Istraživanje tržišta – Poziv na sastanak

25. ožujka 2021.
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET planira započeti postupak javne nabave sigurnosnih komponenti za zaštitu prometa elektroničke pošte i Internet prometa svih škola u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“.

Cilj nabave je implementacija sigurnosnog sustava sačinjenog od više komponenata. Prva komponenta je za zaštitu korisnika školskih mreža (npr. detekcija malicioznog mrežnog prometa). Druga komponenta je namijenjena za dekripciju TLS/SSL mrežnog prometa. Treća komponenta je namijenjena za zaštitu mail sustava i poruka elektroničke pošte domene @skole.hr i četvrta komponenta namijenjena za filtriranje nepoželjnih elektroničke pošte (antispam). Više informacija o okvirnim zahtjevima i smjernicama te opis željenog sustava nalazi se u Prilogu 1. Shodno tome, ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN  120/16) prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta (radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima vezi s nabavom), CARNET objavljuje smjernice, opis željenog sustava i zahtjeve vezane za nabavu sigurnosnih komponenti iz Priloga 1.

Ovim putem CARNET poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da se prijave za sastanak vezan uz predmetnu nabavu, a koji će se održati 31. ožujka 2021. godine u 10:00 sati. Zbog epidemioloških mjera sastanak će se održati videokonferencijski pa molimo zainteresirane gospodarske subjekte da na adresu e-skole-nabava@carnet.hr pošalju ime, prezime i kontakt email osoba koje će sudjelovati na sastanku kako bi im mogli poslati informacije kako pristupiti sastanku.

Zainteresirani gospodarski subjekti popunjene troškovnike, primjedbe i prijedloge mogu dostaviti do srijede 21.04.2021.

Odgovori-istraživanje-tržišta-38-21

Obavijest-o-istraživanju-tržišta-38-21

Prilog-1-Tehnički-zahtjevi-38-21

Prilog-2-Troškovnik-38-21