prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Novi digitalni obrazovni sadržaji za učenike i nastavnike za nastavne predmete i međupredmetne teme

2. lipnja 2020.

Pored dosadašnjih digitalnih obrazovnih sadržaja – e-Škole DOS-ova i e-Škole scenarija poučavanja nastalih u pilot projektu specifično za prirodoslovne predmete i matematiku, tijekom svibnja su objavljeni novi e-Škole DOS-ovi za različite nastavne predmete te scenariji poučavanja i interaktivni sadržaji za međupredmetne teme. Novi sadržaji namijenjeni su učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole i 1. do 4. razreda srednje škole te učiteljima i nastavnicima koji predaju u tim razredima.

Scenariji poučavanja za međupredmetne teme namijenjeni su učiteljima i nastavnicima koji u svoju nastavu žele integrirati sedam međupredmetnih tema koristeći pri tome inovativne i kreativne ideje primjene IKT-a i suvremenih nastavnih metoda i pristupa. Scenarije poučavanja prate i interaktivni sadržaji za međupredmetne teme. Oni su namijenjeni učenicima za samostalno ili vođeno korištenje u sklopu nastave ili samostalno korištenje kod kuće. Radi se o kratkim (5-10 minuta) digitalnim obrazovnim sadržajima usmjerenima na međupredmetnu temu koja je obrađena kroz multimediju, interakciju, simulaciju i vizualizaciju procesa te druge oblike digitalnih tehnologija. Interaktivni sadržaji za međupredmetne teme dostupni su u dvije varijante – za učitelje i nastavnike integrirani su unutar scenarija poučavanja za međupredmetne teme, a učenicima su dostupni kao samostalni sadržaj neovisan od scenarija poučavanja.

Za učenje različitih nastavnih predmeta učenicima su dostupni i novi e-Škole DOS-ovi, digitalni obrazovni sadržaji koji omogućavaju samostalno učenje i samoprovjeru znanja kod kuće, ali i uz podršku učitelja ili nastavnika na nastavnom satu. Usklađeni su s kurikulumom nastavnog predmeta na kojeg se odnose te pokrivaju one dijelove kurikuluma koji su prikladni za obradu i prikaz kroz digitalne tehnologije. Nastavno gradivo je u e-Škole DOS-u prikazano na učeniku razumljiv način s naglaskom na multimediju, interakcije, simulacije i vizualizacije procesa te druge oblike digitalnih tehnologija.

Scenariji poučavanja i interaktivni sadržaji za međupredmetne teme te e-Škole DOS-ovi prikladni su za korištenje na računalu, tabletu, mobilnom uređaju, interaktivnoj ploči ili pametnom ekranu.

Opisane digitalne obrazovne sadržaje možete pronaći na repozitoriju digitalnih obrazovnih materijala Edutorij na dvije zasebne stranice: