prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica e-Sveučilišta: Poziv za sudjelovanje u pilot istraživanju

e-Sveučilišta: Poziv za sudjelovanje u pilot istraživanju

+Otvori sve -Zatvori sve

Poziv za sudjelovanje u pilot istraživanju

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET poziva javne ustanove visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj na sudjelovanje u pilot istraživanju u sklopu projekta e-Sveučilišta.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET nositelj je projekta e-Sveučilišta koji ima za cilj unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokoškolskih ustanova (VU) kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu. Temeljne aktivnosti projekta uključuju ulaganja u:

 • mrežnu i računalnu infrastrukturu
 • opremu i povezane servise
 • aktivnosti kibernetičke sigurnosti
 • unaprjeđenje postojećeg informatičkog sustava i povezivanje evidencija u visokom obrazovanju (VO)
 • edukacijsku podršku i obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje uz podršku digitalne tehnologije
 • podršku i profesionalni razvoj stručnog osoblja.

Više o samom projektu možete pročitati ovdje.

Istraživačke aktivnosti

U okviru projekta planira se provesti više vrsta istraživanja, koje uključuju sljedeća istraživanja:

 • Analiza stanja i potreba vezano za korištenje digitalne tehnologije na visokoškolskim ustanovama (2022.)​
 • Istraživanje studijskih programa koji potiču razvoj digitalnih kompetencija studenata (2022. – 2023.)​
 • Pilot istraživanje (2022. – 2023.)​ – na koje se odnosi ovaj poziv
 • Usluga kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja o utjecaju projekta (2023. – 2025.)
Pilot istraživanje
 

Pilot istraživanje kvalitativno je istraživanje čija je glavna svrha uspostava zajednice učenja, dijeljenje dobrih praksi i analiza potreba zaposlenika/ica visokoškolskih ustanova vezano uz primjenu digitalne tehnologije. Očekivani je okvirni period provedbe pilot istraživanja od siječnja do prosinca 2023. godine.

Ciljevi pilot istraživanja su:

 • identificirati dosadašnju primjenu digitalnih tehnologija u nastavi visokoškolskih ustanova (VU)
 • istražiti specifične potrebe različitih skupina korisnika na VU vezano za svrhovitu primjenu digitalnih tehnologija za unaprjeđenje procesa učenja i poučavanja
 • uspostaviti zajednicu učenja s ciljem povezivanja, razmjene znanja i svrhovite primjene digitalnih tehnologija u učenju i poučavanju na VU
 • izraditi preporuke za svrhovitu praktičnu primjenu digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju te preporuke za opremanje VU nastavnom opremom.

Osim toga, pilot istraživanje će dodatno doprinijeti:

 • izradi kurikuluma te posredno i obrazovnih sadržaja modularnog programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i upravljačkog osoblja na visokoškolskim ustanovama
 • sljedećoj fazi opremanja VU u sklopu projekta e-Sveučilišta.

Visokoškolska ustanova zainteresirana za sudjelovanje u pilot istraživanju obvezuje se odabrati i prijaviti za sudjelovanje u pilot istraživanju najmanje 2 do najviše 3 zaposlenika/ce sljedećih profila:

 1. obvezno sudjelovanje 2 zaposlenika/ce: 1 nastavnik/ca i 1 stručnjak/kinja za pružanje IT podrške
 2. opcionalno sudjelovanje 1 zaposlenika/ce: knjižničar/ka.

Prijava se podnosi uz suglasnost voditelja/ice visokoškolske ustanove i voditelja/ice ureda za osiguranje kvalitete nastave te je u prijavnom obrascu potrebno priložiti potpisanu i pečatiranu suglasnost (obrazac suglasnosti je dostupan uz javni poziv).


Potpisivanje sporazuma o sudjelovanju u pilot istraživanju i obveze sudionika pilot istraživanja

S visokoškolskim ustanovama koje će biti odabrane za sudjelovanje u pilot istraživanju bit će potpisan sporazum.

Sudionici koje VU prijavi i koji će biti odabrani selekcijskim procesom za sudjelovanje u pilot istraživanju, obvezuju se sudjelovati u sljedećim istraživačkim aktivnostima:

 1. testno korištenje opreme za izvođenje hibridne nastave i izradu video materijala za poučavanje
 2. dijeljenje iskustava testnog korištenja digitalnih tehnologija i opreme
 3. ispunjavanje online upitnika vezanih za uporabu digitalnih tehnologija
 4. sudjelovanje u intervjuima i fokus grupama na temu primjene digitalne tehnologije
 5. sudjelovanje u izradi i diseminaciji preporuka i primjera dobre prakse.

Sudjelovanje u istraživanju omogućit će razvoj digitalnih kompetencija uključenih djelatnika/ca  i digitalne zrelosti svake ustanove. Sudjelujući u navedenim aktivnostima putem refleksivnog dijaloga sa stručnjakinjama i stručnjacima iz područja primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju, sudionici/e će ujedno dobiti uvid u najnovija kretanja iz navedenog područja.

Opremanje

Kako bi se sve istraživačke aktivnosti odvile u najboljoj mogućoj mjeri, sudionicima će na raspolaganju biti različita oprema koja može podržati organizaciju i izvođenje hibridne nastave te izradu video obrazovnih materijala – oprema za provođenje hibridne nastave, za snimanje, prijenos i videokonferencijska predavanja.

Dostupnost navedene opreme bit će osigurana na tri načina:

 1. opremanjem visokoškolske ustanove na način da oprema prelazi u njezino vlasništvo
 2. opremanjem visokoškolske ustanove po modelu posudbe opreme
 3. kroz omogućen pristup navedenoj opremi smještenoj na lokaciji CARNET-a u Zagrebu.
Odabir sudionika istraživanja

Ukupan je planirani broj ustanova koje sudjeluju u istraživanju 15, a ukupan broj pojedinačnih sudionika/ca istraživanja 30 – 45.

Svaka visokoškolska ustanova može prijaviti jedan (1) tim (nastavnik/ca, stručnjak/inja za IT podršku i (opcionalno) knjižničar/ka) čime iskazuje interes za sudjelovanje u pilot istraživanju.

Prijava uključuje ispunjavanje prijavnog obrasca, dokaze o navedenom i akcijski plan primjene digitalnih tehnologija i razvoja digitalnih kompetencija koji će se analizirati prema zadanim kriterijima (ukupno maksimalno 1000 riječi). U sklopu prijave predlaže se tim sa sastavnice koji će sudjelovati u istraživanju, znanstveno područje u kojemu se nastava izvodi te se prilažu dokazi o iskustvu članova tima i akcijski plan. 

Selekcijski proces temeljit će se na:

distribuciji znanstvenih područja
regionalnoj distribuciji
iskustvu predlagatelja:

Potrebno je navesti po stavkama i priložiti dokaze – poveznice, snimke zaslona (engl. screenshotove), potvrde, e-poštu, kopije radova ili bilo koji drugi oblik dokaza kojim je moguće utvrditi traženo:

 1. za nastavno osoblje (obavezan sudionik/ca): iskustvo nastavnika koje se odnosi na korištenje digitalnih tehnologija u procesu učenja i poučavanja mjerljivo brojem:
  • digitalnih obrazovnih materijala na kojima je stručnjak bio autor ili koautor (e-tečaj/e-kolegij, e-udžbenik, udžbenici, videomaterijali/ obrazovni videozapisi izrađeni s ciljem korištenja za učenje i poučavanja na način da imaju obrazovnu svrhu).
Broj digitalnih obrazovnih materijalaBroj bodova
1 - 5 1 bod
6 - 10 2 boda
Iznad 10 5 bodova
  • broj stručnih, popularnih ili znanstvenih radova na temu primjene digitalne tehnologije u obrazovanju u zadnjih pet godina.
Broj radovaBroj bodova
1 - 5 1 bod
6 - 102 boda
Iznad 103 boda
  • popularizacija znanosti uz pomoć digitalnih tehnologija (npr. vlastiti aktivni kanal na You Tubeu, TikToku, Instagramu ili nekoj drugoj društvenoj mreži).
Popularizacija znanosti uz pomoć digitalnih tehnologijaBroj bodova
1 - 5 1 bod
6 - 102 boda
Iznad 105 bodova
  • izlaganja na temu primjene digitalne tehnologije u obrazovanju u zadnjih pet godina.
Broj izlaganjaBroj bodova
1 - 5 1 bod
6 - 102 boda
Iznad 103 boda

Za iskustvo nastavnika moguće je ostvariti maksimalno 16 bodova.

2. za IT osoblje (obvezan sudionik/ica): iskustvo pružanja IT podrške nastavnom osoblju za primjenu digitalnih tehnologija u nastavnom procesu, mjerljivo brojem edukacija vezano uz primjenu digitalnih tehnologije koje je stručnjak/inja provelo/la za djelatnike i/ili studente VU (radionice, webinari, tečajevi, e-tečajevi)

Broj edukacijaBroj bodova
1 - 5 1 bod
6 - 103 boda
Iznad 106 bodova

Za iskustvo IT osoblja moguće je ostvariti maksimalno 6 bodova.

3. za knjižničara/ku (opcionalan sudionik/ca koji/a): iskustvo korištenja digitalnih tehnologija u aktivnostima sveučilišne ili fakultetske knjižnice te za edukaciju i/ili pružanje podrške nastavnom osoblju i/ili studentima za razvoj informacijske pismenosti i korištenje digitalnih tehnologija u učenju i poučavanju, mjerljivo

  • brojem digitalnih obrazovnih sadržaja i edukacija (radionice, webinari, tečajevi, e-tečajevi) na kojima je stručnjak bio autor ili koautor.
Broj digitalnih obrazovnih sadržaja i edukacijaBroj bodova
1 - 5 1 bod
6 - 102 boda
Iznad 103 boda
  • broj predavanja/izlaganja vezano za informacijsku pismenost i primjenu digitalnih tehnologija u učenju i poučavanju.
Broj predavanja/izlaganjaBroj bodova
1 - 5 1 bod
6 - 102 boda
Iznad 103 boda

Za iskustvo knjižničara/ku moguće je ostvariti maksimalno 6 bodova.

Kvaliteta akcijskog plana primjene digitalnih tehnologija i razvoja digitalnih kompetencija u sklopu jednog kolegija prema odabiru tijekom 2023. godine:
  • Iz plana je vidljivo da se digitalne tehnologije koriste za komunikaciju, suradnju i profesionalni razvoj nastavnika, knjižničara i osoblja za IT podršku (4 boda)
  • Iz plana je vidljivo da postoje aktivnosti pronalaženja, izrade i dijeljenja digitalnih izvora i materijala i jasno je naznačeno zašto je to važno za kolegij i instituciju (3 boda)
  • U planu je jasno opisana primjena digitalne tehnologije i korištenja opreme u aktivnostima učenja i poučavanja (4 boda)
  • U planu su jasno opisane aktivnosti korištenja digitalne tehnologije za unapređenje praćenja i vrednovanja (3 boda)
  • U planu su jasno opisane aktivnosti koje se odnose na uključivanje studentica i studenata, personalizaciju njihova učenja i aktivnog sudjelovanja u procesu učenja (3 boda)
  • Iz plana je vidljivo da  su zamišljene aktivnosti za kreativnu i odgovornu uporabu  digitalne tehnologije kako bi studentice i studenti pronalazili informacije, komunicirali s drugima, izrađivali sadržaje, osigurali vlastitu dobrobit i bili sposobni rješavati probleme (5 boda)

Maksimalni broj bodova koji je moguće ostvariti iznosi 50.

Prijava za sudjelovanje u pilot istraživanju

Iskaz interesa za sudjelovanjem u pilot istraživanju potvrđujete ispunjavanjem Obrasca za prijavu te dostavom traženih dokumenata.

Rok za prijavu je do 9. siječnja 2023. godine.

Upute za pripremu akcijskog plana i potrebni prilozi

Akcijski plan primjene digitalnih tehnologija i razvoja digitalnih kompetencija (do 1000 riječi)

 1. Opišite kontekst u kojem ćete primjenjivati digitalnu tehnologiju i razvijati digitalne kompetencije – opišite kolegij, studentice i studente i njihov odnos prema tehnologiji, fizičke uvjete i kako ste koristili tehnologiju u dosadašnjem radu
 2. Planu izvođenja nastave za jedan vaš kolegij po izboru, dodajte elemente koji se odnose na korištenje digitalnih tehnologija i razvoj vlastitih digitalnih kompetencija i digitalnih kompetencija studentica i studenata uzimajući u obzir Okvir za digitalne kompetencije za obrazovatelje/ice prema kojima će se vrednovati Vaš plan. Vodite računa da su oba ili sva tri dionika uključena u plan, odnosno u one dijelove u koje se mogu uključiti.
 3. Pokažite u planu da se aktivnosti koje navodite nadovezuju na već izgrađene dobre prakse vlastite nastave vezano za razvoj digitalnih kompetencija; pozovite se na vlastite izvore i materijale kao dokaze dobrih praksi (kolegij u LMS-u, dostupne snimke nastave, javne refleksije i sl.)
Prilozi obrascu (poslati objedinjeno kao poveznicu na mapu u Google Disku ili Office365)

Za nastavnika/cu:

 • Objedinjen PDF dokument s dokazima o digitalnim obrazovnim materijalima na kojima je nastavnik/ca bio/bila autor/ca ili koautor/ica (e-tečaj/e-kolegij, e-udžbenik, udžbenici, videomaterijali/ obrazovni videozapisi izrađeni s ciljem korištenja za učenje i poučavanja na način da imaju obrazovnu svrhu).
 • Objedinjen PDF dokument s  dokazima o radovima nastavnika/ce na temu primjene digitalne tehnologije u obrazovanju u zadnjih pet godina (slike naslovnica ili unosa iz CROSBI-ja, poveznice, snimke zaslona (engl. screenshotove), potvrde, e-pošta, kopije radova ili bilo koji drugi oblik dokaza kojim je moguće utvrditi traženo).
 • Objedinjen PDF dokument s dokazima o izlaganjima na temu primjene digitalne tehnologije u obrazovanju u zadnjih pet godina – poveznice, snimke zaslona (engl. screenshotove), potvrde, e-pošta, kopije radova ili bilo koji drugi oblik dokaza kojim je moguće utvrditi traženo.

Za IT stručnjaka/inju:

 • Objedinjen PDF dokument s dokazima o sadržajima i edukacijama koje su vezane uz primjenu digitalnih tehnologije koje je stručnjak/inja provelo/la za djelatnike i/ili studente VU (radionice, webinari, tečajevi, e-tečajevi)  – poveznice, snimke zaslona (engl. screenshotove), potvrde, e-pošta, kopije radova ili bilo koji drugi oblik dokaza kojim je moguće utvrditi traženo.

Za knjižničara/ku:

 • Objedinjen PDF dokument s dokazima o sadržajima i edukacijama  (radionice, webinari, tečajevi, e-tečajevi) na kojima je knjižničar/ka bila autor ili koautor – poveznice, snimke zaslona (engl. screenshotove), potvrde, e-pošta, kopije radova ili bilo koji drugi oblik dokaza kojim je moguće utvrditi traženo
 • Objedinjen PDF dokument s dokazima o predavanjima/izlaganjima vezano za informacijsku pismenost i primjenu digitalnih tehnologija u učenju i poučavanju – poveznice, snimke zaslona (engl. screenshotove), potvrde, e-pošta, kopije radova ili bilo koji drugi oblik dokaza kojim je moguće utvrditi traženo.

Za dodatne informacije o pilot istraživanju i načinu prijave obratite nam se na e-adresu e-sveucilista@carnet.hr

Naslovnica e-Sveučilišta: Poziv za sudjelovanje u pilot istraživanju