preskoči na sadržaj
preskoči na sadržaj
.
| Zadnja izmjena 19. 2. 2018. u 13:50 sati |

Aktivnosti

Siječanj - travanj 2012.

Projekt Škole 2.0 započeo je s radom početkom 2012. godine. To je u svojoj ideji edukativni projekt koji će korištenjem naprednih informacijsko komunikacijskih tehnologija, a uzimajući u obzir specifične potrebe svake odabrane škole, ponuditi prikladan edukacijsko tehnološki okvir. No tome prethodi odabir lokacija koje odgovaraju uvjetima koje je postavila Vlada RH u svojoj odluci, te definiranje faza i načina razvoja projekta. Kroz veljaču je odabran uži i prošireni tim projekta, definirane su projektne faze te odabrane potencijalne lokacije prema odredbama Vlade RH. U međusobnom dogovaranju, a imajući sve objektivne okolnosti u vidu koje je propisala Vlada RH, ali i okolnosti kao što su dosadašnja objektivna povezanost škola na Internet te mogućnost spajanja škola na optiku, broj učenika i Područnih škola uz Matičnu školu, te nakon inicijalnih sastanaka za županijama - osnivačima škola, odlučeno je da u projekt ulaze sljedeće matične škole: OŠ „dr. Franjo Tuđman“ - Šarengrad, OŠ „Šećerana“, OŠ „Žakanje“, OŠ „Generalski Stol“, OŠ „Brodarica“, OŠ „Maria Martinolića“ - Mali Lošinj te OŠ „Ljubo Babić“ - Jastrebarsko. Sa svim područnim školama ukupno je u projektu 25 lokacija. Za početak, osmišljeni su upitnici za škole s detaljima koji su potrebni za daljnje razvojne faze projekta.

Mjesec ožujak protekao je u obilasku svih matičnih i većinu područnih škola kako bi se ustvrdila zainteresiranost kolektiva te izvidila situacija predstavivši projekt te izradila analiza potreba tehnoloških modela za škole. Škole u Malom Lošinju i Brodarici nastavljaju sudjelovanje kroz ovaj projekt, prethodno sudjelovavši u projektu e-Otoci (na koji se nastavlja ovaj projekt). Budući da su nastavnici pitani za mišljenje, potrebe i želje, svi su pokazali interes jer su se osjetili dijelom kreiranja samog procesa i kao sudionici stvaranja edukacijsko tehnoloških modela. Za početak se orijentiralo na tehnologiju koja je potrebna kako bi najbolje zadovoljila potrebe nastavnika uključenih u projekt, a koje su podijelili s projektnim timom prilikom prvog posjeta - predstavljanja projekta i zadataka koje je tim osmislio a kroz koji su nastavnici mogli izraziti svoje želje koje se odnose na rad i promjene koje tehnologija donosi u nastavi.

Kroz mjesec travanj prikupljene su informacije dobivene pri posjeti školama iz ožujka, upitnicima koje su škole popunile, tlocrtima škola koje su ravnatelji poslali, te na temelju svih dobivenih podataka izrađeni su prvo tehnološki a zatim edukacijski modeli. Nastoji se da se odabrane škole uključi u projekt e-Dnevnik. Kako bi nastavnici dobili potrebnu edukaciju za provođenje online nastave i nastave na daljinu odlučeno je da iz svake škole po troje zainteresiranih nastavnika pohađa E-learning akademiju i nakon što završe Management, Tutoring i Course Design programe budu samostalni kreatori online nastave na školi u cijelosti.

Svibanj - kolovoz 2012.

