CARNET webmail

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

CARNET webmail je klijent za elektroničku poštu utemeljen na mrežnoj tehnologiji, koji se za dohvat elektroničke pošte koristi IMAP servisom (Internet Message Access Protocol) u samim ustanovama članicama.

CARNET webmail

CARNET webmail čini elektroničku poštu korisnika lako dostupnom iz bilo kojega dijela svijeta. Za njegovu je upotrebu dovoljan moderan mrežni preglednik (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera itd.) te ispravna internetska veza.

CARNET webmail temelji se na slobodnoj mrežnoj aplikaciji Horde koja sadržava IMP (Internet Messaging Program) webmail klijent. Prilikom prijave može se odabrati načina prikaza: dinamički, osnovni te dva načina za prikaz na mobilnim uređajima. Odabir ovisi o trenutnim potrebama, mogućnostima računala i brzini internetske veze.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Svaki korisnik s AAI@EduHr identitetom može se koristiti CARNET-ovim sustavom webmaila. Pritom je potrebno posjedovati aktivan korisnički račun na nekome od poslužitelja elektroničke pošte (poslužitelj treba podržavati IMAP protokol, uključujući i poslužitelje izvan Hrvatske).

Preuzmite aplikaciju

Riječ je o mrežnoj aplikaciji, tako da je korištenje moguće isključivo pristupom web preglednikom na https://webmail.carnet.hr/

HUSO korisnici za pristup elektroničkoj pošti mogu koristiti i klasične desktop klijente.

Postavke klijenta opisane su u dokumentaciji usluge

Pitanja i odgovori

Webmail mi ne prihvaća lozinku, što učiniti?

Za administraciju Vaših lozinki zadužen je sistemski inženjer Vaše ustanove, odnosno administrator imenika za korisnike iz sustava školstva. Preko webmaila ne možete saznati ni promijeniti nijednu od dviju potrebnih lozinka niti to možemo mi učiniti umjesto vas.

Nakon kontaktiranja sistemskoga inženjera ili administratora imenika, javljeno mi je da je u mojoj ustanovi sve u redu. Komu se sada treba obratiti?

S nekoga drugog računa elektroničke pošte pošaljite opis problema na adresu helpdesk@carnet.hr i obavezno navedite sve bitne podatke (ime i prezime, korisnički račun i naziv poslužitelja ili instituciju na kojoj se nalazi pretinac Vaše elektroničke pošte). Problemi u radu webmaila su mogući, no daleko su rjeđi nego problemi sa zaporkama ili poštanskim pretincima u matičnoj instituciji.

Kako se mijenjaju načini prikaza (dinamički, tradicionalni, minimalistički) webmail sučelja?

Nakon prijave u Webmail, slijedite niz poveznica: “Options” -> “Edit options for” -> “Global Options” -> “Select your view mode“. Ovdje odaberite željeni način prikaza.

Ako rabite hrvatski prijevod sučelja, niz će biti: “Opcije” -> “Uredi opcije za” -> “Globalne opcije” -> “Opcije prikaza” -> “Odaberite način prikaza”.

Kako se unosi više primatelja e-poruke u poljima 'Za', 'Cc' i 'Bcc'?

Adrese odvojite zarezima, primjerice:

Za: marko@skole.hr, petar95@gmail.com, ivica@yahoo.com

U popisu mail poslužitelja ne mogu pronaći svoj poslužitelj elektroničke pošte, što da radim?

Prijavite problem Službi za podršku korisnicima na helpdesk@carnet.hr, koja će Vaš upit proslijediti webmail timu. Nakon provjere, poslužitelj će biti dodan na popis poslužitelja.Ako je poslužitelj neslužben, odnosno ne pripada u kategoriju poslužitelja koje dodajemo u predefinirani popis, možete sami dodati više poslužitelja elektroničke pošte unutar istoga AAI@EduHr identiteta. Upute možete pronaći na poveznici Upute za korisnike.

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr