prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

E-learning akademija

+Otvori sve -Zatvori sve

E-learning akademija

U CARNET-u se od 2004. do 2014. godine izvodio program obrazovanja stručnjaka za e-učenje pod nazivom E-learning akademija. Program je nastao u suradnji CARNET-a i Sveučilišta British Columbia iz Kanade, a kroz 11 generacija završilo ga je 543 polaznika. U želji da taj program te znanja i vještine o e-učenju etablira na višu, sveučilišnu razinu, CARNET je započeo pregovore sa Sveučilištem u Zagrebu oko pokretanja sveučilišnog programa o e-učenju. Iz tog razloga se program više ne izvodi u CARNET-u.

U sklopu E-learning akademije održala su se tri jednogodišnja programa razvijena u suradnji sa Sveučilištem British Columbia iz Kanade.

Svaki od programa trajao je jednu akademsku godinu odnosno dva semestra. Prvi semestar bio je zajednički za sva tri programa, a sastojao se od tri kolegija, koja se bave općim temama vezanima uz e-učenje, pedagogiju i tehnologiju u nastavi.

Drugi semestar sastojao se od kolegija koji se bave temama specifičnim za svaki od programa. Nastava sva tri programa odvijala se online, uz tri radionice u učionici raspoređene kroz oba semestra. 

Programi

E-learning Management

E-learning Management program bio je namijenjen svima koji žele steći praktično iskustvo izrade projekata e-učenja u timskom okruženju i na daljinu, a bazirao se na participativnim metodama rada u učionici i online okruženju.

Nakon završenog programa E-learning Management polaznici mogu:

 • razmotriti inovativnost svojih projektnih ideja i povezati ih sa strateškim europskim i institucionalnim planovima
 • planirati projekte i vezane resurse (ljude, vrijeme, financije)
 • izrađivati projektnu dokumentaciju uključujući vremenski tijek i troškovnik projekta
 • planirati organizacijske modele za podršku učenicima i nastavnicima
 • definirati postojeće i željene individualne i grupne kompetencije.

E-learning Tutoring

Program E-learning Tutoring bio je namijenjen svima koji se bave planiranjem i održavanjem nastave te svoju praksu žele obogatiti uvođenjem tehnologije.

Program je obuhvaćao teme iz područja pedagogije, psihologije, sociologije i komunikacijskih znanosti.

Nakon završenog programa E-learning Tutoring polaznici mogu:

 • odabrati nastavne strategije i metode prikladne za nastavni program
 • osmisliti aktivnosti kojima će osigurati postizanje planiranih ishoda učenja
 • pratiti redovitost i kvalitetu rada vlastitih polaznika u online i kombiniranim okruženjima
 • voditi nastavne aktivnosti u online i kombiniranim okruženjima
 • vršiti formativnu i sumativnu procjenu znanja u programima e-učenja
 • odrediti kakav je vid podrške potreban polaznicima u e-učenju.

E- learning Course Design

Program E- learning Course Design bio je namijenjen onima koji su željeli steći znanja i vještine potrebne za dizajn kvalitetnijih materijala za e-učenje, upoznati alate i tehnologije koje mogu koristiti u nastavi te odabrati one najprikladnije za njihovu sredinu. Koristeći metode projektnog i timskog rada, kroz semestar, polaznici su stekli praktično iskustvo dizajna materijala za e-učenje, od planiranja do izrade i evaluacije.

Nakon završenog programa E-learning Course Design polaznici mogu:

 • dizajnirati materijale za e-učenje
 • odrediti svrhu nastave i definirati ishode učenja
 • analizirati i odabrati obrazovnu tehnologiju prikladnu za materijale koje dizajniraju
 • osmisliti prikladne obrazovne aktivnosti i interakciju polaznika sa sadržajem, nastavnikom i drugim polaznicima
 • procijeniti kvalitetu materijala za e-učenje
 • primijeniti načela upravljanja projektima pri planiranju, razvoju i izradi vlastitih materijala za e-učenje.

Kolegiji

Prvi semestar bio je jednak za sva tri programa, dok se drugi semestar sastojao od kolegija koji se bave temama specifičnim za područje tog programa.

Kolegiji prvog semestra

Orijentacijska radionica

Na samom početku školske godine održavala se dvodnevna radionica. Cilj radionice bio je polaznicima pružiti smjernice vezane uz program te priliku da se međusobno upoznaju i uspostave veze sa svojim kolegama i tutorima. Polaznici su dobiti pregled kolegija, a prošli su i orijentacijski tečaj WebCT alata za udaljeno učenje te uvod u učenje putem interneta.

1. kolegij: Uvod u e-learning

Ovaj je kolegij polaznike upoznao s konceptom e-learninga te različitim pristupima njegovom organiziranju i izvedbi. E-learning je uspoređen s učenjem na daljinu i drugim oblicima učenja i poučavanja uz pomoć tehnologije. 

2. kolegij: Poučavanje i učenje

Cilj ovog kolegija bio je upoznati polaznike s glavnim teorijama učenja i poučavanja te razviti diskusiju o tome kako se svaka od tih teorija odražava na dizajn i razvoj učinkovitih e-learning programa.

3. kolegij: Odabir i korištenje tehnologije

U ovom su kolegiju polaznici naučili kako donositi upućene odluke o izboru tehnologije za e-learning. Glavna tema ovog kolegija bila je složenost procesa izbora tehnologije za e-learning, koji uključuje analizu nekoliko faktora. 

Izbor iz literature
 • Zemsky, R. i Massy, W.F. (2006). Ometena inovacija: Što se dogodilo e-learningu i zašto? (Uvod). Edupoint, 47(VI).
 • McGreal, R. i Elliott, M. (2005). Tehnologije online učenja (e-learning). Edupoint, 37(V).
 • Pratt, D.D. (2006). Dobro poučavanje: jedno rješenje za sve? Edupoint, 48(VI).

Kolegiji E-learning Managementa

Prijelazna radionica

Dvodnevna Prijelazna radionica organizirala se na početku drugog semestra. Cilj te radionice bio je okupiti polaznike po drugi puta tijekom školovanja u E-learning akademiji i omogućiti im upoznavanje s novim tutorima i s grupom s kojom će pohađati drugi semestar. Polaznici su se ujedno upoznali sa sadržajem, zadacima i načinima rada u drugom semestru.

4. kolegij: Pregled planiranja i upravljanja e-learningom
 

Polaznici su u ovom kolegiju naučili identificirati ključna pitanja vezana uz planiranje i upravljanje e-learningom, analizirati spremnost Hrvatske za korištenje e-learninga te identificirati motivacijske faktore koji utječu na razvoj e-learninga u svojim i drugim organizacijama.

5. kolegij: Planiranje na razini ustanove
  

U ovom su kolegiju polaznici proučili nekoliko pristupa određivanju institucijske vizije vezanih uz e-learning, razmotrili mogućnosti dobivanja podrške zainteresiranih strana za aktivnosti vezane uz e-learning. Osim toga, polaznici su razmotrili i organizacijsku kulturu na svojim institucijama i analizirati motivaciju potrebnu za pokretanje e-learninga.

6. kolegij: Planiranje
  

Kroz razmatranje različitih mogućnosti koje e-learning nudi, od tzv. hibridnog učenja (nastava se djelomično odvija online, a djelomično u učionici) do potpuno online e-learninga, ovaj kolegij obrađuje modele razvoja programa i izrade online kolegija i tečajeva. Polaznici su učili kako evaluirati koji je pristup prikladan za razvoj e-learninga na njihovoj instituciji te identificirati koja pitanja podrške nastavnom osoblju i studentima utječu na djelotvornost e-learninga.

7. kolegij: Uvođenje i održavanje e-learninga
  

U ovom su kolegiju polaznici evaluirali prijedloge e-learning projekata i njihovog razvoja kroz razmatranje organizacijskih i pedagoških pitanja vezanih uz e-learning, kao i prikladnost pojedinih pristupa podršci nastavnom osoblju i studentima. Polaznici su proučavali i različite strategije financiranja na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini. Završetkom ovog kolegija završavao je i program.

