prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Demo testiranje – nabava dodatne i specijalizirane opreme za škole

12. lipnja 2023.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET provodi demo testiranje nabave dodatne i specijalizirane opreme za škole (ev. broj 50-23-VV-OP) s brojem objave 2023/S 0F2-0016004  u EOJN RH, a sukladno odredbama Dokumentacije o nabavi.

Demo testiranje je javno te će se održati 15. lipnja 2023. s početkom u 9 sati u prostorijama člana zajednice ponuditelja STORM Computers d.o.o., Savica I. 127, Zagreb. U skladu s načelom transparentnosti ponuditelj će snimiti postupak demo testiranja robe.

Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su poslati obavijest o prisustvovanju na adresu elektroničke pošte nabava@carnet.hr.