prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Novosti Usluge i projekti

Javni poziv za izradu e-tečaja o primjeni digitalne tehnologije u nastavnim i poslovnim procesima u školi

13. srpnja 2022.

Ovim javnim pozivom prikupljaju se ponude za izradu e-tečaja o primjeni digitalne tehnologije u nastavi. Izrada e-tečaja dio je aktivnosti projekta Learning from the Extremes i predstavlja jedan od elemenata podrške nastavnicima i ostalim djelatnicima škola u integraciji digitalne tehnologije u nastavne i poslovne procese. Projekt se temelji na na konceptualnom modelu pod nazivom HECC pomoću kojeg se mogu razviti internetski povezane učionice opremljene digitalnom tehnologijom (eng. Highly Equipped and Connected Classroom). Sadržaj e-tečaja, koji je predmet ovog javnog poziva, treba pripremiti polaznike za samostalno osmišljavanje integracije digitalne tehnologije u nastavne ili poslovne procese bilo da je riječ o digitalnim uređajima i/ili programskoj podršci. E-tečaj treba kroz određeni niz koraka naučiti polaznike da izrade plan integracije digitalne tehnologije (npr. upotreba interaktivnog ekrana ili 3D printera), razmotre moguća ograničenja s kojima se mogu susresti unutar okruženja u kojem rade, razmisle o spremnosti svojih učenika za prihvaćanje digitalne tehnologije, primjereno upare strategije i metode poučavanja s digitalnom tehnologijom te da osmisle vrednovanje znanja koje je u skladu s ishodima učenja, ali i provedivo pomoću određenih digitalnih alata.

Uloga vanjskog stručnjaka

Vanjski stručnjak koji je predmet ovog javnog poziva imat će ulogu autora e-tečaja na temu primjene digitalnih tehnologija u nastavnim i poslovnim procesima. E-tečaj je potrebno izraditi i objaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Formalni uvjeti za odabir vanjskih stručnjaka:

 1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (isključivo za prijave za područja od 1 do 4)
 2. C2 razina poznavanja engleskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Dodatni kriteriji za odabir:

 1. Izvrsno poznavanje područja primjene digitalne tehnologije u obrazovanju
 2. Pedagoška i metodička znanja potrebna za osmišljavanje i izradu sadržaja e-tečaja
 3. Iskustvo u izradi e-tečaja, uključujući izradu visokokvalitetnih elemenata tečaja (tekst, video, slike i dr.)
 4. Znanje objave e-tečaja u sustavu za upravljanje učenjem Loomen i primjena svih potrebnih modula i alata (npr. alati za vrednovanje znanja, alati za komunikaciju i dr.)
 5. Iskustvo u izradi pristupačnih digitalnih obrazovnih sadržaja.

 Karakteristike e-tečaja i tehnički zahtjevi

Obrazovni sadržaj e-tečaja trebaju činiti sljedeći elementi:

 • Scenarij provedbe e-tečaja koji predstavlja skicu e-tečaja te definira vremenski plan i način provedbe aktivnosti poučavanja i učenja kako bi se ostvarili ciljevi i ishodi učenja e-tečaja
 • Obrazovni sadržaji e-tečajakoji uključuju tekstualne dijelove te multimedijske i grafičke elemente
 • Upute za polaznike e-tečaja
 • Upute za online mentore
 • Aktivnosti za učenje (vođene i osobne aktivnosti polaznika)
 • Aktivnosti praćenja i vrednovanja
 • Način priznavanja stečenih kompetencija
 • Različite oblike komunikacije: otvoreni forumi za tehnička pitanja, komunikaciju među polaznicima i za svaku cjelinu (modul) tečaja
 • Metapodatke definirane od strane Naručitelja.

Opseg tečaja u sadržajnom smislu i u provedbi svih zadanih aktivnosti ne bi trebao premašivati 8 sati tjedno tijekom 4 tjedna održavanja, što ukupno iznosi 32 sata rada polaznika.

Sadržaj e-tečaja je potrebno izraditi na hrvatskom i engleskom jeziku te obje inačice objaviti unutar sustava za upravljanje učenjem CARNET Loomen.

Tehnički zahtjevi za multimedijske elemente i videosadržaje:

 • videosadržaj se treba moći pokrenuti, zaustaviti, ponovno pokrenuti kao i prikazati u punom ekranu (engl. full screen) unutar sadržaja u Loomenu;
 • videosadržaji su postavljeni na Meduzu, CARNET-ov servis za distribuciju višemedijskih sadržaja ili drugačije prema uputi Naručitelja;
 • radi kvalitete i korisničkog iskustva, kao i pristupačnosti sadržaja, videosadržaj mora imati podnaslove (titlove) i transkript govorenih dijelova sadržaja;
 • audio sadržaj jasno je naznačen i pokreće se (zaustavlja i ponovno pokreće) unutar stranice web sadržaja;
 • ako se koristi galerija slika, gdje je moguće i prikladno, potrebno je da se prikazuje unutar stranice web sadržaja (engl. inline gallery);
 • grafički elementi (slike, grafike, fotografije, animacije, simulacije, interaktivni elementi) moraju biti kvalitetni, jasni, sadržajno povezani, opisani nazivom i po potrebi, popratnim tekstom.
 • zvuk koji prati sadržaj je jasan, a odgovarajući zvučni zapisi na adekvatan način prate obrazovne aktivnosti;
 • tamo gdje se u digitalnom obrazovnom sadržaju koriste videozapisi, osigurana je adekvatna kvaliteta i prihvatljiva veličina videozapisa te korisniku ugodan ton glasa i ispravan izričaj hrvatskog standardnog jezika;
 • u digitalnom sadržaju u kojem se koristi glazba ili zvučni zapis, on treba biti ugodan, nenametljiv i prikladan za sadržaj u sklopu kojega se koristi;
 • osigurana je adekvatna kvaliteta i prihvatljiva veličina zvučnog zapisa;
 • u digitalnom sadržaju u kojem se koriste audio zapisi kao ključni način za prijenos informacija relevantnih za proces učenja, radi pristupačnosti sadržaja osiguran je i transkript.

Elementi sadržaja trebaju biti prilagodljivi (responzivni dizajn), odnosno izrađeni na takav način da se mijenjanjem veličine ekrana sadržaj automatski prilagođava novim okvirima, bez preklapanja s drugim elementima ili prikazima sadržaja izvan okvira ekrana (tzv. horizontalni scroll), neovisno o tipu uređaja na kojem se sadržaj koristi. Dimenzije vidljivog ekrana moraju biti zadane širinom ekrana, sadržaj mora koristiti čitavu raspoloživu širinu ekrana, bez umanjivanja sadržaja (engl. scale).

Sadržaj treba biti osmišljen i izrađen za prikazivanje na setu rezolucija od 1024×600 do 1920×1080 te za različitu gustoću točaka, no ispravno se prikazuje i na manjim (minimalno 320×480 točaka) i većim rezolucijama.

Prikaz sadržaja se prilagođava i prilikom otvaranja sadržaja na mobilnim uređajima poput tablet računala ili pametnog telefona te promjene orijentacije zaslona.

Sadržaj je izrađen tako da se može prikazivati minimalno na sljedećim vrstama uređaja: stolna računala, prijenosna računala, hibridna računala, tablet računala i pametni telefoni.

Svi elementi koji čine obrazovni sadržaj e-tečaja (uključujući multimedijske i interaktivne elemente) nesmetano se prikazuju na svim vrstama uređaja, definiranim veličinama zaslona i uz različitu gustoću točaka.

Obrazovni sadržaj e-tečaja treba biti izrađen kao otvoreni sadržaj, slobodno dostupan za korištenje i izmjenu od trećih strana. Tehnička izvedba materijala mora omogućavati izmjene i dorade sadržaja od trećih strana pa stoga materijal treba biti izrađen u otvorenim tehnologijama koje to omogućuju te kao takvi označeni određenim Creative Commons licencama. Prilikom izrade materijala potrebno je koristiti tehnologije otvorenog koda. E-tečaj može sadržavati materijale koji se izvršavaju u specijaliziranim aplikacijama, no potrebno je da razvoj e-tečaja koji uključuje ovakve materijale bude izveden koristeći otvorene tehnologije. U dogovoru s Naručiteljem iznimka od navedenog mogu biti videosadržaji.

Obrazovni sadržaj treba biti izrađen tako da su dizajn, funkcionalnosti i sam sadržaj pristupačni svim korisnicima uključujući osobe s invaliditetom (oštećenja vida, sluha, govora, motorike, kognitivna i neurološka oštećenja) i osobe koje koriste pomoćnu tehnologiju, u mjeri u kojoj to tehnologija u kojoj je kreiran omogućuje.

Pri izradi je potrebno poštivati smjernice za izradu pristupačnih sadržaja u točki 6.5. ove Tehničke specifikacije.

Obrazovni sadržaji trebaju biti dostupni čitačima ekrana na svim podržanim platformama (Windows desktop i mobilnoj, Linux, Android, iOS i MacOS).

Osobito je potrebno obratiti pažnju na sljedeće smjernice:

 • mogućnosti preskakanja navigacije (engl. Skip to main content)
 • korištenje ugniježđenih zaglavlja naslova
 • tekst i slike na web stranicama imaju dobar kontrast u odnosu na pozadinu stranice te opciju promjene kontrasta, slike i složenije slike i sl.
 • grafovi imaju adekvatan tekstualni opis
 • web stranice ne sadrže tekst u obliku slika
 • mogućnost jednostavne promjene veličine fonta bez gubitka okolnog teksta/sadržaja
 • web forme su dobro označene i omogućuju logično kretanje po stranici
 • video zapisi su popraćeni transkriptom i imaju mogućnost uključivanja podnaslova (titlova)
 • bljeskajući elementi koji mogu izazvati smetnje kod osoba s poteškoćama senzorike i drugim neurološkim poteškoćama trebaju biti jasno označeni
 • ikone nisu jako sitne, a postavljene su na dovoljnu udaljenost jedna od druge kako bi ih i osobe s motoričkim poteškoćama mogle koristiti.

Multimedijski elementi obrazovnog sadržaja (video i audio) mogu biti pohranjeni na CARNET-ov multimedijski portal Meduza (https://meduza.carnet.hr/) (u formatu .mp4 za video i .mp3 za audio) ili drugačije prema uputi Naručitelja. Video zapisi s Meduze u e-tečaj trebaju se postaviti pomoću embed koda ili drugačije prema uputi Naručitelja.

Alat mora biti besplatan za krajnje korisnike i nakon isteka probnog razdoblja, te ne smije sadržavati reklamne i druge neprikladne sadržaje.

Postupak prijave

Na adresu elektroničke pošte: lfe@carnet.hr potrebno je dostaviti niže navedene dokumente:

Obavezna dokumentacija:

 1. Preslika diplome
 2. Životopis u Europassovom formatu na engleskom jeziku.

 

Dodatna dokumentacija:

 1. Dokazi o relevantnim znanjima i iskustvima koji su navedeni pod naslovom “Dodatni kriteriji za odabir”.

 

Rok za prijavu na javni poziv: 20. srpnja 2022. godine.