Naslovnica CARNET delta upute za korisnike

CARNET delta upute za korisnike

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

Općenito o aplikaciji CARNET delta

CARNET delta je aplikacija za analitiku učenja. Namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim roditeljima, školskim djelatnicima – učiteljima, nastavnicima, razrednicima, ravnateljima i stručnim službama u školama (psiholozima, pedagozima, stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila i drugima).

Aplikacija nudi napredni pregled analitičkih podataka koji se prikupljaju kroz postojeće sustave, najvećim dijelom iz e-Dnevnika, ali i drugih sustava.

Pristup i prijava u aplikaciju

NOTE: Aplikaciji CARNET delta pristupa se putem stranice https://delta.e-skole.hr/

Ispod se nalazi prikaz te stranice

Slika 1 – Pristup aplikaciji CARNET delta

Nakon što korisnik odabere “Prijava”, bit će preusmjeren na stranicu https://login.carnet.hr/ na kojoj će moći izabrati način autentifikacije u aplikaciju CARNET delta.

Slika 2 – prijava u aplikaciju CARNET delta

Dva su moguća načina autentifikacije:

 • putem AAI@EduHr autentikacijskog sustava u akademskoj i obrazovnoj zajednici u kojem svi učenici i odgojno-obrazovni djelatnici imaju korisničke podatke oblika ime.prezime@skole.hr
 • putem osobnih certifikata u NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) sustavu koji upravlja elektroničkim identitetima u nacionalnom sustavu autentifikacije krajnjih korisnika s e-uslugama javnog sektora.
  •  

Nakon prijave u aplikaciju CARNET delta na jedan od gore opisanih načina pojavit će se prozor u kojem se traži dozvola za pristup osobnim podacima (korisnička oznaka, elektronička adresa, ime, prezime i OIB). Za pristup aplikaciji i povezivanju korisnika s ulogom u e-Dnevniku potrebno je kliknuti „Dozvoli“. U slučaju klika na „Ne dozvoli“ pristup aplikaciji i njeno korištenje neće biti moguće.

Slika 3 – Pristup osobnim podacima

Ako imate više uloga (npr. učitelj i roditelj), željenu ulogu možete odabrati iz padajućeg izbornika pored navedene uloge u zaglavlju stranice. Isto tako ćete, kao roditelj/staratelj više djece, moći iz padajućeg izbornika pored imena djeteta birati za koje dijete želite vidjeti podatke u aplikaciji CARNET delta.

Slika 4 – Izbornik uloga

Slika 5 – Izbornik djeteta za roditelja s više djece

 

Korisnici aplikacije

Korisnici aplikacije CARNET delta su:

 • učenici osnovnih i srednjih škola u kojima se koristi e-Dnevnik
 • roditelji/staratelji učenika osnovnih i srednjih škola u kojima se koristi e-Dnevnik
 • učitelji/razrednici zaposleni u školama u kojima se koristi e-Dnevnik
 • ravnatelji škola u kojima se koristi e-Dnevnik
 • stručne službe (psiholog, pedagog, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila i drugi) u školama u kojima se koristi e-Dnevnik (ova korisnička skupina u aplikaciji CARNET delta ima ovlasti ravnatelja)
 • osnivač škole/a.
  •  

Zbog lakšeg uočavanja razlika opisi pojedinih korisničkih uloga i pripadajućih sučelja bit će prikazani u sljedećim okvirima:

Opis sučelja za korisničke uloge učitelja i razrednika je u zelenom okviru.

Opis sučelja za korisničke uloge ravnatelja i stručnih službi škole su u plavom okviru .

Učenici osnovnih i srednjih škola u kojima se koristi e-Dnevnik

Učenici se prijavljuju u sustav sa svojim AAI@EduHr korisničkim računom.

Postoje razlike između potreba učenika osnovnih i srednjih škola u smislu korištenja ove aplikacije. Tako će na primjer učenici nižih razreda osnovnih škola imati veću potrebu s roditeljima postavljati i pratiti realizaciju postavljenih ciljeva, dok će učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola kao najznačajniji cilj u bližoj budućnosti imati odabir srednje škole koju žele upisati. Učenici srednjih škola starijih razreda (3. i 4.) se pripremaju za državnu maturu, pa im aplikacija CARNET delta u tome može biti od pomoći.

Roditelji/staratelji učenika osnovnih i srednjih škola u kojima se koristi e-Dnevnik

Roditelji/staratelji se prijavljuju u sustav koristeći neki od elektroničkih identiteta integriranih u sustav e-Građani ili svojim AAI računom, ako ga imaju.

Roditelji aktivno sudjeluju u praćenju obrazovnog razvoja svoje djece, kao i postavljanju i praćenju ostvarivanja postavljenih ciljeva svoje djece.

Učitelji/razrednici u školama u kojima se koristi e-Dnevnik

Učitelji se u sustav prijavljuju sa svojim AAI ili e-Građani korisničkim računom.

Učiteljima aplikacija CARNET delta može omogućiti dublji uvid u podatke učenika kojima predaju ili kojima su razrednici. Pomaganje u praćenju napretka učenikovih obrazovnih postignuća i prakticiranje provođenja formativnog vrednovanja[1] učenika, pomoć u uočavanju učenika koji su u odgojno-obrazovnom riziku, usporedba podataka u razredima u kojima predaju, samo su neke od mogućnosti aplikacije CARNET delta na raspolaganju ovoj korisničkoj ulozi. Iz padajućeg izbornika moguće je birati i drugu ulogu, npr. roditelja.

[1] Formativno vrednovanje je vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi davanja povratnih informacija o učeničkome napredovanju.

Ravnatelji u školama u kojima se koristi e-Dnevnik

Ravnatelji se u sustav prijavljuju sa svojim AAI ili e-Građani korisničkim računom.
 Korištenje aplikacije CARNET delta ravnateljima osnovnih i srednjih škola može pomoći u dobivanju sveobuhvatnijeg uvida u podatke o svojoj školi, njenoj poziciji u odnosu prema drugim školama u tom mjestu, županiji ili državi. Ravnateljima su također putem aplikacije CARNET delta dostupni različiti izvještaji.

Stručne službe (psiholog, pedagog, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila i drugi) u školama u kojima se koristi e-Dnevnik

Djelatnici stručne službe u aplikaciju se prijavljuju sa svojim AAI ili e-Građani korisničkim računom.

Stručne službe koriste aplikaciju CARNET delta za praćenje obrazovnog razvoja učenika te u  slučaju potrebe za pružanjem podrške ili intervencije učenicima i njihovim učiteljima.

Osnivači

Osnivači se u aplikaciju prijavljuju sa svojim AAI ili e-Građani korisničkim računom. Osnivači koriste aplikaciju CARNET delta za pregled statističkih podataka o pojedinoj školi te za preuzimanje izvještaja.

Navigacija

Elementi navigacije u aplikaciji CARNET delta su:

 • korisnički izbornik jednak za sve korisničke uloge
 • glavni izbornik sadrži različite elemente ovisno o korisničkoj ulozi.

Korisnički izbornik nudi opcije:

 • biranja uloge (ako ih korisnik ima više, npr. roditelj, učitelj, ravnatelj)
 • izbora škole:

Slika 6 – Izbornici

Opcije glavnog izbornika ovise o korisničkoj ulozi, pa tako učenici i roditelji imaju gotovo iste opcije, dok učitelji imaju dodatne opcije koje im nude pregled rada i uspjeha razreda i učenika, a ravnatelji uz sve navedeno mogu vidjeti i podatke o učiteljima.

Poruke u korisničkom izborniku

Poruke predstavljaju individualiziranu (jedan na jedan) komunikaciju unutar CARNET delta aplikacije, a namijenjene su svim korisnicima sustava za međusobnu komunikaciju. Ipak, ovaj vid komunikacije prvenstveno je namijenjen učenicima u slučaju potrebe za podrškom ili intervencijom stručne službe škole, npr. psihologa, pedagoga, stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, razrednika, učitelja ili ravnatelja.

Porukama se pristupa klikom na znak omotnice na ružičastoj podlozi u gornjem desnom dijelu ekrana.

Slika 7 – Poruke

Broj koji se prikazuje uz ikonu omotnice na ružičastoj podlozi predstavlja broj nepročitanih poruka koje je korisnik primio.

Klikom na omotnicu dobiva se prikaz svih primljenih i poslanih poruka. Klikom na naslov poruke te povratkom na popis poruka, poruka će biti označena kao pročitana (zelena kvačica pored poruke i napomena Pročitano). Pored poruka koje nisu pročitane stoji napomena Nije pročitano. Svi korisnici sustava nakon prve prijave u sustav primit će poruku dobrodošlice.

Klikom na Nova poruka otvara se sučelje za pisanje nove poruke, a iz padajućeg izbornika pod Osoba moguće je izabrati primatelja poruke. Primatelji poruke kojima pošiljatelj može uputiti poruku razlikuju se ovisno o korisničkoj ulozi pošiljatelja:

 • učenik i roditelj mogu poslati poruku razredniku, pojedinom predmetnom nastavniku koji predaje tom učeniku, članu stručne službe (pedagog, psiholog i drugi) škole te ravnatelju
 • učitelj i/ili razrednik može poslati poruku učeniku kojem predaje, njegovim roditeljima i pojedinim djelatnicima škole
 • ravnatelj može poslati poruku bilo kojem učeniku škole, njegovom roditelju te bilo kojem djelatniku škole.

U komunikaciji porukama važno je da osobe kojima je učenik uputio poruku na nju odgovore u razumnom roku i pruže što konkretniji odgovor i po potrebi zatraže stručnu podršku odgovarajuće stručne službe u pripremi odgovora ili daljnjeg postupanja.

Glavni izbornik

Glavni izbornik

Glavni izbornik za korisničke uloge učenika i roditelja sastoji se od:

 • Naslovnice
 • Predmeta
 • Obavijesti
 • O školi.
  •  

Slika 8 – Izbornik učenika

Slika 9 – Izbornik roditelja

Glavni izbornik za učitelje i razrednike nešto je drugačiji i sastoji se od:

 • Naslovnice
 • Razreda
 • Obavijesti
 • O školi.
  •  

Slika 10 – Izbornik učitelja

Glavni izbornik za ravnatelje sastoji se od:

 • Naslovnice
 • Učitelja
 • Razreda i učenika
 • Obavijesti
 • O školi.
  •  

Slika 11 – Izbornik ravnatelja

Glavni izbornik za osnivače nema opcija kao ostale korisničke uloge.

Osnivači mogu odabrati pregled statističkih podataka o pojedinoj školi te preuzeti različite izvještaje.

Slika 12 – Stranica osnivača

Naslovnica

Na naslovnici roditelji/staratelji s više djece školske dobi čije škole koriste e-Dnevnik mogu odabrati dijete za koje žele pregledavati podatke.

Naslovnica za korisničku ulogu učenika i roditelja sadrži sljedeće podatke:

 • pregled svih predmeta s trenutnom prosječnom ocjenom i ukupnim trenutnim prosjekom ocjena
 • podatke o izostancima
 • podatke o prisustvu na roditeljskim sastancima
 • popis obavijesti
 • kalendarski prikaz školske godine s pregledom svih aktualnih i budućih događaja vezanih uz školu, razred i učenika osobno.
  •  

Naslovnica za korisničku ulogu učitelja/razrednika sadrži sljedeće podatke:

 • osnovne informacije o korisniku, zanimanje, škola u kojoj predaje, školska godina
 • popis obavijesti
 • popis poruka
 • popis razreda u kojima predaje (s oznakom razreda u kojem je razrednik)
 • svoj raspored sati za A i B smjenu
 • kalendarski prikaz školske godine s pregledom svih aktualnih i budućih provjera znanja i drugih događanja u razredu u kojem su razrednik.
  •  

Naslovnica za korisničku ulogu ravnatelja sadrži sljedeće podatke:

 • osnovne informacije o korisniku, zanimanje, škola u kojoj predaje, školska godina
 • popis obavijesti
 • popis poruka
 • kalendarski prikaz školske godine s pregledom važnih datuma, primljenih obavijesti, poruka i sl.
  •  

Stranica Predmeti

Stranica Predmeti dostupna je samo za korisničke uloge učenika i roditelja. Na ovoj stranici prikazuju se trenutne prosječne ocjene iz svakog predmeta i trenutan ukupan prosjek za izabranog učenika.

Slika 13–- stranica Predmeti 

Stranica Obavijesti

Na stranici Obavijesti nalazi se popis svih primljenih obavijesti koje je poslao učitelj, razrednik, ravnatelj ili djelatnik stručne službe škole. Obavijesti su zamišljene kao neka vrsta oglasne ploče u kojoj kroz jednosmjernu komunikaciju učitelji, ravnatelji i stručno osoblje škole može poslati obavijest učenicima i njihovim roditeljima ili ravnatelj može poslati obavijest djelatnicima škole. Obavijesti su namijenjene za informiranje o npr. školskom izletu, danu škole i drugim obavijestima.

Korisničke uloge učitelja, razrednika, ravnatelja i stručnih službi škole klikom na tipku Pošalji obavijest imaju mogućnost izabrati primatelja iz padajućeg izbornika.

Slika 14 – pošalji obavijest

Korisničke uloge učenika i roditelja ne mogu slati obavijesti, već samo primati obavijesti.

Stranica O školi

Na ovoj stranici učenik, roditelj i djelatnik škole mogu vidjeti:

 • broj učenika i broj razreda u školi, s omjerom tog broja u odnosu na druge škole u gradu, županiji i državi
 • broj djelatnika škole s omjerom tog broja u odnosu na druge škole u gradu, županiji i državi
 • srednji prosjek ocjena svih učenika škole s omjerom tog broja u odnosu na druge škole u gradu, županiji i državi
 • broj izostanaka i broj nagrada na natjecanjima s omjerom tog broja u odnosu na druge škole u gradu, županiji i državi
 • adresa škole s prikazom pozicije na mapi
 • kontakt podaci o ravnatelju, pedagogu, psihologu, logopedu, knjižničaru i administratoru.
  •  

Slika 15 – O školi / broj djelatnika

Slika 16 – O školi / broj nagrada

Slika 17 -O školi / broj učenika

Slika 18 – O školi / ukupan broj izostanaka

Korisnička uloga ravnatelja škole uz ove navedene podatke može vidjeti i izvještaje o školi, kao npr. broj učenika po pojedinom programu, broj učenika po obrazovnim sektorima i sl.

Slika 19 – O školi / Izvještaji

Stranica Razredi

Ova stranica dostupna je samo učiteljima i razrednicima. Na ovoj stranici nalazi se popis razreda u kojima učitelj predaje i razreda u kojem je razrednik/učitelj razredne nastave. Klikom na poveznicu Detalji moguće je vidjeti detaljne podatke o učenicima iz izabranog razreda i njihova postignuća iz predmeta koji učitelj predaje. Za razred u kojem je korisnik razrednik ili učitelj, prikazat će se podaci za sve predmete.

Na ovoj stranici moguće je vidjeti i Analizu uspjeha izabranog razreda iz predmeta koji učitelj predaje. Razrednici i učitelji mogu vidjeti usporedbu općeg uspjeha svog razreda s razredima škole.

Slika 20 – Analiza uspjeha

Izborom pojedinog učenika, učitelji mogu vidjeti detaljnije informacije o tom učeniku. U donjem dijelu ove stranice nalazi se Analiza uspjeha koja za izabranog učenika sadrži graf koji prikazuje ocjene učenika iz predmeta kojeg učitelj predaje i prosjek razrednog odijela koji izabrani učenik pohađa iz predmeta kojeg učitelj predaje.

Slika 21 – Razredi, Analiza uspjeha

Razrednici i učitelji razredne nastave ove podatke mogu vidjeti za sve predmete izabranog učenika.

Slika 22 -Razredi, Analiza uspjeha – svi predmeti

Prikaz uspjeha učenika u odnosu na prosjek razrednog odjela omogućava učiteljima/razrednicima uvid u učenikov uspjeh iz pojedinog predmeta ili ukupni školski uspjeh učenika u odnosu na druge učenike u razredu.

Prikaz uspjeha učenika u odnosu na druge učenike može podići kvalitetu formativnog vrednovanja jer učeniku i učitelju daje povratnu informaciju o tome koji dio gradiva je dobro naučen, na kojem treba još raditi i koja metoda učenja/poučavanja se pokazala efikasnom, a koju treba mijenjati, te predstavlja polaznu osnovu za planiranje daljnjeg učenja i poučavanja.

Razrednik će po potrebi pomoći učenicima u tumačenju i procjeni rezultata prikaza uspjeha u odnosu na uspjeh drugih učenika.

Posebno je važno u tumačenju rezultata Analize uspjeha pružiti pomoć i pedagošku potporu učeniku čiji je opći školski uspjeh ispod prosjeka.

Stranica Učitelji

Stranica Učitelji dostupna je samo korisničkoj ulozi ravnatelja. Na ovoj stranici korisnička uloga ravnatelja ima prikaz svih učitelja škole. Klikom na detaljnije informacije o pojedinom djelatniku prikazuju se informacije o predmetu koji predaje, razredi u kojima predaje i razred kojem je razrednik te satnica izabranog učitelja. U donjem dijelu ove stranice nalazi se Analiza uspjeha koja prikazuje graf usporedbe uspjeha učenika iz razrednih odjela u kojima izabrani učitelj predaje i učenika iz svih razrednih odjela izabranog razreda škole s mogućnošću izbora prikaza uspjeha samo iz predmeta koji izabrani učitelj predaje ili općeg uspjeha. Na ovoj stranici prikazan je broj izostanaka iz predmeta koji predaje izabrani učitelj. Odabirom polja Svi predmeti, dobiva se broj izostanaka iz svih predmeta za sve razredne odjele škole u izabranom razredu.

Slika 23 – stranica Učitelji i analiza uspjeha

Stranica Razredi i učenici

Stranica Razredi i učenici dostupna je samo korisničkoj ulozi ravnatelja. Ravnatelj na ovoj stranici može vidjeti detaljnije informacije o svakom razredu u školi za sve predmete. Pomoću polja za pretraživanje može se jednostavno doći do pojedinog učenika u školi. Na ovoj stranici prikazan je graf uspjeha učenika škole iz pojedinog predmeta ili opći uspjeh te uvid u broj izostanaka za izabrani razred škole.

Slika 24 – stranica Razredi i učenici

Izborom pojedinog razrednog odjela, korisnička uloga ravnatelja dobiva uvid u podatke tog razreda jednak onom koji ima razrednik na stranici Razredi (vidi 4.2.5.). 

Elementi aplikacije

Pedagoško-psihološka podrška

Ova funkcionalnost aplikacije CARNET delta dostupna je putem poruka odnosno ikone omotnice na ružičastoj podlozi u korisničkom izborniku (detaljnije opisano u poglavlju; PORUKA) i ostvaruje se kroz dvosmjernu komunikaciju između učenika i djelatnika škole individualiziranim porukama u slučaju učenikove potrebe za podrškom i pomoći u unapređenju procesa učenja, uspješnom završetku pojedinih dijelova nastavnog procesa, ili traženju intervencije od nadležnih osoba u slučaju nekog problema koji učenik ima. Ovaj vid komunikacije prvenstveno je namijenjen učenicima u slučaju potrebe za podrškom ili intervencijom stručne službe škole, npr. psihologa, pedagoga, stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, razrednika, učitelja ili ravnatelja. Poruke u sustavu pedagoško-psihološke podrške mogu koristiti svi korisnici aplikacije CARNET delta za individualiziranu (1 na 1) komunikaciju sa svim drugim korisnicima ove aplikacije.

Prikaz uspjeha učenika u odnosu na druge

Prikaz uspjeha učenika u odnosu na druge omogućava učiteljima/razrednicima uvid u učenikov uspjeh iz pojedinog predmeta ili ukupni školski uspjeh učenika u odnosu na druge učenike u razrednom odjelu ili cijelu generaciju te škole koji pohađaju isti ili usporedivi obrazovni program. Svrha usporedbe vlastitog općeg školskog uspjeha ili uspjeha iz pojedinog predmeta u odnosu na druge učenike u razredu, školi, gradu, županiji ili državi jest omogućiti učeniku realan i objektivan uvid u njegov trenutni školski uspjeh i stvaranje točnijeg dojma o sebi. Opažanjem svojih školskih postignuća u odnosu na druge učenike, učenici razvijaju opći pojam o sebi, akademski pojam o sebi kao učeniku te samoefikasnost. Prikaz školskog uspjeha u odnosu na druge učenike daje dodatnu dimenziju samoreguliranom učenju i razvoju kompetencije Učiti kako učiti potičući motivaciju za postizanje vlastitih ciljeva i boljeg uspjeha u školi. Također, podiže kvalitetu formativnog vrednovanja jer učeniku i učitelju daje povratnu informaciju o tome koji dio gradiva je dobro naučen, a na kojem treba još raditi i koja metoda učenja/poučavanja se pokazala efikasnom, a koju treba mijenjati te predstavlja polaznu osnovu za planiranje daljnjeg učenja i poučavanja. Ova funkcionalnost je namijenjena učiteljima i ravnateljima, a omogućuje prikaz uspjeha pojedinog učenika iz pojedinog predmeta ili općeg uspjeha u odnosu na cijelu generaciju te škole. Ova bi funkcionalnost mogla omogućiti bolje razumijevanje procesa učenja i poučavanja s ciljem optimizacije tog procesa, te pravovremenog uočavanja odgojno-obrazovnog rizika za pojedinog učenika. Svrha usporedbe općeg školskog uspjeha ili uspjeha iz pojedinog predmeta učenika u odnosu na druge učenike u razredu, školi, gradu, županiji ili državi jest pomoći učeniku da posredno, uz pomoć razrednika stekne realan i objektivan uvid u svoj trenutni školski uspjeh i točniji dojam o sebi, a da pri tome ne dođe do negativnih posljedica gubitka motivacije koji bi mogao uzrokovati ispodprosječno učenikovo postignuće, već naprotiv da ovaj uvid poveća učenikovu motivaciju i dovede do promjene u intenzitetu i količini angažmana koji učenik ulaže u učenje i rad. Opažanjem svojih školskih postignuća u odnosu na druge učenike, učenici razvijaju opći pojam o sebi, akademski pojam o sebi kao učeniku te samoefikasnost. Prikaz školskog uspjeha u odnosu na druge učenike daje dodatnu dimenziju samoreguliranom učenju i razvoju kompetencije Učiti kako učiti potičući motivaciju za postizanje vlastitih ciljeva i boljeg uspjeha u školi. Također, podiže kvalitetu formativnog vrednovanja jer učeniku i učitelju daje povratnu informaciju o tome koji dio gradiva je dobro naučen, na kojem treba još raditi i koja metoda učenja/poučavanja se pokazala efikasnom, a koju treba mijenjati te predstavlja polaznu osnovu za planiranje daljnjeg učenja i poučavanja. Razrednik ima pregled općeg uspjeha, kao i uspjeha iz pojedinog predmeta svih učenika u svom razrednom odjelu. Ravnatelj ovaj pogled ima za sve učenike škole. 