Završna radionica
 

Završna radionica jednodnevno je događanje za sve polaznike iz generacije koja upravo završava svoje školovanje u E-learning akademiji. Cilj završne radionice je omogućiti polaznicima podsjećanje na ono što su naučili kroz dva semestra te da naučeno kroz grupni rad s kolegama polaznicima utvrde. Završna je radionica zamišljena i kao prilika da se polaznici sva tri programa još jednom okupe, sklope čvršća poznanstva i potencijalne poslovne veze. Tom prilikom polaznicima su uručeni certifikati o završenom školovanju na E-learning akademiji.

Izbor iz literature
 

 • Bates, T. (2001). National Strategies for e-Learning in Post-Secondary Education and Training. (str. 33-81). Paris: UNESCO.
 • The Economist Intelligence Unit (2003). E-Learning Readiness Rankings.
 • Bates, A. W. (2004). Upravljanje tehnološkim promjenama: Strategije za voditelje visokih učilišta. Zagreb, Hrvatska: CARNet/Benja. (pdf str. 1-22)

Kolegiji E-learning Tutoringa

Prijelazna radionica

Dvodnevna Prijelazna radionica organizira se na početku drugog semestra. Cilj te radionice je okupiti polaznike po drugi put tijekom školovanja u E-learning akademiji i omogućiti im upoznavanje s novim tutorima i s grupom s kojom će pohađati drugi semestar. Polaznici se ujedno upoznaju sa sadržajem, zadacima i načinima rada u drugom semestru.

4. kolegij: Planiranje tečajeva
 

U ovom se kolegiju budući e-tutori upoznaju s osnovama planiranja tečajeva, jer se pretpostavlja da će u taj posao biti uključeni ili će ga čak i sami obavljati. Osim što se upoznaju s modelom instrukcijskog dizajna, polaznici definiraju ciljeve učenja te osmišljavaju nastavne materijale i aktivnosti. Taj svoj plan budućeg e-learning tečaja uče prezentirati pomoću konceptualne mape.

5. kolegij: Nastavne strategije, metode i tehnike
 

Ovaj kolegij pruža pregled metoda, strategija i tehnika koje su na raspolaganju svim nastavnicima, bez obzira radilo se o tradicionalnom ili virtualnom okruženju. Neke metode, kao što je npr. suradničko učenje, nalaze češću primjenu u e-learning okruženjima, a svojom primjenom polaznicima e-learning tečajeva umanjuju osjećaj izoliranosti ili nedostatka komunikacije.

6. kolegij: Procjena znanja
 

Predmet su ovog kolegija dvije vrste procjene znanja: formativna i sumativna. Iako različite po svojoj svrsi (jedna se primjenjuje u svrhu razvoja učenika, a druga isključivo u svrhu ocjenjivanja njihovog znanja) te dvije vrste dijele iste principe i metode. U kolegiju se razmatra i korištenje tehnologija u procjeni znanja, što može doprinijeti preciznosti rezultata i uštedi vremena potrebnog za ocjenjivanje.

7. kolegij: Podrška polaznicima
 

Polaznici se u ovom kolegiju upoznaju s akademskom i neakademskom podrškom koja je polaznicima potrebna u virtualnom okruženju. Akademska podrška podrazumijeva pomoć u učenju, koju u e-learning tečajevima pružaju e-tutori. Za više oblika neakademske podrške (administrativna, i tehnička podrška, pomoć u pronalaženju ili pretraživanju izvora…) mogu biti zadužene različite službe u obrazovnoj ustanovi, a e-tutori moraju s tim službama uspostaviti dobru komunikaciju i suradnju.

Završna radionica
 

Završna radionica jednodnevno je događanje za sve polaznike iz generacije koja upravo završava svoje školovanje u E-learning akademiji. Cilj završne radionice je omogućiti polaznicima podsjećanje na ono što su naučili kroz dva semestra te da naučeno kroz grupni rad s kolegama polaznicima utvrde. Završna je radionica zamišljena i kao prilika da se polaznici sva tri programa još jednom okupe, sklope čvršća poznanstva i potencijalne poslovne veze. Tom prilikom polaznicima su uručeni certifikati o završenom školovanju na E-learning akademiji.

Izbor iz literature
 • Anderson, T. (2006). Poučavanje u kontekstu online učenja. Edupoint, 41(VI).
 • University of Victoria Counselling Services (2005). Bloom’s Taxonomy.
 • Saskatoon Public Schools, Inc. Online Learning Centre (2004-2006). Instructional Strategies Online.
 • Salmon, G. i Giles, K. (2006). Online moderiranje. Edupoint, 41(VI).
 • McCracken, H. (2006). Proširenje virtualnog pristupa: Promicanje angažiranosti i zadržavanja putem integriranih sustava podrške. Edupoint, 44(VI).

Kolegiji E-learning Course Designa

Prijelazna radionica

Dvodnevna Prijelazna radionica organizirala se na početku drugog semestra. Cilj te radionice bio je okupiti polaznike po drugi puta tijekom školovanja u E-learning akademiji i omogućiti im upoznavanje s novim tutorima i s grupom s kojom će pohađati drugi semestar. Polaznici su se ujedno upoznavali sa sadržajem, zadacima i načinima rada u drugom semestru.

4. kolegij: Dizajniranje tečajeva
U ovom se kolegiju polaznici upoznaju s pojmom i modelima instrukcijskog dizajna te njihovim pojedinim fazama. Posebna pažnja posvećuje se definiranju i formuliranju ciljeva učenja kojima se treba rukovoditi svako planiranje učenja i poučavanja, bez obzira radi li se o tradicionalnom ili virtualnom okruženju.
5. kolegij: Proučavanje medija i tehnologije
Glavna je poruka ovog kolegija da dizajner tečaja mora dobro poznavati medije i tehnologije kao i njihove karakteristike, kako bi mogao pravilno odabrati i u svojem radu primijeniti upravo one od njih koje će u učenju i poučavanju dati najbolje rezultate. Pri tom dizajneri tečaja trebaju izbjeći zamku korištenja previše tehnologije, jer u ovom slučaju „više nije nužno i bolje“. Tijekom ovog kolegija očekuje se od polaznika da u E-learning laboratoriju aktivno istražuju odabrane alate i tehnologije.
6. kolegij: Razvoj materijala i projektni plan
Polaznici se u ovom kolegiju upoznaju s načinima na koje obrazovne ustanove podupiru razvoj e-learning tečajeva i načinima na koji su organizirale taj rad. Kako E-learning akademija promiče projektni pristup, u nastavku kolegija polaznici se upoznaju s osnovama upravljanja e-learning projektima.
7. kolegij: Izrada, implementacija i evaluacija
Tijekom ovog kolegija polaznici se informiraju o nekoliko tema kao što su intelektualno vlasništvo i njegova zaštita, evaluacija i osiguranje kvalitete, a koje imaju veliki utjecaj na produkciju e-learning tečajeva. Poznavanje ovih, kao i prije obrađenih tema, polaznici pokazuju i u produkciji vlastitog e-learning materijala na kojem su radili cijeli semestar, a naročito tijekom posljednjeg kolegija.
Završna radionica
 

Završna radionica jednodnevno je događanje za sve polaznike iz generacije koja upravo završava svoje školovanje u E-learning akademiji. Cilj završne radionice je omogućiti polaznicima podsjećanje na ono što su naučili kroz dva semestra te da naučeno kroz grupni rad s kolegama polaznicima utvrde. Završna je radionica zamišljena i kao prilika da se polaznici sva tri programa još jednom okupe, sklope čvršća poznanstva i potencijalne poslovne veze. Tom prilikom polaznicima su uručeni certifikati o završenom školovanju na E-learning akademiji.

Izbor iz literature
 • Anderson, T. (2007). Ususret teoriji online učenja. Edupoint, 51(VII).
 • Siemens, G. (2007). Procjena značajki medija: Korištenje multimedije za postizanje ishoda učenja. Edupoint, 53 (VII).
 • Caplan, D. (2005). Razvoj online kolegija. Edupoint, 40(V).
 • Sabor Republike Hrvatske (2003). Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima.
 • University of Warwick (2005). Evaluating E-Learning Developments.

 

shema kolegija E-learning akademije
Shema kolegija kroz tri programa E-learning akademije

Način rada

Nastava na E-learning akademiji bila je kombinirana i održavala se u obliku online nastave i tri radionice uživo. Nastava se održavala na hrvatskom jeziku.

