prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CARNET webmail

+Otvori sve -Zatvori sve

CARNET webmail je klijent elektroničke pošte utemeljen na web tehnologiji koji za dohvat e-pošte koristi IMAP (Internet Message Access Protocol) protokol.

CARNET webmail

CARNET webmail temelji se na Horde mrežnoj aplikaciji otvorenog koda koja sadržava webmail klijent za pristup IMAP protokolom do korisničkog sandučića elektroničke pošte.

Putem CARNET webmaila korisnici sa skole.hr računom mogu podesiti preusmjeravanje elektroničke pošte iz sandučića u CARNET-u do javih servisa za edukacijske ustanove kao što su Microsoft Office 365 ili Google Workspace for Education po uputama na poveznici.

Javni servisi nude svim korisnicima:

  • račun istog @skole.hr oblika
  • veće kapacitete sandučića elektroničke pošte
  • mogućnost preusmjeravanja elektroničke pošte i na privatne elektroničke adrese.

Za cjelovito korištenje nekih aplikacija u javnom servisu (npr. kalendara) nužno je postavljanje sandučića elektroničke pošte u istom javnom servisu.

Za korištenje CARNET webmaila potreban je mrežni preglednik (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera itd.) te ispravna internetska veza. Prilikom prijave može se odabrati načina prikaza: dinamički, osnovni te dva načina za prikaz na mobilnim uređajima, odabir je potrebno prilagoditi mogućnostima računala i brzini internetske veze.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Svaki korisnik s elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr može se koristiti CARNET-ovim sustavom webmaila. Pritom je potrebno posjedovati aktivan korisnički račun na nekome od poslužitelja elektroničke pošte (poslužitelj treba podržavati IMAP protokol, uključujući i poslužitelje izvan Hrvatske).

Preuzmite aplikaciju

Riječ je o mrežnoj aplikaciji, tako da je korištenje moguće isključivo pristupom web preglednikom na https://webmail.carnet.hr/

HUSO korisnici za pristup elektroničkoj pošti mogu koristiti i klasične desktop klijente.

Postavke klijenta opisane su u dokumentaciji usluge

Pitanja i odgovori

Webmail mi ne prihvaća lozinku, što učiniti?

Za administraciju Vaših lozinki zadužen je sistem inženjer Vaše ustanove, odnosno administrator imenika za korisnike iz sustava školstva. Preko webmaila ne možete saznati ni promijeniti nijednu od dviju potrebnih lozinka niti to možemo mi učiniti umjesto vas.

Nakon kontaktiranja sistem inženjera ili administratora imenika, javljeno mi je da je u mojoj ustanovi sve u redu. Komu se sada treba obratiti?

S nekoga drugog računa elektroničke pošte pošaljite opis problema na adresu helpdesk@carnet.hr i obavezno navedite sve bitne podatke (ime i prezime, korisnički račun i naziv poslužitelja ili instituciju na kojoj se nalazi pretinac Vaše elektroničke pošte). Problemi u radu webmaila su mogući, no daleko su rjeđi nego problemi sa zaporkama ili poštanskim pretincima u matičnoj instituciji.

Kako se mijenjaju načini prikaza (dinamički, tradicionalni, minimalistički) webmail sučelja?

Nakon prijave u Webmail, slijedite niz poveznica: “Options” -> “Edit options for” -> “Global Options” -> “Select your view mode“. Ovdje odaberite željeni način prikaza.

Ako rabite hrvatski prijevod sučelja, niz će biti: “Opcije” -> “Uredi opcije za” -> “Globalne opcije” -> “Opcije prikaza” -> “Odaberite način prikaza”.

Kako se unosi više primatelja e-poruke u poljima 'Za', 'Cc' i 'Bcc'?

Adrese odvojite zarezima, primjerice:

Za: marko@skole.hr, petar95@gmail.com, ivica@yahoo.com

U popisu mail poslužitelja ne mogu pronaći svoj poslužitelj elektroničke pošte, što da radim?

Prijavite problem Službi za podršku korisnicima na helpdesk@carnet.hr, koja će Vaš upit proslijediti webmail timu. Nakon provjere, poslužitelj će biti dodan na popis poslužitelja. Ako je poslužitelj neslužben, odnosno ne pripada u kategoriju poslužitelja koje dodajemo u predefinirani popis, možete sami dodati više poslužitelja elektroničke pošte unutar istoga AAI@EduHr identiteta. Upute možete pronaći na poveznici Upute za korisnike.

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr