prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja – CISOO

+Otvori sve -Zatvori sve

CISOO

Prema Odluci o uspostavi i radu Centra potpore za Državni informacijski sustav odgoja i obrazovanja CARNET-u je u mandat dano provođenje aktivnosti koje se tiču informatizacije i digitalizacije procesa vezanih uz odgojno-obrazovne politike. 

Cilj projekta

Projektom se razvijaju nove te unaprjeđuju i povezuju postojeće elektroničke usluge, upisnici i evidencije kroz cijelu vertikalu u sustavu odgoja i obrazovanja te se unapređuju kompetencije zaposlenih i pruža se podrška zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja za korištenje usluga koje su unaprijeđene ili novorazvijene. 

Trajanje projekta

Od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2029.

Projektne aktivnosti

Unaprjeđenje i razvoj elektroničkih usluga, upisnika i evidencija izdanih isprava

Unaprjeđenje i razvoj usluga i upisnika 

Planiraju se nadogradnje koje će unaprijediti korisničko iskustvo korisnika sustava u svim modulima i dijelovima cjelovitog programskog rješenja izgrađenog u projektu “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove” (e-Upisi) kao i druge nadogradnje.

Nadogradnje se odnose na sustave/podsustave/module:

 • e-Matica
 • Prijave i upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Prijave i upisi u osnovne škole
 • Prijave i upisi u srednje škole
 • Prijave i upisi u učeničke domove
 • Izvještajni sustav,
 • Nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih
 • Korisnički portal
 • NISpVU 2
 • Integracija GSB.

Nadalje, kroz projekt će se razviti Aplikacija za usporedbu studija i Modul za evidenciju školskih kurikuluma i godišnjih planova škola.
Svi moduli i sustavi obuhvaćeni ovim projektom nadograđivat će se s funkcionalnostima potrebnim za usklađivanje sa svim promjenama zakona i podzakonskih akata ali i funkcionalnostima u skladu s zahtjevima i potrebama ključnih i krajnjih korisnika sustava.

Razvoj digitalne evidencije izdanih isprava  

Ključne aktivnosti odnose se na izradu digitalne evidencije izdanih završnih isprava visokog, srednjoškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja te drugih oblika obrazovanja, uključujući i programsko sučelje za ustanove putem kojeg će biti moguć unos podataka u navedenu evidenciju. Također, bit će izrađeno sučelje za izradu analiza i statističkih izvješća na temelju prikupljenih podataka.  

Podržavajuća infrastruktura 

Obuhvaća opremanje i nadogradnju CARNET-ovih podatkovnih centara opremom koja će služiti za smještaj aplikacija i baza podataka te ostalih potrebnih servisa informacijskog sustava. Planirano je proširenje sustava na hibridni način rada između infrastrukture u podatkovnim centrima i u javnom oblaku, kako bi se u vršnim opterećenjima sustava automatski mogli angažirati potrebni kapaciteti u javnom oblaku. 

Sigurnosna testiranja aplikacija i infrastrukture 

Aktivnost obuhvaća sigurnosna testiranja aplikacija koje će biti razvijene i/ili unaprijeđene kroz ovaj projekt, te sigurnosna testiranja odgovarajuće računalne infrastrukture za smještaj aplikacija i baza podataka te ostalih potrebnih servisa.

Edukacija i korisnička podrška

Edukacije korisnika  

Sukladno unaprjeđenju postojećih usluga, razvijanju novih te dodatnih aktivnosti koje se planiraju izvršiti ovom operacijom, planira se izvršiti evaluacija i nadopuna korisničkih uputa kako bi one bile usuglašene s novim izvršenim funkcionalnostima te korisnicima olakšale njihovo korištenje. Dodatno, izradit će se nove upute za dijelove sustava koji će se razviti kroz projekt. CARNET, s već postojećim kapacitetima i znanjem, će kao multidisciplinarni tim izraditi prijedlog plana obveznih elemenata i smjernica za izradu obrazovnih sadržaja na temelju postojećih sadržaja te povratnih informacija korisnika.  

Kako bi se korisnike moglo efikasnije i efektivnije uputiti u izrađene/unaprijeđene sustave/podsustave/module i funkcionalnosti u okviru prethodnih aktivnosti, CARNET planira provesti online edukacije (webinari, e-tečaj), čije bi snimke bile trajno dostupne na CARNET-ovim postojećim portalima. Edukacije bi se odvijale po potrebi (ako se utvrdi da su nove funkcionalnosti izrazito kompleksne i/ili je posrijedi izrada potpuno novog modula s kojim je potrebno upoznati korisnike).

Korisnička podrška 

Korisnička podrška pružat će se primarno putem CARNET-ovog helpdeska i to za sve novorazvijene i unaprijeđene usluge, upisnike i evidencije s ciljem što boljeg snalaženja krajnjih korisnika u novim funkcionalnostima i sustavima koji su predmet projektnih aktivnosti. Isto tako, u svrhu pružanja kvalitetne podrške i boljeg korisničkog iskustva planirane su aktivnosti u dijelu obavještavanja te informiranja korisnika putem raznih komunikacijskih kanala (na primjer e-mail, SMS i slično) i interaktivnih dijelova sučelja (sučelje za obavijesti), te dinamičkog praćenja ključnih aktivnosti (izvještaji i forme o statusima u pojedinim ključnim koracima u upisnom procesu).

Komunikacija i vidljivost

Kroz ovaj element osigurat će se da su informacije vezane za projekt na vrijeme podijeljene kako s izravnim korisnicima, tako i s drugim dionicima i javnošću (kroz izradu vizualnog identiteta, kontinuirane odnose s različitim tijelima tijekom trajanja projekta, objave na društvenim mrežama i izradu komunikacijske strategije). Element uključuje aktivnosti podizanja svijesti o aktivnostima i rezultatima projekta, i odnosi se na osiguranje vidljivost provedbe projekta; promociju projekta u partnerstvu s ključnim dionicima  te diseminiranje rezultata projekta.

Uz navedene ključne aktivnosti projekta CARNET će provoditi i horizontalne aktivnosti koje obuhvaćaju: pripremu i praćenje provedbe projekta u skladu s relevantnim strateškim dokumentima te PULJP, kvalitetno i efikasno upravljanje projektom te pripremu i provedbu javne nabave u skladu sa zakonskim okvirom.

Partneri

Korisnička institucija i nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a provodi ga u partnerstvu i suradnji s relevantnim institucijama: 

Financiranje projekta

Ukupan iznos projekta je 8.000.000,00 eura od čega je:

 • iznos sredstava osiguran iz sredstava Europske unije i Europskog socijalnog fonda + 6.800.000,00 EUR (85 %)
 • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH za nacionalno sufinanciranje 1.200.000,00 EUR (15 %)