prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

AMED – Unaprjeđenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja

+Otvori sve -Zatvori sve

AMED

Projekt AMED, punog naziva “Unaprjeđenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja”, ima za cilj podržati modernizaciju, pristupačnost i internacionalizaciju visokog obrazovanja na Maldivima. To se primarno postiže razvojem akademskih kompetencija i vještina predavača, te inovativnih obrazovnih programa e-učenja.  

Glavni korisnik projekta je Maldivsko nacionalno sveučilište (MNU – Maldives National University).

CARNET je partner na projektu čijom provedbom koordinira Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina (Sveučilište u Zagrebu), uz dodatnog partnera Otvoreno sveučilište iz Katalonije (UOC – Open University of Catalonia). 

CARNET je odgovoran za Radni paket 3 pod nazivom “Institucionalni okvir za e-učenje na MNU”, u sklopu kojeg se razvija Strateški okvir za razdoblje nakon završetka provedbe projekta (eLearning Roadmap), nabavlja se potrebna oprema za uspostavu e-učenja okruženja te se organizira obuka postojećih predavača, uprave i tehničkog osoblja Maldivskog nacionalnog sveučilišta za provedbu razvijenih programa. 

CARNET sudjeluje i u drugim projektnim aktivnostima:

  • analiza potreba
  • izrada programa obrazovanja o e-učenju
  • osiguranje kvalitete
  • pilot implementacija i održivost programa
  • diseminacija i upravljanje projektom. 

Projektne aktivnosti su započele u siječnju 2019. godine i traju do siječnja 2022. godine.  

Trajanje projekta produženo je do 14. srpnja 2022. godine. 

Ukupna vrijednost projekta je 720.592,00 eura, a stopostotno financiranje osigurano je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus +, odnosno komponentu KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, Izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja.  

Više informacija o projektu dostupno je na službenim stranicama projekta AMED