preskoči na sadržaj
preskoči na sadržaj
.
| Zadnja izmjena 13. 1. 2015. u 10:26 sati |

Tutori i predavači

Nastavu E-learning akademije vodili su tutori i gostujući predavači.

U nastavku je popis tutora i predavača koji su kroz dosadašnje generacije ELA-e vodili online i nastavu uživo.

Tutori

karen.JPGKaren Belfer, M.Ed.
Course Developer/Project Manager
DE&T, UBC

Kolegiji koje predaje: Introduction to E-learning, Teaching and Learning, Selecting and Using Technology

Karen Belfer je voditeljica projekata i dizajnerica online tečajeva na Sveučilištu British Columbia (University of British Columbia – UBC). Kao dizajnerica je radila na razvoju projekata na nekoliko fakulteta, uključujući i Fakultet rehabilitacijskih znanosti, Agronomski fakultet i Fakultet povijesnih znanosti. Prethodno je radila na Tehničkom sveučilištu British Columbia (Technical University of British Columbia - TechBC- SFU), gdje je dizajnirala i izrađivala strukturu osiguravanja kvalitete za razvoj i izvođenje kolegija koji se djelomično ili u potpunosti odvijaju online.

Karen je završila studij informatike te magistrirala na Sveučilištu u Anahuacu u Meksiku, na kojem je deset godina i poučavala. Trenutno radi na doktoratu koji će polagati na Sveučilištu Complutense u Madridu. Karen ima veliko iskustvo na području obuke nastavnog osoblja, istraživanja, razvoja, dizajna, implementacije i evaluacije korištenja tehnologije u visokom obrazovanju. Istraživački rad usmjerila je na proučavanje online društvenih okruženja, obrazovne objekte i timski rad. Bila je koautorica rada ”A Convergent Participation Model for Evaluation of Learning Objects”, objavljenog nedavno u časopisu Canadian Journal of Learning and Technology.

mark.JPGMark Bullen, Ph.D.
Course Developer/Project Manager
DE&T, UBC

Kolegiji koje predaje: An Overview of E-learning Planning and Management, Institutional-level Planning, Program Planning, Implementing and Sustaining E-learning

Mark Bullen je voditelj odjela Centra za upravljanje i planiranje e-learninga (Centre for Managing and Planning E-Learning - MAPLE) na Sveučilištu British Columbia u Vancouveru u Kanadi. MAPLE je istraživački centar koji proučava pitanja vezana uz planiranje i upravljanje e-learninga.

Mark je jedan od autora i instruktora online magisterija Master of Educational Technology, programa koji zajedno nude UBC i Virtualno sveučilište Monterrey Technical Institute u Meksiku. Mark Bullen je i izvanredni profesor na magistarskom programu Master of Distance Education na Sveučilištu u Athabasci, a član je i Izvanrednog nastavnog osoblja na Pedagoškom odsjeku na Sveučilištu British Columbia.
Održao je radionice o razvoju i izvođenju e-learninga te o planiranju i upravljanju e- learningom u Tajvanu, Hrvatskoj, Meksiku, Maleziji i Kanadi, a bio je i konzultant na projektima udaljenog obrazovanja u Butanu, Mongoliji i Indoneziji.
Mark ima doktorat s područja obrazovanja odraslih (1997), magisterij iz obrazovne psihologije (1989), te diplomu (1982) Sveučilišta British Columbia.

Maja Cvitković

Kolegiji koje predaje: Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija

Maja Cvitković je završila inženjerski smjer matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu u vrijeme u koje su osobna računala ozbiljno počela pristizati u škole i na fakultete.
Od svog prvog posla nakon diplomiranja spaja praktičan rad na računalima s podučavanjem, a nakon pozitivnih iskustava s rješavanjem problema kolegama na raznim radnim mjestima odlučuje se za podučavanje kao primaran posao. Zadnjih petnaestak godina radi u školama i uglavnom predaje informatiku,  CARNetov je suradnik od 2002. godine. Od 2004. radi na pola radnog vremena u Športskoj gimnaziji u Zagrebu te istodobno surađuje pri izradi online tečajeva i mentorira ih.
Kao autor potpuno oprema svoje radove – od prve knjige (Kombinatorika, 1994.), preko nekoliko godina ilustrirane rubrike u časopisu Matka, članaka za učenike i nastavnike do online tečajeva.
Osobito voli sve što predaje isprobati pod vlastitim prstima i upotrebljavati pri rješavanju zadataka na poslu. To je navika koju je donijela iz dugogodišnjeg rada kao učitelj skijanja, gdje nastavnik ne može „samo poznavati teoriju“. Zato učenje i stručno usavršavanje ne promatra kao dodatan posao, nego jednostavno kao vožnju kroz život.

