prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CARNET-ove edukacije

+Otvori sve -Zatvori sve

Edukacije koje organizira CARNET pružaju podršku razvoju digitalnih kompetencija obrazovne i akademske zajednice. Teme edukacija su usmjerene na svrsishodno i učinkovito korištenje digitalnih tehnologija u učenju i poučavanju kao i poslovanju obrazovnih ustanova.

Edukacije

Radionice i webinari

Trenutno nema edukacija u najavi.

E-tečajevi

CARNET-ovi e-tečajevi održavaju se u sustavu Loomen. Za upisivanje tečajeva potreban je AAI@EduHr identitet iako je, ovisno o postavkama pojedinih tečajeva, pristup moguć i uz druge račune.

Dostupni su sljedeći e-tečajevi koji su namijenjeni odgojno-obrazovnim djelatnicima školskih ustanova:

Profesionalni razvoj i suradnja:

Učenje i poučavanje:

Posebne odgojno-obrazovne potrebe:

Upute o sudjelovanju na edukacijama

Upis edukacije

Upisi za sve vrste edukacija provode se putem sustava EMAPri upisu e-tečajeva nakon odabira tečaja u sustavu EMA, potrebno je upis potvrditi klikom na poveznicu na e-tečaj u sustavu Loomen.


Sudjelovanje u edukaciji

Webinari i virtualne radionice održavaju se u sustavu MS Teams a potrebna je prijava sa svojim AAI@EduHr identitetom. Upute za ispravnu prijavu u MS Teams možete pronaći ovdje.

E-tečajevi se održavaju u sustavu Loomen.

Potvrde o sudjelovanju

Potvrde se izdaju u roku od 7 dana u sustavu EMA. Uvjet za ostvarivanje potvrde je:

  • za radionice – potpis polaznika na potpisnu listu
  • za webinare i virtualne radionice – prijava sa svojim AAI@EduHr identitetom u sustav MS Teams. Potvrde se ne izdaju za pregled snimki webinara.
  • za e-tečajeve – zadovoljiti aktivnosti i steći digitalnu značku (detaljnije upute dostupne su u samim tečajevima, u sklopu knjige „O tečaju”).

Napominjemo da je u EMA sustavu status „nije prisutan” početna postavka koja se ažurira nakon edukacije pri unosu podataka o uspješnim polaznicima, odnosno u roku od tjedan dana nakon edukacije. U slučaju da Vam se i tjedan dana nakon održavanja edukacije prikazuje status „nije prisutan”, a ispunili ste sve preduvjete za dobivanje potvrde, molimo da kontaktirate CARNET-ov Helpdesk na helpdesk@skole.hr ili na telefon: +385 1 6661 555.

Obrazovni sadržaji za samoučenje

Kratki digitalni sadržaji – EduBlic

EduBlicnaučite nešto novo za 10 minuta. Proučite ovu kolekciju od 230 digitalnih objekata za mikroučenje namijenjenih odgojno-obrazovnim djelatnicima škola. 

 

Edukativni videosadržaji

Logotip MeduzaVideosadržaji razvijeni u sklopu projekta e-Škole namijenjeni su odgojno obrazovnim radnicima škola. Na Meduzi je dostupno oko 250 videosadržaja za razvoj digitalnih kompetencija.

 

Snimke webinara

Na temu umjetna inteligencija u obrazovanju dostupne su sljedeće snimke webinara:

Umjetna inteligencija - primjena u obrazovanju (za početnike)

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom webinaru steći ćete i unaprijediti znanja i vještine te primjenjivati dobre prakse vezane uz uključivanje umjetne inteligencije u nastavu radi ostvarivanja obrazovnih ciljeva i ishoda učenja. Biti ćete potaknuti na istraživanje drugih alata, aplikacija i resursa vezanih uz umjetnu inteligenciju. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Uključenost učenika u nastavni proces (Umjetna inteligencija u školi)

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom webinaru predstavit ćemo oblike aktivnog učenja kojima možemo potaknuti učenike na aktivnu uključenost u nastavni proces. Webinar je održan tijekom 2023. godine u sklopu edukacija koje organizira CARNET.