Nastava je uključivala visok stupanj interakcije između polaznika međusobno, kao i između polaznika i tutora putem online diskusija, elektroničke pošte, različitih alata za komunikaciju online i susreta uživo.

Nastava i aktivnosti u online okruženju odvijale su se putem sustava za upravljanje učenjem (LMS), a u dijelovima nastave koristili su se i drugi alati poput wikija, bloga ili alata za izradu konceptualnih mapa i sl. Polaznici su se za korištenje tih alata pripremiti na orijentacijskoj i prijelaznoj radionici.

Tijekom pohađanja E-learning akademije polaznici su sudjelovali u nizu aktivnosti u online okruženju i u učionici, koje uključuju sudjelovanje u diskusijama, pisanje radova, istraživanje, proučavanje stručne literature i slično. Dio sadržaja obrađivao se metodom studija slučaja, koje uključuju multimedijalne materijale vezane uz hrvatske i međunarodne projekte e-učenja. Od polaznika je bilo očekivano da uz samostalno svladavanje gradiva, neke aktivnosti rade u paru ili grupi.

Vrijeme potrebno za učenje: polaznici su za samostalne i grupne aktivnosti na mreži (učenje, proučavanje materijala, samostalne i grupne zadatke, sudjelovanje u diskusijama i pisanje radova) morali izdvojiti oko 10 sati tjedno, što kroz 32 tjedna online nastave čini ukupno 320 sati. Uz 30 sati nastave u učionici svaki program trajao je ukupno 350 sati.

Aktivnosti i zadaci

Online diskusije

Diskusije na E-learning akademiji bavile su se specifičnim temama vezanim uz različita područja e-učenja, vođene su od strane tutora te su činile ključni dio ovog programa, jer ne predstavljaju samo njegov društveni aspekt, već i način učenja.

Sudjelovanje u diskusijama uključivalo je redovito objavljivanje novih poruka, ali i odgovora na poruke drugih u diskusijskim forumima. Ovdje su polaznici komentirali  i analizirali tekstove i članke koje su čitali te su ujedno učili i utvrđivali svoje pretpostavke.

Komentiranje tuđih i izražavanje vlastitih ideja bio je važan dio online nastave u E-learning akademiji, jer su na taj način polaznici stjecali znanje i produbljivali svoje razumijevanje gradiva, formirajući svoje mišljenje o njemu i razmjenjujući ideje s kolegama i tutorima. Drugim riječima, sudjelovanje u planiranim i vođenim grupnim diskusijama zahtijevalo je od polaznika upravo one intelektualne aktivnosti koje predstavljaju proces učenja.

Pisani radovi

Jedna od važnih aktivnosti polaznika programa E-learning akademije bila je i pisanje radova esejskog tipa.

Cilj zadataka bilo je omogućiti polaznicima da neke od ključnih koncepata, o kojima su učili kroz programe, primijene na probleme u svojim specifičnim sredinama, kako bi te rezultate kasnije mogli primijeniti i u praksi.

Tijekom školovanja na E-learning akademiji polaznici su pisali tri rada u prvom semestru i jedan do tri rada u drugom, ovisno o programu koji su pohađali. Zadaci su činili najveći dio procjene znanja polaznika na E-learning akademiji.

Proučavanje literature

Ova se aktivnost odnosila na čitanje obavezne i dodatne literature iz svjetski priznatih izvora, kroz koje su polaznici stekli znanja i razvili stavove o određenoj temi. Obavezna literatura bila je temelj sadržaja o kojima su polaznici učili te se od polaznika očekivalo redovito i kritičko čitanje zadanih tekstova. Pritom su kao smjernice koristili pitanja ili komentare svojih tutora. Dodatna literatura bila je još jedan izvor informacija za one koji o određenoj temi žele saznati više, a vrijeme potrebno za tu aktivnost nije bilo obuhvaćeno predviđenom satnicom programa.

Istraživanje i proučavanje

Istraživanje i proučavanje podrazumijevalo je pretraživanje interneta, literature ili drugih izvora izvan nastave u E-learning akademiji. Pretraživanje izvora izvan uobičajenog nastavnog okruženja programa polaznicima je pomagalo da promisle i o drugim kontekstima u kojima se e-učenje pojavljuje.

Promišljanje

Ova se aktivnost odnosila na promišljanje o temama i idejama kroz koje su polaznici fokusirali svoja razmišljanja o nekom pitanju, konceptu ili zadatku, kako bi o njima lakše diskutirali s drugim polaznicima.

Portfolio

Svi polaznici E-learning akademije izrađivali su svoj e-portfolio, u kojem su kroz oba semestra bilježili, promišljali, organizirali i prezentirali vlastito znanje, pratili svoj napredak u učenju te se predstavili privatno i poslovno.

Uloga polaznika

Programi E-learning akademije odlikovali su se aktivnim načinom rada. Umjesto pasivnog slušanja predavanja, usvajanja činjenica i pripreme za polaganje ispita jednom godišnje, u ovim se programima od polaznika očekivao aktivni odnos prema vlastitom učenju, samodisciplina i organizacija vlastitog rada i vremena tijekom cijele akademske godine.

To je uključivalo kontinuirano praćenje rasporeda i sudjelovanje u svim aktivnostima koje su njime bile predviđene. Mnoge su aktivnosti bile individualne te je polaznik sam birao vrijeme koje mu je, u okvirima zajedničkog rasporeda, za njih najprikladnije.

Neke aktivnosti, poput online diskusija, su bile grupne i odvijajale su se u rasporedom predviđenom periodu. Iako su polaznici u tom periodu bili i dalje slobodni uključiti se u diskusije kada im je to najbolje odgovaralo, bilo je važno da u diskusijama sudjeluju s ostalim polaznicima u zadanim rokovima, jer je napredak grupe ovisio o sudjelovanju pojedinaca.

Od polaznika se očekivalo poštivanje pravila ponašanja kao što bi to činili i u tradicionalnom obrazovnom okruženju. To se odnosilo na ispunjavanje obaveza, pridržavanje rokova, poštivanje privatnosti, kao i na korektnu komunikaciju u fizičkom i virtualnom okruženju.

Uloga tutora

Svi programi E-learning akademije bili su organizirani tako da je grupu od dvadesetak polaznika vodio jedan ili dva tutora. Intenzivna komunikacija tutora i polaznika u online okruženju i na radionicama uživo bila je jedna od glavnih značajki programa E-learning akademije. Tutori su stručnjaci za određeni sadržaj pa različite kolegije vode različiti tutori.

Njihova je uloga bila iniciranje i praćenje aktivnosti polaznika. To znači da su se tutori obraćali polaznicima na forumima za diskusiju ili putem elektroničke pošte te im preporučali redoslijed i tempo svladavanja gradiva. Značajna je uloga tutora bila vezana i uz ocjenjivanje pisanih radova polaznika i njihovog sudjelovanja u tematskim diskusijama.

Jedan od najvažnijih zadataka tutora u programu bilo je pozivanje polaznika na diskusijske rasprave o ključnim pitanjima iz sadržaja nastave. Na taj su način motivirali polaznike da pročitaju zadane materijale, da o njima razmisle te da izraze svoj stav. Tutor je pratio i po potrebi sudjelovao u takvoj diskusiji, upozoravajući pritom na različite aspekte izabrane teme, eventualna suprotstavljena mišljenja, nedorečenosti ili kontradikcije, kao i na uspješne zaključke u navodima polaznika.

Uloga tutora u programima E-learning akademije bila je zamišljena  kao uloga mentora koji usmjerava rad polaznika. Uloga tutora nije bila prenositi „gotova“ znanja i uvijek ponuditi točan odgovor. Tutori su prvenstveno nastojali sve polaznike uključiti u rad na što konstruktivniji način, ali su se i sami uključivali u diskusije, grupne zadatke i slično kada su smatrali da je to bilo potrebno.

Tehnički preduvjeti i vještine

Za uspješno praćenje nastave, bilo je potrebno imati zadovoljene sljedeće tehničke preduvjete:

 • računalo s mogućnošću spajanja na internet (minimum 56 kbps)
 • web preglednik (npr. Mozilla Firefox 10, Internet Explorer 9, Safari 5 i Chrome 16)
 • e-mail klijent
 • multimedijski preglednik (npr. Windows Media Player, VLC media player, Real Player ili sl.)
 • Adobe Reader.

