prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CARNET na stručnom skupu „Digitalna tranzicija u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju – iskustva, prilike i izazovi”

17. svibnja 2023.

U sklopu manifestacije 24. Dani dječjih vrtića grada Zagreba u utorak, 16. svibnja 2023. godine, u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade održan je stručni skup na temu „Digitalna tranzicija u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju – iskustva, prilike i izazovi“.

Mirta Janeš i Jasminka Maravić iz CARNET-a održale su izlaganje na temu „Digitalna transformacija odgojno-obrazovnih ustanova – iskustva i primjeri dobre prakse“.

Predstavile su koncept razvoja digitalne zrelosti odgojno-obrazovnih ustanova iz sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja koji je razvijen i primijenjen u sklopu provedbe nacionalnog programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” kojeg CARNET s partnerima provodi od 2015. do 2023. godine.

Posebno su istaknule ulogu ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova u procesu digitalne transformacije za koje je u sklopu projekta e-Škole izrađen i poseban okvir digitalnih kompetencija.

Predstavile su i program obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika, s obzirom na ključnu ulogu odgojno-obrazovnih djelatnika i razvoja njihovih digitalnih kompetencija za sigurnu primjenu digitalnih tehnologija u odgojno-obrazovnim procesima. Istaknule su kako Program obrazovanja, temeljen na Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu, 2017), nudi različitite oblike edukacija koji su otvoreni svima te ih je moguće koristiti bez posjedovanja elektroničkog identiteta u AAI@EduHr sustavu.

Na panelu na kojem se raspravljalo o rezultatima istraživanja o stavovima odgojitelja o upotrebi IKT-a sudjelovala je i doc. dr. sc. Klara Bilić Meštrić iz CARNET-a te dodatno objasnila što sve obuhvaća proces digitalizacije odgojno-obrazovnih ustanova i iznijela zaključke CARNET-ovih istraživanja provedenih kroz projekt e-Škole, ali i tijekom provedbe nastave na daljinu za vrijeme pandemije.

CARNET je nesumnjivo ovom skupu doprinio svojim bogatim iskustvima kad je riječ o procesu digitalne transformacije odgojno-obrazovnih ustanova koje je stekao kroz projekt e-Škole.