Interdisciplinarni pristup kodiranju

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom praktičnom i interaktivnom webinaru polaznici će upoznati načine na koje mogu integrirati interdisciplinarno kodiranje i računalno razmišljanje u svoju nastavu bez obzira na dob učenika i predmet koji predaju. Webinar je održan tijekom 2023. godine u sklopu edukacija koje organizira CARNET.

Umjetna inteligencija u razredu

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom praktičnom i interaktivnom webinaru sudionici će koristeći alate umjetne inteligencije sudjelovati u aktivnostima iz perspektive učenika, a zatim će izraditi materijale za nastavu. Upoznat će se s alatima umjetne inteligencije koji mogu poslužiti kao katalizator za poticanje kreativnosti. Webinar je održan tijekom 2023. godine u sklopu edukacija koje organizira CARNET.

Umjetna inteligencija kao potpora učiteljima i nastavnicima

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom praktičnom i interaktivnom webinaru predstavit ćemo načine na koje umjetna inteligencija može služiti kao potpora učiteljima i nastavnicima u svakodnevnom radu. Polaznici će kroz praktičan rad koristeći alate umjetne inteligencije izraditi materijale za nastavu i prilagoditi ih za specifične potrebe učenika. Webinar je održan tijekom 2023. godine u sklopu edukacija koje organizira CARNET.

Etika umjetne inteligencije

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom webinaru raspravljat ćemo o etičkim pitanjima uporabe umjetne inteligencije i osvrnuti se na potencijale i rizike uporabe obrazovnih alati umjetne inteligencije u nastavnom procesu. Webinar je održan tijekom 2023. godine u sklopu edukacija koje organizira CARNET.

 

Na temu profesionalni razvoj i suradnja dostupne su sljedeće snimke webinara:

Citiranje u digitalnom okruženju

Snimka webinara dostupna je ovdje.

Opis webinara:
Morate napisati stručni rad, a citiranje vam zadaje glavobolju? Učenici pišu referat, a nigdje ne navode izvore informacija koje su koristili? Niste sigurni smijete li kopirati cijelu knjigu u nastavne svrhe? Odgovore saznajte na ovome webinaru! Polaznici će biti upoznati s legalnim i etičkim aspektom korištenja informacija i zaštite autorskih prava, dobiti će uvid u različite sustave i stilove citiranja, upoznat će se s alatima za otkrivanje plagijata, a kroz poduku o APA (American Psychological Association) stil citiranja upoznat će i osnovne funkcije alata za upravljanje bibliografskim bilješkama Zotero i mogućnosti upravljanja bibliografskim bilješkama u programu Microsoft Word, a sve kroz primjere iz nastavnog okruženja. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Digitalna tehnologija za suradnju s djelatnicima i učenicima škole i roditeljima

Snimka webinara dostupna je ovdje.

Opis webinara:
Na ovom webinaru steći ćete znanja i vještine te primjenjivati dobre prakse vezane uz upravljanje informacijama, podacima i sadržajem u školskom okruženju, stvaranje digitalnog okruženja za djelatnike, učenike i roditelje čime se osigurava njihova cjelovita i učinkovita komunikacija i suradnja, te unaprijediti/povećati njihov zajednički angažman unutar i izvan škole. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Dvosmjerna komunikacija u virtualnom okruženju

Snimka webinara dostupna je ovdje.

Opis webinara:
Virtualno okruženje podrazumijeva različite izazove prilikom komunikacije i suradnje, kako u sinkronom tako i u asinkronom okruženju. Na webinaru će biti riječi o tome kako prevladati navedene izazove, odnosno kako ostvariti učinkovitu komunikaciju s učenicima u kontekstu online i mješovite nastave. Također će biti navedeni primjeri primjene jednostavnih digitalnih alata putem kojih učenicima možemo pružiti učinkovite povratne informacije o njihovom radu. Sadržaji koje su polaznici zajednički izradili tijekom webinara dostupni su na sljedećim poveznicama: Google Jamboard (asocijacije na pojam komunikacije u virtualnom okruženju), Linoit (komentari polaznika tijekom webinara).

