prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Novosti Usluge i projekti

Stižu kurikulumi o umjetnoj inteligenciji za osnovne i srednje škole

27. ožujka 2024.

U sklopu CARNET-ovog projekta „Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju (BrAIn)“ razvijaju se dva nova kurikuluma, oba pod nazivom Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene, jedan za izvannastavnu aktivnost za osnovne škole, a drugi za fakultativni predmet za srednje škole i eksperimentalno će se provoditi u školskoj godini 2024./2025. 

Za osnovne škole preporuka je da se kurikulum provodi u 7. i 8. razredu kao prva odnosno druga godina učenja, a za srednje škole ideja je da se kurikulum provodi u 2. i 3. razredu, također kao prva i druga godina učenja. U skladu s organizacijskim mogućnostima škole kurikulumi se mogu provoditi i u drugim razredima. Oba kurikuluma provodila bi se po 35 sati godišnje. 

Svrha ovih kurikuluma je razvoj kritičkog mišljenja učenika o utjecaju umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju, razumijevanje prednosti i nedostataka korištenja različitih digitalnih tehnologija te razumijevanje etičkih i društvenih implikacija koje one imaju na svakodnevni život. Cilj je osposobiti učenike za praktičan i kreativan rad s tehnologijama u nastajanju, a da pritom zadrže kritičan stav prema tim tehnologijama. 

Oba kurikuluma usklađena su sa znanstvenim istraživanjima i orijentirani su na aktivnu ulogu učenika u procesu učenja i poučavanja. To podrazumijeva praktičan rad s tehnologijama u nastajanju i alatima umjetne inteligencije kao i iskustveno učenje odnosno primjenu u izradi digitalnih programa i aplikacija. Kurikulumi omogućuju implementaciju po tematskim cjelinama u druge nastavne predmete u osnovnim školama. 

Kurikulumi su prvenstveno namijenjeni učiteljima nastavnicima Informatike, ali i svim drugim zainteresiranim predmetnim nastavnicima. Učitelji i profesori moći će sami odabrati načine vrednovanja i elemente ocjenjivanja sukladno kontekstu poučavanja, ali preporučuje se formativno vrednovanje. 

Kurikulume je izrađivala Radna skupina sastavljena od učitelja i nastavnika iz tehničkog i informatičkog, matematičkog i jezično-komunikacijskog područja, razredne nastave, strukovnih predmeta te pedagoga, stručnjaka iz područja računarstva, predstavnika gospodarstva, predstavnika CARNET-a i projektnih partnera. 

Eksperimentalna primjena kurikuluma započela bi tijekom 2024./2025. školske godine, a odabir odgojno-obrazovnih djelatnika škola koje će kurikulum provoditi provest će se putem javnog poziva koji će biti objavljen u travnju 2024. godine. 

Edukacija učitelja i nastavnika za eksperimentalnu i redovitu primjenu kurikuluma, kao i edukacija nastavnika i drugih odgojno obrazovnih djelatnika o tehnologijama u nastajanju i dobrobiti održavat će se uživo i online.