prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Adaptivno učenje i umjetna inteligencija u obrazovanju

4. srpnja 2023.

U ponedjeljak, 3. srpnja 2023. godine, na državnom stručnom skupu nastavnika engleskog jezika u Karlovcu održalo se predavanje „Adaptivno učenje i umjetna inteligencija u obrazovanju“. Predavanje je održala Renata Ivanković iz CARNET-a koja je govorila o prednostima adaptivnog učenja i na koji način može pozitivno djelovati na motivaciju učenika.

Na predavanju uživo prisustvovalo je 80-tak sudionika, dok ih je online bilo 858.

Adaptivno učenje sa sobom donosi tranformaciju u učenju i poučavanju jer individualizirani pristup pospješuje proces učenja, pružajući učenicima mogućnost da svoje učenje prilagode prema predznanju, stilu učenja i osobinama, potrebama, interesima i ciljevima.

Umjetna inteligencija u obrazovanju podiže suvremeno obrazovanje na novu, značajniju razinu koja uzima u obzir svakog učenika na individualizirani način, prilagođavajući se njegovim interesima, mogućnosti, ali također nudi rješenja za područja gdje je učeniku potrebna pomoć, usmjerenje i način kako riješiti određenu teškoću u razumijevanju i primijenjvanju naučenoga.

Na predavanju je bila predstavljena i analitika učenja i koje su ključne aktivnosti za postizanje prilagodljivosti dizajna učenja.