Izazovi provedbe akcijskih istraživanja u školi

Snimka webinara dostupna je ovdje.

Opis webinara:
Upoznati se s metodologijom akcijskog istraživanja, ali niste se sami još usudili provesti svoje ili koordinirati provedbu vaših zaposlenica i zaposlenika? Ovo je webinar u kojem ćete ponoviti osnove provedbe akcijskog istraživanja, upoznati se s dosadašnjim primjerima provedenih istraživanja vezano za digitalne tehnologije u Hrvatskoj i vidjeti koji su najčešći izazovi u provedbi akcijskih istraživanja u školi. Pridružite se webinaru i upoznajte se dublje s metodologijom akcijskog istraživanja, kako je izgledala provedba akcijskih istraživanja na CARNET-ovom projektu Škole 2.0, za vrijeme nastave na daljinu tijekom proljeća 2020. i koje sve prepreke postoje u provedbi kvalitetnog akcijskog istraživanja, a što su sve (provjereni) recepti za uspješnu provedbu. Webinar je namijenjen ravnateljicama i ravnateljima, učiteljicama i učiteljima, nastavnicama i nastavnicima i stručnoj službi škole.

Kako u školi koristiti društvenu mrežu Yammer

Snimka webinara dostupna je ovdje.

Opis webinara:
Na ovom webinaru steći ćete i unaprijediti znanja i vještine te primjenjivati dobre prakse vezane uz uključivanje društvene mreže Yammer u planiranje nastave radi ostvarivanja obrazovnih ciljeva i ishoda učenja. Biti ćete potaknuti na korištenje AAI@EduHr korisničkog identiteta. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza. Napominjemo da su u snimci webinara dijelovi ekrana zamućeni zbog zaštite osobnih podataka.

MS Teams - priprema, pozor, timovi su tu

Snimka webinara dostupna je ovdje.

Opis webinara:
U potrazi ste za informacijama kako osigurati odvijanje nastave u različitim modelima nastave? Niste sigurni kako kreirati timove ili trebate li brisati timove na kraju školske godine? Zanimaju vas osnovne operacije s timovima – dodavanje članova, dodavanje vlasnika tima? Skrivene postavke u MS Teams za koje možda niste znali, a koje su upravo ono što će vam olakšati svakodnevnicu u online nastavi? Kako kontrolirati učenike na MS Teams nastavi?.

Profesionalni razvoj online: mogućnosti i prilike

Snimka webinara dostupna je ovdje.

Opis webinara:
Na ovom webinaru ćete steći i unaprijediti znanja i vještine te primjenjivati dobre prakse vezane uz prepoznavanje potrebe za kontinuiranim vlastitim unaprjeđenjem i profesionalnim razvojem, pružanje podrške drugima u profesionalnom razvoju, traženje mogućnosti za profesionalni razvoj te se voditi načelima cjeloživotnog učenja. Dodatno će biti riječi o razvoju digitalnih kompetencija te koji sve oblici neformalnog i informalnog učenja postoje, koji mogu doprinijeti razvoju digitalnih kompetencija. Na kraju će biti prezentiran koncept refleksivnog učenja. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Sve još miriše na Teamse

Snimka webinara dostupna je ovdje.

Opis webinara:
Nakon što ste u prethodnom webinaru upoznali osnove jedne od najpopularnijih aplikacija posljednjih dvije godine, stiglo je vrijeme za neke nove tajne koje će vaše vještine u korištenju Teamsa postaviti na neke nove i naprednije razine. CARNET-ovi stručnjaci zaduženi su za pružanje podrške za uslugu Office 365 kako bi ju korisnici u školama mogli što učinkovitije koristiti, u ovom će webinaru pokazati dodatke Teamsa koji će biti korisni svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, neovisno o predmetu koji predaju. Ovaj put, Teamse će obraditi u “najtajnije” dijelove. Vi se možda niste usudili pitati, ali mnogo će tajna o Teamsima biti otkriveno. Nadamo se da nakon ovog webinara, više ništa neće biti isto i da ćete biti u potpunosti spremni koristiti MS Teamse i time unaprijediti svoju nastavu i poučavanje.

 

Na temu učenje i poučavanje dostupne su sljedeće snimke webinara:

Alisa u zemlji TikToka (Sigurnost na društvenim mrežama)

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Konzumirate društvene mreže svakodnevno, a primijetili ste da to i vaši učenici rade? Budući da se danas koriste u brojne svrhe i izvor su velike količine podataka, društvene mreže postaju korisno sredstvo kibernetičkih napada. Na ovom webinaru saznat ćete kako kibernetički zločinci iskorištavaju društvene mreže za zlonamjerne aktivnosti te kako možete postati najbolja obrana, kako sebi tako i svojim učenicima. Uronite s nama u zemlju TikToka i ostalih društvenih mreža, gdje ćemo vam otkriti sve tajne sigurnog korištenja istih. Kroz odgoj i obrazovanje možemo zajedno osvijestiti sigurnost na društvenim mrežama, ali kao i svaka avantura, potrebno je napraviti prvi korak.

Digitalni alati za planiranje i pripremanje nastave

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom webinaru steći ćete i unaprijediti znanja i vještine te primjenjivati dobre prakse vezane uz uključivanje digitalnih tehnologija u planiranje nastave radi ostvarivanja obrazovnih ciljeva i ishoda učenja. U toku webinara bit ćete potaknuti na korištenje AAI@EduHr korisničkog identiteta. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Instrukcijski dizajn - preduvjet uspješnog tečaja u Moodleu

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Tijekom ovog webinara sudionici usvajaju osnovna pravila instrukcijskog dizajna u kontekstu kreiranja i provođenja vlastitog e-tečaja kako bi polaznici bili što uspješniji. Sudionici su naučili razlikovati mogućnosti korištenja Moodle alata za prikaz sadržaja, za komunikaciju i suradnju, za praćenje i vrednovanje te definirati postavke tih alata za uspješnije poučavanje i učenje putem e-tečaja. Webinar je održan tijekom 2023. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Kako obrazovati učenike da budu digitalni građani

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Tijekom ovog webinara sudionici su upoznati s ključnim pojmovima vezanim uz koncept digitalnog građanstva, a koncept je obrađen u tri dijela: 1. Biti online, 2. Dobrobit online i 3. Prava online je kroz njih obrađeno 10 digitalnih domena s prijedlozima za rad s učenicima u učionici izvan nje. Iznimno u ovoj snimci nije dostupan prikaz kamere predavača tijekom cijelog trajanja iz tehničkih razloga. Webinar je održan tijekom 2023. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Metode poučavanja u online okruženju i u učionici - nastava kao dijalog

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Ovaj je webinar namijenjen učiteljima, nastavnicima i pedagozima koje zanimaju odnosi u nastavi, posebice vezani uz uspješnu refleksiju i komunikaciju s učenicima. Na temelju istraživanja provedenog za vrijeme nastave na daljinu, akcijskih istraživanja s učiteljima, nastavnicima, pedagozima i ravnateljima te upitnika o nastavi na daljinu, ali i vlastitog istraživačkog i nastavničkog iskustva predstavit će se različiti izazovi i praktična rješenja povezana s idejom nastave kao dijaloga, i u učionici, i u nastavi na daljinu.

Nastava u oblaku jednostavna kao guglanje

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom webinaru polaznici su upoznati s prednostima korištenja sustava za upravljanje nastavom Google učionica (Google Classroom), alatima dostupnim u okviru usluge Google Workspace for Education i mogućnostima za stvaranje ugodnog hibridnog okruženja za učenje u nastavi u učionici ili u nastavi na daljinu. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Organizacija i provođenje nastave u virtualnom okruženju

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Ovaj webinar održan je 10.09.2020. od 13-14h, a namijenjen je svim nastavnicima koji žele steći nova, ali i unaprijediti dosadašnja iskustva u organizaciji i provedbi nastave u virtualnom okruženju. Reflektirali smo se na specifične probleme i izazove u klasičnoj (i virtualnoj) učionici te predložiti kako iskoristiti virtualno okruženje za njihovo rješavanje. Opisali smo proces dizajniranja aktivnosti u virtualnom okruženju, odabir modela poučavanja kao i digitalnih tehnologija i alata kao podrške procesu učenja i poučavanja.

Pet digitalnih alata s e-Laboratorija za inovativnu nastavu

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
e-Laboratorij je portal gdje korisnici mogu saznati sve informacije o alatima, sustavima i aplikacijama za uporabu na području e-učenja. Portal e-Laboratorij bavi se istraživanjem, testiranjem i odabirom dostupnih digitalnih alata za korištenje u nastavi i drugim procesima koji se održavaju u školi (izvannastavne aktivnosti, stručno usavršavanje nastavnika, određena područja poslovanja škole itd.). Kao takav e-Laboratorij je prava riznica digitalnih alata koja vam stoji na raspolaganju za istraživanje i otkrivanje vrijednih alata koji vam uvelike mogu doprinijeti u izvođenju nastave, ali i u brojnim drugim prilikama. Kako bismo vam malo olakšali pronalazak zanimljivih alata, naš voditelj i urednik portala e-Laboratorij izabrao je za vas pet zanimljivih alata koji će vam obogati izvođenje nastave i unijeti dozu inovativnosti. Stoga, ne propustite priliku čuti nešto o e-Laboratoriju, ali i o alatima koje smo izabrali za vas.

Planiranje i poučavanje u online kombiniranoj nastavi

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Reflektirat ćemo se na specifične probleme i izazove u klasičnoj (i virtualnoj) učionici te predložiti kako iskoristiti virtualno okruženje za njihovo rješavanje. Opisat ćemo proces dizajniranja aktivnosti u virtualnom okruženju, odabir modela poučavanja kao i digitalnih tehnologija i alata kao podrške procesu učenja i poučavanja.

Podržite kreativnu nastavu multimedijskim i interaktivnim sadržajima za Hrvatski jezik

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Nastavi Hrvatskog jezika pristupate kreativno i uz suvremene nastavne metode, a zanima vas i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije? Upravo smo za vas pripremili webinar koji će vam pomoći da u nastavnim aktivnostima primijenite kvalitetne i pouzdane digitalne sadržaje i svojim učenicima omogućite aktivno učenje. Pridružite nam se i upoznajte e-Škole DOS-ove, e-Škole scenarije poučavanja, interaktivne sadržaje za međupredmetne teme, e-lektire i Radiodramske emisije u produkciji HRT-a. Webinar je namijenjen nastavnicima Hrvatskog jezika u višim razredima osnovne škole i srednjim školama.

Učimo igrom

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Nastavnik ste i ponekad vam se čini da ne uspijevate dovoljno motivirati učenike? Neovisno o sadržaju i težini gradiva, poseban je izazov osmisliti nastavni sat koji će biti produktivan, a istovremeno potaknuti učenike na aktivno sudjelovanje i usvajanje znanja vlastitim promišljanjem i istraživanjem. Alat Puzzel ce vam upravo to omogućiti. Riječ je o alatu koji je vrlo jednostavan za korištenje i ne zahtijeva prethodno predznanje, već samo dobru volju i dozu kreativnosti. Različite vrste edukativnih igara i zagonetki koji su dio ovog alata omogućava njegovu primjenu u svim područjima i oblicima nastave. Budući je uglavnom riječ o već dobro poznatim igrama (slagalice, igra memorije, križaljke), učenicima nisu potrebne dodatne upute za rješavanje zagonetki koje im postavite.