 

Brad2__1_.JPGBrad Eastman, Ph.D.
Project Manager/Instructional Designer
OLT/Distance Education & Technology
University of British Columbia

Kolegiji koje predaje: Designing Courses, Exploring Media and Technology, Design and Development, Production, Implementation and Evaluation

Brad Eastman je voditelj projekata i instrukcijski dizajner na Sveučilištu British Columbia. Brad surađuje s nastavnicima sa studija za medicinske sestre, stomatologije, centra za naprednu obradu drveta te odsjeka šumarstva. Brad je odgovoran za instrucksijki dizajn online tečajeva, a kao voditelj projekata i nadgleda rad autora tekstova, grafičkih dizajnera i web programera.

Brad drži prezentacije o najboljim primjerima iz prakse za online nastavnike, kao i prezentacije o upravljanju znanjem (knowledge management), izgradnji online zajednica i djelotvornom korištenju PowerPointa. Brad predaje i na Vancouver Community College, a radio je i na razvoju materijala za National Research Council of Canada te je sudjelovao na izradi courseware alata za Cisco Systems.


hlede.JPGVjekoslav Hlede

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i tehnike, Procjena znanja, Akademska podrška

Vjekoslav Hlede radi na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje izrađuje web stranice Fakulteta (www.vef.hr), vodi informatičku edukaciju (MS Word + osnove Web dizajna) studentima i zaposlenicima Fakulteta te sudjeluje u razviju onLine nastavnih materijala i ispita koristeći WebCT softver. U sklopu Edupointova tima Vjekoslav mentorira tečaj Izrada i objavljivanje web stranica pomoću FrontPage-a te razvija nove tečajeve; 'Osnove JavaScripta' i 'Izrada animacija pomoću Flash-a'. Vjekoslav ima bogato iskustvo u online komunikaciji; izradio je 15 Web sjedišta i sudjelovao u izradi većeg broja digitalnih nastavnih materijala. Autor je plana projekta Razvoj Interneta, e- learning a i poslovanja putem mreže na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004.

Vjekoslav je suosnivač Udruge Mreža mladih znanstvenika (www.mlaz.net) i koordinator radne grupe za ICT u obrazovanju i znanosti unutar Udruge. Zvanje doktora veterinarske medicine Vjekoslav je stekao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje upravo pohađa poslijediplomski studij 'Ekonomika i epidemiologija' .

natasa.JPGDoc. dr. sc. Nataša Hoić-Božić

Kolegiji koje predaje: Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i tehnike, Procjena znanja, Akademska podrška

Nataša Hoić-Božić je docent na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je matematiku i informatiku na Pedagoškom (današnjem Filozofskom) fakultetu u Rijeci, magistrirala računarstvo na Fakulteti za računalništvo in informatiku Sveučilišta u Ljubljani i doktorirala računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
Na Odjelu za informatiku izvodi kolegije Osnove informatike 1, Multimedijski sustavi, Metodika nastave informatike i Primjena hipermedije u obrazovanju te na Tehničkom fakultetu u Rijeci kolegij Računalne mreže. Dio kolegija izvodi kombinacijom tradicionalne i online nastave uz pomoć sustava za upravljanje učenjem AHyCo (Adaptive Hypermedia Courseware). Član je radne skupine za implementaciju e-učenja na Sveučilištu u Rijeci te Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci.
Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih projekata iz područja e-obrazovanja od kojih su značajniji Inovacije u nastavi pomoću računala, Računalna potpora obrazovanju, Adaptivna hipermedijska programska potpora za učenje i Metodika nastave informatike online (uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Kao član projektnog tima sudjelovala je na više projekata koje je pokrenuo CARNet. Završila je CARNet E-learning akademiju, program "E-learning Management"
Glavno područje znanstveno istraživačkog rada uključuje primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija u obrazovanju (e-learning), multimedijske i hipermedijske sustave te prilagodljivu hipermediju.
Sudjelovala je na više domaćih i stranih skupova, te objavila preko 30 znanstvenih i stručnih radova od kojih je većina iz područja e-learninga. Član je IEEE Education Society i Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas".
 

Holenko_Martina.JPGMartina Holenko

Kolegiji koje predaje: Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i tehnike, Procjena znanja, Akademska podrška

Martina Holenko diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci i stekla zvanje profesora matematike i informatike. Studentica je poslijediplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Područje njenog interesa su tehnologije e-obrazovanja i razvoj programske potpore za tu vrstu učenja, posebno prilagodljivih hipermedijskih aplikacija.

Radi kao asistent na Odsjeku za informatiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci na kolegijima Metodika nastave informatike, Multimedijski sustavi, Primjena hipermedije u obrazovanju, Osnove informatike i Informatički praktikum. Kako se spomenuti kolegiji dijelom odvijaju online, uz pomoć sustava za upravljanje učenjem AHyCo (Adaptive Hypermedia Courseware), svakodnevno se susreće s prednostima e-learninga kroz online konzultacije e-mailom i moderiranje rasprava u forumu.

Iskustvo s online obrazovanjem stekla je i pri planiranju i tutoriranju tečaja „The Geometer's Sketchpad“ koji je osmislila i implementirala u AHyCo LMS.
 

KarolinaHorvatincic.gifKarolina Horvatinčić

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Pregled planiranja i upravljanja e-learningom, Planiranje na razini ustanove, Planiranje na razini programa, Uvođenje i održavanje e-learninga.

Karolina Horvatinčić ima desetogodišnje iskustvo u vođenju projekata iz područja obrazovanja, podrške korisnicima i informatizacije. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te je završila studij MBA Poslovne škole IEDC u Bledu.

Iz područja podrške korisnicima možemo izdvojiti sljedeće aktivnosti: vodila je Službu za CARNetove članice, organizirala edukativno-promotivne akcije, provodila istraživanja zadovoljstva korisnika, definirala pravila CARNetove poslovne korespondencije, ugovarala uslugu Helpdeska za krajnje korisnike, mentorirala tim za izradu CARNetovog weba i dr.

Vezano uz informatizaciju, Karolina je dizajnirala CARNetov sustav za planiranje i praćenje realizacije poslovnih aktivnosti. Vodila je projekt uspostave sustava za praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti u sklopu projekta primjene EFQM modela za izvrsnost.

E-obrazovanjem se bavi intenzivnije od 2004. godine kada završava E-learning akademiju, program "E-learning Management". Član je tima koji je uspostavio CARNetove Referalne centre za e-obrazovanje. Autor je scenarija multimedijalnih online sadržaja iz programa ECDL-a. Vodila je dvogodišnji IPA savjetodavni projekt primjene ICT-a u nastavi. Zaposlena je u Insitutu za međunarodne odnose kao ekspert za obrazovanje, ICT i vođenje projekata. Autor je i predavač seminara i kolegija Upravljanje projektima.

 

Martina Hribar

Kolegiji koje predaje: Osnove e-učenja, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

Martina Hribar diplomirala je sociologiju i hrvatsku kulturu na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Završila je treću generaciju E-learning akademije 2006. godine, smjer Course Designer Pohađala je nekoliko radionica (Instructional Design, Evaluation of e-learning courses, Facilitation of Online Learning) te je sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih konferencija iz područja e-obrazovanja.

Od 2002. godine zaposlena je u CARNetovom Odjelu za podršku obrazovanju gdje je sudjelovala na nizu projekata vezanim uz obrazovanje. Trenutno kao ekspert u CARNetovom edukacijskom centru vodi projekt izrade novog online tečaja.

 

Hudec.jpgProf. dr. sc. Goran Hudec

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija

Goran Hudec na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije Mjerenje i automatsko vođenje procesa, Elektrotehnika i elektronika te Računalsko upravljanje procesima.

Uz elektrotehničku grupu predmeta koju predaje na Tekstilno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1999. godine radi na području e-learninga vodeći više projekata za CARNet i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Voditelj je CARNetovog Referalnog centra za izradu obrazovnih materijala. Kao područje od posebnog interesa treba izdvojiti primjenu digitalnih višestruko iskoristivih obrazovnih jedinica (learning objects) u realizaciji nastavnog materijala u sveučilišnim studijima.

Autor je sveučilišnog udžbenika “Mjerenje i automatsko vođenje procesa” te autor i koautor preko 60 znanstvenih i stručnih radova od kojih je 6 s područja e-learninga.
Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1975. do 1996. godine zaposlenik je Brodarskog instituta u Zagrebu gdje je radio na razvoju brodskih i pomorskih sustava. Od 1996. godine zaposlen je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Metode poučavanja usavršavao je na tečaju “Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskom obrazovanju”, u organizaciji Foruma za slobodu u obrazovanju, a e-learning je usavršavao na programima E-learning akademije ELA F-04 Foundations (1st generation) i M-04 Management u organizaciji CARNeta i University of British Columbia. Kao jedan od dvojice prvih hrvatskih tutora pomagao je u radu druge generacije E-learning akademije pokrenute u ožujku 2005. kao tutor na programima E-learning Course Design i E-learning Tutoring.

Članom je više znanstvenih i stručnih društava. Voli pisati dobre znanstveno - fantastične pripovjetke i trčati na najduže pruge.


Mirta Janeš

Kolegiji koje predaje: Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i postupci, Procjena znanja, Podrška polaznicima

Mirta Janeš zaposlena je u CARNetovom Odjelu za podršku obrazovanju. Od 2004. godine sudjelovala je u projektu izrade i implementacije prvih CARNetovih online tečajeva, te na uspostavi sustava CARNetovih online mentora.
Koordinirala je i vodila projekte ECDL izobrazbe nastavnika osnovnih i srednjih škola koji su uključivali primjenu online i kombiniranih modela poučavanja. Bavila se istraživanjima u okviru CARNetovog pilot projekta vezano uz primjenu online tečajeva programiranja u nastavi informatike u osnovnim i srednjim školama.

Kontinuirano se bavi projektima vezanim uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju, sudjeluje u razvoju CARNetovih online tečajeva te vodi sustav CARNetovih online mentora što uključuje organizaciju i praćenje njihovog angažmana te njihovo stručno usavršavanje.
Diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je CARNetovu E-learning akademiju, smjer E-learning Tutoring te je pohađala online i f2f radionice i seminare iz područja e-learninga i grupnog vođenja.
Pisala je za CARNetov E-presso,  izlagala je na CARNetovim korisničkim konferencijama i drugim domaćim stručnim skupovima te je sudjelovala s radom  na internacionalnoj konferenciji organizacije IADIS 2008 (International Association for Development of the Information Society).

Jelacic_1.jpgMr. sc. Zlatko Jelačić, dipl.ing.

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija

Zlatko Jelačić trenutno radi kao projektant višemedijskih sustava i voditelj projekata u zagrebačkom uredu tvrtke Audio Video Consulting, gdje vodi poslove koji su dobrim dijelom vezani uz hrvatsku akademsku zajednicu.

Donedavno je radio kao voditelj Odjela istraživanja i razvoja u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet. Odjel je bio vrlo aktivan u području ispitivanja i razvoja višemedijskih tehnologija, a u okviru Odjela ispitivale su se i tehničke osnove i alati za uspostavu E-learninga u hrvatskoj akademskoj zajednici. Odjel je aktivno sudjelovao i u pripremi kolegija za sve module dosadašnjih generacija E-learning akademije.
Zlatko je autor mnogih članaka u Edupoint časopisu vezanih uz upotrebu tehnologije u procesima učenja, a također je autor i predavač dva Edupoint tečaja: TE12: Prozor u višemedijski svijet, Stolne videokonferencije i internetski prijenosi i PE13: Soba s pogledom, Sobne videokonferencije u obrazovanju.

Zlatko Jelačić je diplomirao na Zavodu za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekao i stupanj magistra znanosti.
Polaznik je prve generacije E--learning akademije (2004./05.), te posjeduje diplomu programa Menadžment u E-learningu. Kao jedan od dvojice prvih hrvatskih tutora pomagao je u radu druge generacije E-learning akademije pokrenute u ožujku 2005. kao tutor na programima E-learning Course Design i E-learning Tutoring.

Mr. sc. Hrvoje Jerković

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija.

Hrvoje Jerković voditelj je odjela za učenje na daljinu na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (http://www.zsem.hr). Pokrenuo je korištenje, implementirao te i dalje održava informacijski sustav daljinskog učenja (www.webct.com) kojeg već niz godina aktivno koristi preko 1000 studenata i oko 100 profesora na ZSEM-u. Trenutno vodi projekt izrade informacijskog sustava za potrebe administracije, Career centra, centra za promidžbu fakulteta, Alumni centra, Executive education centra i Centra za cijeloživotno učenje. Uskoro će voditi i projekt daljinskog učenja za potpuno pohađanje nastave preko interneta. Radio je i za Carnet (www.carnet.hr) podučavajući različite tečajeve na daljinu. Pet godina vodio je odjel za održavanje i nabavu sve računalne (softverske i hardverske) opreme, te održavao preko 100 računala i ostalu informatičku opremu na ZŠEM-u. Ima mnoštvo iskustva sa cijelim nizom serverskih i klijentskih aplikacija. Radi i kao predavač iz predmeta sa područja informatike, održavao je i niz web stranica, i web aplikacija, pomogao u projektu izrade http://www.zsem.hr. Ima iskustva u prezentacijama i komunikaciji sa različitim firmam i kompanijama.

Hrvoje Jerković također je savjetovao nekoliko fakulteta glede mogućnosti implementacije i odabira informacijskih sustava za učenje na daljinu. Postavio je i nadgledao preko 50 videokonferencija sa profesionalnom opremom (Tandberg, Polycom uređaji i sl.) Posjeduje certifikat i sa švedskog sveučilišta (http://www.mdh.se/) o položenom predmetu ''Upravljanje softverskim projektima''. Sudjelovao je na nizu tečajeva o učenju na daljinu, serverskim aplikacijama i sl. Polozio je ECDL basic i advanced module te certificirani ECDL ispitivač (http://www.ecdl.com).

Jerković je 2007. godine obranio magistarsku radnju iz primjenjenog računarstva na FER-u (http://www.fer.hr), na temu „Integracija learning management sustava“. 2002. godine stekao je titulu dipl. ing. Elektrotehnike na FER-u, na temu „Distant learning“. Prije toga, 1996. godine završio je srednju elektrotehničku školu Ruđer Bošković (tehničar za elektroniku).

Od ostalog obrazovanja Hrvoje 2003. godine pohađa Carnetovu radionicu „Design and Development of on-line courses“, a 2004.  radi kao tutor na Carnetovom tečaju za obuku pri radu sa WebCT-om, u sklopu Edupointa. Iste godine pohađa Carnetovu radionicu „Managing E-learning Environment in a Higher Education Institution“, zatim radionicu na ZŠEM-u „ The Case Method for Management Education“, tečaj SRCA-a „Managing Windows Server 2003 Environment“, i Carnetovu radionicu „Online Tutoring“. 2005. godine na E-learning akademiji u sklopu Carneta završava program za E-learning managera.

goga_velika.JPGGordana Jugo

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

Gordana Jugo je u CARNetu od 2002. godine gdje radi prvenstveno na projektima obrazovanja u području primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija, ali i na projektima vezanim uz promociju, upravljanje odnosima s korisnicima i upravljanje kvalitetom. Trenutno je voditeljica CARNetovog edukacijskog centra gdje se pretežno bavi planiranjem, razvojem, implementacijom i promoviranjem online obrazovnih sadržaja. Nedavno je završila projekt izrade E-tečaja za e-mentore te vođenje pilot projekta implementacije online tečajeva programiranja u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj.

Vodila je prvi CARNetov projekt izrade i implementacije online tečajeva za krajnje korisnike te projekt uspostave Edulaba u Rijeci. Također je vodila projekt vanjske evaluacije CARNeta koji je rezultirao dobivanjem certifikata za prvi stupanj izvrsnosti poslovanja prema modelu Europske zaklade za upravljanje kvalitetom – EFQM. Među brojnim projektima na kojima je sudjelovala mogu se istaknuti Prijevod WebCT-a, Istraživanje za potrebe Edupointa i Training the Trainers. S velikim zadovoljstvom radi kao online tutorica u CARNetovoj E-learning akademiji. Izlagala je na domaćim konferencijama i stručnim skupovima te na stranim konferencijama IADIS 2008 i Online Educa Berlin 2008.

Diplomirala je ruski jezik i književnost te povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je prvu generaciju CARNetove E-learning akademije, smjer E-learning Management. Pohađala je nekoliko seminara iz područja e-learninga, a od edukacije iz ostalih područja ističu se General Management Program u Poslovnoj školi Bled te seminari iz područja upravljanja odnosima s korisnicima. Završila je poslijediplomski studij Master of Educational Technology na Universitiy of British Columbia u Kanadi.

 

kukolja.jpgProf. dr. sc. Sunčana Kukolja-Taradi

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

 

 

 

 

 

dragana.jpgDragana Kupres

Kolegiji koje predaje: Pregled planiranja i upravljanja e-learningom, Planiranje na razini ustanove, Planiranje na razini programa, Uvođenje i održavanje e-learninga

Dragana Kupres diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine. Na Sveučilištu Britanska Kolumbija u Kanadi 2006. godine završila je poslijediplomski studij «Master in Educational Technologies». Osim toga, sudjelovala je u nizu radionica s područja e-learninga i managementa.

U CARNetu radi od 2001. na projektima obrazovanja uz podršku informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Vodila je i sudjelovala u nizu projekata od kojih su najznačajniji časopis Edupoint (2001-2004), CARNetovi CD-i za korisnike (2002-2003), e-learning radionice (2004-2005), E-learning akademija (2004-), te prezentacijski projekt INFO 2003: «E-learning u CARNetu», s temom KitNet te okruglim stolom o autorskim pravima u obrazovnim materijalima na Internetu.

Osim toga, mentorirala je online tečaj «Osnove HTML-a», održavala radionice o uporabi WebCT-a, a trenutno koordinira i razvoj E-learning Laboratorija u sklopu E-learning akademije.

U sklopu svojih aktivnosti održava prezentacije o e-learningu i promjenama koje on donosi i potiče u visokom školstvu, te prezentira CARNetova dostignuća na području e-learninga na domaćim i stranim konferencijama i časopisima. Redaktor je hrvatskog prijevoda knjige Tonija Batesa “Upravljanje tehnološkim promjenama”, a dobitnica je i prve nagrade za izradu online tečaja na CEENetovoj radionici o e-learningu 2001. u Budimpešti.

Jasminka Maravić

Kolegiji koje predaje: Planiranje tečajeva, Nastavne strategije, metode i postupci, Procjena znanja, Podrška polaznicima

Jasminka Maravić završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlena je u CARNetovom Odjelu za podršku obrazovanju na poslovima vezanima uz upotrebu tehnologije u obrazovanju. Sudjelovala je u nizu projekata, a neki od najznačajnijih su E-learning akademija, Portal za škole, Referalni centri za e-obrazovanje.

Njeno iskustvo u e-learningu sastoji se od pohađanja E-learning akademije, smjer E-learning Tutoring, tromjesečnih CEENetovih tečajeva „Online Tutoring“ i  „New technologies of e-learning“, pohađanja radionica „Instructional Design“, „Evaluation of e-learning courses“ and „Facilitation of Online Learning“ te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama. 

Katherine McManus, Ph.D.
Program Director
Centre for Online and Distance Education
Simon Fraser University
Burnaby, British Columbia, Canada

Kolegiji koje predaje: Planning Courses, Instructional Strategies, Methodologies and Techniques, Assessing Learning, Academic Support

Katherine McManus je programska direktorica Centra za učenje na daljinu (Centre for Distance Education) na Sveučilištu Simon Fraser (Simon Fraser University). Odgovorna je za instrukcijski dizajn, planiranje održavanja nastave i podršku studentima na tečajevima iz osam akademskih područja. Surađuje sa stručnjacima za razvoj sadržaja iz niza područja, od primijenjenih prirodnih do humanističkih znanosti, kako na dizajnu tečajeva za stručno usavršavanje zaposlenih polaznika, tako i na dizajnu tečajeva za studente na prvoj godini studija.

Doktotirirala je na Sveučilištu British Columbia, na području obrazovanja odraslih. Ima mnogo iskustva s razvojem tečajeva, poučavanjem I održavanjem radionica za stručno usavršavanje na području medicine I obrazovanja u Kanadi, Sjedinjenim američkim državama I drugim zemljama. Radila je I sa lokalnim zajednicama na razvijanju mogućnosti obrazovanja za one koje zanima neformalno cjeloživotno učenje.

Dr. McManus je poučava nekoliko online tečajeva u sklopu magistarskog programa Master of Educational Technology Program na Sveučilištu British Columbia I Virtualnom sveučilištu Monterey Technical Institute u Meksiku. Radi na poboljšanju mogućnosti obrazovanja putem online tehnologija za stanovnike regija u kojima ne postoje obrazovni programi I visokoškolske institucije.

Dr. McManus je počela poučavati u visokom školstvu 1975 na Memorial University of Newfoundland u Kanadi, na odsjeku Engleskog jezika I književnosti. 1993. je počela poučavati nastavno osoblje, nakon što je dobila zadatak da pokrene ured podrške nastavnicima radi unaprijeđenja poučavanja u razrednoj nastavi. Upravo se u toj ulozi zainteresirala za računalno-posredovano učenje I korištenje “novih” tehnologija. Jedinici za učenje na daljinu I tehnologiju (Distance Education and Technology Unit) na Sveučilištu British Columbia pridružila se 1998., a Centru za učenje na daljinu (Centre for Distance Education) na Sveučilištu Simon Fraser 2002. godine.

jeff.JPGJeff Miller, M.Ed.
Course Developer/Project Manager
DE&T, UBC

Kolegiji koje predaje: An Overview of E-learning Planning and Management, Institutional-level Planning, Program Planning, Implementing and Sustaining E-learning, Designing Courses, Exploring Media and Technology, Design and Development, Production, Implementation and Evaluation

Jeff Miller je voditelj projekata, dizajner online tečajeva i instruktor na Sveučilištu British Columbia. Pomaže nastavnom osoblju pri razvoju mnogih kolegija koji se u potpunosti ili djelomično izvode online, dizajnira komercijalne obrazovne CD-ROM-ove i multimediju, profesor je na magisteriju Master of Educational Technology Sveučilišta British Columbia, te održava radionice za obrazovanje nastavnog osoblja s područja pedagogije i tehnologije na sveučilištima u Sjevernoj Americi, Europi i Aziji.

