Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju (ATTEND)

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

ATTEND

Projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju” – ATTEND (eng. kratica za Assistive Technology In Education) prioritetni je zadatak opremanje ustanova sudionika projekta, Centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju Republike Hrvatske, pomoćnim tehnologijama u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanja djelatnika ustanova sudionika projekta za korištenje pomoćne tehnologije.

Centri za odgoj i obrazovanje (COO) su posebne obrazovne ustanove osnovane za djecu s teškoćama u razvoju koja nisu u mogućnosti pohađati redovne škole zbog stupnja invaliditeta i svojih posebnih obrazovnih potreba.

Razvoj pomoćnih tehnologija za djecu s teškoćama u razvoju danas pruža više mogućnosti za bolje svakodnevno funkcioniranje i postizanje boljeg obrazovnog uspjeha. Digitalne pomoćne tehnologije obuhvaćaju hardver i poseban softver razvijen za pomoć osobama s invaliditetom.

Opći cilj projekta

Podržati stvaranje učinkovitih preduvjeta koji doprinose jednakim obrazovnim mogućnostima za djecu s teškoćama u razvoju i njihovom boljem i uspješnijem uključivanju u društvo.

Specifični cilj projekta

Poboljšati obrazovanje djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa digitalnim pomoćnim tehnologijama, kao i adekvatnom i učinkovitom korištenju tih tehnologija u obrazovnim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju.

Trajanje projekta

Tri godine (2021. – 2024.)

 Segmenti projekta

 1. Upravljanje projektom
 2. Opremanje ustanova sudionika projekta pomoćnom tehnologijom
 3. Obrazovanje obrazovnog osoblja u ustanovama sudionicima projekta za uporabu pomoćnih tehnologija u obrazovanju i općenito u radu s djecom s invaliditetom
 4. Provođenje kampanje za podizanje svijesti javnosti o važnosti inkluzivnog obrazovanja djece s posebnim obrazovnim potrebama uz osiguranje vidljivosti projekta

Kome je projekt namijenjen?

U projektu mogu sudjelovati samo škole i COO Republike Hrvatske koje iskažu interes i s CARNET-om potpišu ugovor o sudjelovanju u projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju”.

Ustanove za odgoj i obrazovanje

Ugovor o sudjelovanju mogu potpisati ustanove koje opisom i djelatnošću zadovoljavaju oba sljedeća kriterija:

 • ustanove za odgoj i obrazovanje koje provode programe odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, ali izvan redovnog sustava, odnosno bez integracije djece u redovnu nastavu u školama
 • ustanove koje provode odgojno-obrazovne programe s djecom s teškoćama u razvoju, a ne samo rehabilitaciju.

Interes za sudjelovanje u projektu mogu iskazati isključivo sljedeće ustanove: 

Naziv ustanoveGrad
Centar Liče FaragunaLabin
Centar za autizamOsijek
Centar za autizamZagreb
Centar za autizam RijekaRijeka
Centar za autizam SplitSplit
Centar za odgoj i obrazovanjeRijeka
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” ZagrebZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje ČakovecČakovec
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladežiKarlovac
Centar za odgoj i obrazovanje DubravaZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje GoljakZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan ŠtarkOsijek
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj BonačiSplit
Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske TopliceKrapinske Toplice
Centar za odgoj i obrazovanje LugBregana
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner DaruvarDaruvar
Centar za odgoj i obrazovanje Slava RaškajSplit
Centar za odgoj i obrazovanje ŠubićevacŠibenik
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav ŠpoljarVaraždin
Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac- ZagrebZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Velika GoricaVelika Gorica
Centar za odgoj i obrazovanje Vinko BekZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje ZajezdaBudinščina
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju KriževciKriževci
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko SunceKoprivnica
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ViroviticaVirovitica
Centar za rehabilitaciju ZagrebZagreb
Osnovna škola Josipa MatošaVukovar
Osnovna škola Milan AmrušSlavonski Brod
Osnovna škola Nad LipomZagreb
Osnovna škola pri Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAGZagreb
Osnovna škola VoštarnicaZadar
Škola za odgoj i obrazovanje PulaPula
Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanjeZagreb
V.O.Š. BjelovarBjelovar

 

Pojedinačni korisnici projekta

Izravni:

 • odgojno-obrazovni djelatnici ustanova sudionika projekta koji će koristiti pomoćne tehnologije u svom radu s djecom s teškoćama u razvoju
 • ravnatelji ustanova sudionika projekta koji će podržati opremanje ustanove koju vode, obrazovanje svojih djelatnika i kvalitetnije obrazovanje učenika podržano pomoćnim tehnologijama.

Neizravni:

 • učenici s teškoćama u razvoju – korisnici ustanova sudionika projekta koji će koristiti pomoćne tehnologije u svom obrazovanju čime će ostvariti bolje mogućnosti za integraciju u obrazovni sustav i društvo u kojem žive
 • ostali: roditelji, učenici bez teškoća u razvoju, osnivači ustanova sudionika projekta (lokalna samouprava) i šira javnost.

Osnivači

Gradovi, županije i ministarstva koja imaju ulogu osnivača ustanova sudionika projekta su iznimno važni dionici projekta.

Ustanovama sudionicima projekta je podrška osnivača bitna kako u svakodnevnom funkcioniranju i ispunjavanju projektnih obveza, tako i nakon završetka projekta, u osiguravanju održivosti rezultata projekta.

Stoga će osnivači zajedno sa ustanovama sudionicima projekta i CARNET-om morati potpisati ugovor o sudjelovanju u projektu putem kojeg će biti regulirana prava i obveze svih ustanova, a sve s ciljem što lakšeg ostvarenja ciljeva i održivosti projekta.

Osnivači ustanova sudionika projekta su jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave koje su odgovorne za financiranje ustanova sudionika projekta, a za škole i COO-e koji mogu sudjelovati u projektu to su:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Dvije županije:

 • Krapinsko-zagorska županija
 • Osječko-baranjska županija.

 16 gradova:

Bjelovar, Čakovec, Karlovac, Koprivnica, Križevci, Labin, Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Virovitica, Vukovar, Zadar, Zagreb.

Kako se ustanova može uključiti u projekt?

CARNET na svojim mrežnim stranicama objavljuje Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu. Ravnatelji ustanova koje žele sudjelovati u projektu iskazuju interes ispunjavanjem digitalnog zahtjeva za uključenje kojemu možete pristupiti putem sljedeće poveznice:

Zahtjev za uključenje u projekt

Proces uključivanja ustanova u projekt završava potpisivanjem tripartitnog Ugovora o sudjelovanju u projektu između CARNET-a, obrazovne ustanove i njezina osnivača, a potpisuje se kvalificiranim digitalnim potpisom.

Što uključene ustanove dobivaju projektom?

Sve ustanove koje će biti uključene u projekt bit će opremljene digitalnom pomoćnom opremom za obrazovanje i rad sa štićenicima ustanove – djecom s teškoćama u razvoju.

Odgojno-obrazovno osoblje i ravnatelji ustanova sudionika projekta će kroz projekt biti educirani i umreženi nizom radionica, online aktivnostima, ali i susretima za razmjenu znanja i iskustava što će uključenim ustanovama biti temelj za buduće suradnje i projekte.

Uz opremu će ustanove sudionici projekta dobiti i podršku stručnjaka s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u korištenju dobivene pomoćne tehnologije u svom radu.

Aktivnosti projekta usmjerene na vidljivost i promociju pomoćnih tehnologija koristit će ustanovama sudionicima projekta zbog svoje posvećenosti podizanju svijesti svih dionika i šire javnosti o izazovima u obrazovnom sustavu koji se odnose na stvaranje jednakih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i njihovo uspješnije uključivanje u društvo.

Koje su obaveze ustanova u projektu?

Sve uključene ustanove imat će značajnu dobrobit od projekta u smislu

 1. opremanja novom pomoćnom tehnologijom za rad s djecom s teškoćama u razvoju
 2. stjecanja znanja i razvoja kompetencija svojih zaposlenika
 3. proširenja mreže kontakata
 4. stvaranja mogućnosti za nove suradnje.

No, kako bi se osiguralo učinkovito i visokokvalitetno obrazovanje djeci iz ustanova sudionika projekta, kao i njihovim djelatnicima za korištenje pomoćne tehnologije, ključna je uloga zaposlenika, ravnatelja i edukatora-rehabilitatora te drugih djelatnika koji su spremni za korištenje novih tehnologija i pristupa poučavanju.

Stoga je važno da svaka ustanova sudionik projekta aktivno sudjeluje u aktivnostima projekta i ispunjava sljedeće obaveze vezane uz: 

 • dobivenu opremu: čuvanje opreme, održavanje u svakodnevnom radu, posjedovanje police za osiguranje imovine pokretnina za opremu dobivenu kroz projekt i održavanje opreme nakon isteka produženog jamstva u periodu od 5 godina nakon završetka projekta
 • obrazovanje: aktivno sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima i događanjima organiziranim u sklopu projekta uživo i online
 • suradnju s CARNET-om i projektnim partnerima.

Oprema

Kroz projekt su planirane aktivnosti opremanja ustanova sudionika projekta pomoćnom tehnologijom, kao i ostalom IKT opremom za primjenu u redovitim obrazovnim ili terapijskim aktivnostima uključenih ustanova. Nabavka i isporuka opreme odvijat će se u nekoliko koraka.

Katalog opreme

Katalog opreme sadržavat će dostupnu pomoćnu tehnologiju na tržištu iz kojeg će ustanove sudionici projekta vršiti odabir one pomoćne tehnologije koja najbolje odgovara njihovim potrebama. Vrsta i količina opreme po pojedinoj ustanovi definirat će se kriterijima koji će osigurati da opremanje ustanova ima maksimalan učinak na provođenje aktivnosti unutar njih.

Isporuka opreme

Isporuka opreme od strane dobavljača vršit će se na lokacije ustanova sudionika projekta, tijekom koje će se provesti osnovno upoznavanje s tehničkim mogućnostima i funkcionalnostima.

Tehnička podrška

Kroz provedbu projekta, korištenje opreme će biti pokriveno redovnim jamstvom kao i dodatnim osiguranjem. Tehničku podršku osigurat će osoba za brigu o opremi koju je imenovao osnivač pojedine ustanove sudionika projekta.

Osoba zadužena za brigu o opremi treba voditi brigu o stanju, uporabljivosti i ažuriranosti opreme što podrazumijeva:

 • upravljanje opremom (punjenje uređaja, pohrana, vođenje evidencije o korištenju)
 • ažuriranje opreme (nadogradnje softvera i instalacija dodatnih programa po potrebi)
 • održavanje opreme (otklanjanje softverskih poteškoća u radu, otklanjanje grešaka koje nisu povezane s fizičkim oštećenjem i greškama koje podliježu jamstvu)
 • podrška korisnicima (iz ustanove) za korištenje opreme
 • prijava kvarova i poteškoća s opremom.

Obrazovanje

Obrazovanje

Uz opremanje ustanova sudionika projekta pomoćnom tehnologijom, odgojno-obrazovni djelatnici i ravnatelji ustanova obrazovat će se o mogućnostima njene primjene u odgojno-obrazovnom radu s djecom.

Obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika provodit će se putem radionica organiziranih u ustanovama sudionicima projekta i regionalno, te na daljinu putem e-tečajeva i webinara. Obrazovanje će obuhvatiti teme kao što su prednosti i mogućnosti koje donose digitalne pomoćne tehnologije u odgojno-obrazovnom radu s djecom s teškoćama, ali i izobrazbu o konkretnim načinima primjene pojedine vrste pomoćne tehnologije koju će svaka ustanova sudionik projekta dobiti za rad sa svojim korisnicima.

Važan faktor za uspješnu primjenu novih tehnologija i uspješno uvođenje novih metoda i oblika poučavanja u odgojno-obrazovnom radu upravo je razmjena znanja i iskustava između praktičara, pa će u sklopu provedbe obrazovnih aktivnosti veliki naglasak biti na osiguravanju susreta djelatnika ustanova sudionika (uživo i virtualnih) koji provode odgojno-obrazovni rad s djecom u ustanovama sudionicima projekta.

Uključivanje u obrazovne aktivnosti

Sve radionice, e-tečajevi i webinari bit će objavljeni u CARNET-ovom sustavu za organizaciju i praćenje edukacije – EMA. Djelatnici ustanova sudionika projekta svoje sudjelovanje u pojedinoj obrazovnoj aktivnosti prijavljuju putem sustava EMA korištenjem svog elektroničkog identiteta u AAI@EduHr sustavu. Ustanove sudionici projekta bit će unaprijed obaviještene o obrazovnim aktivnostima planiranim za njihove djelatnike.

Kliknite ovdje za prijavu na EMA-u

Aktualne obrazovne aktivnosti

Ovdje pratite informacije o dostupnim obrazovnim aktivnostima.
Trenutno nema dostupnih obrazovnih aktivnosti.

Obrazovni sadržaji

Ovdje ćete moći pregledati i preuzeti obrazovne sadržaje koji su izrađeni u sklopu projekta, za potrebe obrazovanja djelatnika ustanova sudionika.
Trenutno nema dostupnih sadržaja.

Partneri

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a provodit će ga u partnerstvu i suradnji s relevantnim akademskim institucijama: Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, uz pomoć i stručnost partnera s Islanda: Grada Reykjavik (Odjela za obrazovanje i mlade).

Financiranje projekta

Projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ se većim dijelom (85 %) financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP), a manjim dijelom (15 %) iz državnog proračuna.

EGP financijski mehanizam pridonosi smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jača bilateralnu suradnju između država darovateljica (Norveška, Island i Lihtenštajn) i država korisnica. Temelj za uspostavu EGP financijskog mehanizama je Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru iz 1994. godine koji je Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj omogućio sudjelovanje na zajedničkom europskom tržištu. Sporazumom je utvrđen zajednički cilj smanjenje društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te jačanje suradnje među europskim zemljama.

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma.

Dana 17. rujna 2020., potpisan je Programski ugovor za program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, u sklopu kojeg će se provoditi i predefinirani projekt “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju” (eng. Enhanced Tools for Creating Equal Opportunities in education for Pupils with Disabilities), vrijedan 3,5 milijuna eura.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.