e-Dnevnik za učenike i roditelje

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

e-Dnevnik za učenike mrežna je aplikacija koja učenicima omogućuje pregled ocjena, izostanaka i bilježaka koje su nastavnici upisali u e-Dnevnik. Osim inačice za računala, aplikacija je prilagođena i mobilnim uređajima kako bi se učenicima omogućila dostupnost i pregled u svakome trenutku. Učenici se u e-Dnevnik prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim računom koji dobivaju od administratora imenika svojih škola.

e-Dnevnik za učenike i roditelje

Ako škola ima bežičnu eduroam mrežu, učenici se za pristup e-Dnevniku mogu spajati na nju svojim mobilnim uređajima, a upute za spajanje nalaze se na mrežnoj stranici eduroam installera.

e-Dnevnik za roditelje mrežna je aplikacija kojoj mogu pristupiti roditelji učenika onih škola koje koriste e-Dnevnik u tekućoj školskoj godini. Putem te aplikacije roditelju je omogućen uvid u osobne podatke, ocjene, izostanke, bilješke, planirani raspored pisanih zadaća i ostale podatke o djetetu koje su predmetni nastavnici i razrednik unijeli u e-Dnevnik. U sustav se roditelji mogu prijaviti isključivo putem sustava e-Građani. Uvid u podatke djeteta moguć je pod uvjetom da je razrednik u e-Dnevniku ispravno evidentirao dodatne podatke o roditeljima.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
e-Građani
CARNET sistem inženjeri
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Učenici se u e-Dnevnik prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim računom koji dobivaju od administratora imenika svojih škola.

Roditelji se u e-Dnevnik prijavljuju putem sustava e-Građani. U e-Dnevnik za roditelje moći će se prijaviti samo roditelji ili skrbnici za koje su razrednici unijeli OIB na dijelu sučelja za evidenciju kontakata roditelja/staratelja te je odabrana opcija “Pristup e-Dnevniku za roditelje”. Potrebno je naglasiti da trebaju biti evidentirani i osobni podaci roditelja ili skrbnika koji imaju pravo uvida u ocjene i izostanke učenika.

Pitanja i odgovori

Što učiniti ako se učenik ne može prijaviti na stranici https://ocjene.skole.hr?

Dva su moguća razloga neuspješne prijave. Prvi je da učenikova škola nije uključena u e-Dnevnik, te samim time nema mogućnost pristupa stranici, a drugi je da su mu neispravni korisnički podaci koje je dobio u školi ili OIB.

Ako je škola uključena u e-Dnevnik, trebali bi se moći prijaviti na portal ocjene.skole.hr. Popis škola koje su uključene možete pronaći na stranici https://ocjene.skole.hr/pocetna/skole.

Nakon što utvrdite da je škola uključena u e-Dnevnik, najbolje bi bilo otkloniti sumnju da je problem u internet pregledniku kojega koristite. Molimo vas da se na portal ocjene.skole.hr pokušate prijaviti putem drugog internet preglednika (Mozilla Firefox, Google Chrome…).

Ako prijava i dalje nije moguća, a podaci su ispravni, potrebno je da administrator e-Dnevnika u školi provjeri ispravnost Vašeg OIB-a u e-Dnevniku, e-Matici i HUSO sustavu. Bitno je da je OIB ispravan u sva tri sustava kako bi se korisnik mogao uspješno prijaviti na portal.

Ako niti jedan od navedenih prijedloga ne otkloni vašu poteškoću, molimo da kontaktirate helpdesk@skole.hr.

Koliko vremena treba da se podatak iz e-Dnevnika vidi na sučelju učenika?

Na sučelju za učenike svi podaci se vide odmah nakon unosa, a na sučelju za roditelje ocjene su prikazane s vremenskim odmakom od 48 sati. 

Kako učenik može vidjeti točan datum i vrijeme kada je upisana ocjena?

Učenik može vidjeti datum i vrijeme u svom sučelju odabirom predmeta pa u bilješkama uz ocjene. Potrebno je mišem proći preko ikone sata koji se nalazi uz datum upisa. Ako učenik koristi preglednik na pametnom telefonu, onda treba dugo držati taj sat pa će se otvoriti poruka u kojoj piše potreban podatak.

Banneri za škole

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu

Telefon: +385 1 6661 500
E-adresa: helpdesk@skole.hr