Također pomaže pri razvoju poslovnih planova i programa za nove magistarske programe, uključujući programe Sveučilišta British Columbia Master of Educational Technology i Master of Fine Arts in Creative Writing, te CARNetovu E-Learning akademiju.
Jeff je profesor na Odsjeku anglistike na Pedagoškom fakultetu te na programu za autohtone narode (First Nations) na UBC-u. U istraživačkom se radu bavi medijima, tehnologijom i prezentacijom znanja, s naglaskom na rad Marshalla McLuhana i Waltera Benjamina.
Jeff je jedan od dobitnika Nagrade za inovacije u obrazovnoj tehnologiji koju dodjeljuje država British Columbia, za dizajn online tečaja ETEC540: Text Technologies: The changing spaces of reading and writing.

tannis.JPGTannis Morgan, M.Ed.
Course Developer
DE&T, UBC

Kolegiji koje predaje: Introduction to E-learning, Teaching and Learning, Selecting and Using Technology, Planning Courses, Instructional Strategies, Methodologies and Techniques, Assessing Learning, Academic Support

Tannis Morgan je voditeljica projekata i dizajnerica online tečajeva na Sveučilištu British Columbia (University of British Columbia – UBC).
Od 1993. godine radi na odjelu Obrazovne tehnologije (Educational Technology), gdje je sudjelovala u osmišljavanju softvera za programe samostalnog učenja jezika.
Tannis je diplomirala na Université Laval u Québecu gdje je studirala lingvistiku te magistrirala na temu Jezičnog obrazovanja s naglaskom na učenje jezika uz pomoć Interneta. Trenutno radi na doktoratu na UBC-u, gdje je njen istraživački rad usmjeren na interkulturalnu komunikaciju i razvoj obrazovnih zajednica u okruženjima koja su u potpunosti ili djelomično online.

Također, Tannis ima veliko iskustvo u edukaciji nastavnika, poučavanju jezika i dizajnu online i mixed mode tečajeva. Sudjelovala je u nekoliko internacionalnih istraživačkih projekata, a nedavno je bila i koautorica rada pod naslovom ”Intercultural Language Learning in Online Environments” koji će biti objavljen u sljedećem izdanju časopisa Polyglossia.

Daliborka Pašić
Kolegiji koje predaje: Pregled planiranja i upravljanja e-learningom, Planiranje na razini ustanove, Planiranje, Uvođenje i održavanje e-learninga
Daliborka Pašić ima desetogodišnje iskustvo rada u području obrazovanja te upravljanja u obrazovanju koje je stjecala radeći sedam godina kao voditeljica projekata u CARNe-tu te posljednje tri kao voditeljica Life Long Learning Akademije (www.L3A.com.hr), privatnoj školi za cjeloživotno obrazovanje u tvrtki Aquilonis d.o.o.(www.Aquilonis.hr)

Kao voditeljica škole za cjeloživotno obrazovanje odgovorna je za planiranje i realizaciju organizacijskih aktivnosti te razvoja i provedbe programa poslovnog obrazovanja u područjima: upravljanje projektima, poslovni i osobni razvoj, primjena IKT-a u obrazovanju, IT znanja i vještine te EU programi. Osim navedenog, Daliborka vodi projekte organizacije aktivnosti i događanja poput Microsoftovog natjecanja i skupa Innovative Teachers Forum, međunarodnog skupa o primjeni IKT-a u obrazovanju djece s posebnim potrebama, te uspostava Programa webinara i virtualnih okruglih stolova „Učimo zajedno“ u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

U posljednjih nekoliko mjeseci angažirana je i na projektima pronalaženja odgovarajućih europskih programa  financiranja za javne i privatne tvrtke.
U CARNetu je bila zaposlena od 1999. – 2006. te u tom periodu sudjelovala u projektima poput Uspostave edukacijskog centra – Edupoint i Uspostave E-learning akademije kao članica tima te kao voditeljica Referalnih centara za E-obrazovanje, voditeljica knjižnično-informacijskog servisa CARNeta i SRCA i glavna urednica časopisa Edupoinit u 2006. godini.

Diplomirala je na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu smjer filozofija i povijest umjetnosti te završila CARNetovu E-learning Akademiju smjer E-learning Management. Školovala se i na brojnim neformalnim on-line i f2f seminarima iz područja upravljanja i poslovanja, upravljanja projektima te e-obrazovanja.
Autorica je nekoliko članaka i prezentacija na domaćim i međunarodnim konferencijama o e-obrazovanju, serije članaka o upravljanju projektima u obrazovanju objavljenim u digitalnom časopisu Pogled kroz prozor (www.ucitelji.org, MS Hrvatska, Suradnici u učenju, 2009.) te urednica knjige Upravljanje projektima, ilustrirani vodič (Incremedia, 2008.).

Želja joj je istražiti sve specifičnosti metodologije upravljanja projektima u obrazovanju s naglaskom na e-obrazovanje te pronaći prikladne metode osposobljavanja nastavnog i upravljačkog osoblja za primjenu te metodologije.

 

katarina_mala.jpgKatarina Pavlović

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

Katarina Pavlović diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na studiju Računarstva, 2004. godine.

Na istom fakultetu radila je od 2004. do 2006. kao zavodski suradnik na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija, unutar LSS grupe, gdje je sudjelovala u brojnim i raznolikim projektima. Početkom 2005. godine počela se aktivno baviti područjem e-obrazovanja, kada je uz pohađanje CARNet E-learning akademije, programa "E-learning Tutoring", sudjelovala i u projektu razvoja te integracije LMS rješenja namijenjenog obrazovanju iz područja Unix/Linux operacijskih sustava kojeg je i prezentirala na radionici u sklopu konferencije E-biz 2005. Na istom zavodu radila je i kao asistent za 2 dodiplomska kolegija na smjeru Industrijska Elektronika gdje je stekla bogato iskustvo u online komunikaciji sa studentima te vođenju nastave.

Trenutno radi u Kapschu d.o.o., hrvatskoj podružnici vodećeg austrijskog sistem integratora Kapsch CarrierCom AG, u projektima razvoja softvera.

sonja.jpgMr. sc. Sonja Prišćan

Kolegiji koje predaje: Pregled planiranja i upravljanja e-learningom, Planiranje na razini ustanove, Planiranje na razini programa, Uvođenje i održavanje e-learninga

Sonja Prišćan diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računarska tehnika 1993. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 2002. godine, na smjeru Primjena računalnih znanosti s radom koji se bavio e-obrazovanjem.

U CARNetu je radila 1996. do 2005., s jednim prekidom od godinu dana kada je radila u Ministarstvu znanosti i tehnologije u Upravi za informatiku. Trenutno radi u KING ICT-u na poziciji voditelja edukacijskih programa. Područjem e-obrazovanja bavi se od 1999. godine. U periodu od sedam godina vodila je ili sudjelovala u mnogim projektima u tom području, a najznačajniji su osmišljavanje, priprema i vođenje prvog online tečaja na programu Training the Trainers, program «Obrazovni projekti», uspostava «Referalnih centara za e-obrazovanje», uspostava usluge sustava sobnih videokonferencija, sudjelovanje u osnivanju CARNetovog edukacijskog centra Edupoint u CARNetu.

U KING ICT-u radi na razvoju multimedijalnih i interaktivnih online sadržaja, te vodi druge projekte iz područja tehničkog obrazovanja.

 Jasna Tingle

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije.

Diplomirala je etnologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Početkom 2007. godine završila je poslijediplomski online program pod nazivom Master of Distance Education na Athabasca University u Kanadi. Jasna radi u CARNetu od 1997. godine, te je sudjelovala u mnogim projektima vezanim uz obrazovanje. Trenutno je voditeljica CARNetove E-learning akademije. Područje e-learninga prati od 1999. godine te je sudjelovala u više međunarodnih i domaćih konferencija na tu temu kao i u pripremi i izvođenju više online tečajeva i programa.

 

 
Branka Vuk

Kolegiji koje predaje: Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija

Branka Vuk rođena je u Zagrebu 1979. godine. Diplomirala je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao profesor engleskog jezika i književnosti te španjolskog jezika i književnosti. Na istom fakultetu pohađa i studij portugalskog jezika i književnosti, a 2006. godine je upisala i poslijediplomski interdisciplinarni studij s područja Europskih studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Branka je završila E-learning Management i E-learning Course Design programe CARNetove E-learning akademije, te niz specijaliziranih radionica na temu primjene informatičko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i upravljanja projektima.

Od 2003. godine Branka je zaposlena u CARNetu kao stručni suradnik na projektima e-obrazovanja. U sklopu posla sudjelovala je i vodila projekte na kojima je bila odgovorna za organizacijsku podršku obrazovnim programima, promociju, razvoj obrazovnih i produkciju multimedijalnih materijala i dr. U posljednje se vrijeme intenzivno bavi proučavanjem i primjenom društvenog softvera u obrazovanju.

Samostalno ili kao koautorica, Branka Vuk redovito piše, objavljuje i prezentira radove s područja e-obrazovanja, te osmišljava i održava radionice i predavanja o društvenom softveru i mogućnostima njegove primjene u obrazovanju.
 

Kristijan Zimmer, dipl. ing.

Kolegiji koje predaje: Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

 

Bojan Žugec

Kolegiji koje predaje: Osnove e-učenja, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije

Bojan Žugec znanstveni je novak/asistent na Fakultetu organizacije i informatike ( www.foi.hr )u Varaždinu. Već dvije godine intenzivno radi, zajedno s kolegama na FOI-u, na dizanju kvalitete starih i izradi novih e-materijala za studente Fakulteta. Sudjeluje u online izvođenju predmeta Odabrana poglavlja matematike.

Diplomirao je matematiku na PMF – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru primijenjena matematika i na smjeru profesor matematike te je trenutno na poslijediplomskom doktorskom studiju na istom fakultetu. Prošle godine je završio CARNetovu E-learning akademiju, smjer E-learning Tutoring.

 

Gostujući predavači


 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju