prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND

+Otvori sve -Zatvori sve

ATTEND

Projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju” – ATTEND (eng. kratica za Assistive Technology In Education) prioritetni je zadatak opremanje ustanova sudionika projekta, centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju Republike Hrvatske, asistivnim tehnologijama u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatnika ustanova sudionika projekta za korištenje asistivne tehnologije.

Centri za odgoj i obrazovanje (COO) su posebne obrazovne ustanove osnovane za djecu s teškoćama u razvoju koja nisu u mogućnosti pohađati redovne škole zbog stupnja invaliditeta i svojih posebnih obrazovnih potreba.

Razvoj asistivne tehnologije za djecu s teškoćama u razvoju danas pruža više mogućnosti za bolje svakodnevno funkcioniranje i postizanje boljeg obrazovnog uspjeha. Digitalne asistivne tehnologije obuhvaćaju hardver i poseban softver razvijen za pomoć osobama s invaliditetom.

Opći cilj projekta

Podržati stvaranje učinkovitih preduvjeta koji doprinose jednakim obrazovnim mogućnostima za djecu s teškoćama u razvoju i njihovom boljem i uspješnijem uključivanju u društvo.

Specifični cilj projekta

Poboljšati obrazovanje djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa digitalnim asistivnim tehnologijama, kao i adekvatnom i učinkovitom korištenju tih tehnologija u obrazovnim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju.

Trajanje projekta

Od 1. srpnja 2021. do 30. travnja 2024. 

 Segmenti projekta

 1. Upravljanje projektom
 2. Opremanje ustanova sudionika projekta asistivnom tehnologijoma
 3. Obrazovanje obrazovnog osoblja u ustanovama sudionicima projekta za uporabu asistivnih tehnologija u obrazovanju i općenito u radu s djecom s invaliditetom
 4. Provođenje kampanje za podizanje svijesti javnosti o važnosti inkluzivnog obrazovanja djece s posebnim obrazovnim potrebama uz osiguranje vidljivosti projekta

ATTEND video

Dionici projekta

Ustanove za odgoj i obrazovanje

Sudjelovati u projektu mogu ustanove koje opisom i djelatnošću zadovoljavaju dva kriterija:

 • ustanove za odgoj i obrazovanje koje isključivo provode programe odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, ali izvan redovnog sustava, odnosno bez integracije djece u redovnu nastavu u školama
 • ustanove koje provode odgojno-obrazovne programe s djecom s teškoćama u razvoju, a ne samo rehabilitaciju.

Pojedinačni korisnici projekta

Izravni:

 • odgojno-obrazovni djelatnici ustanova sudionika projekta koji će koristiti asistivne tehnologije u svom radu s djecom s teškoćama u razvoju
 • ravnatelji ustanova sudionika projekta koji će podržati opremanje ustanove koju vode, obrazovanje svojih djelatnika i kvalitetnije obrazovanje učenika podržano asistivnim tehnologijama.

Neizravni:

 • učenici s teškoćama u razvoju – korisnici ustanova sudionika projekta koji će koristiti asistivne tehnologije u svom obrazovanju čime će ostvariti bolje mogućnosti za integraciju u obrazovni sustav i društvo u kojem žive
 • ostali: roditelji, učenici bez teškoća u razvoju, osnivači ustanova sudionika projekta (lokalna samouprava) i šira javnost.

Osnivači

Gradovi, županije i ministarstva koja imaju ulogu osnivača ustanova sudionika projekta su iznimno važni dionici projekta.

Ustanovama sudionicima projekta je podrška osnivača bitna kako u svakodnevnom funkcioniranju i ispunjavanju projektnih obveza, tako i nakon završetka projekta, u osiguravanju održivosti rezultata projekta.

Stoga su osnivači zajedno sa ustanovama sudionicima projekta i CARNET-om potpisali ugovor o sudjelovanju u projektu putem kojeg su regulirana prava i obveze svih ustanova, a s ciljem što lakšeg ostvarenja ciljeva i održivosti projekta.

Osnivači ustanova sudionika projekta su jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave koje su odgovorne za financiranje ustanova sudionika projekta, a za ustanove sudionike projekta to su: 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Dvije županije:

 • Krapinsko-zagorska županija
 • Osječko-baranjska županija.

 16 gradova:

Bjelovar, Čakovec, Karlovac, Koprivnica, Križevci, Labin, Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Virovitica, Vukovar, Zadar, Zagreb.

Ustanove u projektu

U projektu sudjeluju škole i centri za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske koje su iskazale interes za sudjelovanje i s CARNET-om potpisale ugovor o sudjelovanju u projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju”.

CARNET je u srpnju 2021. na svojim mrežnim stranicama objavio Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu. Ravnatelji ustanova koje su željele sudjelovati u projektu iskazale su interes ispunjavanjem digitalnog zahtjeva za uključenje.

Proces uključivanja ustanova u projekt završio je potpisivanjem tripartitnog Ugovora o sudjelovanju u projektu između CARNET-a, 34 obrazovne ustanove i njihovih osnivača, a Ugovor je potpisan kvalificiranim digitalnim potpisom.

 

Naziv ustanoveGrad
Centar Liče FaragunaLabin
Centar za autizamOsijek
Centar za autizamZagreb
Centar za autizam RijekaRijeka
Centar za autizam SplitSplit
Centar za odgoj i obrazovanjeRijeka
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” ZagrebZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje ČakovecČakovec
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladežiKarlovac
Centar za odgoj i obrazovanje DubravaZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje GoljakZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan ŠtarkOsijek
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj BonačiSplit
Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske TopliceKrapinske Toplice
Centar za odgoj i obrazovanje LugBregana
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner DaruvarDaruvar
Centar za odgoj i obrazovanje Slava RaškajSplit
Centar za odgoj i obrazovanje ŠubićevacŠibenik
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav ŠpoljarVaraždin
Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac- ZagrebZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Velika GoricaVelika Gorica
Centar za odgoj i obrazovanje Vinko BekZagreb
Centar za odgoj i obrazovanje ZajezdaBudinščina
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju KriževciKriževci
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko SunceKoprivnica
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ViroviticaVirovitica
Osnovna škola Josipa MatošaVukovar
Osnovna škola Milan AmrušSlavonski Brod
Osnovna škola Nad LipomZagreb
Osnovna škola pri Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAGZagreb
Osnovna škola VoštarnicaZadar
Škola za odgoj i obrazovanje PulaPula
Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanjeZagreb
Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku Bjelovar Bjelovar

Što uključene ustanove dobivaju projektom?

Sve ustanove koje su uključene u projekt bit će opremljene digitalnom asistivnom opremom za obrazovanje i rad sa štićenicima ustanove – djecom s teškoćama u razvoju.

Odgojno-obrazovno osoblje i ravnatelji ustanova sudionika projekta će kroz projekt biti educirani i umreženi nizom radionica, online aktivnostima, ali i susretima za razmjenu znanja i iskustava što će uključenim ustanovama biti temelj za buduće suradnje i projekte.

Uz opremu će ustanove sudionici projekta dobiti i podršku stručnjaka s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u korištenju dobivene asistivne tehnologije u svom radu.

Aktivnosti projekta usmjerene na vidljivost i promociju asistivnih tehnologija koristit će ustanovama sudionicima projekta zbog svoje posvećenosti podizanju svijesti svih dionika i šire javnosti o izazovima u obrazovnom sustavu koji se odnose na stvaranje jednakih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i njihovo uspješnije uključivanje u društvo.

Obveze ustanova u projektu

Sve uključene ustanove imat će značajnu dobrobit od projekta u smislu

 1. opremanja novom asistivnom tehnologijom za rad s djecom s teškoćama u razvoju
 2. stjecanja znanja i razvoja kompetencija svojih zaposlenika
 3. proširenja mreže kontakata
 4. stvaranja mogućnosti za nove suradnje.

No, kako bi se osiguralo učinkovito i visokokvalitetno obrazovanje djeci iz ustanova sudionika projekta, kao i njihovim djelatnicima za korištenje asistivne tehnologije, ključna je uloga zaposlenika, ravnatelja i edukatora-rehabilitatora te drugih djelatnika koji su spremni za korištenje novih tehnologija i pristupa poučavanju.

Stoga je važno da svaka ustanova sudionik projekta aktivno sudjeluje u aktivnostima projekta i ispunjava sljedeće obaveze vezane uz: 

 • dobivenu opremu: čuvanje opreme, održavanje u svakodnevnom radu, posjedovanje police za osiguranje imovine pokretnina za opremu dobivenu kroz projekt i održavanje opreme nakon isteka produženog jamstva u periodu od 5 godina nakon završetka projekta
 • obrazovanje: aktivno sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima i događanjima organiziranim u sklopu projekta uživo i online
 • suradnju s CARNET-om i projektnim partnerima.

Banner za ustanove u projektu

Preuzmite banner i podijelite ga na svojim mrežnim stranicama.

Obveze osnivača ustanova u projektu

Osnivač se potpisivanjem Ugovora o sudjelovanju u projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“  obvezao:

 • osigurati osobu zaduženu za brigu o opremi i sredstva za financiranje njenog rada koji se sastoji od brige i pružanja podrške za korištenje opreme dobivene u ovom projektu u ustanovama sudionicima projekta koje su u nadležnosti osnivača.

Budući da ustanove još nisu dobile opremu, angažman ove osobe još nije potreban. Isporuka opreme u ustanove predviđena je za prvu polovicu 2023. godine te će CARNET sukladno tome od osnivača pravovremeno zatražiti imenovanje. Angažman ove osobe trajat će još pet godina nakon završetka projekta.

 • nakon završetka projekta osigurati održivost opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja projekta: minimalno pet godina nakon završetka projekta.

Oprema

Kroz projekt su planirane aktivnosti opremanja ustanova sudionika projekta asistivnom tehnologijom, kao i ostalom IKT opremom za primjenu u redovitim obrazovnim ili terapijskim aktivnostima uključenih ustanova. Nabavka i isporuka opreme odvijat će se u nekoliko koraka.

Katalog opreme

Katalog opreme sadržavat će dostupnu asistivnu tehnologiju na tržištu iz kojeg će ustanove sudionici projekta vršiti odabir one asistivne tehnologije koja najbolje odgovara njihovim potrebama. Vrsta i količina opreme po pojedinoj ustanovi definirat će se kriterijima koji će osigurati da opremanje ustanova ima maksimalan učinak na provođenje aktivnosti unutar njih.

Isporuka opreme

Isporuka opreme od strane dobavljača vršit će se na lokacije ustanova sudionika projekta, tijekom koje će se provesti osnovno upoznavanje s tehničkim mogućnostima i funkcionalnostima.

Tehnička podrška

Kroz provedbu projekta, korištenje opreme će biti pokriveno redovnim jamstvom kao i dodatnim osiguranjem. Tehničku podršku osigurat će osoba za brigu o opremi koju je imenovao osnivač pojedine ustanove sudionika projekta.

Osoba zadužena za brigu o opremi treba voditi brigu o stanju, uporabljivosti i ažuriranosti opreme što podrazumijeva:

 • upravljanje opremom (punjenje uređaja, pohrana, vođenje evidencije o korištenju)
 • ažuriranje opreme (nadogradnje softvera i instalacija dodatnih programa po potrebi)
 • održavanje opreme (otklanjanje softverskih poteškoća u radu, otklanjanje grešaka koje nisu povezane s fizičkim oštećenjem i greškama koje podliježu jamstvu)
 • podrška korisnicima (iz ustanove) za korištenje opreme
 • prijava kvarova i poteškoća s opremom.

Obrazovanje

Obrazovanje

Uz opremanje ustanova sudionika projekta asistivnom tehnologijom, odgojno-obrazovni djelatnici i ravnatelji ustanova obrazovat će se o mogućnostima njene primjene u odgojno-obrazovnom radu s djecom.

Obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika provodit će se putem radionica organiziranih u ustanovama sudionicima projekta i regionalno, te na daljinu putem e-tečajeva i webinara. Obrazovanje će obuhvatiti teme kao što su prednosti i mogućnosti koju donosi digitalna asistivna tehnologija u odgojno-obrazovnom radu s djecom s teškoćama, ali i izobrazbu o konkretnim načinima primjene pojedine vrste asistivne tehnologije koju će svaka ustanova sudionik projekta dobiti za rad sa svojim korisnicima.

Važan faktor za uspješnu primjenu novih tehnologija i uspješno uvođenje novih metoda i oblika poučavanja u odgojno-obrazovnom radu upravo je razmjena znanja i iskustava između praktičara, pa će u sklopu provedbe obrazovnih aktivnosti veliki naglasak biti na osiguravanju susreta djelatnika ustanova sudionika (uživo i virtualnih) koji provode odgojno-obrazovni rad s djecom u ustanovama sudionicima projekta.

Uključivanje u obrazovne aktivnosti

Sve radionice, e-tečajevi i webinari bit će objavljeni u CARNET-ovom sustavu za organizaciju i praćenje edukacije – EMA. Djelatnici ustanova sudionika projekta svoje sudjelovanje u pojedinoj obrazovnoj aktivnosti prijavljuju putem sustava EMA korištenjem svog elektroničkog identiteta u AAI@EduHr sustavu. Ustanove sudionici projekta bit će unaprijed obaviještene o obrazovnim aktivnostima planiranim za njihove djelatnike.

Aktualne obrazovne aktivnosti

Ovdje pratite informacije o dostupnim obrazovnim aktivnostima.

Kao početak obrazovnih aktivnosti na projektu održala se ATTEND konferencija na naš način.

Krajem kolovoza i početkom rujna počeo je nastavak provedbe radionice „Učinkovita komunikacija kao preduvjet uspostave učinkovitih odnosa“ u ustanovama sudionicima. Provedba se odvijala i tijekom listopada te početkom studenog. U prosincu 2022. krenuo je početak održavanja i online oblika obrazovanja (webinari i e-tečajevi).

U sklopu projekta CARNET je osmislio i organizirao ATTEND e-tečaj Vodič do ostvarenja jednakih mogućnosti za učenike s teškoćama u razvoju. Prve dvije cjeline ovog tečaja dostupne su već od siječnja 2023. godine, dok će druge dvije biti dostupne od rujna 2023. godine.

Obrazovni sadržaji

U sklopu projekta, projektni partneri s ERF-a i FER-a vrijedno rade na pripremi i izradi obrazovnih sadržaja i materijala, koji prate provedbu edukacija u projektu.

Djelatnici ustanova sudionika projekta svoje sudjelovanje u pojedinoj obrazovnoj aktivnosti prijavljuju putem sustava EMA korištenjem svog elektroničkog identiteta u AAI@EduHr sustavu, a obrazovne sadržaje mogu pronaći u kolekciji ATTEND na Edutoriju.

ATTEND konferencija na naš način

25. i 26. svibnja 2022. održana je ATTEND konferencija na naš način u hotelu Admiral u Opatiji. 

Bila je to prilika za okupljanje i razmjenu znanja i iskustava svih korisnika projekta, projektnih partnera i ustanova nadležnih za provedbu projekta.

Konferencija je obilježila početak realizacije obrazovnih aktivnosti na projektu te je bila posvećena podizanju svijesti svih dionika i šire javnosti o projektu i izazovima u obrazovnom sustavu koji se odnose na stvaranje jednakih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju u obrazovanju i uključivanju u društvo.

Ako ste propustili konferenciju, snimke predavanja i panela možete naknadno pogledati klikom na poveznicu u tablici dok prezentacije možete preuzeti klikom na naziv predavanja.

Program događanja

25. svibnja 2022. 
09:00 - 10:00Registracija sudionika
10:00 - 11:00Konferencija za novinare i uvodno predstavljanje projekta ATTEND
Snimka konferencije za medije
Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a
Natalija Laštro, MRRFEU
Renata Šimunko, voditeljica projekta, CARNET
11:00 - 11:30Pauza za kavu
Snimanje korištenja asistivne tehnologije za medije
11:30 - 13:00Prezentacija projekta ATTEND - elementi projekta i projektne aktivnosti
Snimka prezentacije
CARNET, ERF, FER, City of Reykjavik
13:00 - 14:15Ručak
14:15 - 15:15Predavanje: Policy and practice – An overview of the Reykjavik education policy, school system and Klettaskóli special school
Snimka prezentacije
Hjörtur Ágústsson, City of Reykjavik i Valgerður Marinósdóttir, Klettaskóli
15:15 - 16:15Praktično predavanje: Kvalitetna procjena potrebe za primjenom AT-a
Ines Delzotto, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula
16:15 - 17:30Prezentacija i demonstracija opreme i aplikacija
ERF, FER
26. svibnja 2022.
09:00 - 10:30Radionica “Inkluzivna kultura u obrazovanju”
Snimka prezentacije
prof. dr. sc. Zrinjka Stančić (ERF) i dr. sc. Ivana Rašan (FER)
10:30 - 11:00Pauza za kavu
11:00 - 12:30Radionica: How to be a good communication partner
Radionica: iPad workshop - Creative apps in the classroom
Snimka prezentacije
Hanna Rún Eiríksdóttir, Valgerður Marinósdóttir, Arnheiður Helgadottir (Klettaskóli) i Hjörtur Ágústsson (City of Reykjavik)
12:30 - 13:30Ručak
13:30 - 14:30Primjeri dobre prakse iz COO-ova:
Andrea Čavara i Anđela Čeprnja (COO Vinko Bek): Asistivna tehnologija u praksi: Izazovi za učenike s oštećenjem vida i edukacijske rehabilitatore
Snimka prezentacije
Mirta Bartolović (COO Goljak): Kad asistivna tehnologija krene u školu - Primjer dobre prakse iz Centra za odgoj i obrazovanje Goljak
Mia Marčec (COO Tomislav Špoljar Varaždin): Potpomognuta komunikacija u COO Tomislav Špoljar: mogućnosti i izazovi?
Snimka prezentacije
14:30 - 15:00Pauza za kavu
15:00 - 16:30Interaktivna sesija / Panel: Senzibilizacija javnosti i odnosi s roditeljima
Snimka panela
Moderator / voditelj panela: Antun Zupanc (COO KT)
Panelisti: Ines Delzotto (Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula), COO Goljak, Ivana Rotim (COO Vinko Bek), Mia Marčec (COO Tomislav Špoljar Varaždin)

Smještaj i prijevoz

CARNET je omogućio sudjelovanje na konferenciji dviju osoba iz svake od ustanova uključene u projekt. Predviđeni dolazak u Opatiju je 24. svibnja 2022. u poslijepodnevnim satima, a odlazak 26. svibnja 2022. poslijepodne.

Poziv izlagačima

CARNET je objavio poziv zainteresiranima za izlaganje i prezentaciju asistivne digitalne opreme u izložbenom prostoru konferencije u kojem će izlagači omogućiti sudionicima konferencije da je razgledaju i po mogućnosti isprobaju te pružiti dodatne informacije o opremi: https://www.carnet.hr/attend-poziv-za-iskaz-interesa/

Registracija sudionika na konferenciji

Sudionici se trebaju osobno upisati i potpisati u evidencijsku listu na registracijskom desku u hotelu Admiral i tom prilikom mogu preuzeti svoje konferencijske promotivne materijale. Tijekom trajanja konferencije, na istom će mjestu moći dobiti bitne informacije i odgovore na pitanja.

Uputa sudionicima

Konferencija je organizirana prema BYOD principu (BYOD = bring your on device) zbog čega se sudionicima preporučuje da svatko za sebe osigura pametni telefon, laptop ili tablet kako bi mogao isprobati softverska rješenja koja će biti prezentirana u pojedinim segmentima programa.

Za potrebe izrade dokumentarnog filma o projektu ATTEND i službene evidencije provedbe događanja, neka predavanja i popratne aktivnosti bit će snimljene.

Partneri

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a provodi ga u partnerstvu i suradnji s relevantnim akademskim institucijama: Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, uz pomoć i stručnost partnera s Islanda: Grada Reykjavik (Odjela za obrazovanje i mlade).

Financiranje projekta

Projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ se većim dijelom (85 %) financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP), a manjim dijelom (15 %) iz državnog proračuna.

EGP financijski mehanizam pridonosi smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jača bilateralnu suradnju između država darovateljica (Norveška, Island i Lihtenštajn) i država korisnica. Temelj za uspostavu EGP financijskog mehanizama je Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru iz 1994. godine koji je Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj omogućio sudjelovanje na zajedničkom europskom tržištu. Sporazumom je utvrđen zajednički cilj smanjenje društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te jačanje suradnje među europskim zemljama.

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma.

Dana 17. rujna 2020., potpisan je Programski ugovor za program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, u sklopu kojeg se provodi i predefinirani projekt “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju” (eng. Enhanced Tools for Creating Equal Opportunities in education for Pupils with Disabilities), vrijedan 3,5 milijuna eura.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.