e-Dnevnik

e-Dnevnik je mrežna aplikacija uspostavljena školske godine 2011./2012., namijenjena vođenju razredne knjige u elektroničkome obliku. Aplikaciju je izradio CARNET, a odlikuje se svim funkcionalnostima postojeće razredne knjige, uz dodatne funkcionalnosti koje pruža uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT). e-Dnevnik trenutačno koristi 1287 škola u Hrvatskoj.