Tijekom svibnja i lipnja su do kraja osmišljeni edukacijsko tehnološke modeli (ETM) u suradnji s vanjskim suradnicama - nastavnicama šampionkama koje implementiraju tehnologiju u svojoj nastavi i imaju veliko iskustvo „na terenu“. Nastavnice su dobile zadatak raspisati konkretne zadatke - male projekte kroz koje će nastavnici svih škola međusobno surađivati i koristiti tehnologiju. ETM-i su izrađeni na temelju povratne informacije dobivene od škola ranije. U svrhu što bolje komunikacije sa školama otvorene su mailing liste i tečaj u Moodleu (pod imenom Škole 2.0) preko kojeg će svi nastavnici uključeni u projekt moći komunicirati, razmjenjivati iskustva, dobivati informacije o tijeku projekta i sve potrebne materijale. U tečaj su također dodane nastavnice šampionke, kao i članovi tima Škole 2.0. Jednom kad tehnologija bude implementirana kroz tečaj će se odvijati većina komunikacije vezano za pozadinski tijek projekta. Škole su poslale popis nastavnika uključenih u projekt kao i popis nastavnika koji će pohađati E-learning akademiju u školskoj godini 2012./13. Od škole Maria Martinolića iz Malog Lošinja s Područnom školom Krapanj, koja je prethodno bila uključena u projekt  e-Otoci, i već provodi nastavu na daljinu, dobivene su korisne informacije o korištenju tehnologije s iskustvenog stajališta. Takve povratne informacije su od velike koristi za naš projekt.

Sve škole uključene u projekt su se i službeno obvezale na suradnju u projektu, potpisavši sporazum s CARNET-om u srpnju 2012. godine. Također, kroz ovaj mjesec obavljeni su svi potrebni dogovori i predradnje za radionice koje su bile planirane krajem kolovoza – prije početka nove školske godine.

Od 21. do 31. kolovoza 2012. godine obiđene su sve matične škole uključene u projekt, s radionicom: „Vještine učenja i poučavanja u 21. stoljeću“, koje je održala i osmislila vanjska suradnica. Radionici su prisustvovali svi nastavnici uključeni u projekt. Sadržaj radionice ukazivao je na to kako pojava tehnologije utječe na ponašanje učenika, koji su rođeni u vrijeme njenog širokog korištenja u svakodnevnom životu, pa tako i promjenama koje su nužne kako bi nastavni proces bio moguć, i što kvalitetniji za učenike. Današnji učenici su drugačiji i drugačije funkcioniraju zahvaljujući primjeni tehnologije, pa se tako i nastavni proces treba promijeniti. Drugi dio radionice bio je na temu: „Sigurnost na Internetu“, vrlo aktualnoj i bitnoj temi kada su maloljetnici  u pitanju. Taj dio radionice održao je zaposlenik CARNET-a.

Rujan 2012. - siječanj 2013.

Rujan je protekao u komunikaciji s nastavnicima preko Moodlea. Započela je akademska godina na E-learning akademiji i s 20 nastavnika polaznika. Također, organizirane su inicijalne radionice u sklopu Open Discovery Space projekta (ODS), a koje su se održale u OŠ Žakanje i OŠ dr. Franjo Tuđman - Šarengrad krajem listopada. ODS je jedinstveni europski portal o Otvorenim obrazovnim sadržajima. U projekt je uključeno 50 partnera. Cilj je podići svijest o potrebitosti tehnologije u obrazovanju, te objavljivanju komercijalnih i nekomercijalnih sadržaja. Cilj je stvoriti tzv. "e-mature škole", stvaranjem jedinstvenog repozitorija svih nastavnih materijala, također s mogućnošću pretraživanja na svim svjetskim jezicima. Više o inicijalnim radionicama: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=2252

28. studenog pokrenut je postupak javne nabave za nabavu i ugradnju audio, video, računalno-komunikacijske opreme i sustava za upravljanje videokonferencijskom vezom, kako bi sve škole bile opskrbljene tehnologijom koja im je potrebna za odvijanje nastave na daljinu.

Od 14. prosinca 2012. do 11. siječnja 2013. godine obiđeno je svih sedam matičnih škola uključenih u projekt, te je održana radionica pod nazivom "Otvorena vrata razreda". U radionici je bilo govora o pojmu Otvoreni obrazovni sadržaji (OOS). Također, sudionici su se upoznali s domaćim i stranim repozitorijima OOS-a, mogućnostima izrade i objavljivanja svojih i korištenja tuđih sadržaja, na osobnoj i institucionalnoj razini. Sudionici su se upoznali s mogućnostima zaštitte intelektualnog vlasništva kada su otvoreni obrazovni sadržaji u pitanju, pomoću Otvorenih licenci (Creative Commons). Više o nevedenim licencama moguće je pronaći na adresi http://creativecommons.org/about. U praktičnom dijelu radionice bio je predstavljen Adobe Connect Pro – Web kolaboracijski alat. Sudionici svih škola su se mogli uvjeriti na licu mjesta u brojne mogućnosti korištenja ovog alata, koji je iznimno koristan u komunikaciji s drugim udaljenim lokacijama koje veže neki zajednički projekt, prezentacija ili zadatak. Više o ovom alatu moguće je pronaći na adresi http://www.carnet.hr/acp.

