prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

DOTS…Development of transversal skills in STEM

+Otvori sve -Zatvori sve

Opis projekta

Projekt “DOTS…Development of transversal skills in STEM” provodi se u okviru Erasmus+ programa. Opći cilj projekta je unaprjeđenje transverzalnih vještina kako STEM nastavnika, tako i drugih nastavnika i trenera za inovativne pristupe poučavanju.

Specifični ciljevi DOTS projekta su:

  • razvoj metoda, materijala i alata za koji podržavaju učenje i poučavanje transverzalnih vještina
  • osposobljavanje nastavnika za primjenu razvijenih metoda, alata i materijala u nastavi.

Projektom se žele obuhvatiti visoko motivirani nastavnici za koje će se provesti niz treninga za trenere kako bi ih se osposobilo da stečena znanja diseminiraju dalje u svojim sredinama. Također, kroz projekt, nastavnicima će se omogućiti razmjena primjera dobre prakse različitih europskih zemalja i šire međunarodne zajednice.

Osim specifičnih, predmetno vezanih STEM vještina nastavnika, projekt će razvijati i transverzalne vještine koje će doprinijeti otvorenoj komunikaciji i suradničkom radu kako unutar kolektiva škole tako i nastavnika prema učenicima. Neke od transverzalnih vještina su prezentacijske vještine, komunikacijske vještine, vještine kritičkog mišljenja, vještine timskog rada i druge.

Kroz projekt, partneri će razviti skup praktičnih materijala, alata, smjernica i priručnik koji će doprinijeti primjeni novih metoda poučavanja u nastavi STEM predmeta. Također, održat će se niz treninga u svim partnerskim zemljama. Dio treninga namijenjen je isključivo nastavnicima, dok je drugi dio treninga namijenjen projektnim timovima partnera u svrhu podizanja razina stručnih kompetencija, razvijanja međusobne suradnje i osmišljavanju novih, inovativnih metoda, alata i materijala namijenjenih učenju i poučavanju.

Projekt stavlja naglasak na sudjelovanje nastavnika i škola u projektu. Iz tih razloga, partnerske organizacije su Srednja škola Jelkovec, grčka škola Ellinogermaniki Agogi i Sveučilište u Beču. Osim navedenih, partnerske organizacije u provedbi projekta su i Science View (Grčka), Science Center Netzwerk (Austrija), Tvornica znanosti (Hrvatska), DOREA (Cipar) i ATiT (Belgija), 

CARNET u ovom projektu vidi mogućnost za kvalitetnu međunarodnu suradnju, razmjenu primjera dobre prakse, suradnju međunarodnih stručnjaka u razvoju kreativnih, inovativnih metoda, alata i materijala za poučavanje transverzalnih vještina, mogućnost za širenje rezultata projekta unutar svake od partnerskih zemalja, širenje mreže međunarodnih partnera te mogućnost pilotiranja osmišljenih aktivnosti na većem broju nastavnika i posredno učenika, što će omogućiti reviziju kreiranih outputa za vrijeme trajanja projekta.

Trajanje projekta je tri godine – od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022. godine.

Više informacija o projektu nalazi se na www.dots-project.eu

Sufinanciranje