prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Pristup informacijama

Pristup informacijama

+Otvori sve -Zatvori sve

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija moguće je podnijeti putem:

  • pošte na adresu: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb
  • elektroničke pošte na adresu: pravna@carnet.hr
  • telefona na broj: +385 1 6661 657
  • telefaksa na broj: +385 1 6661 615

Propisane obrasce zahtjeva za pravo na pristup informacijama možete preuzeti:

Obrazac 2 Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

CARNET ne naplaćuje naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao ni naknadu troškova dostave tražene informacije.

Osoba za kontakt

Službenica za informiranje: Gabrijela Bagarić

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu, različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Propisani obrazac zahtjeva za pravo na ponovnu uporabu informacija možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Obrazac 4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija