hribar diplomirala je sociologiju i hrvatsku kulturu na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Završila je treću generaciju E-learning akademije 2006. godine, smjer Course Designer Pohađala je nekoliko radionica (Instructional Design, Evaluation of e-learning courses, Facilitation of Online Learning) te je sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih konferencija iz područja e-obrazovanja.

Od 2002. godine zaposlena je u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju, gdje je sudjelovala na nizu projekata vezanim uz obrazovanje. Trenutno ,kao ekspert u CARNET-ovom edukacijskom centru, vodi projekt izrade novog online tečaja.

Prof. dr. sc. Goran Hudec

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija

Goran Hudec na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije Mjerenje i automatsko vođenje procesa, Elektrotehnika i elektronika te Računalsko upravljanje procesima.

Uz elektrotehničku grupu predmeta, koju predaje na Tekstilno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1999. godine, radi na području e-learninga vodeći više projekata za CARNET i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Voditelj je CARNET-ovog Referalnog centra za izradu obrazovnih materijala. Kao područje od posebnog interesa treba izdvojiti primjenu digitalnih višestruko iskoristivih obrazovnih jedinica (learning objects) u realizaciji nastavnog materijala u sveučilišnim studijima.

Autor je sveučilišnog udžbenika “Mjerenje i automatsko vođenje procesa” te autor i koautor preko 60 znanstvenih i stručnih radova od kojih je šest s područja e-learninga.
Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1975. do 1996. godine zaposlenik je Brodarskog instituta u Zagrebu, gdje je radio na razvoju brodskih i pomorskih sustava. Od 1996. godine zaposlen je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Metode poučavanja usavršavao je na tečaju “Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskom obrazovanju”, u organizaciji Foruma za slobodu u obrazovanju, a e-learning je usavršavao na programima E-learning akademije ELA F-04 Foundations (1st generation) i M-04 Management u organizaciji CARNET-a i University of British Columbia. Kao jedan od dvojice prvih hrvatskih tutora pomagao je u radu druge generacije E-learning akademije pokrenute u ožujku 2005. kao tutor na programima E-learning Course Design i E-learning Tutoring.

Članom je više znanstvenih i stručnih društava. Voli pisati dobre znanstveno – fantastične pripovjetke i trčati na najduže pruge. 

Mirta Janeš

Kolegiji koje predaje: Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i postupci, Procjena znanja, Podrška polaznicima

Mirta Janeš zaposlena je u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Od 2004. godine sudjelovala je u projektu izrade i implementacije prvih CARNET-ovih online tečajeva te na uspostavi sustava CARNE-ovih online mentora.
Koordinirala je i vodila projekte ECDL izobrazbe nastavnika osnovnih i srednjih škola, koji su uključivali primjenu online i kombiniranih modela poučavanja. Bavila se istraživanjima u okviru CARNET-ovog pilot projekta vezano uz primjenu online tečajeva programiranja u nastavi informatike u osnovnim i srednjim školama.

Kontinuirano se bavi projektima vezanim uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju, sudjeluje u razvoju CARNET-ovih online tečajeva te vodi sustav CARNET-ovih online mentora što uključuje organizaciju i praćenje njihovog angažmana te njihovo stručno usavršavanje.
Diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je CARNET-ovu E-learning akademiju, smjer E-learning Tutoring te je pohađala online i f2f radionice i seminare iz područja e-learninga i grupnog vođenja.
Pisala je za CARNET-ov E-presso,  izlagala je na CARNET-ovim konferencijama za korisnike i drugim domaćim stručnim skupovima te je sudjelovala s radom  na internacionalnoj konferenciji organizacije IADIS 2008 (International Association for Development of the Information Society).

Mr. sc. Zlatko Jelačić, dipl.ing.

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija

Zlatko Jelačić trenutno radi kao projektant višemedijskih sustava i voditelj projekata u zagrebačkom uredu tvrtke Audio Video Consulting, gdje vodi poslove koji su dobrim dijelom vezani uz hrvatsku akademsku zajednicu.

Donedavno je radio kao voditelj Odjela istraživanja i razvoja u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET.  Odjel je bio vrlo aktivan u području ispitivanja i razvoja višemedijskih tehnologija, a u okviru Odjela ispitivale su se i tehničke osnove i alati za uspostavu e-learninga u hrvatskoj akademskoj zajednici. Odjel je aktivno sudjelovao i u pripremi kolegija za sve module dosadašnjih generacija E-learning akademije.
Zlatko je autor mnogih članaka u Edupoint časopisu vezanih uz upotrebu tehnologije u procesima učenja, a također je autor i predavač dva Edupoint tečaja: TE12: Prozor u višemedijski svijet, Stolne videokonferencije i internetski prijenosi i PE13: Soba s pogledom, Sobne videokonferencije u obrazovanju.

Zlatko Jelačić je diplomirao na Zavodu za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekao i stupanj magistra znanosti.
Polaznik je prve generacije E–learning akademije (2004./05.) te posjeduje diplomu programa Menadžment u e-learningu. Kao jedan od dvojice prvih hrvatskih tutora, pomagao je u radu druge generacije E-learning akademije pokrenute u ožujku 2005. kao tutor na programima E-learning Course Design i E-learning Tutoring.

Mr. sc. Hrvoje Jerković

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija.

Hrvoje Jerković voditelj je odjela za učenje na daljinu na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (http://www.zsem.hr). Pokrenuo je korištenje, implementirao te i dalje održava informacijski sustav daljinskog učenja (www.webct.com), kojeg već niz godina aktivno koristi preko 1000 studenata i oko 100 profesora na ZSEM-u. Trenutno vodi projekt izrade informacijskog sustava za potrebe administracije, Career centra, centra za promidžbu fakulteta, Alumni centra, Executive education centra i Centra za cijeloživotno učenje. Uskoro će voditi i projekt daljinskog učenja za potpuno pohađanje nastave preko interneta. Radio je i za CARNET (www.carnet.hr) podučavajući različite tečajeve na daljinu. Pet godina vodio je odjel za održavanje i nabavu sve računalne (softverske i hardverske) opreme te održavao preko 100 računala i ostalu informatičku opremu na ZŠEM-u. Ima mnoštvo iskustva sa cijelim nizom serverskih i klijentskih aplikacija. Radi i kao predavač iz predmeta sa područja informatike, održavao je i niz web stranica, i web aplikacija, pomogao u projektu izrade http://www.zsem.hr. Ima iskustva u prezentacijama i komunikaciji sa različitim firmama i kompanijama.

Hrvoje Jerković također je savjetovao nekoliko fakulteta glede mogućnosti implementacije i odabira informacijskih sustava za učenje na daljinu. Postavio je i nadgledao preko 50 videokonferencija sa profesionalnom opremom (Tandberg, Polycom uređaji i sl.) Posjeduje certifikat i sa švedskog sveučilišta (http://www.mdh.se/) o položenom predmetu ”Upravljanje softverskim projektima”. Sudjelovao je na nizu tečajeva o učenju na daljinu, serverskim aplikacijama i sl. Položio je ECDL basic i advanced module te certificirani ECDL ispitivač (http://www.ecdl.com).

Jerković je 2007. godine obranio magistarsku radnju iz primjenjenog računarstva na FER-u (http://www.fer.hr), na temu „Integracija learning management sustava“. 2002. godine stekao je titulu dipl. ing. Elektrotehnike na FER-u, na temu „Distant learning“. Prije toga, 1996. godine završio je srednju elektrotehničku školu Ruđer Bošković (tehničar za elektroniku).

Od ostalog obrazovanja Hrvoje 2003. godine pohađa CARNET-ovu radionicu „Design and Development of on-line courses“, a 2004.  radi kao tutor na CARNET-ovom tečaju za obuku pri radu sa WebCT-om, u sklopu Edupointa. Iste godine pohađa CARNET-ovu radionicu „Managing E-learning Environment in a Higher Education Institution“, zatim radionicu na ZŠEM-u „ The Case Method for Management Education“, tečaj SRCA-a „Managing Windows Server 2003 Environment“, i CARNET-ovu radionicu „Online Tutoring“. 2005. godine na E-learning akademiji u sklopu CARNET-a završava program za E-learning managera.

Gordana Jugo

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

Gordana Jugo je u CARNET-u od 2002. godine, gdje radi prvenstveno na projektima obrazovanja u području primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija, ali i na projektima vezanim uz promociju, upravljanje odnosima s korisnicima i upravljanje kvalitetom. Trenutno je voditeljica CARNET-ovog edukacijskog centra, gdje se pretežno bavi planiranjem, razvojem, implementacijom i promoviranjem online obrazovnih sadržaja. Nedavno je završila projekt izrade E-tečaja za e-mentore te vođenje pilot projekta implementacije online tečajeva programiranja u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj.

Vodila je prvi CARNET-ov projekt izrade i implementacije online tečajeva za krajnje korisnike te projekt uspostave Edulaba u Rijeci. Također je vodila projekt vanjske evaluacije CARNET-a, koji je rezultirao dobivanjem certifikata za prvi stupanj izvrsnosti poslovanja prema modelu Europske zaklade za upravljanje kvalitetom – EFQM. Među brojnim projektima na kojima je sudjelovala mogu se istaknuti Prijevod WebCT-a, Istraživanje za potrebe Edupointa i Training the Trainers. S velikim zadovoljstvom radi kao online tutorica u CARNET-ovoj E-learning akademiji. Izlagala je na domaćim konferencijama i stručnim skupovima te na stranim konferencijama IADIS 2008 i Online Educa Berlin 2008.

Diplomirala je ruski jezik i književnost te povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je prvu generaciju CARNET-ove E-learning akademije, smjer E-learning Management. Pohađala je nekoliko seminara iz područja e-learninga, a od edukacije iz ostalih područja ističu se General Management Program u Poslovnoj školi Bled te seminari iz područja upravljanja odnosima s korisnicima. Završila je poslijediplomski studij Master of Educational Technology na Universitiy of British Columbia u Kanadi.

Prof. dr. sc. Sunčana Kukolja-Taradi

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije 

Dragana Kupres

Kolegiji koje predaje: Pregled planiranja i upravljanja e-learningom, Planiranje na razini ustanove, Planiranje na razini programa, Uvođenje i održavanje e-learninga

Dragana Kupres diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine. Na Sveučilištu Britanska Kolumbija u Kanadi 2006. godine, završila je poslijediplomski studij «Master in Educational Technologies». Osim toga, sudjelovala je u nizu radionica s područja e-learninga i managementa.

U CARNET-u radi od 2001. na projektima obrazovanja uz podršku informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Vodila je i sudjelovala u nizu projekata od kojih su najznačajniji časopis Edupoint (2001-2004), CARNET-ovi CD-i za korisnike (2002-2003), e-learning radionice (2004-2005), E-learning akademija (2004-), te prezentacijski projekt INFO 2003: «E-learning u CARNET-u», s temom KitNet te okruglim stolom o autorskim pravima u obrazovnim materijalima na internetu.

Osim toga, mentorirala je online tečaj «Osnove HTML-a», održavala radionice o uporabi WebCT-a, a trenutno koordinira i razvoj E-learning Laboratorija u sklopu E-learning akademije.

U sklopu svojih aktivnosti održava prezentacije o e-learningu i promjenama koje on donosi i potiče u visokom školstvu, te prezentira CARNET-ova dostignuća na području e-learninga na domaćim i stranim konferencijama i časopisima. Redaktor je hrvatskog prijevoda knjige Tonija Batesa “Upravljanje tehnološkim promjenama”, a dobitnica je i prve nagrade za izradu online tečaja na CEENetovoj radionici o e-learningu 2001. u Budimpešti.

Jasminka Maravić

Kolegiji koje predaje: Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i postupci, Procjena znanja, Podrška polaznicima

Jasminka Maravić završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlena je u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju na poslovima vezanima uz upotrebu tehnologije u obrazovanju. Sudjelovala je u nizu projekata, a neki od najznačajnijih su E-learning akademija, Portal za škole, Referalni centri za e-obrazovanje.

Njeno iskustvo u e-learningu sastoji se od pohađanja E-learning akademije, smjer E-learning Tutoring, tromjesečnih CEENetovih tečajeva „Online Tutoring“ i  „New technologies of e-learning“, pohađanja radionica „Instructional Design“, „Evaluation of e-learning courses“ and „Facilitation of Online Learning“ te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama. 

Katherine McManus, Ph.D. Program Director, Centre for Online and Distance Education, Simon Fraser University Burnaby, British Columbia, Canada

Kolegiji koje predaje: Planning Courses, Instructional Strategies, Methodologies and Techniques, Assessing Learning, Academic Support

Katherine McManus je programska direktorica Centra za učenje na daljinu (Centre for Distance Education) na Sveučilištu Simon Fraser (Simon Fraser University). Odgovorna je za instrukcijski dizajn, planiranje održavanja nastave i podršku studentima na tečajevima iz osam akademskih područja. Surađuje sa stručnjacima za razvoj sadržaja iz niza područja, od primijenjenih prirodnih do humanističkih znanosti, kako na dizajnu tečajeva za stručno usavršavanje zaposlenih polaznika, tako i na dizajnu tečajeva za studente na prvoj godini studija.

