prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Obavijest o privatnosti – Loomen

Obavijest o privatnosti – Loomen

+Otvori sve -Zatvori sve

Obavijest o privatnosti - Loomen

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET poštuje privatnost i sigurnost svojih korisnika. Stoga vas putem ove obavijesti o privatnosti želimo informirati koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i kako brinemo o njihovoj zaštiti te koja su vaša prava vezana uz obradu podataka. 

Podaci koje prikupljamo

Prilikom prijave u sustav Loomen prikupljaju se osobni podaci korisnika u svrhu učenja i poučavanja te ih ne obrađujemo u druge svrhe, na temelju članka 6. stavak 1. b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Prilikom prijave u sustav Loomen prikupljaju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime korisnika, korisnička oznaka, adresa elektroničke pošte, IP adresa, OIB korisnika, ocjene i rezultati aktivnosti. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni.

Korištenje Google Drive sustava

Kada korisnik u Loomen tečaju odabere dodavanje dokumenta putem repozitorija Google Drive otvara se poseban prozor za autorizaciju u kojem se bira korisničko ime i zaporka te se korisnik autorizira na Google Drive sustav. Korisničko ime i zaporka se ne pohranjuju u Loomenu. 

Ako je osoba prethodno već prijavljena na svoj Google račun u pregledniku, tada se automatski otvara mogućnost biranja dokumenta s Google Drive-a. 

Nakon što se korisnik uspješno autorizira na Google Drive, vraća se na početni prozor te može pristupiti svojim datotekama/dokumentima i povezati ih na aktivnosti i resurse u Loomenu.

Google OAuth2 API

    • vidi e-mail adresu
    • vidi osnovne informacije iz profila korisnika
    • autentificira korisnika putem OpenID-a.

Google Drive API

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Podaci o korisnicima su trajno pohranjeni u sustavu Loomen.

Prenošenje vaših osobnih podataka

Prikupljeni podaci neće ni na koji način biti dostupni trećim osobama, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. 

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na podnošenje prigovora

Sigurnost vaših osobnih podataka

Poduzimamo sve tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili izmjena. 

Identitet i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

CARNET je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu podataka kojega možete kontaktirati za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka u CARNET-u.

https://www.carnet.hr/zastita-osobnih-podataka/

Nadzorno tijelo

Ako imate prigovor vezano uz vlastita prava možete uputiti primjedbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

https://azop.hr/ 

Obavijest o promjenama

Sve promjene obavijesti o privatnosti bit će pravodobno objavljene na ovoj stranici ili učinjene dostupnima korisnicima na neki drugi prikladan način.