Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu ATTEND

+Otvori sve -Zatvori sve

Poziv za iskaz interesa

Working together for a green, competitive and inclusive Europe
www.norwaygrants.org

 

Rok za prijavu produžen je do 28. rujna 2021. godine. 

 

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNET

objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

 za sudjelovanje u projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“

PREDMET I CILJ POZIVA

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje poziv za iskaz interesa za sudjelovanje centara za odgoj i obrazovanje i drugih obrazovnih ustanova za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju u projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ skraćenog naziva “ATTEND“ (Assistive Technology In Education).

Predmet poziva je uključivanje ustanova u projekt koji će provesti CARNET s projektnim partnerima Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Odjelom za obrazovanje i mlade Grada Reykjavika, a tijekom kojeg će se ustanove korisnici opremiti pomoćnom digitalnom tehnologijom i tijekom kojeg će njezini odgojno-obrazovni djelatnici biti educirani za korištenje dobivene opreme.

Cilj poziva je odabrati ustanove koje će se u razdoblju od srpnja 2021. do travnja 2024. godine uključiti kao sudionici u sve projektne komponente i aktivnosti. 

O PROJEKTU

Projektne aktivnosti bit će usmjerene na opremanje uključenih ustanova pomoćnim digitalnim tehnologijama (posebnim hardverom i softverom razvijenom za pomoć osobama s invaliditetom) koja pomaže u obrazovanju djece s teškoćama, na obrazovanje odgojno-obrazovnog osoblja u centrima za korištenje nabavljene opreme, ali i informiranje javnosti o važnosti inkluzivnog obrazovanja djece s posebnim obrazovnim potrebama. Izradit će se katalog pomoćnih tehnologija, ispitat će se potrebe centara, napravit će se odabir opreme i nakon toga će se nabaviti i dostaviti oprema u centre. Uz to će se odgojno-obrazovno osoblje obrazovati za korištenje nabavljene opreme. Korisnici iz centara će se uključiti i u posebna događanja organizirana u sklopu projekta. Dio aktivnosti projekta bit će podizanje svijesti svih dionika i javnosti o izazovima u obrazovnom sustavu koji se odnose na stvaranje jednakih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju.

Opći cilj projekta je podržati stvaranje učinkovitih preduvjeta koji doprinose jednakim obrazovnim mogućnostima za djecu s teškoćama u razvoju i njihovom boljem i uspješnijem uključivanju u društvo.

Specifični cilj projekta je poboljšati obrazovanje djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa posebnoj pomoćnoj tehnologiji, kao i adekvatnom i učinkovitom korištenju te tehnologije u obrazovnim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju.

Komponente ATTEND projekta su:

 1. Upravljanje projektom
 2. Opremanje centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju pomoćnom tehnologijom
 3. Obrazovanje obrazovnog osoblja u centrima za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju za uporabu pomoćne tehnologije u obrazovanju i općenito u radu s djecom s invaliditetom
 4. Provođenje kampanje za podizanje svijesti javnosti o važnosti inkluzivnog obrazovanja djece s posebnim obrazovnim potrebama uz osiguranje vidljivosti projekta

Projekt se većim dijelom (85 %) financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP), a manjim dijelom iz državnog proračuna (15 %).

Sve informacije o projektu nalaze se na ovoj mrežnoj stranici

SUDIONICI PROJEKTA

 U projektu kao sudionici mogu sudjelovati ustanove za odgoj i obrazovanje koje se za sudjelovanje prijavljuju iskazom interesa.

Za sudjelovanje u projektu interes mogu iskazati isključivo ustanove koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 • Ustanove za odgoj i obrazovanje koje provode programe odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, ali izvan redovnog sustava, odnosno bez integracije djece u redovnu nastavu u školama
 • Ustanove koje provode odgojno-obrazovne programe s djecom s teškoćama u razvoju, a ne samo rehabilitaciju.

Prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja iz srpnja 2020. godine radi se o sljedećih 35 ustanova:

 • Centar Liče Faraguna, Labin
 • Centar za autizam, Osijek
 • Centar za autizam, Zagreb
 • Centar za autizam Rijeka, Rijeka
 • Centar za autizam Split, Split
 • Centar za odgoj i obrazovanje, Rijeka
 • Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Zagreb, Zagreb
 • Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, Čakovec
 • Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac
 • Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb
 • Centar za odgoj i obrazovanje Goljak, Zagreb
 • Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek
 • Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split
 • Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Krapinske Toplice
 • Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana
 • Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar, Daruvar
 • Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Split
 • Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac, Šibenik
 • Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin
 • Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac- Zagreb, Zagreb
 • Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Velika Gorica
 • Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Zagreb
 • Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, Budinšćina
 • Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, Križevci
 • Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko Sunce, Koprivnica
 • Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, Virovitica
 • Centar za rehabilitaciju Zagreb, Zagreb
 • Osnovna škola Josipa Matoša, Vukovar
 • Osnovna škola Milan Amruš, Slavonski Brod
 • Osnovna škola Nad Lipom, Zagreb
 • Osnovna škola pri Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb
 • Osnovna škola Voštarnica, Zadar
 • Škola za odgoj i obrazovanje Pula, Pula
 • Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 • V. Osnovna škola Bjelovar, Bjelovar

Uz iskaz interesa zainteresirane ustanove trebaju osigurati i suglasnost i potporu svog osnivača za sudjelovanje u projektu.

Sudionici projekta bit će sve ustanove s popisa koje iskažu interes, dobiju suglasnost i potporu svog osnivača za sudjelovanje u projektu te s CARNET-om i osnivačem potpišu ugovor o sudjelovanju u projektu.

Sudionici projekta bit će ustanove, ali i zaposlenici ustanova – ravnatelji i odgojno-obrazovni djelatnici koji će aktivno sudjelovati u projektnim aktivnostima. Krajnji korisnici rezultata projekta bit će učenici koji pohađaju ustanove sudionike projekta. 

ULOGA CARNET-a

CARNET će zajedno s partnerima provesti sve projektne aktivnosti:

 • koordinirati i administrirati projekt;
 • pružati podršku svim sudionicima projekta;
 • provesti aktivnosti klasifikacije i nabave pomoćne digitalne tehnologije za sve uključene ustanove sudionike projekta;
 • nabaviti policu za osiguranje imovine pokretnina za nabavljenu opremu do kraja projekta;
 • provesti aktivnosti obrazovanja odgojno-obrazovnih djelatnika ustanova kroz radionice i online oblike obrazovanja;
 • osigurati vidljivost projekta;
 • organizirati projektna događanja;
 • osigurati smještaj i prijevoz iz većih središta za putovanje i smještaj za sudjelovanje zaposlenika ustanova sudionika projekta na osposobljavanjima i događanjima koja su organizirana za njih u okviru projekta, ovisno o odobrenom proračunu projekta; 
 • pratiti rad i napredak ustanova sudionika u projektu kontinuiranom komunikacijom, posjetima te praćenjem znanja i vještina usvojenih na osposobljavanjima zaposlenika; 
 • nakon završetka projekta opremu koja je dodijeljena ustanovi korisniku u okviru projekta prenijeti u vlasništvo COO, radi preuzimanja obveze osiguranja troškova tehničke podrške i police osiguranja imovine pokretnina nabavljene opreme, sukladno propisima o raspolaganju imovinom koji vrijede za proračunske korisnike.

ULOGA USTANOVA SUDIONIKA PROJEKTA

Ustanove sudionici projekta su dužne:

 • aktivno sudjelovati u projektnim aktivnostima i ispunjavati svoje projektne obveze, te; 
 • pri završetku projekta preuzeti vlasništvo nad dobivenom opremom;
 • u projektne aktivnosti uključiti kolektiv ustanove sukladno potrebama projekta, što će koordinirati ravnatelj kao voditelj projektnih aktivnosti na ustanovi;
 • odrediti kontakt osobu za svu komunikaciju s CARNET-om o projektnim aktivnostima (ravnatelj ili druga osoba);
 • osigurati ispunjavanje svih online upitnika u sklopu projekta za potrebe prikupljanja informacija;
 • osigurati da zaposlenici ustanove sudjeluju u procesu evaluacije i istraživanja projektnih aktivnosti i rezultata;
 • dostaviti CARNET-u sve informacije potrebne za administraciju i izvještavanje na projektu (npr. izvještaj o broju učenika koji imaju pristup nabavljenoj opremi, izvještaj o broju učenika educiranih koristeći nabavljenu opremu i sl.).

Vezano uz projektne aktivnosti, obveze ustanova sudionika projekta su sljedeće:

 • Oprema
  • nakon završetka opremanja, ustanova će s CARNET-om i dobavljačem supotpisati primopredajni zapisnik nakon čega postaje korisnik opreme i dužna je postupati njome pažnjom dobrog gospodarstvenika i poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu predmetne opreme;
  • osigurati da odgojno-obrazovni djelatnici ustanove koriste dodijeljene uređaje i računalnu opremu u svakodnevnom radu sa štićenicima;
  • organizirati raspored korištenja dobivene opreme u projektu na način da je mogu koristiti svi odgojno-obrazovni djelatnici optimalno u svrhu za koju je i namijenjena;
  • osigurati da odgojno-obrazovni djelatnici ustanove primjenjuju softver dobiven u projektu u svakodnevnom radu sa štićenicima;
  • osigurati da odgojno-obrazovni djelatnici ustanove za potrebe projektnog praćenja vode dnevnik rada o korištenju dobivene opreme za štićenicima;
  • preuzeti vlasništvo nad dobivenom opremom pri završetku projekta;
  • za period od 5 godina nakon završetka projekta nabaviti policu za osiguranje imovine pokretnina za opremu dobivenu kroz projekt, te za vrijednije komade opreme posebno osiguranje za lom stroja;
  • preuzeti obavezu održavanja opreme nakon isteka produženog jamstva u periodu od 5 godina nakon završetka projekta;
 • Obrazovanje
  • osigurati da zaposlenici ustanove aktivno sudjeluju u obrazovnim aktivnostima i događanjima organiziranim u sklopu projekta (uživo i online) kao što su inicijalna i sve druge radionice, CARNET-ove konferencije za korisnike i studijski posjet;
  • osigurati održavanje dvije radionice u svojim prostorima tijekom projekta na kojima će obavezno sudjelovati svi ili većina (a maksimalno 25) odgojno-obrazovnih djelatnika ustanove;
 • Vidljivost projekta
  • u koordinaciji s CARNET-om aktivno sudjelovati u diseminaciji informacija o projektu;
  • osigurati da u prostorijama opremljenima opremom u sklopu ovog projekta i/ili u prostorijama u kojima će se provoditi edukacija budu istaknuti elementi vidljivosti koje će ustanovi osigurati CARNET (primjerice, projektni poster)
  • u skladu s mogućnostima ustanove, omogućiti CARNET-u snimanje video materijala vezanog uz provedbu projekta za dokumentarni film o projektu
  • napraviti objavu za javnost o dobivenoj opremi i projektu nakon opremanja ustanove, prilikom koje će biti naglašena i uloga osnivača ustanove
  • iskoristiti druge prilike istupanja ustanove u javnosti za podizanje svijesti o ovom projektu kroz partnerstvo s CARNET-om. 

ULOGA OSNIVAČA

Upravljanje projektom ovog opsega aktivnosti i vrijednosti zahtijeva aktivan angažman i suradnju svih dionika stoga je potpora gradova, županija i ministarstava u ulozi osnivača ustanova sudionika projekta iznimno važna.

Od osnivača se očekuje sljedeće:

 • da ustanovi sudioniku projekta da svoju pismenu suglasnost za sudjelovanje u projektu;
 • da s CARNET-om i ustanovom sudionicom projekta koja je u njegovoj nadležnosti potpiše tripartitni ugovor;
 • da osigura osobu zaduženu za brigu o opremi i sredstva za financiranje njenog rada koji se sastoji od brige o i pružanja podrške za korištenje opreme dobivene u ovom projektu na ustanovama sudionicima projekta koje su u nadležnosti osnivača;
 • da nakon završetka projekta osigura održivost opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja projekta: minimalno pet godina nakon završetka projekta.

KRITERIJI I POSTUPAK ODABIRA USTANOVA

 Ustanove kandidati koje žele sudjelovati u projektu moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • biti na popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja navedenom u točki 3. ovog poziva “Korisnici projekta“;
 • ispuniti Zahtjev za uključenje u predviđenom roku;
 • predati pismenu suglasnost osnivača svoje ustanove za sudjelovanje u projektu u obliku skeniranog dopisa osnivača.

Nakon uspješne predaje Zahtjeva za uključenje i ispunjavanja navedenih uvjeta, ustanova mora s CARNET-om i svojim osnivačem potpisati ugovor o sudjelovanju u projektu nakon čega postaje ustanova sudionik projekta.

NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj (ravnatelj škole) iskazuje interes za sudjelovanjem ustanove u projektu ispunjavanjem digitalnog Zahtjeva za uključenje. Uz zahtjev za uključenje ustanova je dužna priložiti ranije pribavljenu suglasnost osnivača za sudjelovanje ustanove u projektu.

TRAJANJE POZIVA

Poziv je otvoren od 2. srpnja do 31.kolovoza 2021. godine te će po njegovom zatvaranju CARNET pregledati zaprimljene prijave te ustanove i osnivače o rezultatima izvijestiti elektroničkim putem.

Rok za prijavu produžen je do 28. rujna 2021. godine. 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije vezane za prijavu na poziv za iskaz interesa za projekt “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ moguće je dobiti od CARNET-ovog Helpdeska za podršku obrazovnom sustavu putem e-adrese helpdesk@skole.hr ili telefonskog broja +385 1 6661 500.