prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CARNET AERO

+Otvori sve -Zatvori sve

CARNET AERO

Sustav za upravljanje pametnim senzorima (CARNET AERO) se sastoji od Cloud i web aplikacije za pametno praćenje osnovnih indikatora kvalitete zraka u školama, koja uključuje osnovne funkcionalnosti za prihvat i prikaz podataka sa senzora:

  • temperature
  • vlage
  • CO2

 

Komplet za praćenje kvalitete zraka u školama uključuje:

  • centralnu jedinicu
  • senzor za praćenje temperature i vlage
  • senzor za praćenje CO2

Na centralnu jedinicu može se priključiti više senzora.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

CARNET u suradnji s tvrtkom SmartSense brine o centralnoj aplikaciji (proaktivno i reaktivno održavanje i nadogradnje), a škola za svoje potrebe nabavlja senzore.

Upravljanje senzorima putem web sučelja i pristup podacima omogućen je Administratoru resursa u pojedinoj školi uključenoj u sustav CARNET AERO.

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu

Telefon: +385 1 6661 500
E-adresa: helpdesk@skole.hr

Partneri