prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

ICT Curricula

+Otvori sve -Zatvori sve

ICT Curricula

U okviru natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira” IPA IV komponenta Razvoj ljudskih potencijala, CARNET je bio uspješni dobitnik bespovratnih sredstava za projekt „Development of ICTcurricula, qualifications and program elements in primary education – Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikula u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju“. 

Projekt se odvijao od 19.8.2013. do 18.2.2015. godine.

Glavni cilj projekta bio je osuvremeniti osnovnoškolski kurikul s jasno postavljenim ishodima učenja u međupredmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osam predmeta (matematika, hrvatski jezik, fizika, povijest, geografija, kemija, biologija i strani jezik) u četiri osnovnoškolska razreda (od 5. do 8. razreda).

Projekt je realiziran u partnerstvu između CARNET-a kao korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, u okviru IPA IV komponenta Razvoj ljudskih potencijala, Agencije za odgoj i obrazovanje, Pučkog otvorenog učilišta Algebra te u suradnji s Hrvatskim informatičkim zborom.

Ukupna vrijednost projekta je 436.901,07 eura, dok iznos financijskih sredstva koje je osigurala EU, iznosi 397.405,21 eura.

Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Rezultati projekta

Nakon 18 mjeseci rada na projektu nastali su sljedeći rezultati:

 • Međupredmetni IKT kurikul – Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije u predmetnoj nastavni osnovne škole
 • Priručnik za učitelje za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala
 • Interaktivni digitalni nastavni materijali

Međupredmetni IKT kurikul

Međupredmetni IKT kurikul nastao je kao rezultat rada pet radnih skupina, sačinjenih od predmetnih stručnjaka iz osnovnih i srednjih škola te IKT stručnjaka iz privatnog sektora, pod vodstvom savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

Stručnjaci su izradu kurikula temeljili na metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Nacionalnog okvirnog kurikuluma obradivši međupredmetnu temu uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologija u predmetnoj nastavi osnovne škole, jednu od šest međupredmetnih tema propisanih Nacionalnim okvirnim kurikulumom.

Nastali kurikul ima jasno postavljene ishode učenja i obuhvaća ukupno 90 sati uporabe IKT-a u nastavi na sadržajima iz hrvatskoga jezika, matematike, fizike, kemije, biologije, engleskoga jezika, povijesti i geografije od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Cilj primjene međupredmetnog IKT kurikula jest:

 • usmjeriti poučavanje na učenike
 • podići razinu digitalnih kompetencija kod učenika
 • potaknuti razvoj kritičkog mišljenja kod učenika. 

Na koji način je IKT integrirana u sadržaje osam predmeta:

 • osnovni paket uredskih aplikacija
 • Web 2.0 alate te
 • kritičku uporabu interneta (pretraživanje, mrežne servise).

Međupredmetni IKT kurikul dostupan je i na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.

Radna skupina

U izradi međupredmetog IKT kurikula, priručnika za učitelje te scenarija za digitalne nastavne materijale za hrvatski jezik, matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, engleski jezik, povijest i geografiju sudjelovali su predmetni stručnjaci iz osnovnih i srednjih škola te IKT stručnjaci iz privatnog sektora odabrani na temelju poziva na podnošenje ponuda pod nazivom Ugovori o uslugama – Članovi radnih skupina za razvoj kurikuluma, pisanje priručnika o implementaciji nastalog kurikuluma i scenarija za digitalne nastavne materijale, referentni broj 100-800-07/03/14.