Veljača 2013. - kolovoz 2013.

Sredinom veljače započeo je drugi semestar na E-learning akademiji. Prikupljala se potrebna dokumentacija za sudjelovanje u e-Dnevniku i sve potrebne predradnje za spajanje lokacija na CARNET mrežu širokopojasnim pristupom internetu. 27. veljače za sve nastavnike Škole 2.0 projekta organiziran je TeachMeet - susret nastavnika uključenih u projekt koji su u trominutnoj prezentaciji predstavili jedni drugima svoju školu, primjere dobre prakse korištenja tehnologije u svojoj nastavi te inovativne projekte i suradnju s drugim domaćim ili stranim školama. Na takav način nastavnici su međusobno prenjeli pojedinačna iskustva, imali se priliku upoznati međusobno i prezentirati svoj rad. Na TeachMeetu su svoj rad predstavile i vanjske suradnice - nastavnice "šampionke" koje imaju veliko iskustvo u korištenju tehnologije u nastavi te su također pokazale primjere dobre prakse. Više o samom TeachMeetu moguće je pronaći na adresi: http://e-obrazovanje.carnet.hr/teachmeet-u-sklopu-carnetovog-projekta-skole-2-0/.

U travnju neke od škola iz projekta Škole 2.0 nastavile su daljnje aktivnosti Open Discovery Space projecta (ODS), postavši tako Pilot škole koje sudjeluju u još jednom zanimljivom projektu. Organizirana je radionica u Zagrebu za sve nastavnike, koji su tako postali "nositelji promjena" na svojoj školi. Više o spomenutoj radionici moguće je pročitati preko sljedeće poveznice: http://e-obrazovanje.carnet.hr/pocetak-pilot-projekata-sa-skolama-ukljucenim-u-projekt-open-discovery-space/#more-2046.

U svibnju završio je postupak javne nabave. 6. lipnja projekt je između više od 200 prijavljenih projekata odabran i nagrađen "Europskom nagradom za inovacije u javnoj upravi". Taj uspjeh je bio lijep povod za press konferenciju u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=2621. Press konferenciji su prisustvovali svi ravnatelji Škola 2.0. Više informacija o nagradi moguće je pročitati preko poveznice: http://www.carnet.hr/novosti/novosti?news_hk=10338&news_id=2767&mshow=89791#mod_news. Nastavnici su s uspjehom završili školovanje na E-learning akademiji: http://www.carnet.hr/novosti/novosti?news_hk=10338&news_id=2771&mshow=89791#mod_news.

Ostvareni su prvi kontakti i dogovori oko uključenja osme škole u projekt, koja je uključena upravo zahvaljujući sredstvima iz nagrade. Osma škola koja je uključena u projekt je Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, sa Područnom školom Orehovica. Time broj uključenih lokacija u projekt raste na 27.

Srpanj i kolovoz protekao je u radovima postavljanja opreme na školama - wireless, ekrani, uređaji za videokonferenciju, tableti. Krajem kolovoza u 7 matičnih škola održana je edukacija o korištenju e-Dnevnik aplikacije te osnove upotrebe tehnologije koju su nastavnici dobili na korištenje.

Rujan 2013. - prosinac 2013.

Nova školska godina započela je press konferencijom u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta 11. rujna 2013. godine, kojoj je povod bio završetak radova po školama i početak školske godine sa novim mogućnostima. Budući da je tehnologija u cijelosti donirana školama, početak školske godine obilježio je korištenje e-Dnevnika te provođenje nastave i uz pomoć tehnologije, uz dotadašnji tradicionalan način. Snimka press konferencije dostupna je preko poveznice: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=2657. Za potrebe konferencije su se spojile sve lokacije iz projekta te putem video linka pratile tijek iz udaljenih lokacija i tako najbolje pokazale dio novih mogućnosti koje su škole dobile na korištenje u pogledu komunikacije. Na konferenciji je ravnateljima škola ministar uručio ploče o sudjelovanju u projektu, koje su se ubrzo istaknule na pročeljima škola. Novi nastavnici krenuli su na E-learning akademiju. Krajem listopada i početkom studenog održane su edukacije na sve škole o korištenju Samsung School aplikacije - mogućnosti virtualne učionice, koju su nastavnici dobili na korištenje, Web 2.0 alatima te upotrebi Videokonferencijskog sustava u nastavi. Svi nastavnici četvrtih petih i šestih razreda, te njihovi učenici dobili su na korištenje digitalne udžbenike izdavača Alfa i Školska knjiga.

Studeni je uvijek u CARNET-u u znaku korisničke konferencije CUC 2013. I Škole 2.0  bile su vrlo zastupljene. Organizirano je posebno događanje: "Inovativni nastavnici na djelu", u sklopu kojeg su, uz ostale nastavnike, i nastavnici iz projekta predstavili uspješne primjere svoje inovativne nastave, a sudionici su imali priliku uključiti se u zajedničku diskusiju i prema željama podijeliti svoja iskustva. Bila je to prilika za predstavljanje zanimljivih načina održavanja nastave na daljinu i provedbe zajedničkih projekata korištenjem videokonferencijskih i sustava za upravljanje (virtualnom) učionicom. Snimka ovog događaja dostupna je preko poveznice: prvi dio događaja: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=2969 i drugi dio događaja: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=2970. U sklopu CUC-a također bila je prezentacija samog projekta Škole 2.0. pogotovo s obzirom na veliko priznanje, jednu od tri najinovativnije inicijative u sklopu "Europske nagrade za inovacije u javnoj upravi", u kategoriji Inicijative za obrazovanje i istraživanje. Sudionici ovog događanja imali su priliku upoznati se s projektom, kojem je cilj omogućiti kvalitetno i sveobuhvatno obrazovanje na daljinu i e-obrazovanje za što širi broj korisnika – nastavnika i učenika, poslušati koje su sve aktivnosti prethodile u ostvarenju ciljeva projekta, te koji su njegovi budući razvojni planovi. Snimka prezentacije projekta dostupna je preko poveznice: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=2940 Također, dio nastavnika iz Škola 2.0 sudjelovao je i na radionici "Upravljanje promjenama", koja je bila namjenjena nastavnicima iz pilot škola u sklopu ODS-a.

Siječanj 2015. - travanj 2015.

Kalendarska godina započela je održavanjem radionica pod nazivom "E-učitelj, suvremena nastava uz pomoć tehnologije", koju su pohađali svi nastavnici iz projekta, budući da je namijenjena upravo nastavnicima koji žele osuvremeniti svoju nastavu korištenjem tehnologije i postojećih besplatnih servisa i alata dostupnih na Internetu. Kroz teoretska znanja o e-učenju, cilj je potaknuti nastavnike da paralelno osmišljavaju vlastiti obrazovni program e-učenja. Usvajajući dio po dio sadržaja te kroz suradnju u manjim grupama, nastavnici su tako na licu mjesta nadograđivali svoj vlastiti plan programa. U nastavku, praktično je prezentiran i predstavljen sustav Google Drive, alat za izradu konceptualnih mapa Connected Mind Free, te alat za izradu videa VideoShow, namijenjen radu i izradi videa na android uređajima, kojima su škole uključene u projekt Škole 2.0 ii opremljene.

Od osam škola uključenih u projekt, tijekom siječnja 2015. godine edukaciju su prošle: OŠ Stjepana Radića - Brestovec Orehovički, OŠ Šarengrad, OŠ Šećerana, i OŠ Žakanje. Idućih mjeseci edukacije su planirane i na preostalim školama iz projekta, a to su: OŠ Generalski Stol, OŠ Maria Martinolića - Mali Lošinj, OŠ Brodarica te OŠ Ljubo Babić - Jastrebarsko.

 

 


 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju