prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)

+Otvori sve -Zatvori sve

e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)

logotip projekta e-SkoleNositelj projekta «e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)» bila je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET. Mjerodavno tijelo koje je nadležno CARNET-u je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kojemu je nadležna Vlada RH.

Projekt e-Škole dio je šireg programa e-Škole. Stoga je potrebno razlikovati program od projekta e-Škole. Program e-Škole se provodi kroz više projekata informatizacije školskog sustava u razdoblju od 2015.-2023. godine. Program e-Škole sastoji se od pilot projekta, koji se provodi od 2015.-2018. te velikog projekta, koji se planira provoditi od 2018.-2023. na temelju rezultata pilot projekta.

Puni naziv cjelokupnog programa glasi “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

U digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) doprinosi:

  • učinkovitom i transparentnom upravljanju školom (direktni cilj);
  • razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama te (direktni cilj);
  • razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijima na tržištu rada. (indirektni cilj, doprinosi mu).

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.
 Svrha pilot projekta e-Škole bila je uspostaviti sustav razvoja digitalno zrelih škola kroz pilotiranje i evaluaciju primjene IKT-a (informacijskih i komunikacijskih tehnologija) u obrazovnim i poslovnim procesima u 10% škola u Republici Hrvatskoj. 

Specifični cilj pilot projekta e-Škole bio je pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj, odnosno za primjenu u velikom projektu (2018.-2023.).

Iskustva na sličnim europskim projektima informatizacije poslovnih i nastavnih procesa nameću neophodnost usklađene implementacije, kako infrastrukturnih, tako i uslužno-obrazovnih dijelova projekta, sa sviješću da je temelj obrazovanja nastavnik, a primarni fokus učenik. Stoga je neophodno da podrška i obrazovanje nastavnika i školskog osoblja prethodi ostalim aktivnostima u projektu, potom teče simultano, a na kraju i nadživi ostale aktivnosti unutar projekta. Bez osnaženih nastavnika i školskog osoblja, sposobnih i spremnih za nove tehnologije, usluge i pristupe poučavanju, infrastruktura će ostati neiskorištena, a usluge i sadržaji razvijeni unutar projekta – odbačeni.

Obje faze projekta financirale su se većim dijelom (85%) iz strukturnih fondova Europske unije. Obzirom na posebnost cilja projekta e-Škole, njegova je provedba iz implementacijskih razloga bila razdvojena na dva strateška projekta, koja su se financirala i provodila kroz dva različita operativna programa:

Ukupna vrijednost pilot projekta e-Škole bila je 306.851.518 kuna, od čega je EU financiranje iznosilo 85% – 193.688.730 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 67.135.060 kuna iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Nacionalno sufinanciranje osigurano je u iznosu od 46.027.727 kuna.

Pilot projekt se provodio od 1. ožujka 2015. do 31. kolovoza 2018. godine.

Više informacija o projektu moguće je saznati na mrežnim stranicama projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.