Radna skupina Hrvatski jezik

Voditelj: Srećko Listeš, Agencija za odgoj i obrazovanje

 1. Marija Dujmić
 2. Vesna Samardžić
 3. Suzana Jurić
 4. Suzana Ruško
 5. Edita Jurjević
 6. Nataša Sajko
 7. Suzana Kačić-Bartulović
 8. Milan Đurić

Radna skupina Matematika i fizika

Voditeljica: Ivana Katavić, Agencija za odgoj i obrazovanje

 1. Ines Kniewald
 2. Sanja Bakalović
 3. Zvjezdana Martinec
 4. Anđelka Jalušić
 5. Mladen Klaić
 6. Anđela Gojević
 7. Tatjana Zemljić
 8. Milan Puvača

Radna skupina Biologija i kemija

Voditeljica: Marina Ništ, Agencija za odgoj i obrazovanje

 1. Valerija Begić
 2. Marijana Bastić
 3. Sunčana Mumelaš
 4. Anita Mustać
 5. Mario Šuto
 6. Sanja Žužek
 7. Zrinka Pongrac Štimac
 8. Darko Rakić

Radna skupina Povijest i geografija

Voditeljica: Marijana Marinović, Agencija za odgoj i obrazovanje

 1. Manuela Kujundžić
 2. Daniela Jugo-Superina
 3. Ivan Ilišević
 4. Sanela Toša Ljubičić
 5. Sonja Bančić
 6. Miroslav Šašić
 7. Mladen Stojić
 8. Ida Srdić

Radna skupina Engleski jezik

Voditeljica: Dubravka Kovačević, Agencija za odgoj i obrazovanje

 1. Snježana Pavić
 2. Ljiljana Kolar
 3. Anita Damjanović
 4. Suzana Anić-Antić
 5. Dubravka Despot
 6. Ivana Škarica Mital
 7. Ana Eterović
 8. Alen Jakupović

Priručnik za učitelje za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala

Kao pomoć učiteljima kod primjene međupredmetnog IKT kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavi predmetni stručnjaci su izradili i priručnik za učitelje.

Priručnik na svojih 255 stranica sadrži tehničke pretpostavke i vještine nužne za uspješnu upotrebu digitalnih nastavnih materijala te konceptualni okvir kurikula. Detaljno opisuje i razrađuje etape nastavnog sata (uvodni dio, glavni dio i završni dio sata), pruža upute za rad s predviđenim Web 2.0 alatima te pojašnjava i nudi dodatne aktivnosti koje potiču razvijanje digitalnih kompetencija kod učenika za sve predmete obuhvaćene ovim projektom.

Priručnik je u digitalnom obliku dostupan i na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.

Digitalni nastavni materijali

Kao nadopuna međupredmetnom IKT kurikulu nastali su interaktivni digitalni nastavni materijali za hrvatski jezik, matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, engleski jezik, povijest i geografiju.

Digitalni nastavni materijali kombiniraju tekstualne i slikovne elemente, animacije, videozapise, simulacije i grafikone u svrhu zornije prezentacije sadržaja učenicima. Interaktivnost materijala leži u poticanju učenika na pretraživanje mrežnih stranica u potrazi informacija vezanih uz sadržaj nastavnog predmeta, rješavanju različitih tipova zadataka za provjeru i ponavljanje naučenog kao i upotrebu niza besplatnih alata za izradu digitalnih stripova, postera, pisanje blogova, izradu prezentacija te sudjelovanje na obrazovnim društvenim mrežama i forumima.

Preduvjeti za primjenu digitalnih nastavnih materijala u nastavi

 • učionica opremljena računalnom opremom
 • računala ili mobilni uređaji (tableti, pametni telefoni)
 • pouzdana internetska veza
 • elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr
 • omogućeni skočni prozori (pop-up) u pregledniku
 • Adobe Flash Player, verzija 10.3 i više.

Materijali su izrađeni u dvije tehnologije: Flash i HTML5 te su prilagođeni za korištenje i na mobilnim platformama (Android i Windows).

Detaljni tehnički preduvjeti za korištenje digitalnih nastavnih materijala:

Za uspješno korištenje digitalnih nastavnih materijala dovoljne su osnovne vještine korištenja računala i interneta kao što su pregledavanje mrežnih stranica i upravljanje datotekama na računalu.

Za mobilne uređaje i osobna računala preporuka je koristiti preglednik Mozilla Firefox radi posebnosti i zahtjeva portala Nikola Tesla koji je smješten na sustavu za upravljanje učenjem Moodle. Mogu se koristiti i drugi preglednici, ali uz moguću smanjenu funkcionalnost digitalnih nastavnih materijala.

Potrebna je oprema sljedećih karakteristika:

 • računalo s pristupom internetu i najmanje 2 GB RAM-a
 • brza i pouzdana internetska veza
 • instaliran Adobe Flash Player, verzija 10.3 i više
 • omogućeni skočni (pop-up) prozori u pregledniku.

Korištenje sljedećih verzija preglednika na platformama:

Windows

 • Mozilla Firefox 1.0 i više (preporuka je posljednja verzija)
 • Google Chrome 14 i više (preporuka je posljednja verzija)
 • Opera 9.5 i više
 • Internet Explorer 8 i više

Mac

 • Mozilla Firefox 1.0 i više (preporuka je posljednja verzija)
 • Safari 7 i više
 • Google Chrome 14 i više (preporuka je posljednja verzija)

Linux

 • Mozilla Firefox 1.0 i više (preporuka je posljednja verzija)

Korištenje sljedećih verzija preglednika na mobilnim platformama:

Apple iOS

 • Articulate Mobile Player za Apple iOS 7.0 i više za iPad/iPhone
 • Mobile Safari za Apple iOS 5.0 i više

Android

 • preglednik s podrškom za HTML5
 • Articulate Mobile Player za Android OS 4.1 i više (za tablete)
 • na uređaju je potrebno omogućiti instalaciju s vanjskih izvora odabirom opcija:
 • na tablet uređaju: Postavke (Settings) > Osobno (Personal) > Sigurnost (Security) > Administracija uređaja (Device administration) > Nepoznati izvori (Unknown sources) > opcija treba biti omogućena (kvačica)
 • na pametnom telefonu: Postavke (Settings) > Sigurnost (Security) > Nepoznati izvori (Unknown sources) > opcija treba biti omogućena (kvačica)
 • na stranici http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html pronaći podnaslov “Flash Player for Android 4.0 archives” te instalirati posljednju verziju Flash Player Adobe za Android, točnog naziva “Flash Player 11.1 for Android 4.0 (11.1.115.81)”
 • uz ove postavke i instaliran dodatak obavezno je korištenje Mozille Firefoxa.

Windows

 • preglednik s podrškom za HTML5

 

Kako i gdje pristupiti digitalnim nastavnim materijalima

Materijali su dostupni isključivo uz pristup elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr, kojeg svaki učenik i učitelj ostvaruje u svojoj školi kod administratora imenika.

Materijalima je moguće pristupiti:

 • na portalu Nikola Tesla – kategorija ICT Curricula
  • namijenjeno za učenike za samostalno učenje od kuće ili za primjenu u nastavi uz učitelje
 • na CARNET-ovom Loomenu
  • namijenjeno učiteljima za prilagodbu vlastitoj nastavi
   • učitelji mogu koristiti samo dijelove materijala i kombinirati ih sa nekim svojim već postojećim materijalima.

Webinari o rezultatima projekta

Snimke 30 webinara namijenjenih učiteljima informatike i osam ciljanih predmeta kroz koje su prezentirani kurikul i digitalni nastavni materijali prema područjima ovisno o ciljanoj publici kojima su namijenjeni moguće je pogledati na CARNET-ovom portalu Meduza.

Podrška i pomoć

Tehnička pitanja koja se odnose na pristup internetu, korisnički račun, nepravilno prikazivanje pojedinih sadržaja i slično polaznici mogu uputiti CARNET-ovoj Službi za podršku korisnicima: 

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr

Pitanja vezana uz sadržaj programa ili način njegova izvođenja možete uputiti na e-adresu: ict_curricula_pilot@carnet.hr.

Sufinanciranje

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.