prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Škole 2.0

+Otvori sve -Zatvori sve

Škole 2.0

Projektom Škole 2.0 CARNET je nastojao povezati što veći broj škola na brzu internetsku vezu i uz pomoć tehnologije pružiti kvalitetnije obrazovanje te bolju povezanost škola međusobno. 27 škola na ovaj način je omogućena suradnja pomoću tehnologije međusobno, ali i s cijelim svijetom.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. rujna 2011. (klasa: 650-05/11-03/01, urbroj: 5030104-11-2 o načinu raspodjele sredstava te kriterijima i mjerilima za poticanje na razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu), Vlada RH je dodijelila CARNET-u iznos od 11.986.616,00 kuna za potrebe održavanja i sanacije opreme na otocima te nabavu i održavanje nove opreme za postojeće i nove projekte na otocima i drugim geografski udaljenim područjima (Projekt e-Otoci), a sve radi osiguranja namjenske potrošnje cjelokupnog iznosa u predviđene svrhe i nakon proteka tekuće proračunske godine.

CARNET je provodio prepoznat i nagrađivan projekt e-Otoci, koji je je sudionicima obrazovnog procesa u osnovnim školama na otocima omogućio kvalitetnije obrazovanje i pristup svim potrebnim informacijama u modernom obrazovanju. Na temelju gore navedene odluke Vlade CARNET je, poučen iskustvima iz projekta e-Otoci, omogućio kako razvoj same širokopojasne infrastrukture u ruralnim i zapostavljenim područjima na teritoriju cijele Hrvatske, tako i kvalitetnije uvjete obrazovanja na navedenim područjima, pomoću korištenja najnovije informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju, a putem korištenja edukacijsko-tehnoloških modela (ETM) prilagođenih potrebama specifičnim za svaku školu.

Trajanje projekta bilo je definirano odlukom Vlade RH. Početak projekta bio je 1. siječnja 2012., a završetak 31. prosinca 2013. godine. Škole su bile uključivane kroz faze, a u skladu s jasno definiranim kriterijima. Razina uključenosti škola je ovisila o edukacijsko-tehnološkom modelu (ETM) u koji su se uklapale.

Cilj CARNET-a, provoditelja projekta, bila je omogućiti što širu uključenost škola u projekt, a kako bi se omogućilo kvalitetno i sveobuhvatno učenje na daljinu i e-obrazovanje za što širi broj korisnika – nastavnika i učenika. Stoga je bila provedena podrobna analiza stanja i potreba na terenu, te povratne informacije i primjeri dobre prakse iz prethodnog projekta e-Otoci.

prikaz Skola 2.0

Ciljevi projekta

Opći ciljevi projekta definirani su odlukom Vlade Republike Hrvatske:

 • razvoj širokopojasne infrastrukture u ruralnim i zapostavljenim područjima u kojima ne postoji interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu
 • povećanje broja škola koje su povezane širokopojasnim pristupom na internet
 • povećanje broja korisnika širokopojasnog pristupa internetu
 • povećanje broja naseljenih mjesta s osiguranom dostupnošću širokopojasnog pristupa internetu.

Specifični su ciljevi vezani za uspostavljanje infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu, a glase:

 • potaknuti teritorijalnu i društvenu gospodarsku koheziju
 • jednaka dostupnost širokopojasnoj vezi za sve građane RH
 • ravnopravni uvjeti školovanja
 • dodatna vrijednost u turizmu pomoću bežične elektroničke komunikacijske infrastrukture
 • uključivanje lokalne zajednice.

Obrazovni su ciljevi definirani kako samom odlukom Vlade Republike Hrvatske, tako i u skladu s nacionalnom strategijom za obrazovanje i u skladu s Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom (HNOS):

 • podizanje kvalitete obrazovanja u školama u ruralnim i zapostavljenim područjima
 • izoliranim školama s manjkom stručnog kadra i/ili opreme omogućiti da pomoću odgovarajućih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i alata pruže djeci obrazovanje u skladu s nacionalnim standardom
 • izobrazba nastavnika za rad u nastavi korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije i inovativnih alata i metoda
 • uključivanje sudionika obrazovnog procesa u e-zajednicu.

Vizija

Vizija projekta temeljila se na ciljevima definiranim u Odluci Vlade Republike Hrvatske o teritorijalnoj i društvenoj gospodarskoj koheziji, jednakim uvjetima dostupnosti širokopojasnog pristupa internetu za sve građane te ravnopravnim uvjetima školovanja i glasila je:

 • kratkoročno – uvezivanje određenog broja škola u ruralnim i zapostavljenim područjima Republike Hrvatske putem širokopojasnog interneta i pomoću edukacijsko-tehnoloških modela koji će omogućiti školama, posebice nastavnicima i učenicima, jednake uvjete školovanja, a u svrhu ostanka u mjestu rođenja i razvoja istog
 • dugoročno – uvezivanje svih škola te drugih prikladnih institucija u ruralnim i zapostavljenim područjima Republike Hrvatske, te povezivanje istih sa svim ostalim školama i odgovarajućim institucijama na teritoriju Republike Hrvatske, a radi stvaranja sveobuhvatne mreže škola kao mjesta stalne suradnje, protoka informacija i zajedničkog rada na obrazovanju putem kojeg će biti osigurani jednaki uvjeti školovanja za sve učenike bez obzira na mjesto stanovanja i školu pohađanja, a kao preduvjet gospodarskog i društvenog oporavka ruralnih i zapostavljenih područja i njihovo integriranje u cjelokupni društveni i gospodarski život Republike Hrvatske.

 

Popis škola

Sljedeće škole su uključene u projekt tijekom 2012. godine:

OŠ dr. Franjo Tuđman, Šarengrad

 • PŠ Mohovo
 • PŠ Bapska

OŠ Šećerana, Beli Manastir

 • PŠ Baranjsko Petrovo Selo
 • PŠ Luč
 • PŠ Torjanci

OŠ Generalski Stol

OŠ Žakanje

 • PŠ Kamanje
 • PŠ Ribnik

OŠ Brodarica

 • PŠ Krapanj

OŠ Marija Martinolića, Mali Lošinj

 • PŠ Unije
 • PŠ Susak
 • PŠ Ilovik
 • PŠ Nerezine
 • PŠ Veli Lošinj

OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko

 • PŠ Desinec
 • PŠ Petrovina
 • PŠ Plešivica
 • PŠ Volavlje
 • PŠ Čeglje

OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički

 • PŠ Orehovica

Europska nagrada za inovacije u javnoj upravi

European Prize for Innovation in Public Administration

Projekt Škole 2.0 izabran je za jednu od tri najinovativnije inicijative u sklopu “Europske nagrade za inovacije u javnoj upravi”, u kategoriji Inicijative za obrazovanje i istraživanje. Riječ je o projektu kojemu je cilj omogućiti kvalitetno i sveobuhvatno učenje na daljinu i e-obrazovanje za što širi broj korisnika – nastavnika i učenika.

Svečana dodjela nagrada održana je u četvrtak, 6. lipnja 2013. godine, tijekom konferencije “Week of Innovative Regions Europe Conference” u Corku u Irskoj i projekt je nagrađen s 100.000,00 eura, s ciljem ulaganja u daljnji razvoj projekta Škole 2.0. Skole 2.0 - Prize for innovation

Vrijednu nagradu dodijelila je povjerenica Europske komisije za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn, koja je tom prigodom izjavila: “Inovacije nisu samo nešto za poslovanje. Javna uprava generira pola bruto domaćeg proizvoda EU-a te i ona mora prigrliti promjene. Pobjednici su danas pokazali da spregom novih ideja i tehnologije možemo poboljšati život ljudi i pridonijeti modernizaciji naših gospodarstava. Trebamo više takvih inicijativa.”

Natječaj je raspisala Europska komisija, a nagrađuju se oni koji su inovacijama postigli poboljšanje rada javne uprave te koji potiču ostale na moderniji i inovativniji pristup radu. Europsku nagradu za inovacije u javnoj upravi dobilo je devet najinovativnijih inicijativa, po tri u svakoj kategoriji, koje su pokrenula europska tijela javne uprave, a pobjednici su odabrani na temelju četiri kriterija: originalnost inicijative i mogućnost širega korištenja istog modela; gospodarski učinak inicijative na društvo; relevantnost inicijative u odnosu na probleme s kojima se društvo trenutačno suočava i plansko korištenje dodijeljenih sredstava. Više o natječaju i pobjednicima moguće je pročitati na mrežnim stranicama Europske komisije

Sukladno odredbama natječaja nagrada treba osigurati daljnje razvijanje projekta Škole 2.0. To znači da nastavljamo stručno usavršavanje nastavnika uključenih u projekt u cilju podizanja digitalne kompetencije, ulažemo u razvoj digitalne zrelosti uključenih škola te radimo na projektnom povezivanju škola na nacionalnoj i internacionalnoj razini.Skole 2.0 - Prize for innovation - CN

U okviru ovog projekta, osam matičnih škola s pripadajućim područnim školama (sveukupno 27 lokacija) spojeno je na brzi internet optičkom vezom. U samim školama postavljene su bežične mreže (s eduroam pristupnim točkama) kako bi učenici i nastavnici putem tablet računala mogli pristupati online sadržajima, digitalnim udžbenicima, koristiti ih za videokonferencije te za nastavu na daljinu. Također sve te škole su uključene i u e-Dnevnik projekt.

Za projekt je CARNET dobio nešto manje od 12 milijuna kuna kroz natječaj Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije – HAKOM, koje su osim za potrebe spomenute mrežne i videokonferencijske infrastrukture i spajanja potrošene i za nabavu tableta za nastavnike i učenike te potrebnu edukaciju nastavničkog kadra u cilju podizanja digitalne kompetencije nastavnika te ciljanu edukaciju za korištenje tehnologije kao i osmišljavanje i provođenje projektne suradnje među školama.

Projektom je predviđeno da sve škole uključene u projekt međusobno surađuju kroz razne obrazovne aktivnosti koje uključuju korištenje tehnologije u nastavi.