prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Poziv na istraživanje tržišta – Nabava softverski definiranog mrežnog pristupnog sustava

26. svibnja 2023.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET planira započeti postupak javne nabave softverski definiranog mrežnog pristupnog sustava sa sigurnosnom komponentom u sklopu projekta e-Sveučilišta.

Krajnji korisnici ovog projekta su javne ustanove visokog obrazovanja: javna visoka učilišta, sveučilišta i sastavnice, veleučilišta, fakulteti, visoke škole i kampusi.

Cilj ove nabave je nadogradnja pristupne mrežne infrastrukture lokacija ustanova uključenih u projekt, čime će ustanove dobiti napredno upravljanje mrežnim i sigurnosnim funkcijama uz osiguranu kvalitetu, stabilnost i propusnost mrežne povezanosti na privatnu mrežu CARNET.

Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka nabave te izrade Dokumentacije o nabavi molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave primjedbe i prijedloge prema traženim informacijama i troškovnikom najkasnije do 12.06.2023.* na adresu elektroničke pošte nabava@carnet.hr.

*Rok za dostavu primjedbi i prijedloga te troškovnika produžuje se na 19.06.2023.

SDWAN_Istrazivanje_trzista

Prilog_3_Popis_lokacija

Prilog_2_Troskovnik

Prilog_1_Tehnicko_funkcionalni_zahtjevi