prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Open Discovery Space (ODS)

+Otvori sve -Zatvori sve

Open Discovery Space (ODS)

Open Discovery Space (ODS) je bio projekt koji se financirao iz programa potpore politike za konkurentnost i inovacije u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (CIP ICT PSP) s ciljem poticanja usvajanja e-learning resursa putem društveno potaknutog te višejezičnog i otvorenog e-learning portala.

Projekt je počeo u travnju 2012. godine, a trajao je tri godine. Na projektu je sudjelovao 51 partner, a jedan od njih bio je i CARNET.

Glavni cilj projekta bio je ubrzati razmjenu već postojećih digitalnih nastavnih materijala, njihovo usvajanje, korištenje, prilagodbu i prenamjenu bogate baze obrazovnog sadržaja kreiranog zahvaljujući nacionalnim inicijativama i financiranju iz fondova EU-a.

Povrh toga, projekt je usklađivao  nastojanja i inicijative velikog broja relevantnih dionika diljem Europe, potičući i povećavajući potražnju korisnika.

Ciljevi projekta

ODS je bio usmjeren rješavanju raznih izazova koja susrećemo unutar e-learning okruženja u kontekstu cijele Europe. Samo sučelje e-learning portala je dizajnirano uzimajući u obzir potrebe studenata, nastavnika, roditelja i donositelja odluka.

ODS je želio ispuniti tri glavna cilja:

  • omogućiti dionicima da s jednog, integriranog mjesta pristupe e-learning resursima iz raznih i raspršenih repozitorija.
  • uključiti dionike u proizvodnju smislenih obrazovnih aktivnosti korištenjem višejezičnog portala izrađenog u stilu društvenih mreža nudeći e-learning resurse kao i servise za proizvodnju obrazovnih aktivnosti.
  • ocijeniti utjecaj novih obrazovnih aktivnosti koje bi mogle poslužiti kao prototip koji će usvojiti dionici u školskom obrazovanju.

U ODS-u je CARNET vršio ulogu nacionalnog koordinatora za sve aktivnosti ODS-a u Hrvatskoj, što je uključivalo:

  • ulogu organizatora i domaćina radionica (visionary, practice reflection i summative radionice)
  • ulogu domaćina ljetne škole u Hrvatskoj u 2013., vezane uz ODS
  • prikupljanje i analiziranje podataka iz CARNET-ovih repozitorija
  • uključivanje dionika u raspravu o mogućnostima i preprekama s kojima se suočavaju hrvatski nastavnici kada koriste digitalna obrazovna sredstva (resurse)
  • sudjelovanje u novom ODS-ovom e-learning portalu s dva CARNET-ova repozitorija:

CARNET je svojim sudjelovanjem u projektu želio potaknuti korištenje i izradu digitalnih nastavnih materijala. Nadalje, CARNET je svojim aktivnostima poticao potrebu za izradom otvorenih obrazovnih resursa (OER) te promovirao kulturu korištenja i razvoja istih.

Više informacija možete pronaći na službenim stranicama projekta.

Ovaj projekt je financirala Europska unija.