prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND

+Otvori sve -Zatvori sve

ATTEND

Projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju” – ATTEND (eng. Assistive Technology In Education) prioritetni zadatak bio je opremanje ustanova sudionika projekta, centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju Republike Hrvatske, asistivnom tehnologijom u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatnika ustanova sudionika projekta za korištenje asistivne tehnologije.

Centri za odgoj i obrazovanje (COO) su posebne obrazovne ustanove osnovane za djecu s teškoćama u razvoju koja nisu u mogućnosti pohađati redovne škole zbog stupnja invaliditeta i svojih posebnih obrazovnih potreba.

Razvoj asistivne tehnologije za djecu s teškoćama u razvoju danas pruža više mogućnosti za bolje svakodnevno funkcioniranje i postizanje boljeg obrazovnog uspjeha. Digitalna asistivna tehnologija obuhvaća hardver i poseban softver razvijen za pomoć osobama s invaliditetom.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta bio je podržati stvaranje učinkovitih preduvjeta koji doprinose jednakim obrazovnim mogućnostima za djecu s teškoćama u razvoju i njihovom boljem i uspješnijem uključivanju u društvo.

Specifični cilj projekta

Specifični cilj projekta bio je poboljšati obrazovanje djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa digitalnoj asistivnoj tehnologiji, kao i adekvatnom i učinkovitom korištenju te tehnologije u obrazovnim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju.

Trajanje projekta

Projekt je trajao od 1. srpnja 2021. do 30. travnja 2024. 

 Segmenti projekta

 1. Upravljanje projektom
 2. Opremanje ustanova sudionika projekta asistivnom tehnologijom
 3. Obrazovanje obrazovnog osoblja u ustanovama sudionicima projekta za uporabu asistivne tehnologije u obrazovanju i općenito u radu s djecom s invaliditetom
 4. Provođenje kampanje za podizanje svijesti javnosti o važnosti inkluzivnog obrazovanja djece s posebnim obrazovnim potrebama uz osiguranje vidljivosti projekta

ATTEND video

Dionici projekta

Ustanove za odgoj i obrazovanje

Sudjelovanje u projektu bilo je moguće za ustanove koje su opisom i djelatnošću zadovoljavale dva kriterija:

 • ustanove za odgoj i obrazovanje koje isključivo provode programe odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, ali izvan redovnog sustava, odnosno bez integracije djece u redovnu nastavu u školama
 • ustanove koje provode odgojno-obrazovne programe s djecom s teškoćama u razvoju, a ne samo rehabilitaciju.

Pojedinačni korisnici projekta

Izravni:

 • odgojno-obrazovni djelatnici ustanova sudionika projekta koji koriste asistivnu tehnologiju u svom radu s djecom s teškoćama u razvoju
 • ravnatelji ustanova sudionika projekta koji podržavaju opremanje ustanove koju vode, obrazovanje svojih djelatnika i kvalitetnije obrazovanje učenika podržano asistivnom tehnologijom.

Neizravni:

 • učenici s teškoćama u razvoju – korisnici ustanova sudionika projekta koji koriste asistivnu tehnologiju u svom obrazovanju čime će ostvariti bolje mogućnosti za integraciju u obrazovni sustav i društvo u kojem žive
 • ostali: roditelji, učenici bez teškoća u razvoju, osnivači ustanova sudionika projekta (lokalna samouprava) i šira javnost.

Osnivači

Gradovi, županije i ministarstva koja imaju ulogu osnivača ustanova sudionika projekta su iznimno važni dionici projekta.

Ustanovama sudionicima projekta je podrška osnivača bitna kako u svakodnevnom funkcioniranju i ispunjavanju projektnih obveza, tako i nakon završetka projekta, u osiguravanju održivosti rezultata projekta.

Stoga su osnivači zajedno sa ustanovama sudionicima projekta i CARNET-om potpisali ugovor o sudjelovanju u projektu putem kojeg su regulirana prava i obveze svih ustanova, a s ciljem što lakšeg ostvarenja ciljeva i održivosti projekta.

Osnivači ustanova sudionika projekta su jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave koje su odgovorne za financiranje ustanova sudionika projekta, a za ustanove sudionike projekta to su: 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Dvije županije:

 • Krapinsko-zagorska županija
 • Osječko-baranjska županija.

 16 gradova:

Bjelovar, Čakovec, Karlovac, Koprivnica, Križevci, Labin, Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Virovitica, Vukovar, Zadar, Zagreb.

Ustanove u projektu

U projektu sudjeluju škole i centri za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske koje su iskazale interes za sudjelovanje i s CARNET-om potpisale ugovor o sudjelovanju u projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju”.

CARNET je u srpnju 2021. na svojim mrežnim stranicama objavio Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu. Ravnatelji ustanova koje su željele sudjelovati u projektu iskazale su interes ispunjavanjem digitalnog zahtjeva za uključenje.

Proces uključivanja ustanova u projekt završio je potpisivanjem tripartitnog Ugovora o sudjelovanju u projektu između CARNET-a, 34 obrazovne ustanove i njihovih osnivača, a Ugovor je potpisan kvalificiranim digitalnim potpisom.

 

Naziv ustanoveGrad
Centar Liče FaragunaLabin
Centar za autizamOsijek
Centar za autizamZagreb
Centar za autizam Rijeka
Centar za autizamSplit
Centar za odgoj i obrazovanjeRijeka
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj”Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladežiKarlovac
Centar za odgoj i obrazovanje DubravaZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje GoljakZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan ŠtarkOsijek
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj BonačiSplit
Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
Centar za odgoj i obrazovanje LugBregana
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf SteinerDaruvar
Centar za odgoj i obrazovanje Slava RaškajSplit
Centar za odgoj i obrazovanje ŠubićevacŠibenik
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav ŠpoljarVaraždin
Centar za odgoj i obrazovanje TuškanacZagreb
Centar za odgoj i obrazovanjeVelika Gorica
Centar za odgoj i obrazovanje Vinko BekZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje ZajezdaBudinščina
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko SunceKoprivnica
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Osnovna škola Josipa MatošaVukovar
Osnovna škola Milan AmrušSlavonski Brod
Osnovna škola Nad LipomZagreb
Osnovna škola pri Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAGZagreb
Osnovna škola VoštarnicaZadar
Škola za odgoj i obrazovanjePula
Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanjeZagreb
Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podrškuBjelovar

Što uključene ustanove dobivaju projektom?

Sve ustanove koje su uključene u projekt opremljene su digitalnom asistivnom opremom za obrazovanje i rad sa štićenicima ustanove – djecom s teškoćama u razvoju.

Odgojno-obrazovno osoblje i ravnatelji ustanova sudionika projekta su kroz projekt bili educirani i umreženi nizom radionica, online aktivnostima, ali i susretima za razmjenu znanja i iskustava što je uključenim ustanovama bio temelj za buduće suradnje i projekte.

Uz opremu su ustanove sudionici projekta dobiti i podršku stručnjaka s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u korištenju dobivene asistivne tehnologije u svom radu.

Aktivnosti projekta usmjerene na vidljivost i promociju asistivne tehnologije koriste ustanovama sudionicima projekta zbog svoje posvećenosti podizanju svijesti svih dionika i šire javnosti o izazovima u obrazovnom sustavu koji se odnose na stvaranje jednakih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i njihovo uspješnije uključivanje u društvo.

Obveze ustanova u projektu

Sve uključene ustanove imaju značajnu dobrobit od projekta u smislu

 1. opremanja novom asistivnom tehnologijom za rad s djecom s teškoćama u razvoju
 2. stjecanja znanja i razvoja kompetencija svojih zaposlenika
 3. proširenja mreže kontakata
 4. stvaranja mogućnosti za nove suradnje.

Kako bi se osiguralo učinkovito i visokokvalitetno obrazovanje djeci iz ustanova sudionika projekta, kao i njihovim djelatnicima za korištenje asistivne tehnologije, ključna je uloga zaposlenika, ravnatelja i edukatora-rehabilitatora te drugih djelatnika koji su spremni za korištenje novih tehnologija i pristupa poučavanju.

Stoga je važno da svaka ustanova koja je bila sudionik projekta aktivno sudjeluje u aktivnostima projekta i ispunjava sljedeće obaveze vezane uz: 

 • dobivenu opremu: čuvanje opreme, održavanje u svakodnevnom radu, posjedovanje police za osiguranje imovine pokretnina za opremu dobivenu kroz projekt i održavanje opreme nakon isteka produženog jamstva u periodu od 5 godina nakon završetka projekta
 • obrazovanje: aktivno sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima i događanjima organiziranim u sklopu projekta uživo i online
 • suradnju s CARNET-om i projektnim partnerima.

Banner za ustanove u projektu

Preuzmite banner i podijelite ga na svojim mrežnim stranicama.

Obveze osnivača ustanova u projektu

Osnivač se potpisivanjem Ugovora o sudjelovanju u projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ obvezao:

 • Osigurati osobu zaduženu za brigu o opremi (Tehničar za asistivnu tehnologiju) i sredstva za financiranje njenog rada koji se sastoji od brige i pružanja podrške za korištenje opreme dobivene u ovom projektu u ustanovama sudionicima projekta koje su u nadležnosti osnivača. Svi osnivači su imenovali Tehničare za asistivnu tehnologiju, a njihov angažman trajat će još pet godina nakon završetka projekta.
 • Nakon završetka projekta osigurati održivost opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja projekta: minimalno pet godina nakon završetka projekta.

Oprema

Kroz projekt su planirane aktivnosti opremanja ustanova sudionika projekta asistivnom tehnologijom, kao i ostalom IKT opremom za primjenu u redovitim obrazovnim ili terapijskim aktivnostima uključenih ustanova. Nabavka i isporuka opreme odvijala se u nekoliko koraka.

Katalog opreme

Izrađen je katalog opreme koji sadrži dostupnu asistivnu tehnologiju na tržištu (130 komada različite opreme) iz kojeg su ustanove sudionici projekta odabrale onu asistivnu tehnologiju koja najbolje odgovara njihovim potrebama. Količina opreme po pojedinoj ustanovi definirala se kriterijima koji su osigurali da opremanje ustanova ima maksimalan učinak na provođenje aktivnosti unutar njih – ustanove su prema broju korisnika podijeljene u pet skupina i sukladno tome su na raspolaganju imale određen broj bodova koji su mogle iskoristiti za odabir opreme, a broj bodova bio je povezan s cijenom uređaja.

Isporuka opreme

Isporuka opreme od strane dobavljača vršila se na lokacije ustanova sudionika projekta, tijekom koje se provelo osnovno upoznavanje s tehničkim mogućnostima i funkcionalnostima.

Tehnička podrška

Kroz provedbu projekta, korištenje opreme bilo je pokriveno redovnim jamstvom kao i dodatnim osiguranjem. Tehničku podršku osigurava osoba za brigu o opremi koju je imenovao osnivač pojedine ustanove sudionika projekta (Tehničar za asistivnu tehnologiju).

Tehničar za asistivnu tehnologiju treba voditi brigu o stanju, uporabljivosti i ažuriranosti opreme što podrazumijeva:

 • upravljanje opremom (punjenje uređaja, pohrana, vođenje evidencije o korištenju)
 • ažuriranje opreme (nadogradnje softvera i instalacija dodatnih programa po potrebi)
 • održavanje opreme (otklanjanje softverskih poteškoća u radu, otklanjanje grešaka koje nisu povezane s fizičkim oštećenjem i greškama koje podliježu jamstvu)
 • podrška korisnicima (iz ustanove) za korištenje opreme
 • prijava kvarova i poteškoća s opremom.

Obrazovanje

Obrazovanje

Uz opremanje ustanova sudionika projekta asistivnom tehnologijom, odgojno-obrazovni djelatnici i ravnatelji ustanova obrazovali su se o mogućnostima njene primjene u odgojno-obrazovnom radu s djecom.

Obrazovanje se provodilo putem radionica organiziranih u ustanovama sudionicima projekta i regionalno te na daljinu putem e-tečajeva i webinara. Obrazovanje je obuhvatilo teme kao što su prednosti i mogućnosti koju donosi digitalna asistivna tehnologija u odgojno-obrazovnom radu s djecom s teškoćama, ali i izobrazba o konkretnim načinima primjene pojedine vrste asistivne tehnologije koju će svaka ustanova sudionik projekta dobiti za rad sa svojim korisnicima.

Kao početak obrazovnih aktivnosti na projektu održala se ATTEND konferencija na naš način.

Tijekom projektna održane su sljedeće radionice:

 • Inkluzivna kultura u obrazovanju
 • Učinkovita komunikacija kao preduvjet uspostave učinkovitih odnosa
 • Asistivna tehnologija – neizostavni pomoćnik u edukaciji
 • Primjena asistivne tehnologije i ozbiljne igre u svakodnevnom radu

Razvijen je i e-tečaj “Vodič do ostvarenja jednakih mogućnosti za učenike s teškoćama u razvoju“ koji se sastoji od četiri cjeline:

 1. Prilagodba okoline u školi i kod kuće za uspješno provođenje asistivne tehnologije
 2. Potpomognuta komunikacija i vizualna podrška u svakodnevici
 3. Ozbiljne igre i digitalizacija
 4. Procjena potreba za asistivnom tehnologijom

E-tečaj je trajno dostupan na CARNET-ovom sustavu Loomen na ovoj adresi.

Održano je pet webinara:

 1. ICT-AAC aplikacije, njihove funkcionalnosti i mogućnosti korištenja
 2. Kako izraditi komunikacijsku ploču
 3. Partnerska komunikacija stručnjaci – roditelji i stvaranje mreže podrške
 4. Priprema lako čitljivog teksta
 5. Specifičnosti opreme i tehnička podrška

Snimke webinara dostupne su na CARNET-ovom sustavu Meduza.

Ukupno 102 predstavnika ustanova sudionika posjetilo je Island na kratkom zajedničkom treningu u pet grupa. Tijekom posjeta održani su različiti treninzi i obilasci za sudionike kako bi stekli uvid u primjere dobre prakse.

Važan faktor za uspješnu primjenu novih tehnologija i uspješno uvođenje novih metoda i oblika poučavanja u odgojno-obrazovnom radu upravo je razmjena znanja i iskustava između praktičara pa je u sklopu provedbe obrazovnih aktivnosti veliki naglasak bio na osiguravanju susreta djelatnika ustanova sudionika (uživo i virtualnih) koji provode odgojno-obrazovni rad s djecom u ustanovama sudionicima projekta.

U sklopu projekta izrađeni su obrazovni sadržaji i materijali, koji prate provedbu edukacija u projektu, a mogu se pronaći u kolekciji ATTEND na Edutoriju.

ATTEND završno događanje

Na završnom događanju koje je održano 25. travnja 2024. u hotelu Antunović predstavljeni su rezultati projekta ATTEND. Snimke događanja možete pogledati na sljedećim poveznicama:


ATTEND konferencija na naš način

25. i 26. svibnja 2022. održana je ATTEND konferencija na naš način u hotelu Admiral u Opatiji. 

Bila je to prilika za okupljanje i razmjenu znanja i iskustava svih korisnika projekta, projektnih partnera i ustanova nadležnih za provedbu projekta.

Konferencija je obilježila početak realizacije obrazovnih aktivnosti na projektu te je bila posvećena podizanju svijesti svih dionika i šire javnosti o projektu i izazovima u obrazovnom sustavu koji se odnose na stvaranje jednakih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju u obrazovanju i uključivanju u društvo.

Ako ste propustili konferenciju, snimke predavanja i panela možete naknadno pogledati klikom na poveznicu u tablici dok prezentacije možete preuzeti klikom na naziv predavanja.

