prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nabava digitalnih obrazovnih sadržaja – DOS (faza 2)

28. ožujka 2022.

CARNET provodi postupak javne nabave za izradu otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja u sklopu druge faze programa e-Škole.

Riječ je o nabavi izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja za sljedeće razrede i nastavne predmete:

 • Informatika za 7. i 8. razred osnovne škole
 • Tehnička kultura za 6., 7. i 8. razred osnovne škole
 • Hrvatski jezik za 6., 7. i 8. razred osnovne škole te 2., 3. i 4. razred opće gimnazije
 • Geografija za 6., 7. i 8. razred osnovne škole te 2., 3. i 4. razred opće gimnazije
 • Povijest za 6., 7. i 8. razred osnovne škole te 2., 3. i 4. razred opće gimnazije
 • Psihologija za 2. i 3. razred opće gimnazije
 • Sociologija za 3. razred opće gimnazije
 • Politika i gospodarstvo za 4. razred opće gimnazije
 • Latinski jezik za 2. razred opće gimnazije
 • Logika za 3. razred opće gimnazije
 • Filozofija za 4. razred opće gimnazije
 • Likovna kultura za 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole
 • Likovna umjetnost za 1., 2., 3. i 4. razred opće gimnazije
 • Talijanski jezik za 6., 7. i 8. razred osnovne škole
 • Francuski jezik za 6. i 7. razred osnovne škole.

 

Digitalni obrazovni sadržaj temeljit će se na važećem kurikulumu za navedene nastavne predmete pri čemu će se jedan DOS sastojati od niza interaktivnih videolekcija. Sadržaj pojedine interaktivne videolekcije iznosit će poučavatelj uz korištenje multimedijskih i interaktivnih elemenata s kojima učenik ostvaruje direktnu interakciju.

Više o ovom postupku možete saznati u EOJN RH: 2022/S 0F2-0011760