prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Poziv na istraživanje tržišta – Alat za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja

1. rujna 2023.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET planira započeti postupak javne nabave alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja. Krajnji korisnici ovog projekta su javne ustanove visokog obrazovanja: javna visoka učilišta, sveučilišta i sastavnice, veleučilišta, fakulteti, visoke škole i kampusi. Cilj ove nabave je omogućiti korisnicima uključenim u projekt korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, NN114/22) sa svrhom pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, u nastavku obavijesti CARNET objavljuje zahtjeve vezane za nabavu i isporuku alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja.

Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka nabave te izrade Dokumentacije o nabavi molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave primjedbe i prijedloge prema traženim informacijama i troškovnikom najkasnije do 15.09.2023. na adresu elektroničke pošte nabava@carnet.hr.

*Rok za dostavu primjedbi i prijedloga te troškovnika produžuje se na 20.09.2023.

Poziv na istraživanje tržišta

Prilog 1. Troškovnik_istraživanje tržišta

Poziv na istraživanje tržišta – dodatna pojašnjenja

Poziv na istraživanje tržišta – dodatna pojašnjenja II