Doktotirirala je na Sveučilištu British Columbia, na području obrazovanja odraslih. Ima mnogo iskustva s razvojem tečajeva, poučavanjem I održavanjem radionica za stručno usavršavanje na području medicine I obrazovanja u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Radila je i sa lokalnim zajednicama na razvijanju mogućnosti obrazovanja za one koje zanima neformalno cjeloživotno učenje.

Dr. McManus je poučava nekoliko online tečajeva u sklopu magistarskog programa Master of Educational Technology Program na Sveučilištu British Columbia I Virtualnom sveučilištu Monterey Technical Institute u Meksiku. Radi na poboljšanju mogućnosti obrazovanja putem online tehnologija za stanovnike regija u kojima ne postoje obrazovni programi I visokoškolske institucije.

Dr. McManus je počela poučavati u visokom školstvu 1975. na Memorial University of Newfoundland u Kanadi, na odsjeku Engleskog jezika I književnosti. 1993. je počela poučavati nastavno osoblje, nakon što je dobila zadatak da pokrene ured podrške nastavnicima radi unaprijeđenja poučavanja u razrednoj nastavi. Upravo se u toj ulozi zainteresirala za računalno-posredovano učenje I korištenje “novih” tehnologija. Jedinici za učenje na daljinu i tehnologiju (Distance Education and Technology Unit) na Sveučilištu British Columbia pridružila se 1998., a Centru za učenje na daljinu (Centre for Distance Education) na Sveučilištu Simon Fraser 2002. godine.

Jeff Miller, M.Ed., Course Developer/Project Manager DE&T, UBC

Kolegiji koje predaje: An Overview of E-learning Planning and Management, Institutional-level Planning, Program Planning, Implementing and Sustaining E-learning, Designing Courses, Exploring Media and Technology, Design and Development, Production, Implementation and Evaluation

Jeff Miller je voditelj projekata, dizajner online tečajeva i instruktor na Sveučilištu British Columbia. Pomaže nastavnom osoblju pri razvoju mnogih kolegija koji se u potpunosti ili djelomično izvode online, dizajnira komercijalne obrazovne CD-ROM-ove i multimediju, profesor je na magisteriju Master of Educational Technology Sveučilišta British Columbia te održava radionice za obrazovanje nastavnog osoblja s područja pedagogije i tehnologije na sveučilištima u Sjevernoj Americi, Europi i Aziji.

Također pomaže pri razvoju poslovnih planova i programa za nove magistarske programe, uključujući programe Sveučilišta British Columbia Master of Educational Technology i Master of Fine Arts in Creative Writing, te CARNET-ovu E-Learning akademiju.
Jeff je profesor na Odsjeku anglistike na Pedagoškom fakultetu te na programu za autohtone narode (First Nations) na UBC-u. U istraživačkom se radu bavi medijima, tehnologijom i prezentacijom znanja, s naglaskom na rad Marshalla McLuhana i Waltera Benjamina.
Jeff je jedan od dobitnika Nagrade za inovacije u obrazovnoj tehnologiji, koju dodjeljuje država British Columbia, za dizajn online tečaja ETEC540: Text Technologies: The changing spaces of reading and writing.

Tannis Morgan, M.Ed., Course Developer DE&T, UBC

Kolegiji koje predaje: Introduction to E-learning, Teaching and Learning, Selecting and Using Technology, Planning Courses, Instructional Strategies, Methodologies and Techniques, Assessing Learning, Academic Support

Tannis Morgan je voditeljica projekata i dizajnerica online tečajeva na Sveučilištu British Columbia (University of British Columbia – UBC).
Od 1993. godine radi na odjelu Obrazovne tehnologije (Educational Technology), gdje je sudjelovala u osmišljavanju softvera za programe samostalnog učenja jezika.
Tannis je diplomirala na Université Laval u Québecu, gdje je studirala lingvistiku te magistrirala na temu Jezičnog obrazovanja s naglaskom na učenje jezika uz pomoć interneta. Trenutno radi na doktoratu na UBC-u, gdje je njen istraživački rad usmjeren na interkulturalnu komunikaciju i razvoj obrazovnih zajednica u okruženjima koja su u potpunosti ili djelomično online.

Također, Tannis ima veliko iskustvo u edukaciji nastavnika, poučavanju jezika i dizajnu online i mixed mode tečajeva. Sudjelovala je u nekoliko internacionalnih istraživačkih projekata, a nedavno je bila i koautorica rada pod naslovom ”Intercultural Language Learning in Online Environments”, koji će biti objavljen u sljedećem izdanju časopisa Polyglossia.

Daliborka Pašić

Kolegiji koje predaje: Pregled planiranja i upravljanja e-learningom, Planiranje na razini ustanove, Planiranje, Uvođenje i održavanje e-learninga
Daliborka Pašić ima desetogodišnje iskustvo rada u području obrazovanja te upravljanja u obrazovanju koje je stjecala radeći sedam godina kao voditeljica projekata u CARNET-u te posljednje tri kao voditeljica Life Long Learning Akademije (www.L3A.com.hr), privatnoj školi za cjeloživotno obrazovanje u tvrtki Aquilonis d.o.o.(www.Aquilonis.hr)

Kao voditeljica škole za cjeloživotno obrazovanje odgovorna je za planiranje i realizaciju organizacijskih aktivnosti te razvoja i provedbe programa poslovnog obrazovanja u područjima: upravljanje projektima, poslovni i osobni razvoj, primjena IKT-a u obrazovanju, IT znanja i vještine te EU programi. Osim navedenog, Daliborka vodi projekte organizacije aktivnosti i događanja poput Microsoftovog natjecanja i skupa Innovative Teachers Forum, međunarodnog skupa o primjeni IKT-a u obrazovanju djece s posebnim potrebama te uspostava Programa webinara i virtualnih okruglih stolova „Učimo zajedno“ u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

U posljednjih nekoliko mjeseci angažirana je i na projektima pronalaženja odgovarajućih europskih programa  financiranja za javne i privatne tvrtke.
U CARNET-u je bila zaposlena od 1999. – 2006. te u tom periodu sudjelovala u projektima poput Uspostave edukacijskog centra – Edupoint i Uspostave E-learning akademije kao članica tima te kao voditeljica Referalnih centara za E-obrazovanje, voditeljica knjižnično-informacijskog servisa CARNET-a i SRCA i glavna urednica časopisa Edupoinit u 2006. godini.

Diplomirala je na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu smjer filozofija i povijest umjetnosti te završila CARNET-ovu E-learning Akademiju smjer E-learning Management. Školovala se i na brojnim neformalnim on-line i f2f seminarima iz područja upravljanja i poslovanja, upravljanja projektima te e-obrazovanja.
Autorica je nekoliko članaka i prezentacija na domaćim i međunarodnim konferencijama o e-obrazovanju, serije članaka o upravljanju projektima u obrazovanju objavljenim u digitalnom časopisu Pogled kroz prozor (www.ucitelji.org, MS Hrvatska, Suradnici u učenju, 2009.) te urednica knjige Upravljanje projektima, ilustrirani vodič (Incremedia, 2008.).

Želja joj je istražiti sve specifičnosti metodologije upravljanja projektima u obrazovanju s naglaskom na e-obrazovanje te pronaći prikladne metode osposobljavanja nastavnog i upravljačkog osoblja za primjenu te metodologije. 

Kristina Pavlović

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

Katarina Pavlović diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na studiju Računarstva, 2004. godine.

Na istom fakultetu radila je od 2004. do 2006. kao zavodski suradnik na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija, unutar LSS grupe, gdje je sudjelovala u brojnim i raznolikim projektima. Početkom 2005. godine počela se aktivno baviti područjem e-obrazovanja, kada je uz pohađanje CARNET E-learning akademije, programa “E-learning Tutoring”, sudjelovala i u projektu razvoja te integracije LMS rješenja namijenjenog obrazovanju iz područja Unix/Linux operacijskih sustava kojeg je i prezentirala na radionici u sklopu konferencije E-biz 2005. Na istom zavodu radila je i kao asistent za 2 dodiplomska kolegija na smjeru Industrijska Elektronika gdje je stekla bogato iskustvo u online komunikaciji sa studentima te vođenju nastave.

Trenutno radi u Kapschu d.o.o., hrvatskoj podružnici vodećeg austrijskog sistem integratora Kapsch CarrierCom AG, u projektima razvoja softvera. 

Mr. sc. Sonja Prišćan

Kolegiji koje predaje: Pregled planiranja i upravljanja e-learningom, Planiranje na razini ustanove, Planiranje na razini programa, Uvođenje i održavanje e-learninga

Sonja Prišćan diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računarska tehnika 1993. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 2002. godine, na smjeru Primjena računalnih znanosti s radom koji se bavio e-obrazovanjem.

U CARNET-u je radila 1996. do 2005., s jednim prekidom od godinu dana kada je radila u Ministarstvu znanosti i tehnologije u Upravi za informatiku. Trenutno radi u KING ICT-u na poziciji voditelja edukacijskih programa. Područjem e-obrazovanja bavi se od 1999. godine. U periodu od sedam godina vodila je ili sudjelovala u mnogim projektima u tom području, a najznačajniji su osmišljavanje, priprema i vođenje prvog online tečaja na programu Training the Trainers, program «Obrazovni projekti», uspostava «Referalnih centara za e-obrazovanje», uspostava usluge sustava sobnih videokonferencija, sudjelovanje u osnivanju CARNET-ovog edukacijskog centra Edupoint u CARNET-u.

U KING ICT-u radi na razvoju multimedijalnih i interaktivnih online sadržaja, te vodi druge projekte iz područja tehničkog obrazovanja. 

Jasna Tingle

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije.

Diplomirala je etnologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Početkom 2007. godine završila je poslijediplomski online program pod nazivom Master of Distance Education na Athabasca University u Kanadi. Jasna radi u CARNET-u od 1997. godine te je sudjelovala u mnogim projektima vezanim uz obrazovanje. Trenutno je voditeljica CARNET-ove E-learning akademije. Područje e-learninga prati od 1999. godine te je sudjelovala u više međunarodnih i domaćih konferencija na tu temu kao i u pripremi i izvođenju više online tečajeva i programa.

Branka Vuk

Kolegiji koje predaje: Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija

Branka Vuk rođena je u Zagrebu 1979. godine. Diplomirala je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kao profesor engleskog jezika i književnosti te španjolskog jezika i književnosti. Na istom fakultetu pohađa i studij portugalskog jezika i književnosti, a 2006. godine je upisala i poslijediplomski interdisciplinarni studij s područja Europskih studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Branka je završila E-learning Management i E-learning Course Design programe CARNET-ove E-learning akademije te niz specijaliziranih radionica na temu primjene informatičko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i upravljanja projektima.

Od 2003. godine Branka je zaposlena u CARNET-u kao stručni suradnik na projektima e-obrazovanja. U sklopu posla sudjelovala je i vodila projekte na kojima je bila odgovorna za organizacijsku podršku obrazovnim programima, promociju, razvoj obrazovnih i produkciju multimedijalnih materijala i dr. U posljednje se vrijeme intenzivno bavi proučavanjem i primjenom društvenog softvera u obrazovanju.

Samostalno ili kao koautorica, Branka Vuk redovito piše, objavljuje i prezentira radove s područja e-obrazovanja, te osmišljava i održava radionice i predavanja o društvenom softveru i mogućnostima njegove primjene u obrazovanju. 

Kristijan Zimmer, dipl, ing.

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije.

Bojan Žugec

Kolegiji koje predaje: Osnove e-učenja, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

Bojan Žugec znanstveni je novak/asistent na Fakultetu organizacije i informatike ( www.foi.hr )u Varaždinu. Već dvije godine intenzivno radi, zajedno s kolegama na FOI-u, na dizanju kvalitete starih i izradi novih e-materijala za studente Fakulteta. Sudjeluje u online izvođenju predmeta Odabrana poglavlja matematike.

Diplomirao je matematiku na PMF – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru primijenjena matematika i na smjeru profesor matematike te je trenutno na poslijediplomskom doktorskom studiju na istom fakultetu. Prošle godine je završio CARNET-ovu E-learning akademiju, smjer E-learning Tutoring.

Gostujući predavači
 • Prof. dr. sc. Goran Bubaš, Fakultet organizacije i informatike
 • Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet u Zagrebu
 • Ivica Matotek, CARNet
 • Prof. dr. sc. Đuro Njavro, Zagrebačka škola ekonomije i managementa
 • Cindy Underhill, Manager, Learner Support, DE&T, UBC 

O nama

Ideja o pokretanju obrazovnog programa o e-učenju rođena je u krugu CARNET-ovih zaposlenika i bliskih suradnika u proljeće 2003. godine, a prva generacija polaznika upisana je u program E-learning Management u jesen 2004. godine. U 2013. godini E-learning akademija upisuje jedanaestu generaciju polaznika.

Uspostava E-learning akademije bila je rezultat suradnje nekoliko udaljenih timova od 2003. do 2005. godine. CARNET-ov projektni tim i ekspertni tim s kanadskog Sveučilišta Britanska Kolumbija surađivali su pri izradi programa, temeljenog na zahtjevima Programskog odbora i recenziranog od strane recenzenata.

Programski odbor
 • prof. dr. sc. Slavko Krajcar, predsjednik Programskog odbora, predstojnik Zavoda za visoki napon i energetiku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva
 • dr. sc. Petar Pervan, viši znanstveni suradnik i pomoćnik ravnatelja Instituta za fiziku
 • Jasna Tingle, voditeljica projekata u CARNET-u
 • Kristijan Zimmer, voditelj informacijskih sustava na Fakultetu elektrotehnike i računarstva
 • dr. sc. Mart Laanpere, direktor Centra za obrazovnu tehnologiju Sveučilišta u Tallinnu, Estonija
 • prof. dr. sc. Sunčana Kukolja Taradi, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za fiziologiju i imunologiju.
Tim sa Sveučilišta Britanska Kolumbija (University of British Columbia, UBC)
 • Jeff Miller, voditelj projekta, autorstvo i dizajn sadržaja, tutoriranje
 • Mark Bullen, autorstvo i dizajn sadržaja, tutoriranje
 • Karen Belfer, autorstvo i dizajn sadržaja, tutoriranje
 • Tannis Morgan, autorstvo i dizajn sadržaja, tutoriranje
 • Brad Eastman, autorstvo i dizajn sadržaja
 • Brian Lamb, autorstvo i dizajn sadržaja
 • Cindy Underhill, autorstvo i dizajn sadržaja
 • Natasha Boskic, savjeti u razvoju sadržaja
 • Gabriel Lascu, grafički dizajn.
Recenzenti
 • prof. dr. sc. Leo Budin, akademik, profesor na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike I računarstva
 • prof. dr. sc. Damir Boras, izvanredni profesor na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • dr. sc. Jacek Gajewski, Central and Eastern European Networking Association – CEENet, generalni tajnik.
Naši radovi

Zaposlenici i suradnici koji su u sudjelovali u uspostavljanju i razvoju E-learning akademije o tome povremeno informiraju javnost na stručnim skupovima, u stručnim časopisima i kroz prisustvo u medijima. S vremenom su proširili svoj interes na područje e-učenja i obrazovanja općenito pa su neki ovdje navedeni radovi rezultat takvog, šireg pristupa ovoj zanimljivoj tematici.

 
Benat, G., Čulina, Lj., Majetić, R., Maravić, J. i Šimunko, R. (2007.) CARNetov Portal za škole. Rad prezentiran na konferenciji CUC 2007.
 
Bubaš, G. i Tingle, J. (2007.) Mentoriranje on-line tečajeva i potrebne komunikacijske vještine. CASE 2007 conference proceedings. Opatija: CASE.
 
Bubaš, G. i Tingle, J. (2007.) Kompetencije nastavnika i studenata za uspješnost u e-obrazovanju. U G. Bubaš i D. Kermek (ur.) Stručno-znanstveni skup “E-obrazovanje”, 53-63. Varaždin: FOI.
 
Bullen, M., Kupres, D., Miller, J. i Pašić, D. (2005.) Collaborating Internationally to Make Croatia a Knowledge-based Society: Regional Implications for E-Learning in South-Eastern Europe. Proceedings of the EDEN conference 2005. 
 
Kacian, D. i Vuk, B. (2008.) Model of Safety Culture Development Through the Use of E-Learning. Rad prezentiran na konferenciji EDEN 2007.
 
Kupres. D. (2003.) CARNet i e-učenje. U CASE 2003 conference proceedings. Opatija: CASE.
 
Kupres D. i Maravić J. (2012.) Prema spremnosti strukovnih škola za e-učenjeRad prezentiran na konferenciji CUC 2012. 
 
Kupres, D. i Miller, J. (2006.) E-Learning Toolkit: Building spaces for collaboration and experimentation within the E-Learning Academy. Proceedings of the EDEN conference 2006.
 
Kupres, D. i Pašić, D. (2005.) E-learning in Croatia. E-mentor, I(8).
 
Kupres, D., Tingle, J. i Vuk, B. (2007.) Why use technology in language learning? Croatian Association of Teachers of English Newsletter, 25.
 
Kupres, D. i Vuk, B. (2005.) Mogućnosti studiranja putem e-learninga kod nas i u svijetu. U CASE 2005. conference proceedings. Opatija:CASE.
 
Kupres, D. i Vuk. B. (2009.) Nastavne strategije u obrazovanju odraslih: Iskustva E-learning akademije. U M. Matijević i T. Žiljak (ur.) Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih: Zbornik radova, 297-307. Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo. 
 
Kupres, D. i Vuk. B. (2011.) Samoprocjena kompetencija i potreba za usavršavanjem poučavatelja odraslih koji poučavaju na daljinu. U M. Matijević i T. Žiljak (ur.) Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih: Zbornik radova, 196-219. Zagreb: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 
Kupres, D. i Zimmer, K. (2004.) Managing Distributed Teams in Development of E-learning Educational Programs“. U Proceedings of the Online Educa conference 2004.
 
Maravić, J. (2003.) Cjeloživotno učenjeEdupoint, III (17).
 
 
Maravić, J. i Benat, G. (2007.) Online Educa 2007Edupoint, VII(60).
 
Maravić, J. i Benat, G. (2008.) MIPRO 2008.,Edupoint, VIII(65).
  
Milinović, M., Tingle, J. i Vrga, V. (2003). Educated users for effective utilisation of information technology. Computer Communications, 26(5), 481-486. 
 
Pašić, D. i Vuk, B. (2005.) Establishing a Support System. Rad prezentiran na konferenciji Online Educa 2005.
 
Pašić, D. i Vuk B. (2006.) The Advantages of Blended Model: Practical Experience through the E-learning Academy. Rad prezentiran na konferenciji EDEN 2006.
 
Prišćan, S. i Tingle, J. (2002.) Experience with CARNet’s „Training the Trainers“ online pre-course. Proceedings of ICTE2002, 619-628. Badajoz: Junta de Extremadura Consejeria de Educacion, Ciencia y Tecnologia.
 
Tingle, J. (2003.) Udaljeno učenje; očekivanje i zbilja. CASE 2003 conference proceedings, 259-264. Opatija: CASE.
 
Tingle, J. (2004.) E-learningEdupoint, IV(24).
 
Tingle, J. (2004). Moj e-postdiplomskiEdupoint, IV(28).
 
Tingle, J., Vuk Koračak, B., i Maravić,J. (2007.) Izvještaj s godišnje konferencije organizacije EDENEdupoint, VII(56).
 
Vuk, B. (2008.) Collaborative Spaces and User-Generated Content in a Lifelong Learning Program. Rad prezentiran na konferenciji IADIS 2008.
 
Vuk, B. et al. (2012.) Croatian Online eduBookstore: Digital textbooks from the 1st grade to post-doc. Rad prezentiran na konferenciji TERENA 2012.
 
Vuk, B. i Janeš, M. (2011.) Sustainable Education through E-learning and the Use of Web 2.0 Tools: Showcase Use of E-Portfolio in an Adult Education Program. Rad prezentiran na konferenciji EDEN 2011.
 
Vuk, B. i Maravić, J. (2007.) Motivacija polaznika u online obrazovanju: iskustvo kroz carnetovu e-learning akademiju, U G. Bubaš i D. Kermek (ur.) Stručno-znanstveni skup “E-obrazovanje”, 41-52. Varaždin: FOI.
  
Vuk, B., Maravić, J. i Tingle, J. (2010.)  E-portfolio u online nastavi: iskustvo s E-learning akademije. Rad prezentiran na konferenciji CUC 2010.
 
Vuk Koračak, B. i Maravić, J. (2005.) Establishment and first experiences on the programs of CARNet E-learningAcademy. Rad prezentiran na konferenciji CUC 2005.
 
Vuk Koračak, B. i Maravić, J. (2006.) Podrška polaznicima E-learning akademije: alati za komunikaciju i kolaboraciju, U M. Polonijo (ur.) Case 18, 209-215. Opatija: CASE.
 
Vuk Koračak, B. i Maravić, J. (2008.) Motivacija za pohađanje online programa. U M. Čičin-Šain, I. Turčić Prstačić, I. Sluganović i I. Uroda (ur.) MIPRO 2008, vol IV: Računala u obrazovanju, 313-316. Rijeka: MIPRO.
O viziji, misiji i strategijama

Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju omogućava suvremeno, fleksibilno, dostupno i kvalitetno obrazovanje za društvo znanja. E-learning akademija doprinijet će toj viziji osiguravajući kvalitetno obrazovanje za e-učenje.

ELA će istraživanjem, promicanjem i poučavanjem o metodama, teoriji i najboljim primjerima iz praktične primjene e-učenja, omogućiti razvoj stručnjaka u Hrvatskoj i regiji koji će poticati i primjenjivati e-učenje u svojoj okolini.

Najvažniji strateški ciljevi

 1. Razvijati i kontinuirano raditi na unapređenju kvalitete programa, usklađujući ih s globalnim up-to-date znanjem s područja e-učenja.
 2. Kontinuirano prilagođavati programe E-learning akademije ciljanim polaznicima i njihovim potrebama.
 3. Kontinuirano pružati kvalitetnu uslugu udaljenim polaznicima i predavačima kroz osiguranje kvalitetne organizacije i održavanje kompetencija svih učesnika u poslovnom procesu.

Alumni

E-learning akademiju je završilo jedanaest generacija odnosno 543 polaznika, uglavnom zaposlenih u visokom, srednjem i osnovnom školstvu, ali i u ustanovama obrazovanja odraslih, tvrtkama, udrugama i javnim ustanovama. Svi polaznici koji uspješno završe E-learning akademiju stječu status ELA alumnija.

Kontakt:
ela@carnet.hr 
tel: +385 1 6661 760
fax: +385 1 6661 709 

Godišnjak

E-learning Management

E-learning Management 2004
 • Saida Deljac
 • Igor Filajdić
 • Bojan Fulanović
 • Nataša Hoić-Božić
 • Karolina Horvatinčić
 • Goran Hudec
 • Zlatko Jelačić
 • Hrvoje Jerković
 • Gordana Jugo
 • Hrvoje Keko
 • Biljana Kovačević-Zelić
 • Sunčana Kukolja Taradi
 • Toni Milovan
 • Danijel Miščin
 • Slađana Novota
 • Sonja Prišćan
 • Sabina Šaina
 • Davor Škrlec
 • Marijana Vidak
 • Branka Vuk Koračak
 • Marta Žuvić-Butorac
E-learning Management jesen 2006
 • Renata Ivanković
 • Igor Kos
 • Lidija Kralj
 • Elena Krelja Kurelović
 • Sandra Kučina-Softić
 • Zlatko Markovinović
 • Željko Matić
 • Mirko Palić
 • Daliborka Pašić
 • Ivan Pogarčić
 • Ante Starčević
 • Vjekoslav Vučković
E-learning Management 2007
 • Branka Antunović-Piton
 • Igor Balaban
 • Karolina Brleković
 • Janko Ehrlich-Zdvořák
 • Dario Galić
 • Vjekoslav Hlede
 • Damir Jakšić
 • Verica Jovanovski
 • Davorin Kacian
 • Srećko Krile
 • Stjepka Leščić
 • Goran Malčić
 • Vlade Matas
 • Gordana Mijatović
 • Katarina Milanović
 • Ivan Miljan
 • Ivana Putarek
 • Višnja Reljić
 • Željka Tutek
 • Boris Vidović
E-learning Management 2008
 • Franjo Borović
 • Drago Cmuk
 • Dominika Crnjac Milić
 • Saša Egić
 • Damir Hercigonja
 • Tomica Hrenar
 • Ljiljana Ille
 • Marin Jakulj
 • Tanja Kolec
 • Robert Križanović
 • Milena Kužnin
 • Albert Marinculić
 • Branka Marijanović
 • Marina Mirković
 • Julijana Novaković
 • Aleksandra Smolić
 • Mirza Žižak
E-learning Management 2009
 • Marijan Dražetić
 • Fredi Glavan
 • Nevenka Harjač
 • Ante Karin
 • Zdravko Lechner
 • Vesna Lončar-Cindrić
 • Iva Matasić
 • Esad Mujaković
 • Ivica Patrlj
 • Tomislav Pavlović
 • Dragica Rade
 • Erika Tušek
 • Dina Vasić
 • Julija Vejić
 • Vlatka Zahirović
E-learning Management 2010
 • Krunoslav Antoliš
 • Ivica Buzov
 • Zvonimir Dujmović
 • Igor Koletić
 • Žarko Koneski
 • Tina Marković
 • Maja Pehar
 • Damir Polak
 • Neven Rücker
 • Dragan Sabljak
 • Sanja Španić
 • Davorka Strmečki-Stakor
 • Jasna Sušac-Peičić
 • Matija Žabić
E-learning Management 2011
 • Kemal Berisha
 • Zrinka Delić
 • Danijel Golinac
 • Renata Horvat
 • Ivan Filip Jakopović
 • Dinka Juričić
 • Ivana Zeljko
 • Ana Leko
 • Dean Makovac
 • Snežana Mihajlović
 • Dijana Pažin
 • Marko Punčikar Opitz
 • Jadranka Radnić
 • Krunoslav Srpak
 • Anita Šojat
 • Marko Turk
 • Marina Vidović
 • Mario Zidar
E-learning Management 2012
 • Ljerka Čulina
 • Martina Herceg Rendeli
 • Barbara Kolarek
 • Marta Mileusnić
 • Mišo Mudrić
 • Brankica Murk
 • Anamarija Musa
 • Petra Premerl
 • Andrijana Prskalo Maček
 • Marijan Rac
 • Ivan Rajković
 • Vesna Šakota
 • Sanja Sertić
 • Antonia Strunje
 • Anamarija Vincetić Lešić

