prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Novosti Usluge i projekti

Uspješno završen prvi ciklus radionica u Centrima za odgoj i obrazovanje u sklopu projekta ATTEND

6. prosinca 2022.

U sklopu projekta ATTEND, od lipnja do polovice studenoga, u Centrima za odgoj i obrazovanje (COO) diljem Hrvatske organizirane su radionice u kojima je sudjelovalo 840 odgojno-obrazovnih djelatnika. Sudionici su se tijekom radionica upoznali s različitim temama iz područja asistivne tehnologije.

Projekt ATTEND na ovaj način omogućava odgojno-obrazovnim djelatnicima Centara za odgoj i obrazovanje koji sudjeluju u projektu, razvoj kompetencija kroz različite oblike obrazovanja.

Stoga će se, osim realiziranih radionica u COO-ima, do kraja 2022. godine održati dva webinara, a edukacije će se nastaviti i u 2023. godini, kako uživo tako i putem online oblika obrazovanja.

Radionice

Prvi ciklus radionica započeo je u lipnju u COO-ima u Šibeniku, Zadru i Splitu. Polaznici su se kroz edukaciju Učinkovita komunikacija kao preduvjet uspostave učinkovitih odnosa imali prilike upoznati s univerzalnim dizajnom u edukaciji, načinima izvedbe univerzalnog dizajna, konceptom modeliranja u potpomognutoj komunikaciji, kao i vlastitom ulogom u modeliranju. Ujedno su se educirali o osnovnim oblicima potpomognute komunikacije te načinom izrade komunikacijskih ploča.

Tijekom ljeta održane su dvije dionice, a edukacije u COO-ima iz kontinentalne Hrvatske započele su u rujnu. U listopadu i studenome održane su radionice za Zagreb i okolicu, čime je završio prvi ciklus radionica u COO-ima.

Evaluacija radionica prema upitniku zadovoljstva, u sklopu koje su korisnici ocjenjivali zadovoljstvo sadržajem i predavačem, pokazala je visoke ocjene, u prosjeku iznad 4,5 za sve aspekte koji su se ocjenjivali.

 

Webinari – najava za prosinac

Nakon uspješno provedenog ciklusa radionica uživo u COO-ima, u sklopu projekta ATTEND nastavlja se s online edukacijom odgojno-obrazovnih djelatnika kroz dva webinara koji će se održati u prvoj polovici prosinca putem MS Teamsa.

Webinar 1 – Kako izraditi komunikacijsku ploču

DatumVrijeme TrajanjePredavačica
7. 12. 2022. 15:0060 minutamag. logoped. Klara Popčević, asistentica i suradnica Laboratorija za potpomognutu komunikaciju, Odsjek za logopediju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Webinar je namijenjen svim odgojno-obrazovnim djelatnicima ustanova, sudionica projekta ATTEND te svim dionicima obrazovnog sustava zainteresiranim za temu, kao i roditeljima djece sa složenim komunikacijskim potrebama.

Polaznici webinara upoznat će se s osnovnim principima izrade komunikacijskih ploča primjenjivih kod djece i osoba sa složenim komunikacijskim potrebama te će dobiti uvid u principe odabira simbola za korisnike komunikacijskih ploča prema razvojnim načelima. Također edukacija će omogućiti stjecanje novih i proširenje postojećih znanja o organizaciji simbola na komunikacijskoj ploči, kao i primjeni tehnika vizualnog kodiranja.

Poveznica za prijavu na webinar i registraciju se nalazi ovdje.

Ovo je jedino održavanje navedenog webinara u sklopu ovog projekta, a njegova snimka će biti dostupna putem CARNET-ove platforme Meduza.

 Webinar 2 – Partnerska komunikacija stručnjaci – roditelji i stvaranje mreže podrške

DatumVrijeme TrajanjePredavači
12. 12. 2022.

15:0090 minutamag. rehab. educ. Ana Marija Bohaček, sveučilišni specijalist rane intervencije, doktorski student Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

izv. prof. dr. sc. Jurica Babić, Zavod za telekomunikacije, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

dr.sc. Ivana Rašan, viši asistent, Zavod za telekomunikacije, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
Uskoro više o sadržaju webinara.

 * U tijeku su pripreme dvije teme e-tečaja koje će biti dostupne korisnicima od siječnja 2023. godine putem CARNET-ovog Loomena. Više o e-tečaju uskoro.