Očekivalo se da polaznici imaju osnovne vještine korištenja računala, dobro poznavanje softvera za obradu teksta, web preglednika te korištenja e-pošte. Druge vještine nisu bile nužne, no bile su dobrodošle pri korištenju materijala.

O nama

Naši radovi

Zaposlenici i suradnici koji su u sudjelovali u uspostavljanju i razvoju E-learning akademije o tome povremeno informiraju javnost na stručnim skupovima, u stručnim časopisima i kroz prisustvo u medijima. S vremenom su proširili svoj interes na područje e-učenja i obrazovanja općenito pa su neki ovdje navedeni radovi rezultat takvog, šireg pristupa ovoj zanimljivoj tematici.

 
Benat, G., Čulina, Lj., Majetić, R., Maravić, J. i Šimunko, R. (2007.) CARNetov Portal za škole. Rad prezentiran na konferenciji CUC 2007.
 
Bubaš, G. i Tingle, J. (2007.) Mentoriranje on-line tečajeva i potrebne komunikacijske vještine. CASE 2007 conference proceedings. Opatija: CASE.
 
Bubaš, G. i Tingle, J. (2007.) Kompetencije nastavnika i studenata za uspješnost u e-obrazovanju. U G. Bubaš i D. Kermek (ur.) Stručno-znanstveni skup “E-obrazovanje”, 53-63. Varaždin: FOI.
 
Bullen, M., Kupres, D., Miller, J. i Pašić, D. (2005.) Collaborating Internationally to Make Croatia a Knowledge-based Society: Regional Implications for E-Learning in South-Eastern Europe. Proceedings of the EDEN conference 2005. 
 
Kacian, D. i Vuk, B. (2008.) Model of Safety Culture Development Through the Use of E-Learning. Rad prezentiran na konferenciji EDEN 2007.
 
Kupres. D. (2003.) CARNet i e-učenje. U CASE 2003 conference proceedings. Opatija: CASE.
 
Kupres D. i Maravić J. (2012.) Prema spremnosti strukovnih škola za e-učenjeRad prezentiran na konferenciji CUC 2012. 
 
Kupres, D. i Miller, J. (2006.) E-Learning Toolkit: Building spaces for collaboration and experimentation within the E-Learning Academy. Proceedings of the EDEN conference 2006.
 
Kupres, D. i Pašić, D. (2005.) E-learning in Croatia. E-mentor, I(8).
 
Kupres, D., Tingle, J. i Vuk, B. (2007.) Why use technology in language learning? Croatian Association of Teachers of English Newsletter, 25.
 
Kupres, D. i Vuk, B. (2005.) Mogućnosti studiranja putem e-learninga kod nas i u svijetu. U CASE 2005. conference proceedings. Opatija:CASE.
 
Kupres, D. i Vuk. B. (2009.) Nastavne strategije u obrazovanju odraslih: Iskustva E-learning akademije. U M. Matijević i T. Žiljak (ur.) Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih: Zbornik radova, 297-307. Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo. 
 
Kupres, D. i Vuk. B. (2011.) Samoprocjena kompetencija i potreba za usavršavanjem poučavatelja odraslih koji poučavaju na daljinu. U M. Matijević i T. Žiljak (ur.) Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih: Zbornik radova, 196-219. Zagreb: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 
Kupres, D. i Zimmer, K. (2004.) Managing Distributed Teams in Development of E-learning Educational Programs“. U Proceedings of the Online Educa conference 2004.
 
Maravić, J. (2003.) Cjeloživotno učenjeEdupoint, III (17).
 
 
Maravić, J. i Benat, G. (2007.) Online Educa 2007Edupoint, VII(60).
 
Maravić, J. i Benat, G. (2008.) MIPRO 2008.,Edupoint, VIII(65).
  
Milinović, M., Tingle, J. i Vrga, V. (2003). Educated users for effective utilisation of information technology. Computer Communications, 26(5), 481-486. 
 
Pašić, D. i Vuk, B. (2005.) Establishing a Support System. Rad prezentiran na konferenciji Online Educa 2005.
 
Pašić, D. i Vuk B. (2006.) The Advantages of Blended Model: Practical Experience through the E-learning Academy. Rad prezentiran na konferenciji EDEN 2006.
 
Prišćan, S. i Tingle, J. (2002.) Experience with CARNet’s „Training the Trainers“ online pre-course. Proceedings of ICTE2002, 619-628. Badajoz: Junta de Extremadura Consejeria de Educacion, Ciencia y Tecnologia.
 
Tingle, J. (2003.) Udaljeno učenje; očekivanje i zbilja. CASE 2003 conference proceedings, 259-264. Opatija: CASE.
 
Tingle, J. (2004.) E-learningEdupoint, IV(24).
 
Tingle, J. (2004). Moj e-postdiplomskiEdupoint, IV(28).
 
Tingle, J., Vuk Koračak, B., i Maravić,J. (2007.) Izvještaj s godišnje konferencije organizacije EDENEdupoint, VII(56).
 
Vuk, B. (2008.) Collaborative Spaces and User-Generated Content in a Lifelong Learning Program. Rad prezentiran na konferenciji IADIS 2008.
 
Vuk, B. et al. (2012.) Croatian Online eduBookstore: Digital textbooks from the 1st grade to post-doc. Rad prezentiran na konferenciji TERENA 2012.
 
Vuk, B. i Janeš, M. (2011.) Sustainable Education through E-learning and the Use of Web 2.0 Tools: Showcase Use of E-Portfolio in an Adult Education Program. Rad prezentiran na konferenciji EDEN 2011.
 
Vuk, B. i Maravić, J. (2007.) Motivacija polaznika u online obrazovanju: iskustvo kroz carnetovu e-learning akademiju, U G. Bubaš i D. Kermek (ur.) Stručno-znanstveni skup “E-obrazovanje”, 41-52. Varaždin: FOI.
  
Vuk, B., Maravić, J. i Tingle, J. (2010.)  E-portfolio u online nastavi: iskustvo s E-learning akademije. Rad prezentiran na konferenciji CUC 2010.
 
Vuk Koračak, B. i Maravić, J. (2005.) Establishment and first experiences on the programs of CARNet E-learningAcademy. Rad prezentiran na konferenciji CUC 2005.
 
Vuk Koračak, B. i Maravić, J. (2006.) Podrška polaznicima E-learning akademije: alati za komunikaciju i kolaboraciju, U M. Polonijo (ur.) Case 18, 209-215. Opatija: CASE.
 
Vuk Koračak, B. i Maravić, J. (2008.) Motivacija za pohađanje online programa. U M. Čičin-Šain, I. Turčić Prstačić, I. Sluganović i I. Uroda (ur.) MIPRO 2008, vol IV: Računala u obrazovanju, 313-316. Rijeka: MIPRO.
O viziji, misiji i strategijama

Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju omogućava suvremeno, fleksibilno, dostupno i kvalitetno obrazovanje za društvo znanja. E-learning akademija doprinijet će toj viziji osiguravajući kvalitetno obrazovanje za e-učenje.

ELA će istraživanjem, promicanjem i poučavanjem o metodama, teoriji i najboljim primjerima iz praktične primjene e-učenja, omogućiti razvoj stručnjaka u Hrvatskoj i regiji koji će poticati i primjenjivati e-učenje u svojoj okolini.

Najvažniji strateški ciljevi

 1. Razvijati i kontinuirano raditi na unapređenju kvalitete programa, usklađujući ih s globalnim up-to-date znanjem s područja e-učenja.
 2. Kontinuirano prilagođavati programe E-learning akademije ciljanim polaznicima i njihovim potrebama.
 3. Kontinuirano pružati kvalitetnu uslugu udaljenim polaznicima i predavačima kroz osiguranje kvalitetne organizacije i održavanje kompetencija svih učesnika u poslovnom procesu.

Alumni

E-learning akademiju je završilo jedanaest generacija odnosno 543 polaznika, uglavnom zaposlenih u visokom, srednjem i osnovnom školstvu, ali i u ustanovama obrazovanja odraslih, tvrtkama, udrugama i javnim ustanovama. Svi polaznici koji uspješno završe E-learning akademiju stječu status ELA alumnija.

Kontakt:
ela@carnet.hr 
tel: +385 1 6661 760
fax: +385 1 6661 709