Program događanja

25. svibnja 2022. 
09:00 - 10:00Registracija sudionika
10:00 - 11:00Konferencija za novinare i uvodno predstavljanje projekta ATTEND
Snimka konferencije za medije
Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a
Natalija Laštro, MRRFEU
Renata Šimunko, voditeljica projekta, CARNET
11:00 - 11:30Pauza za kavu
Snimanje korištenja asistivne tehnologije za medije
11:30 - 13:00Prezentacija projekta ATTEND - elementi projekta i projektne aktivnosti
Snimka prezentacije
CARNET, ERF, FER, City of Reykjavik
13:00 - 14:15Ručak
14:15 - 15:15Predavanje: Policy and practice – An overview of the Reykjavik education policy, school system and Klettaskóli special school
Snimka prezentacije
Hjörtur Ágústsson, City of Reykjavik i Valgerður Marinósdóttir, Klettaskóli
15:15 - 16:15Praktično predavanje: Kvalitetna procjena potrebe za primjenom AT-a
Ines Delzotto, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula
16:15 - 17:30Prezentacija i demonstracija opreme i aplikacija
ERF, FER
26. svibnja 2022.
09:00 - 10:30Radionica “Inkluzivna kultura u obrazovanju”
Snimka prezentacije
prof. dr. sc. Zrinjka Stančić (ERF) i dr. sc. Ivana Rašan (FER)
10:30 - 11:00Pauza za kavu
11:00 - 12:30Radionica: How to be a good communication partner
Radionica: iPad workshop - Creative apps in the classroom
Snimka prezentacije
Hanna Rún Eiríksdóttir, Valgerður Marinósdóttir, Arnheiður Helgadottir (Klettaskóli) i Hjörtur Ágústsson (City of Reykjavik)
12:30 - 13:30Ručak
13:30 - 14:30Primjeri dobre prakse iz COO-ova:
Andrea Čavara i Anđela Čeprnja (COO Vinko Bek): Asistivna tehnologija u praksi: Izazovi za učenike s oštećenjem vida i edukacijske rehabilitatore
Snimka prezentacije
Mirta Bartolović (COO Goljak): Kad asistivna tehnologija krene u školu - Primjer dobre prakse iz Centra za odgoj i obrazovanje Goljak
Mia Marčec (COO Tomislav Špoljar Varaždin): Potpomognuta komunikacija u COO Tomislav Špoljar: mogućnosti i izazovi?
Snimka prezentacije
14:30 - 15:00Pauza za kavu
15:00 - 16:30Interaktivna sesija / Panel: Senzibilizacija javnosti i odnosi s roditeljima
Snimka panela
Moderator / voditelj panela: Antun Zupanc (COO KT)
Panelisti: Ines Delzotto (Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula), COO Goljak, Ivana Rotim (COO Vinko Bek), Mia Marčec (COO Tomislav Špoljar Varaždin)

Partneri

Nositelj projekta bila je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a provodio se u partnerstvu i suradnji s relevantnim akademskim institucijama: Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, uz pomoć i stručnost partnera s Islanda: Grada Reykjavik (Odjela za obrazovanje i mlade).

Financiranje projekta

Projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ se većim dijelom (85 %) financirao iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP), a manjim dijelom (15 %) iz državnog proračuna.

EGP financijski mehanizam pridonosi smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jača bilateralnu suradnju između država darovateljica (Norveška, Island i Lihtenštajn) i država korisnica. Temelj za uspostavu EGP financijskog mehanizama je Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru iz 1994. godine koji je Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj omogućio sudjelovanje na zajedničkom europskom tržištu. Sporazumom je utvrđen zajednički cilj smanjenje društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te jačanje suradnje među europskim zemljama.

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma.

Dana 17. rujna 2020., potpisan je Programski ugovor za program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, u sklopu kojeg se provodi i predefinirani projekt “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju” (eng. Enhanced Tools for Creating Equal Opportunities in education for Pupils with Disabilities), vrijedan 4.235.294,41 eura. 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.