E-learning Tutoring

E-learning Tutoring proljeće 2005
 • Vjekoslav Hlede
 • Davorin Kacijan
 • Jasminka Maravić
 • Branislav Milošević
 • Ana Naglić
 • Željka Nemet
 • Slađana Novota
 • Katarina Pavlović
 • Tomislav Stipančić
 • Robert Tulek
 • Željana Vučina
 • Vjekoslav Vučković
E-learning Tutoring jesen 2005
 • Vlasta Abramić
 • Snježana Babić
 • Krunoslav Bedi
 • Mladenka Berović
 • Dubravka Čokrlić
 • Emina Grmić
 • Ankica Jagnjić
 • Ljiljana Miletić
 • Sanja Srdelić
 • Natalija Stjepanek
 • Branko Šola
E-learning Tutoring 2006
 • Miloš Bajčetić
 • Eugen Ban
 • Davorka Galić
 • Daniela Garbin-Praničević
 • Viktorija Hržica
 • Hrvoje Jakovac
 • Gorana Jelić-Mrčelić
 • Ivan Kapović
 • Siniša Kušić
 • Jasminka Majsec
 • Ivana Mamić Sačer
 • Slavko Petrinšak
 • Stipe Predanić
 • Damir Rister
 • Karmen Sadaić
 • Merica Slišković
 • Ljubomir Tomić
 • Vesna Tomić
 • Hano Uzeirbegović
 • Vesna Vašiček
E-learning Tutoring 2007
 • Ivana Bosnić
 • Predrag Ćosić
 • Martin Dadić
 • Marko Delimar
 • Mato Filaković
 • Željko Jakopović
 • Igor Kuzle
 • Marija Madunić
 • Vesna Majdandžić
 • Andrija Nenadić
 • Darko Palačić
 • Blaženka Pul
 • Tatjana Radić
 • Ivančica Sabadin
 • Zdenko Šimić
 • Ana Sović
 • Alma Šuto
 • Josip Taradi
 • Erika Tušek
 • Mario Vranješ
E-learning Tutoring 2008
 • Emruš Azizović
 • Emil Banek
 • Zdravko Barbarić
 • Dubravka Brkljačić
 • Ivica Brlić
 • Ana Budimir
 • Dominika Crnjac Milić
 • Manuela Denžić
 • Dubravka Despot
 • Mario Dlugoš
 • Liljana Dolšak
 • Darko Duhović
 • Slavica Gomilanović
 • Gordana Havaić
 • Anita Jelić Kiš
 • Goran Karlović
 • Andrija Platužić
 • Sanja Rališ
 • Marjana Seršić
 • Gordana Sokol
 • Igor Sušenka
 • Ivica Teklić
 • Stanislav Topić
 • Jadranko Tuta
 • Željka Vrcelj
 • Monika Vuletić Petrović
 • Bojan Žugec
E-learning Tutoring 2009
 • Đana Baftiri
 • Ivan Božajić
 • Anita Car
 • Gordana Ćorić
 • Zrinka Delić
 • Antun Matija Filipović
 • Ivana Galić
 • Nevenka Harjač
 • Mirta Janeš
 • Ines Krušelj-Vidas
 • Zoran Luković
 • Dean Makovac
 • Nera Malbaša Kovačić
 • Ivan Malbašić
 • Tatajana Marčetić Marušić
 • Iva Matasić
 • Nikola Mihočka
 • Marina Nadoveza
 • Jelena Radojčić
 • Božica Radoš
 • Damjan Zagorec

 

E-learning Tutoring 2010
 • Miroslava Bulić
 • Slobodanka Đenić
 • Željana Giljanović
 • Jasmina Kardoš
 • Robert Kekez
 • Tošo Maršić
 • Marta Mileusnić
 • Oliver Mucafir
 • Dubravka Petković
 • Mirjana Plejić
 • Ivana Uremović Gašić
 • Mario Zidar
 • Fadila Zoranić
 • Petra Žugec

 

E-learning Tutoring 2011
 • Eni Buljubašić
 • Ivica Buzov
 • Daniel Domović
 • Gordana Erić
 • Željka Gajdek
 • Marko Jurić
 • Vesna Marić
 • Katarina Miloloža
 • Mišo Mudrić
 • Anamarija Musa
 • Ana Radić Ružičić
 • Neven Rücker
 • Dinka Selaković
 • Vesna Zlatarović

 

E-learning Tutoring 2012
 • Edita Jurjević
 • Gordana Kralj
 • Adrijana Leko
 • Vitomira Lončar
 • Ratko Medan
 • Ivana Mišetić
 • Gordana Pek
 • Snježana Vasiljević

 

E-learning Tutoring 2013
 • Đurđica Ačkar
 • Kristina Banovac
 • Miro Čolić
 • Suzana Delić
 • Boris Dimitriev
 • Ljubica Gorički
 • Marijan Grđan
 • Sanja Hrvojević
 • Ivana Katavić
 • Tihomir Katulić
 • Sabina Marunčić
 • Zrinka Nazor
 • Barbara Pisker
 • Lordan Prelog
 • Marina Protrka Štimec
 • Mirjana Radman-Funarić
 • Marko Šimić
 • Miljenko Šmit
 • Ivica Šnajder
 • Diana Tomić
 • Zvonko Trzun
 • Vedrana Vojković Estatiev
 • Dinko Zima

E-learning Course Design

E-learning Course Design proljeće 2005
 • Sandra Antišić
 • Maja Cvitković
 • Saida Deljac
 • Janko Ehrlich-Zdvořák
 • Vera Franc
 • Fredi Glavan
 • Tomislav Hoško
 • Ankica Jagnjić
 • Irena Jandrić
 • Petar Jandrić
 • Biljana Kovačević Zelić
 • Ivica Matotek
 • Hrvoje Peh
 • Branka Vuk Koračak
E-learning Course Design jesen 2006
 • Branimir Barišić
 • Predrag Brođanac
 • Ivan Ćurak
 • Darko Grabar
 • Sanja Grabusin
 • Martina Hribar
 • Robert Majetić
 • Ivica Matić
 • Aleksandra Mudrinić
 • Zlatan Soldo
 • Sandra Vandekar
E-learning Course Design 2007
 • Nada Bujas
 • Katarina Cindrić
 • Marko Dolenec
 • Damir Dubinko
 • Vesna Erceg
 • Kristijan Fučko
 • Goran Hudovsky
 • Željka Knezović
 • Ivana Križanac
 • Zlatko Kunštek
 • Gordan Lovrić
 • Renato Matejaš
 • Jasminka Mezak
 • Maja Mumelaš
 • Jozica Pažanin
 • Daniel Rakijašić
 • Milojka Rataić
 • Marina Rauker
 • Tanja Šebalj Kocet
 • Hrvoje Vilić
 • Ljiljana Zekanović-Korona
E-learning Course Design 2008
 • Dario Galić
 • Slavica Gomilanović
 • Biljana Grbeša
 • Davorin Kacian
 • Živana Komlenov
 • Iva Matasić
 • Mirko Mesić
 • Vedran Mihletić
 • Viktor Milardić
 • Dušan Munđar
 • Branka Pavetić
 • Tona Perišić
 • Drago Pupavac
 • Darko Rakić
 • Predrag Šinko
 • Igor Sušenka
 • Bojan Trkulja
 • Darko Tufekčić
 • Željka Tutek
 • Daniela Usmiani
 • Vlatka Zahirović
 • Janko Žufić
E-learning Course Design 2009
 • Vlatka Antolković
 • Alenka Boban Blagaić
 • Gordana Ćorić
 • Antonela Czwyk Marić
 • Vesna Janko
 • Miran Karić
 • Goran Knežević
 • Darko Lukić
 • Krešimir Miklošević
 • Danijela Milošević
 • Ana Partalo
 • Poli Radmanović
 • Kristina Rismondo
 • Ivana Sarić
 • Suzana Šestan
 • Sanja Štifter
 • Karmen Toić Dlačić
 • Boris Veličan
 • Mario Vranješ
 • Kaća Živković
E-learning Course Design 2009
 • Zdravka Baštijan
 • Inez Birolla-Sić
 • Ivica Buzov
 • Milena Ćulav
 • Dragana Đurić
 • Goran Gotlibović
 • Radojka Krneta
 • Jugoslava Lulić
 • Maja Mačinko
 • Mario Matijević
 • Petra Peharda
 • Ladislav Račić
 • Gordana Radonić
 • Ivana Ružić
 • Neven Rücker
 • Lina Lena Soukup
 • Ivana Topalović
 • Jelena Trajković
 • Erika Tušek
 • Mario Zidar
 • Gordana Zvjerković
E-learning Course Design 2010
 • Katarina Aladrović Slovaček
 • Helena Car
 • Zrinka Delić
 • Renata Horvat
 • Miroslav Klobučar
 • Zoran Kovač
 • Tonko Kovačević
 • Dean Makovac
 • Milomir Mencinger
 • Vanja Perković
 • Ana Rončević
 • Dubravka Pirc-Tiljak
 • Danijel Ptičar
 • Božica Radoš
 • Nikola Rundek
 • Branko Škara
 • Irena Smolčec
 • Zlatko Sviben
 • Marina Vidović
 • Branimir Vincek
 • Vedrana Vojković Estatiev
 • Marko Vucelja
 • Vesna Zlatarović
E-learning Course Design 2011
 • Snježana Bakarić Palička
 • Maja Barbić
 • Valerija Bencerić
 • Boris Beštak
 • Jelena Bračun
 • Sanja Brajković
 • Goran Bukan
 • Emica Calogjera Rogić
 • Vlasta Čeliković
 • Sanja Ćorić
 • Petar Ćulibrk
 • Štefica Dumančić Poljski
 • Marija Gagro Milošević
 • Vedrana Gregurić
 • Slavenka Halačev
 • Nevenka Harjač
 • Tamara Horvat
 • Irena Horvatić Čajko
 • Sanja Hrvojević
 • Lozena Ivanov
 • Alen Jakupović
 • Ivana Jerolimov
 • Dinka Juričić
 • Pavle Jovanović
 • Nikolina Jurić
 • Jasmina Kardoš
 • Đurđica Kolar
 • Josipa Korljan
 • Dina Lončarić
 • Jelena Lončarić
 • Ivana Lukac
 • Ines Matulić
 • Dunja Merkler
 • Marta Mileusnić
 • Jelena Pehar
 • Renata Pekorari
 • Tihomir Petrović
 • Ivana Rupić
 • Sunčana Šmaguc Arbanas
 • Ivana Uremović Gašić
 • Anamarija Vincetić Lešić
 • Blaženka Vuk
E-learning Course Design 2012
 • Gordana Benat
 • Mirela Carev
 • Snježana Fištrović
 • Milka Fofonjka
 • Mirjana Horvacki
 • Gordana Hržica
 • Marina Ivanković Teodorović
 • Jasna Jović
 • Vanda Leipold
 • Goran Matošević
 • Dejan Nekić
 • Ana Orlović
 • Petar Osterman
 • Branka Pastuović
 • Ana Perak
 • Marijana Pezelj
 • Iva Pezer
 • Nikolina Ribarić
 • Željka Vrcelj
E-learning Course Design 2013
 • Petra Biskup
 • Arjana Blažić
 • Silvija Borovečki
 • Mira Čuvidić
 • Slobodanka Đenić
 • Mirjana Franić
 • Edita Jurjević
 • Ivona Kreko
 • Irena Krumes Šimunović
 • Adrijana Leko
 • Vitomira Lončar
 • Antonela Matajić
 • Petra Mihanović
 • Maja Molnar
 • Brankica Murk
 • Tomislav Negulić
 • Marijan Paurić
 • Gordana Pek
 • Ana Pongrac Pavlina
 • Renato Ristić
 • Ana Skledar Matijević
 • Antonela Šećer
 • Snježana Topolovec Pintarić
 • Snježana Vasiljević
 • Andrea Vranić