Preporuka za učitelje

Razrednik treba imati pregled uspjeha svih učenika u svom razrednom odjelu te im pomoći u tumačenju i procjeni rezultata prikaza uspjeha u odnosu na uspjeh drugih učenika. Vrlo je važno u tumačenju rezultata pružiti pomoć i pedagošku potporu učeniku čiji je opći školski uspjeh ispod prosjeka. Učitelji pojedinih školskih predmeta u aplikaciji CARNET delta mogu pratiti kretanje uspjeha učenika u svom predmetu. U slučaju naglog pada uspjeha učenika potrebno je pravovremeno intervenirati i razgovarati s učenikom i/ili u razgovor uključiti razrednika te po potrebi i roditelje kako bi se otkrili uzroci pada uspjeha.

Kalendar

Kalendar (organizator) je prikaz kalendarskih dana s pregledom svih aktualnih i budućih događaja vezanih uz školu, razred i učenika osobno. Kalendar je jednostavan alat koji pruža uvid u aktualne i buduće obveze i zaduženja učenika i učitelja vezanih uz nastavni proces (testovi, ostvarene ocjene smještene u vremenu, termini roditeljskih sastanaka i informativnih razgovora s učiteljem, termini školskih izleta), sa svrhom da omogući jednostavniju organizaciju i planiranje vremena.  

Preporuka za učitelje

Preporuka je za učitelje da iskoriste prednosti korištenja organizatora vremena i aktivnosti kako bi pratili sve svoje obaveze kao učitelja i obaveze svojeg razrednog odjela na jednom mjestu.

Tehnička dokumentacija

Delta je responzivna web aplikacija namijenjena zainteresiranim grupama korisnika: učenicima, njihovim roditeljima, učiteljima, ravnateljima, itd. Sve grupe korisnika koriste isto web sučelje za koje se moraju autentificirati. Autentifikacija se ne radi lokalno već preko vanjskog login.carnet.hr sustava na kojeg se korisnika preusmjerava ako nije logiran.

Aplikacija Delta je razvijena na temelju Symfony PHP frameworka i Netgen Layouts sustava za upravljanje web stranicama i programskim blokovima.

Aplikacija Delta konzumira informacije iz BI sustava preko definiranog REST API-a te ih prikazuje korisnicima ovisno o njihovim pravima. Prikupljeni podaci se spremaju u privremenu memoriju pomoću lokalnog Redis-a radi boljih performansi.

U sklopu aplikacije razvijeno je i nekoliko specifičnih mogućnosti:

 • slanje obavijesti od strane nastavnog osoblja prema roditeljima i učenicima
 • slanje privatne poruke od strane učenika ili roditelja prema određenom učitelju, pedagogu ili ravnatelju
 • kreiranje ciljeva od strane roditelja za pojedino dijete (cilj može biti prosjek ocijena ili opisni)
 • dobivanje digitalne značke za ostvaren cilj ili za neki aplikativno definiran doseg (značke su realizirane po OpenBadges standardu).

Preuzmi upute u PDF datoteci

Klikom na poveznicu Upute za korištenje aplikacije CARNET delta možete pristupiti PDF datoteci te istu spremiti na svoje računalo.