prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Dnevnik za učenike i roditelje

+Otvori sve -Zatvori sve

e-Dnevnik za učenike je aplikacija koja učenicima omogućuje pregled ocjena, izostanaka i bilježaka koje su nastavnici upisali u e-Dnevnik. Osim inačice za računala, razvijena je i mobilna aplikacija kako bi se učenicima omogućila dostupnost i pregled u svakome trenutku. Učenici se u e-Dnevnik prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim računom koji dobivaju od administratora imenika svojih škola.

e-Dnevnik za učenike i roditelje

Ako škola ima bežičnu eduroam mrežu, učenici se za pristup e-Dnevniku mogu spajati na nju svojim mobilnim uređajima, a upute za spajanje nalaze se na mrežnoj stranici eduroam installera.

e-Dnevnik za roditelje je aplikacija kojoj mogu pristupiti roditelji učenika onih škola koje koriste e-Dnevnik u tekućoj školskoj godini. Putem te aplikacije roditelju je omogućen uvid u osobne podatke, ocjene, izostanke, bilješke, planirani raspored pisanih zadaća i ostale podatke o djetetu koje su predmetni nastavnici i razrednik unijeli u e-Dnevnik. U sustav se roditelji mogu prijaviti isključivo putem sustava e-Građani. Uvid u podatke djeteta moguć je pod uvjetom da je razrednik u e-Dnevniku ispravno evidentirao dodatne podatke o roditeljima. Osim inačice za računala, razvijena je i aplikacija za mobilne uređaje kako bi se roditeljima omogućila dostupnost i pregled u svakome trenutku.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
e-Građani
CARNET sistem inženjeri
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Učenici se u e-Dnevnik prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim računom koji dobivaju od administratora imenika svojih škola.

Roditelji se u e-Dnevnik prijavljuju putem sustava e-Građani. U e-Dnevnik za roditelje moći će se prijaviti samo roditelji ili skrbnici za koje su razrednici unijeli OIB na dijelu sučelja za evidenciju kontakata roditelja/staratelja te je odabrana opcija “Pristup e-Dnevniku za roditelje”. Potrebno je naglasiti da trebaju biti evidentirani i osobni podaci roditelja ili skrbnika koji imaju pravo uvida u ocjene i izostanke učenika.

Preuzmite aplikaciju

e-Dnevnik mobilnu aplikaciju je moguće preuzeti:

Pitanja i odgovori

Što učiniti ako se učenik ne može prijaviti na stranici https://ocjene.skole.hr?

Dva su moguća razloga neuspješne prijave. Prvi je da učenikova škola nije uključena u e-Dnevnik, te samim time nema mogućnost pristupa stranici, a drugi je da su mu neispravni korisnički podaci koje je dobio u školi ili OIB.

Ako je škola uključena u e-Dnevnik, trebali bi se moći prijaviti na portal ocjene.skole.hr. Popis škola koje su uključene možete pronaći na stranici https://ocjene.skole.hr/school.

Nakon što utvrdite da je škola uključena u e-Dnevnik, najbolje bi bilo otkloniti sumnju da je problem u internet pregledniku kojega koristite. Molimo vas da se na portal ocjene.skole.hr pokušate prijaviti putem drugog internet preglednika (Mozilla Firefox, Google Chrome…).

Ako prijava i dalje nije moguća, a podaci su ispravni, potrebno je da administrator e-Dnevnika u školi provjeri ispravnost Vašeg OIB-a u e-Dnevniku, e-Matici i HUSO sustavu. Bitno je da je OIB ispravan u sva tri sustava kako bi se korisnik mogao uspješno prijaviti na portal.

Ako niti jedan od navedenih prijedloga ne otkloni vašu poteškoću, molimo da kontaktirate helpdesk@skole.hr.

Koliko vremena treba da se podatak iz e-Dnevnika vidi na sučelju učenika?

Na sučelju za učenike svi podaci se vide odmah nakon unosa, a na sučelju za roditelje ocjene su prikazane s vremenskim odmakom od 48 sati. 

Zašto u e-Dnevniku za roditelje imam pristup podacima samo za jedno dijete, a za drugo nemam mogućnost prikaza podataka?

Potrebno se obratiti razredniku djeteta za koje nemate uvid u podatke. Razrednik će unijeti Vaš OIB i omogućiti Vam pristup e-Dnevniku za roditelje.

Banneri za škole

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu

Telefon: +385 1 6661 500
E-adresa: helpdesk@skole.hr