prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Stalna veza

+Otvori sve -Zatvori sve

Stalna veza

Stalna je veza usluga putem koje CARNET omogućuje ustanovama članicama stalnu povezanost na CARNET mrežu.

Ustanove iz sustava Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih ostvaruju pristup CARNET mreži stalnom vezom putem lokalne mreže ustanove članice CARNET-a, koja je zakupljenim vodom spojena u CARNET mrežu. CARNET iznajmljuje telekomunikacijski vod i osigurava opremu za realizaciju pristupne točke prema CARNET mreži na lokaciji članice.

Ustanove se povezuju u CARNET mrežu prijenosnim vodovima različitih tehnologija i brzina, ovisno o postojećoj infrastrukturi pružatelja telekomunikacijskih usluga, potrebama ustanova članica, promjenama na tržištu i slično.  CARNET trenutačno surađuje sa svim većim pružateljima telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Korisnici

ustanove članice i njihovi korisnici

Kako postati korisnik

Preduvjet je za spajanje u CARNET mrežu članstvo u CARNET mreži, kao i ispunjenje minimalnih tehničkih uvjeta za spajanje na CARNET mrežu (što je opisano u Odluci o minimalnim tehničkim uvjetima za postavljanje telekomunikacijske opreme i spajanje na CARNET mrežu).

Ako ustanova članica ima poteškoća s pristupom CARNET mreži preko lokalne mreže članice, potrebno je kontaktirati tehničku kontakt osobu CARNET-a u ustanovi:

  • članice iz sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja – administrator resursa
  • ostale članice – CARNET koordinator.

Pitanja i odgovori

Što je to CARNET mreža?

CARNET (Hrvatska akademska i istraživačka mreža) je računalna mreža na koju su povezane škole, instituti, fakulteti i ostale ustanove iz sustava znanosti i školstva radi promicanja računalnih tehnologija i mogućnosti koje one nude u svijetu znanosti i obrazovanja. CARNET djeluje pod okriljem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz čijega se proračuna i financira.

Što je to stalna veza?

Stalna veza usluga je putem koje CARNET omogućuje svojim članicama stalnu povezanost prema internetu. CARNET iznajmljuje telekomunikacijski vod i osigurava opremu za realizaciju pristupne točke prema CARNET mreži na lokaciji članice.

Kako postati korisnikom stalne veze?

Korisnikom stalne veze mogu postati pravne osobe koje su regulirale članstvo u CARNET mreži te zadovoljile minimalne tehničke uvjete za spajanje na CARNET mrežu (što je opisano u Odluci o minimalnim tehničkim uvjetima za postavljanje telekomunikacijske opreme i spajanje na CARNET mrežu).

Komu se obratiti ako u ustanovi postoji problem s CARNET-ovom vezom?

Poteškoće s vezom na CARNET mrežu moguće je prijaviti putem Službe za podršku korisnicima.

Komu se obratiti ako ste primijetili da postoji problem u funkcioniranju mrežne opreme CARNET-a na lokaciji vaše ustanove?

Ako primijetite da postoji poteškoća s opremom CARNET-a na lokaciji vaše ustanove, molimo obavijestite Službu za podršku korisnicima.

Komu se obratiti ako smatrate da vam je potrebno povećanje brzine zakupljenoga voda prema CARNET mreži?

Molba za povećanjem brzine veze članice prema CARNET mreži dostavlja se dopisom na sljedeću adresu:

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Josipa Marohnića 5
10 000 Zagreb

U molbi je potrebno obrazložiti zahtjev za povećanjem brzine veze. CARNET će u razumnome roku, ovisno o postojećim tehničkim i drugim mogućnostima, odlučiti o podnesenoj molbi.

Komu se obratiti ako su vam potrebne dodatne mrežne usluge od CARNET-a?

CARNET je, ovisno o tehničkim i drugim uvjetima, u mogućnosti svojim članicama pružiti i neke dodatne mrežne usluge poput, npr. QoS-a, dodatnih javnih IP adresa i slično. Ako sa strane članice postoji opravdan razlog za korištenje neke dodatne mrežne usluge, potrebno je uputiti zahtjev e-poštom na adresu helpdesk@carnet.hr zajedno s podrobnim obrazloženjem.

CARNET će u razumnome roku, ovisno o postojećim tehničkim i drugim mogućnostima, odlučiti o podnesenome zahtjevu.

Gdje poslati obavijest da je vaša ustanova ispunila minimalne tehničke uvjete?

Nakon što vaša ustanova ispuni minimalne tehničke uvjete propisane u Odluci o minimalnim tehničkim uvjetima za postavljanje telekomunikacijske opreme i spajanje na CARNET mrežu  i tako postane spremna za spajanje na CARNET mrežu, nije potrebno slati dopis CARNET-u, nego je dovoljno da vaš CARNET koordinator, odnosno administrator resursa o tome obavijesti Službu za ustanove članice e-poštom na adresu helpdesk@carnet.hr.

Što je potrebno napraviti ako se ustanova seli na drugu lokaciju?

Ako se članica CARNET mreže seli na drugu lokaciju, dužna je podnijeti zahtjev za promjenu lokacije Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Uprava za informatiku i tehnologije
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Ako veza na lokaciji s koje se ustanova seli više nije potrebna, to je potrebno naglasiti u zahtjevu kako bi se mogao otkazati zakup telekomunikacijskoga voda kojim se više ne koristi.

O preseljenju je potrebno obavijestiti i CARNET-ovu Službu za ustanove članice e-poštom na adresu helpdesk@carnet.hr kako bi se što prije mogla pokrenuti procedura spajanja ili premještanja opreme na novu lokaciju.

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr