G Suite for Education

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

G Suite for Education

Google G Suite for Education uslugu čini skup alata koji omogućavaju nastavnicima i učenicima učenje na daljinu i trenutno uslugu koristi skoro 100 milijuna korisnika u svijetu. G Suite for Educations alatima možete pristupiti svojim elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr na skole.hr domeni, uz prethodnu aktivaciju usluge.

Za aktivaciju G Suite for Education usluge za svoj skole.hr korisnički račun potrebno se suglasiti s izradom računa u Googleovom javnom oblaku, putem stranica za aktivaciju usluge.

Nakon aktivacije računa možete direktno pristupiti osnovnom paketu G Suite alata koji uključuje:

 • Gmail – elektronička pošta za skole.hr korisnički račun sa sandučićem e-pošte neograničene veličine, za primanje e-pošte na G Suite Gmail potrebno je podesiti prosljeđivanje e-pošte putem CARNET Webmaila prema uputama
 • Google Classroom – za organizaciju nastave, raspodjelu zadataka i komunikaciju između nastavnika i učenika.
 • Drive – za pohranu svih datoteka i pristup datotekama s bilo kojeg uređaja
 • Meet – za pozive, videokonferencije, slanje poruka
 • Docs, Sheets, Slides, CalendarForms – za izradu i dijeljenje dokumenata, proračunskih tablica, prezentacija, vođenje kalendara, izradu anketa ili upitnika
 • Groups – za izradu online grupa za tim, razred ili drugu skupinu i razmjenjivanje e-poruka, surađivanje na projektima ili organizaciju sastanaka
 • Jamboard – prezentacijska ploča

G Suite skole.hr korisnički račun moguće je dodati i na tablete iz projekta Škola za život, po postupku opisanim u Pitanjima i odgovorima, a detaljne informacije su u uputama.

Za dodatne informacije nastavnicima o organiziranju nastave putem G Suite usluge i alata dostupna je i Googleova stranica Nastava od kuće, kao i radionice dostupne na stranicama Edukacije za nastavu uz Google G Suite for Education.

G Suite korisnici ne vide oglase dok koriste uslugu i alate, a korisnički podaci ne koriste se u svrhu analiza radi namjenskog oglašavanja.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Za otvaranje G Suite for Education usluge za svoj skole.hr korisnički račun prije prvog pristupa do usluge potrebno se suglasiti s izradom korisničkog računa u Googleovom javnom oblaku, putem stranice za aktivaciju usluge. Proces aktivacije može potrajati do 60 minuta.

Nakon uspješne aktivacije možete pristupati direktno do svog skole.hr korisničkog računa na G Suite for Education portalu, ali i na sve druge javne servise koji omogućavaju registraciju i pristup korisnika putem Googlea računa, koristeći isti skole.hr račun.

Za omogućavanje primanja elektroničke pošte za skole.hr korisnički račun, potrebno je prethodno podesiti prosljeđivanje putem CARNET webmaila. Ako se ne podesi prosljeđivanje, korisnička elektronička pošta će i dalje dolaziti u sandučić u CARNET-u.

Za dodatne upute o korištenju G Suite alata i usluga pregledajte Googleove stranice za podršku:

 • Privremeno Googleovo središte za informacije i alate koji pomažu nastavnicima za podučavanje od kuće
Nastava od kuće
 • G Suite upute za nove korisnike
G Suite upute za nove korisnike
 • Stranice namijenjene cjeloživotnom učenju nastavnika, osmišljene kako bi kroz besplatne online sadržaje i treninge pomogle nastavnicima u boljem i lakšem korištenju G Suite alata i usluga
Teacher Center
 • Istražite stvarne primjere korištenja G Suite alata i usluga školskih nastavnika i drugih škola. Pronaći ćete stotine ideja, najboljih praksi, vodiča i predložaka
Education Transformation Center

Pitanja i odgovori

Aktivacija usluge

Kako aktivirati G Suite for Education usluge za svoj skole.hr korisnički račun?

Za aktivaciju G Suite for Education usluge za svoj skole.hr korisnički račun potrebno se suglasiti s izradom korisničkog računa u Googleovom javnom oblaku, putem aplikacije za aktivaciju usluge. Nakon aktivacije pristup do svih G Suite alata je putem poveznice https://gsuite.google.com/dashboard .

Dodavanje G Suite računa na tablete iz projekta Škola za život

Kako podesiti aktivaciju Google G Suite korisničkog računa i primanje e-pošte na tablete iz projekta Škola za život?

Prvi korak je u webmailu, služi za aktivaciju skole.hr računa na Google G Suite i može biti napravljen s bilo kojeg računala, ne nužno s tableta:

 1. Otvorite https://webmail.carnet.hr, odaberite “desktop mode” ako ste na tabletu te se prijavite sa skole.hr korisničkim podacima.
 2. U webmailu otvorite stranicu iz izbornika Pošta | Office365 / GSuite.
 3. Na dnu stranice možete naći status G Suite usluge za korisnički račun, ako je neaktivan slijedite link za aktivaciju i aktivirajte račun, ako je račun aktiviran idite na korak 6.
 4. Za proces aktivacije je potrebno najviše 60 minuta i nakon aktivacije korisnik dobiva potvrdnu poruku na svoju e-adresu u webmailu.
 5. Nakon dobivene e-poruke, važno je odjaviti se i ponovno prijaviti u webmail, da sustav provjeri novi G Suite status.
 6. Ponovno otvorite stranicu iz webmail izbornika Pošta | Office365 / GSuite i na pitanje na dnu stranice “Gdje želite primati novu elektroničku poštu?” odaberite GSuite i “Spremi”.
 7. Odjavite se iz webmaila.

Drugi korak je na tabletu i služi za povezivanje G Suite korisničkog računa s tabletom korisnika:

 1. Na tabletu koji će korisnik dobiti, otvorite ProMDM Fort aplikaciju, u izborniku u gornjem desnom kutu sučelja odaberite zadnju opciju „Dodaj G Suite skole.hr račun“.
 2. Prijavite se s računom korisnika tableta i na kraju postupka završite s “Gotovo”.
 3. Provjera: odabirom Gmail aplikacije na tabletu otvorit će se e-pošta za tog učenika.

Korištenje elektroničke pošte putem G Suite usluge

Kako podesiti primanje i slanje elektroničke pošte putem G Suite usluge za svoj skole.hr korisnički račun?

Za korištenje G Suite for Education usluge za primanje i slanje elektroničke pošte za svoj skole.hr korisnički račun trebate imati aktivan G Suite račun i podesiti prosljeđivanje elektroničke pošte putem webmail sučelja, odabirom izbornika Pošta | Office365 | GSuite, te odabirom GSuite opcije na pitanje “Gdje želite primati novu elektroničku poštu?”.

Ako ne podesite prosljeđivanje, korisnička elektronička pošta će i dalje dolaziti u sandučić elektroničke pošte u CARNET-u.

Nakon što uspješno podesite prosljeđivanje elektroničke pošte, novome sandučiću e-pošte možete pristupiti putem poveznice https://gsuite.google.com/gmail.

Upute za prosljeđivanje pošte dostupne su i na poveznici Instrukcijska simulacija za prosljeđivanje e-pošte iz CARNET webmaila u O365 ili G Suite.

Prosljeđivanje putem webmaila je podešeno, ali poruke elektroničke pošte nisu vidljive na skole.hr G Suite Gmailu?

Provjerite kojim korisničkim računom pristupate Gmail usluzi. Ako ste korisnik privatnog @gmail.com računa, aktiviranjem @skole.hr Google računa dobili ste dodatni Google račun, te je potrebno provjeriti kojim računom pristupate do Gmail sandučića. Odaberite ikonicu Google računa (u pregledniku desno gore) i provjerite je li aktivan račun oblika @skole.hr. Ako račun nije aktivan, odaberite “Dodajte još jedan račun” i unesite svoje @skole.hr korisničke podatke.

U G Suite Gmail sandučiću vidljive su samo nove e-poruke. Gdje su e-poruke koje su primljene prije podešavanja prosljeđivanja na G Suite Gmail?

Elektroničke poruke koju su primljene prije podešavanja prosljeđivanja se i dalje nalaze u sandučiću u kojem su inicijalno zaprimljene. Isključivo korisnik može upravljati svojim porukama i migracijama starih poruka, te su dostupne upute kako prebaciti sve stare e-poruke u novi G Suite Gmail sandučić i izbrisati ih iz originalnog sandučića.

Koja su ograničenja G Suite Gmaila?

CARNET za skole.hr domenu upravlja G Suite for Education uslugom. Mogućnosti usluge elektroničke pošte možete pregledati na stranicama s usporedbom mogućnosti, u koloni tablice “G Suite Business (includes G Suite for Education)”.

Koje su razlike između privatnog @gmail.com i G Suite računa za skole.hr?

G Suite for Education je usluga iz Googleovog paketa G Suite for Business i besplatna je za korištenje edukacijskim ustanovama. Vizualno su G Suite alati slični Google alatima za privatno korištenje, kao npr. Gmail alat i web sučelje za čitanje e-pošte, ali je G Suite Gmail većih mogućnosti i kapaciteta:

 GmailG Suite Gmail
NamjenaPrivatna komunikacija e-poštomPoslovna komunikacija e-poštom
E-mail domena@gmail.comime.prezime@skole.hr
Kapacitet sandučića15 GBNeograničeno
Web sučeljeWeb sučelje, IMAP, POPWeb sučelje, IMAP, POP,
Microsoft Outlook prema uputama

Razlike u ostalim karakteristikama dostupnih usluga i alata u odnosu na Google usluge dostupne privatnim osobama, možete pregledati ovdje.

Usklađenost s GDPR direktivom

Kako je aktivacija G Suite for Education usluge usklađena s GDPR regulativom?

Korištenje G Suite for Education usluge je dobrovoljno i ne može biti anonimno, a više o usklađenosti aktivacije usluge s GDPR regulativom, korištenju osobnih podataka i G Suite for Education sigurnosnim postavkama pročitajte ovdje.

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr

Partneri