Naslovnica Dokumenti

Dokumenti

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

CDA dokumenti

Polazeći od želje da ciljevi, namjere, planovi, stanje i rezultati vezani uz djelatnosti CARNET-a budu dostupni i jasni svim neposrednim i potencijalnim korisnicima, CARNET nastoji objavljivati sve navedene informacije u obliku tzv. CDA (CARNET Documentation Archive) dokumenata.

Sustav CDA dokumenata, koji se dijele na

  • odluke,
  • preporuke i
  • obavijesti,

opisan je u dokumentu CDA0001.

CDA0001 – Odluka o načinu distribucije i arhiviranja osnovih službenih dokumenata vezanih uz rad Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNET Documentation Archive – CDA), (Odluka)

CDA0004 – Osnivanje CARNET CERTa (Obavijest)

CDA0014 – Servis za inženjere računalnih sustava (Obavijest)

CDA0017 – Odluka o računalno-komunikacijskim i informacijskim resursima CARNET-a u ustanovi članici (Odluka)

CDA0018 – Odluka o minimalnim tehničkim uvjetima za postavljanje telekomunikacijske opreme i spajanje na CARNET mrežu (Odluka)

CDA0023 – Sustav udaljenog uvida u CARNET-ova računala (Preporuka)

CDA0024 – Sustav poslužitelja točnog vremena u CARNET-u (Preporuka)

CDA0026 – Pravila za odobravanje i održavanje gostujućih informacijskih servisa na CARNET-ovom javnom poslužitelju (Odluka)

CDA0033 – Odluka o predstavnicima članice u odnosima s CARNET-om (Odluka)

CDA0034 – Sustav sobnih videokonferencija (Odluka)

CDA0035 – Odluka o prihvatljivom korištenju CARNET mreže (Odluka)

CDA0036 – Pravila za otvaranje, administriranje i uporabu korisničkih računa na CARNET-ovom javnom poslužitelju (Odluka)

CDA0037 – Servis pojedinačnog pristupa CARNET mreži putem HSDPA, UMTS, EDGE i GPRS tehnologije (Odluka)

CDA0038 – Pravila rada CARNET-ove Abuse službe (Odluka)

CDA0041 – Servis izdavanja poslužiteljskih certifikata – SCS (Odluka)

CDA0043 – Servis virtualnih poslužitelja za ustanove članice (VPU) (Odluka)

CDA0045 – Usluga pristupa CARNET mreži putem ADSL tehnologije (Odluka)

CDA0046 – Usluga pristupa CARNET mreži putem infrastrukture kabelske televizije (Odluka)

CDA0047 – Usluga filtriranja nepoćudnih sadržaja kod pristupa Internetu s računala na ustanovama članicama

CDA0048 – Usluga Online tečajevi (Odluka)

CDA0051 – Usluga izdavanja poslužiteljskih certifikata – TCS

CDA0052 – Usluga udomljavanja osobnih web stranica na CARNET-ovom poslužitelju za korisnike .from.hr domene

CDA0053 – CARNET događanja

CDA0054 – Usluga za podršku održavanju nastave na daljinu

CDA0056 – Stolne i mobilne videokonferencije

CDA0057 – CARNET-ova Služba za korisnike

CDA0058 – e-Dnevnik

CDA0059 – Usluga izdavanja elektroničkih certifikata – TCS

CDA0060 – Usluga Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) (vezano uz pilot projekt e-Škole)

CDA0061 – Opća pravila o korištenju Regionalnog obrazovnog centra (ROC)

CDA0062 – Odluka o sudjelovanju Škole u drugoj fazi programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće (vezano uz projekt e-Škole)

CDA0063 – Odluka o pravima i obvezama Škola i Osnivača u razdoblju održivosti projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” (vezano uz pilot projekt e-Škole)

CDA0064 – CARNET sigma – Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove

CDA0065 – Pravilnik o korištenju aplikacije za organizaciju i praćenje edukacija – EMA 

Strateški okvir za digitalno sazrijevanje škola i školskog sustava u RH

Strategija digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava namijenjena je ponajprije nastavnicima i ravnateljima kao nositeljima procesa poučavanja i upravljanja školama, kojima informacijska i komunikacijska tehnologija stoji na raspolaganju kao potencijal za inoviranje u učenju, poučavanju, poslovanju škole.

Od sustavnog pristupa planiranju IKT-a u školama najveću bi korist trebali imati učenici koji već danas uvelike koriste tehnologiju izvan škole te njihovi roditelji, a dugoročno i poslodavci te društvo u cjelini čiji su pripadnici digitalno kompetentni građani spremni za život i rad u suvremenom okruženju.

Proces strateškog planiranja pokrenut je kako bi se usmjerile politike, aktivnosti i projekti u području primjene tehnologije u školama i školskom sustavu do 2030. godine te osigurala dugoročna održivost početnih investicija, kao i prepoznao rad i uloga nastavnika, ravnatelja i djelatnika agencija u složenim procesima integracije IKT-a u školski sustav.

Strateški okvir za digitalno sazrijevanje škola i školskog sustava u RH - 2030.

Elementi Strategije izgradnje informacijskog društva u Hrvatskoj

CARNET predlaže da Strategija razvitka Republike Hrvatske “Hrvatska u 21. stoljeću” obavezno uključi strategiju izgradnje Hrvatske kao dijela globalnog informacijskog društva. Znanje, obrazovanje i obrazovni sustav trebaju postati jednom od temeljnih prednosti i znakom međunarodne prepoznatljivosti Hrvatske u 21. stoljeću.

Izgradnja informacijskog društva podrazumijeva prije svega rasprostranjenu, učinkovitu i svima dostupnu informacijsku infrastrukturu, koju čine ne samo računalno-komunikacijska infrastruktura, nego i zakonska regulativa, sadržaji, sustavi potpore.

Moderan, kvalitetan i raznolik obrazovni sustav, prilagođen potrebama pojedinaca i zajednice, nužan je preduvjet za ulazak u informacijsko društvo, ali je ujedno i poluga daljnjeg razvoja Hrvatske.

Cjeloviti tekst dokumenta nalazi se ovdje.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (iz 2014. godine)