Upotreba interaktivnih ekrana u nastavi

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Tijekom ovog webinara sudionici se upoznaju s prednostima korištenja interaktivnih ekrana u nastavi, mogućnostima i specifikacijama interaktivnog ekrana i alatima dostupnim u operativnom sustavu ekrana. Također, prikazuju se primjeri dobre prakse korištenja interaktivnog ekrana. Webinar je održan tijekom 2023. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Upoznajte e-Škole digitalne sadržaje

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Tijekom ovog webinara sudionici su informirani o raznim digitalnim sadržajima koji se mogu koristiti u nastavi, a koji su nastali u projektu e-Škole i objavljeni su na Edutoriju – digitalni sadržaji odnosno DOS-ovi i scenariji poučavanja uključujući one za međupredmetne teme. Polaznici stječu znanja i vještine, te primjenjuju dobre prakse u pronalaženju digitalnih sadržaja i njihovoj primjeni u nastavi. U webinaru su prikazane mogućnosti portala e-Lektire i e-Laboratorija. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

 

Na temu posebne odgojno-obrazovne potrebe dostupne su sljedeće snimke webinara:

Digitalna pristupačnost obrazovnih sadržaja školske web stranice

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom webinaru bit ćete upoznati sa standardima digitalne pristupačnosti, potrebama djece i osoba s invaliditetom za implementacijom pristupačnosti i načinima na koje im ona omogućava informiranje i obrazovanje korištenjem digitalnih sadržaja te obvezama vezanima uz Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora koji je stupio na snagu u rujnu 2019. godine. Steći ćete i unaprijediti znanja i vještine te primjenjivati dobre prakse vezane uz digitalnu pristupačnost. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Kako izraditi komunikacijsku ploču?

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom webinaru polaznici će biti upoznati s osnovnim principima izrade komunikacijskih ploča primjenjivih kod djece i osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Polaznici će dobiti uvid u principe odabira simbola za korisnike komunikacijskih ploča prema razvojnim načelima. Nadalje, polaznici će steći nova i proširiti postojeća znanja o organizaciji simbola na komunikacijskoj ploči te primjeni tehnika vizualnog kodiranja.

Partnerska komunikacija stručnjaci – roditelji i stvaranje mreže podrške

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom webinaru polaznici će proširiti postojeća i steći nova znanja o različitim oblicima i pristupima komunikaciji te dobiti uvid u primjere raznolikosti doživljaja roditelja djece s teškoćama u razvoju u kontekstu komunikacije vezane uz specifičnosti rada s djetetom. Polaznici će steći nova znanja o važnosti prilagodbe komunikacije u svrhu razvoja partnerskog odnosa između stručnjaka i roditelja. Na kraju, polaznici će biti upoznati s mogućnostima formiranja mreže podrške putem korištenja društvenih mreža.

Podrška učenicima kroz učinkovitu suradnju, komunikaciju i povratne informacije

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Tijekom ovog webinara sudionici se upoznaju s prednostima korištenja interaktivnih ekrana u nastavi, mogućnostima i specifikacijama interaktivnog ekrana i alatima dostupnim u operativnom sustavu ekrana. Također, prikazuju se primjeri dobre prakse korištenja interaktivnog ekrana. Webinar je održan tijekom 2023. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

 

Na temu sigurnost na internetu dostupne su sljedeće snimke webinara:

Primjena mjera zaštite pojedinca i podataka u digitalnom okruženju

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Tijekom ovog webinara sudionici su stekli znanja i vještine te su informirani o primjerima dobre prakse vezane uz identificiranje mogućih rizika i prijetnji koje su moguće kod pristupa i dijeljenja digitalnog sadržaja i rada u digitalnom okruženju.​ Također, sudionici su stekli uvid u kritičko promišljanje i primjenu napredne sigurnosne i zaštitne mjere za zaštitu pojedinca, osobnih podataka, digitalnih uređaja i privatnosti u digitalnom okruženju. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.

Rješavanje problema prilikom korištenja digitalne tehnologije

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Na ovom webinaru steći ćete znanja i potrebne vještine te primjenjivati dobre prakse kod identificiranja problema u radu računala i povezanih uređaja koji su mogući kod pristupa i rada na Internetu i dijeljenja digitalnog sadržaja te njihovog otklanjanja. Polaznik će poznavati i osmišljavati sigurnosne i zaštitne mjere koje se odnose na zaštitu računala i digitalnog sadržaja, a koje uključuju korištenje antivirusnih programa, izrade sigurnosnih kopija te alata za rješavanje problema.

Zaštita digitalnog sadržaja i pojedinca u digitalnom okruženju

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
Steknite znanja i vještine te primjenjujte dobre prakse vezane uz identificiranje mogućih rizika i prijetnji koje su moguće kod pristupa i dijeljenja digitalnog sadržaja i sudjelovanja u digitalnom okruženju. Uz to, upoznajte i osmišljavajte sigurnosne i zaštitne mjere, kao što su fizička i elektronička zaštita, prosuđivanje načina zaštite osobnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju.

Zaštita virtualnog identiteta

Snimka webinara dostupna je ovdje

Opis webinara
I ovaj tjedan u jednom webinaru donosimo čak dvije zanimljive teme koje vam mogu pomoći odgovoriti na neka od pitanja vezana uz sigurnost u online svijetu. “Daj pet za netiket”: O pristojnosti i kulturnom ophođenju te pravilima ponašanja uče nas od malih nogu, no koliko i na koji način primjenjujemo naučeno prilikom korištenja interneta. Pravila ponašanja na internetu aktualizirala su se pojavom pandemije i prelaska velikog dijela svakodnevnih aktivnosti u kibernetički prostor. Na webinaru ćemo proći osnovna pravila ponašanja i kako ih postaviti u svrhu prihvatljive i sigurne komunikacije s ciljem kvalitetnog provođenja nastave i olakšavanjem online nastavnog procesa. “Trag u beskraju”: Lako je izbrisati gumicom grešku u bilježnici ili stisnuti Delete na tipkovnici ili jednostavno baciti nešto što ti više ne treba, ali što se događa s fotografijom ili informacijom koju više ne možeš izbrisati, uništiti ili zaboraviti? Koliko smo svjesni tragova koje ostavljamo na internetu, čemu oni služe i kako ih iskoristiti za oblikovanje pozitivne slike o sebi? Na webinaru ćete saznati odgovore na ova pitanja i pokrenuti proces promišljanja o vašem digitalnom tragu. Pokažite svojim učenicima kako digitalni trag može biti saveznik u njihovom odgojno-obrazovnom putu.

Priručnici i upute

Na temu profesionalni razvoj i suradnja dostupni su sadržaji:

Na temu učenje i poučavanje dostupni su sadržaji:

Na temu posebne odgojno-obrazovne potrebe dostupni su sadržaji:

Na temu sigurnost na internetu dostupni su sadržaji:

Na temu Google alata dostupni su sadržaji:

Na temu Office 365 alata dostupni su sadržaji: 

Sadržaji edukacija koje možete sami održavati

Svi obrazovni sadržaji razvijeni u projektu e-Škole spadaju u tzv. otvorene obrazovne sadržaje. Dostupni su na korištenje pod licencom Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna.

Pozivamo sve zainteresirane da po želji preuzmu sadržaje iz kolekcije na Edutoriju i koriste ih za održavanje vlastitih edukacija. Za radionice i webinare dostupni su scenariji provedbe i prezentacije dok su za e-tečajeve dostupne sigurnosne kopije (engl. backup). Sigurnosne kopije možete slobodno učitati u vlastite e-tečajeve u sustavima kao što su Moodle te ih prerađivati po želji. Kako biste ostvarili pristup sigurnosnim kopijama, molimo da nas kontaktirate na edu-sluzba@carnet.hr.

Prilikom korištenja djela predlažemo označiti autorstvo djela primjerice na sljedeći način:

  • Skupina autora (2023) Primjena e-Škole digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje – tečaj s praktičnom primjenom. CARNET-ov e-tečaj. Preuzeto s usavrsavanje.loomen.carnet.hr, (datum pristupa).

Kontakt i podrška

CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu

Telefon: +385 1 6661 500
E-adresa: helpdesk@skole.hr